Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ca 797/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2013-12-30

XVII AmC 3531/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 22 lutego 2012

Data publikacji: 27 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

bank, klauzula, niedozwolone postanowienie umowne, postanowienie wzorca umowy, ochrona konkurencji i konsumentów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • bank, interes konsumentów, wzorzec umowny, klauzula, dobry obyczaj, niedozwolone postanowienie umowne, postanowienie wzorca umowy, zamknięcie rachunków, ochrona konkurencji i konsumentów, uznanie postanowienia, rachunek oszczędnościowo, posiadacz, umowa rachunku, domniemanie doręczenia, zakwestionowane postanowienie, pozwany bank, przedsiębiorca, rozszerzona prawomocność, korespondencja, poczta
Zobacz»

XVII AmC 3532/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 22 lutego 2012

Data publikacji: 23 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

bank, klauzula, niedozwolone postanowienie umowne, postanowienie wzorca umowy, ochrona konkurencji i konsumentów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • interes konsumentów, bank, wzorzec umowny, klauzula, dobry obyczaj, niedozwolone postanowienie umowne, postanowienie wzorca umowy, posiadacz, ochrona konkurencji i konsumentów, uznanie postanowienia, rachunek oszczędnościowo, umowa rachunku, domniemanie doręczenia, poczta, zakwestionowane postanowienie, zamknięcie rachunków, pozwany bank, przedsiębiorca, rozszerzona prawomocność, korespondencja
Zobacz»

XVII AmC 1784/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 26 października 2010

Data publikacji: 11 sierpnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

bank, ochrona konkurencji i konsumentów, postanowienie wzorca umowy, niedozwolone postanowienie umowne, rejestr klauzul
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • zawiadomienia banków, bank, ochrona konkurencji i konsumentów, dobry obyczaj, wzorzec umowny, bank o zmianie, instytucja doręczenia zastępczego, kwestionowane postanowienie, postanowienie wzorca umowy, wyrok zaoczny, adres, niedozwolone postanowienie umowne, sytuacja konsumentów, interes konsumentów, korespondencja, rejestr klauzul, prowadzenie rachunku, regulamin otwierania, zasada równouprawnienia stron umowy, przedsiębiorca
Zobacz»

VI ACa 402/12

wyrok

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 6 września 2012

Data publikacji: 9 stycznia 2013

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

rejestr klauzul, niedozwolone postanowienie, uznanie postanowienia wzorca umowy, ochrona konkurencji i konsumentów, postanowienie umowne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • rozpoczęcie imprezy, przedsiębiorca, rejestr klauzul, interes konsumentów, impreza turystyczna, niedozwolone postanowienie, uznanie postanowienia wzorca umowy, wzorzec umowny, ochrona konkurencji i konsumentów, powaga rzeczy osądzonej, niedogodność, rozszerzona prawomocność, moc wiążąca wyroku, odrzucenie pozwu, dobry obyczaj, usługi turystyczne, postanowienie umowne, niedozwolone postanowienie wzorca, organizator, powództwo o uznanie postanowienia
Zobacz»

XVII AmC 278/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 24 sierpnia 2012

Data publikacji: 22 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

ochrona konkurencji i konsumentów, postanowienie wzorca umowy, rejestr klauzul, niedozwolone postanowienie umowne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • dobry obyczaj, adres bądź siedziba, adresat, ochrona konkurencji i konsumentów, warunek ubezpieczenia na życie, postanowienie wzorca umowy, rejestr klauzul, możliwość zapoznania, prawo i obowiązek konsumentów, kwestionowane postanowienie, adres korespondencyjny, niedozwolone postanowienie umowne, interes konsumentów, wzorzec umowny, przedmiotowa klauzula, analogiczne uprawnienie, towarzystwo ubezpieczeń, główne świadczenie strony, warszawa, dzień od daty wysłania
Zobacz»

XVII AmC 3535/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 8 maja 2012

Data publikacji: 29 kwietnia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

bank, klauzula, niedozwolone postanowienie umowne, postanowienie wzorca umowy, ochrona konkurencji i konsumentów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • bank, klauzula, dobry obyczaj, rachunek oszczędnościowo, niedozwolone postanowienie umowne, siedziba banku, spory wynikłe, statut banku, umowa rachunku, postanowienie wzorca umowy, interes konsumentów, konkretny wzorzec, prawo i obowiązek konsumentów, ochrona konkurencji i konsumentów, kwestionowane postanowienie, uznanie postanowienia, pozwany, teren miasta, postanowienie wzorca umownego, zakwestionowane postanowienie
Zobacz»

XVII AmC 1260/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 26 października 2010

Data publikacji: 2 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

klauzula, bank, ochrona konkurencji i konsumentów, niedozwolone postanowienie umowne, uznanie postanowienia wzorca umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • klauzula, dobry obyczaj, bank, wniosek o odrzucenie pozwu, zawiadomienia banków, wzorzec umowny, znane banki, ochrona konkurencji i konsumentów, kwestionowane postanowienie, niedozwolone postanowienie umowne, bank danych, bank o zmianie, oświadczenie i zawiadomienie, uznanie postanowienia wzorca umowy, adres korespondencyjny, przedsiębiorca, regulamin konta, określone postanowienie, naruszenie interesu konsumenta, prawo i obowiązek konsumentów
Zobacz»

XVII AmC 3814/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 18 kwietnia 2012

Data publikacji: 9 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

ochrona konkurencji i konsumentów, klauzula, niedozwolone postanowienie umowne, uznanie postanowienia wzorca umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • ochrona konkurencji i konsumentów, złożenie reklamacji, klauzula, wykonany przewóz, potrącenie z należności, pozwany, dobry obyczaj, wierzytelność, kwestionowane postanowienie, niedozwolone postanowienie umowne, zbiorowy interes konsumenta, ogólny warunek świadczenia usług, odwołanie od decyzji prezesa, klient, postanowienie wzorca umownego, zakwestionowane postanowienie, uznanie postanowienia wzorca umowy, zawieszenie postępowania, ilość usług, niewielki procent
Zobacz»

XVII AmC 5771/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 17 lipca 2012

Data publikacji: 23 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

ochrona konkurencji i konsumentów, postanowienie umowne, rejestr klauzul, uznanie postanowienia wzorca umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • ochrona konkurencji i konsumentów, sporne postanowienie, interes konsumentów, postanowienie umowne, urząd ochrony konkurencji i konsumentów, decyzja prezesa urzędu ochrony, przedsiębiorca, rejestr klauzul, umowa z konsumentem, pozwany, prezes urzędu ochrony konkurencji, uznanie postanowienia wzorca umowy, fakt stosowania, usługa telekomunikacyjna, dobry obyczaj, nowy wzorzec umowny, wezwanie do zapłaty, dostawca usługi, stosowanie wzorca umownego, spółka cywilna
Zobacz»

XVII AmC 1790/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 18 listopada 2010

Data publikacji: 3 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

bank, ochrona konkurencji i konsumentów, klauzula, niedozwolone postanowienie umowne, rejestr, postanowienie wzorca umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • interes konsumentów, bank, dobry obyczaj, zawiadomienia banków, ochrona konkurencji i konsumentów, klauzula, zakwestionowane postanowienie, regulamin, posiadacz rachunków, wzorzec umowny, prawo i obowiązek, oświadczenie banku, niedozwolone postanowienie umowne, rejestr, pozwany, obrót z konsumentami, postanowienie wzorca umowy, adres, instytucja doręczenia zastępczego, stosunek umowny
Zobacz»

VI ACa 1497/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 4 lipca 2013

Data publikacji: 13 września 2013

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

rejestr klauzul, uznanie postanowienia wzorca umowy, ochrona konkurencji i konsumentów, niedozwolone postanowienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • podstawa do roszczenia, powaga rzeczy osądzonej, rejestr klauzul, dołożenie wszelkich starań, rozszerzona prawomocność, uznanie postanowienia wzorca umowy, ochrona konkurencji i konsumentów, zgłoszenie reklamacyjne, niedozwolone postanowienie, przedsiębiorca, interes konsumentów, dobry obyczaj, reklamacja klienta, nadany numer, postanowienie do rejestru, zakres klauzuli, reklamowany towar, paczka, powództwo o uznanie postanowienia, odrzucenie pozwu
Zobacz»

XVII AmC 942/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 5 grudnia 2016

Data publikacji: 25 maja 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

konsument, niedozwolone postanowienie, uznanie postanowienia wzorca umowy, rejestr klauzul, postanowienie umowne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • konsument, dobry obyczaj, przedsiębiorca, niedozwolone postanowienie, paragon fiskalny, przyjęcie reklamacji, regulamin sklepu internetowego, główne świadczenie strony, uznanie postanowienia wzorca umowy, prawo i obowiązek, żądanie przesłania, rejestr klauzul, postanowienie umowne, faktura vat, postępowanie o uznanie, naruszenie interesu konsumenta, podstawa przyjęcia, zakupiony towar, stopień naruszenia interesu, konstytucja rp
Zobacz»

XVII AmC 3358/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 28 lutego 2013

Data publikacji: 24 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

postanowienie wzorca umowy, ochrona konkurencji i konsumentów, niedozwolone postanowienie umowne, klauzula
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • postanowienie wzorca umowy, regulamin, ochrona konkurencji i konsumentów, niedozwolone postanowienie umowne, nieterminowe dostarczenie, przypadek reklamacji, poczta polska, protokół szkodowy, prawo dokonywania, dostarczenie przesyłki, uszkodzenie przesyłki, firma kurierska, użytkownik, kontrahent konsumenta, wykonanie umowy sprzedaży, klauzula, rozszerzona prawomocność, witryna, wzorzec umowy o treści, powiadamianie
Zobacz»

XVII AmC 4324/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 18 grudnia 2012

Data publikacji: 10 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

uznanie postanowienia wzorca umowy, niedozwolone postanowienie umowne, klauzula, ochrona konkurencji i konsumentów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • interes konsumentów, dobry obyczaj, zakwestionowane postanowienie, wzorzec umowny, uznanie postanowienia wzorca umowy, regulamin konkursu, niedozwolone postanowienie umowne, klauzula, przedmiotowe postanowienie, siedziba organizatorów, przedsiębiorca, ochrona konkurencji i konsumentów, przedmiotowy regulamin, obrót z konsumentami, powództwo o uznanie postanowienia, rozszerzona prawomocność wyroków, wytoczenie powództwa, powstanie na tle, zakwestionowana klauzula, stosowanie
Zobacz»

VI ACa 15/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 3 lutego 2016

Data publikacji: 6 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

rejestr klauzul, ochrona konkurencji i konsumentów, uznanie postanowienia wzorca umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • dobry obyczaj, przedsiębiorca, podwyższenie standardu, decyzja producentów, naruszenie interesu konsumenta, cena, indywidualny interes konsumenta, rejestr klauzul, konsument prawa odstąpienia, wzorzec umowny, przyznanie konsumentowi, przedmiotowe postanowienie, odstąpienie od umowy, producent samochodu, ochrona konkurencji i konsumentów, prawo i obowiązek konsumentów, stosowanie wzorca, zmiana w przypadku, uznanie postanowienia wzorca umowy, pozwany
Zobacz»

XVII AmC 5533/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 kwietnia 2012

Data publikacji: 15 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

postanowienie wzorca umowy, klauzula, ochrona konkurencji i konsumentów, niedozwolone postanowienie umowne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • interes konsumentów, dobry obyczaj, zryczałtowana opłata, postanowienie wzorca umowy, kowalik, pisemne wezwanie, klauzula, ochrona konkurencji i konsumentów, prawo i obowiązek, prezes, główne świadczenie strony, wysłanie wezwania do zapłaty, kwestionowane postanowienie, niedozwolone postanowienie umowne, niedozwolony charakter, konkretne postanowienie wzorca, kontrola wzorca umownego, równowaga kontraktowa stron, sposób prawy, zakwestionowany zapis
Zobacz»

XVII AmC 5764/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 17 lipca 2012

Data publikacji: 15 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

ochrona konkurencji i konsumentów, postanowienie umowne, rejestr klauzul, uznanie postanowienia wzorca umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • opłata za powiadomienie, ochrona konkurencji i konsumentów, powiadomienie abonenta, sporne postanowienie, interes konsumentów, postanowienie umowne, urząd ochrony konkurencji i konsumentów, decyzja prezesa urzędu ochrony, rejestr klauzul, umowa z konsumentem, przedsiębiorca, pozwany, prezes urzędu ochrony konkurencji, uznanie postanowienia wzorca umowy, fakt stosowania, usługa telekomunikacyjna, dobry obyczaj, nowy wzorzec umowny, stosowanie wzorca umownego, spółka cywilna
Zobacz»

XVII AmC 5765/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 17 lipca 2012

Data publikacji: 23 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

ochrona konkurencji i konsumentów, postanowienie umowne, rejestr klauzul, uznanie postanowienia wzorca umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • ponowne podłączenie, ochrona konkurencji i konsumentów, pakiet podstawowy, sporne postanowienie, interes konsumentów, postanowienie umowne, urząd ochrony konkurencji i konsumentów, decyzja prezesa urzędu ochrony, przedsiębiorca, rejestr klauzul, umowa z konsumentem, pozwany, prezes urzędu ochrony konkurencji, uznanie postanowienia wzorca umowy, fakt stosowania, usługa telekomunikacyjna, dobry obyczaj, nowy wzorzec umowny, stosowanie wzorca umownego, spółka cywilna
Zobacz»

XVII AmC 1584/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 28 grudnia 2012

Data publikacji: 28 grudnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

konsument, niedozwolone postanowienie umowne, rejestr klauzul, uznanie postanowienia wzorca umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • konsument, dobry obyczaj, zmiana w regulaminie, interes konsumentów, jednostronna zmiana, wzorzec umowny, wprowadzanie zmiany, obrót z konsumentami, niedozwolone postanowienie umowne, kontrola wzorca, rejestr klauzul, równowaga kontraktowa, stosunek obligacyjny, prawo i obowiązek, sklep, główne świadczenie strony, uznanie postanowienia wzorca umowy, przedsiębiorca, klauzula umowna, zaskarżone postanowienie wzorca
Zobacz»

XVII AmC 1362/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 17 listopada 2016

Data publikacji: 10 kwietnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

klauzula, postanowienie wzorca umowy, ochrona konkurencji i konsumentów, niedozwolone postanowienie umowne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ochrona konkurencji i konsumentów, klauzule abuzywne, konsument
 • Ważne frazy
  • klauzula, towar, wartość kosztów transportu, postanowienie wzorca umowy, dobry obyczaj, przelew bankowy na konto, prowadząca działalność gospodarcza, regulamin sklepu, strona sklepu, potrącenie wartości, prawo do potrącenia, ochrona konkurencji i konsumentów, koszt dostawy, wzorzec umowny, przedsiębiorca, dzień roboczy, sklep internetowy, wydruk regulaminu, niedozwolone postanowienie umowne, praca pełnomocników
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Justyna Dolata
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Jarosław Gołębiowski,  Paweł Lasoń
Data wytworzenia informacji: