Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 395/12 - wyrok Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2013-11-26

I C 615/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 7 kwietnia 2015

Data publikacji: 21 maja 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 96%

Wspólna treść

pozwane polskie biuro ubezpieczycieli, polskie biuro ubezpieczycieli komunikacyjnych, zwrot wydatków, zwrot kosztu procesu, skarb państwa, kwota, dzień zapłaty, tysiąc, ustawowe odsetki, wydział cywilny, sprawa z powództwa, rozprawa, marzec, wyrok, rzeczpospolita polski
 • Powiązana tematyka
  • pozwany
 • Ważne frazy
  • pozwane polskie biuro ubezpieczycieli, polskie biuro ubezpieczycieli komunikacyjnych, stosunek do strony, biurko, zwrot wydatków, tysiąc złoty, zwrot kosztu procesu, zadośćuczynienie pieniężne, skarb państwa, kwota, dzień zapłaty, tysiąc, ustawowe odsetki, wydział cywilny, sprawa z powództwa, kwiecień, rozprawa, marzec, wyrok, rzeczpospolita polski
Zobacz»

I C 1090/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 5 grudnia 2016

Data publikacji: 4 kwietnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 95%

Wspólna treść

pozwane polskie biuro ubezpieczycieli, polskie biuro ubezpieczycieli komunikacyjnych, wydatek poniesiony tymczasowo, odsetka, skarb państwa, dzień zapłaty, zwrot kosztu procesu, tysiąc, wydział cywilny, kwota, sprawa z powództwa, rozprawa, wyrok, rzeczpospolita polski
 • Powiązana tematyka
  • pozwany
 • Ważne frazy
  • pozwane polskie biuro ubezpieczycieli, polskie biuro ubezpieczycieli komunikacyjnych, biurko, kawa, wydatek poniesiony tymczasowo, siedziba, odsetka ustawowa za opóźnienie, odsetka, skarb państwa, dzień zapłaty, zwrot kosztu procesu, tysiąc, wydział cywilny, kwota, grudzień, sprawa z powództwa, rozprawa, strona, wyrok, rzeczpospolita polski
Zobacz»

I C 289/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Staszowie

Data orzeczenia: 21 października 2016

Data publikacji: 18 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 95%

Wspólna treść

pozwane polskie biuro ubezpieczycieli, polskie biuro ubezpieczycieli komunikacyjnych, tysiąc, skarb państwa, dzień zapłaty, październik, kwota, wydział cywilny, odsetka, koszt procesu, sprawa z powództwa, rozprawa, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, skład
 • Powiązana tematyka
  • pozwany
 • Ważne frazy
  • pozwane polskie biuro ubezpieczycieli, polskie biuro ubezpieczycieli komunikacyjnych, skrzypce, nieuiszczony koszt sądowy, zapłata zadośćuczynienia, tysiąc, odsetki ustawowe, skarb państwa, dzień zapłaty, październik, kwota, wydział cywilny, odsetka, koszt procesu, sprawa z powództwa, rozprawa, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, skład
Zobacz»

I C 213/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 29 maja 2015

Data publikacji: 9 lipca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 92%

Wspólna treść

polskie biuro ubezpieczycieli komunikacyjnych, pozwane polskie biuro ubezpieczycieli, wydatek poniesiony tymczasowo, tryba, zwrot wydatków, powództwo, tysiąc, skarb państwa, dzień zapłaty, ustawowe odsetki, kwota, wydział cywilny
 • Powiązana tematyka
  • pozwany
 • Ważne frazy
  • polskie biuro ubezpieczycieli komunikacyjnych, pozwane polskie biuro ubezpieczycieli, nieuiszczoną opłatę, koszt procesu miedzy, wydatek poniesiony tymczasowo, oddalona część powództwa, uwzględniona część powództwa, biurko, opłata sądowa, tryba, zwrot wydatków, powództwo, tysiąc, zadośćuczynienie, skarb państwa, dzień zapłaty, ustawowe odsetki, kwota, wydział cywilny, maj
Zobacz»

I C 293/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Jaworze

Data orzeczenia: 19 lipca 2016

Data publikacji: 8 sierpnia 2016

Poziom podobieństwa: 86%

Wspólna treść

polskie biuro ubezpieczycieli komunikacyjnych, pozwane polskie biuro ubezpieczycieli, dzień zapłaty, zwrot kosztu procesu, wydział cywilny, odsetka, sprawa z powództwa, kwota, wyrok, rzeczypospolita polska
 • Powiązana tematyka
  • pozwany
 • Ważne frazy
  • jawor, polskie biuro ubezpieczycieli komunikacyjnych, pozwane polskie biuro ubezpieczycieli, biurko, odsetka ustawowa za opóźnienie, strona powodowa kwot, następujący skład, dalej idące powództwo, siedziba, sygnatura, dzień zapłaty, zwrot kosztu procesu, lipiec, wydział cywilny, odsetka, sprawa z powództwa, kwota, kwiecień, wyrok, rzeczypospolita polska
Zobacz»

I C 194/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 25 października 2017

Data publikacji: 11 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

polskie biuro ubezpieczycieli komunikacyjnych, dzień zapłaty, tysiąc, kwota, ustawowe odsetki, wydział cywilny, pozwany, listopad, październik, zwrot kosztu
 • Powiązana tematyka
  • pozwany
 • Ważne frazy
  • polskie biuro ubezpieczycieli komunikacyjnych, powództwo polski, dzień zapłaty, opóźnienie od kwot, zwrot poniesionych kosztów procesu, ustawowa odsetka za opóźnienie, starszy sekretarz sądowy, siedziba, tysiąc, ustawowa odsetka od kwot, kwota, ustawowe odsetki, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, grudzień, wydział cywilny, pozwany, czerwiec, listopad, październik, zwrot kosztu
Zobacz»

III Ca 1171/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 13 marca 2014

Data publikacji: 13 maja 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

polskie biuro ubezpieczycieli komunikacyjnych, rozprawa sprawy, tysiąc, wydział cywilny, zwrot kosztu, zapłata, powództwo, listopad, marzec
 • Powiązana tematyka
  • pozwany
 • Ważne frazy
  • polskie biuro ubezpieczycieli komunikacyjnych, rzeczy polskie, śródmieście w łodzi, biurko, rozprawa sprawy, siedziba, apelacja powódki, wydział cywilny odwoławczy, zastępstwo procesowe w postępowaniu, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, wyrok sądu rejonowy, tysiąc, postępowanie apelacyjne, wydział cywilny, zwrot kosztu, zapłata, powództwo, listopad, skutek apelacji, marzec
Zobacz»

III Ca 1056/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 4 grudnia 2015

Data publikacji: 12 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

polskie biuro ubezpieczycieli komunikacyjnych, wydział cywilny, zwrot kosztu, sprawa z powództwa, zapłata, rozprawa, wyrok
 • Powiązana tematyka
  • pozwany
 • Ważne frazy
  • polskie biuro ubezpieczycieli komunikacyjnych, rzeczy polskie, śródmieście w łodzi, zastępstwo prawne w postępowaniu, bura, biurko, zwrot kosztów zastępstwa prawnego, wydział cywilny odwoławczy, apelacja powodów, wyrok sądu rejonowy, postępowanie apelacyjne, wydział cywilny, zwrot kosztu, grudzień, sprawa z powództwa, zapłata, kwiecień, skutek apelacji, rozprawa, wyrok
Zobacz»

III Ca 560/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 19 września 2014

Data publikacji: 23 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

polskie biuro ubezpieczycieli komunikacyjnych, dzień zapłaty, odsetka, zwrot kosztu, sprawa z powództwa, kwota, wyrok
 • Powiązana tematyka
  • pozwany
 • Ważne frazy
  • polskie biuro ubezpieczycieli komunikacyjnych, zapłata w miejscu, bieg odsetek ustawowych, ustalona data, biurko, odsetka ustawowa od kwot, apelacja powódki, zaskarżony wyrok w punktach, sygnatura, wydanie wyroku, wyrok sądu rejonowy, dzień zapłaty, postępowanie apelacyjne, wrzesień, odsetka, zwrot kosztu, sprawa z powództwa, termin, kwota, wyrok
Zobacz»

I C 163/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 19 lipca 2013

Data publikacji: 27 sierpnia 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

polskie biuro ubezpieczycieli komunikacyjnych, pozwane polskie biuro ubezpieczycieli, pięć tysięcy, dzień zapłaty, ustawowe odsetki, kwota, zwrot kosztu, sprawa z powództwa, rozprawa, marzec, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, wydział, skład
 • Ważne frazy
  • polskie biuro ubezpieczycieli komunikacyjnych, pozwane polskie biuro ubezpieczycieli, pięć tysięcy złotych, biurko, zadośćuczynienie, pięć tysięcy, dzień zapłaty, ustawowe odsetki, lipiec, kwota, zwrot kosztu, sprawa z powództwa, koszt postępowań, rozprawa, marzec, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, wydział, skład
Zobacz»

III Ca 852/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 18 października 2017

Data publikacji: 7 lutego 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

polskie biuro ubezpieczycieli komunikacyjnych, wydział cywilny, październik, sprawa z powództwa, zapłata, rozprawa, marzec, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, skład, rozpoznanie
 • Powiązana tematyka
  • pozwany
 • Ważne frazy
  • śródmieście w łodzi, polskie biuro ubezpieczycieli komunikacyjnych, biurko, sekretarz sądowy, wydział cywilny odwoławczy, apelacja powodów, wyrok sądu rejonowy, siedziba, wydział cywilny, październik, sprawa z powództwa, zapłata, skutek apelacji, rozprawa, marzec, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, skład, rozpoznanie
Zobacz»

I Ca 85/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 25 marca 2015

Data publikacji: 28 kwietnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

polskie biuro ubezpieczycieli komunikacyjnych, odszkodowanie, pozwane polskie biuro ubezpieczycieli
 • Ważne frazy
  • polskie biuro ubezpieczycieli komunikacyjnych, zadośćuczynienie, ubezpieczenie obowiązkowe, gwarancyjne i polskie biuro, fundusz gwarancyjny i polski, odszkodowanie, pozwane polskie biuro ubezpieczycieli, ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, podstawa do wytoczenia powództwa, biurko, zagraniczne biuro narodowe, zgłoszenie szkody, zgłoszenie roszczenia, odmowa wypłaty odszkodowania, zielona karta, termin, ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, polski korespondent zagranicznego towarzystwa, zawiadomienie o szkodzie, pozew
Zobacz»

III Ca 1040/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 8 grudnia 2014

Data publikacji: 25 marca 2015

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

polskie biuro ubezpieczycieli komunikacyjnych, wydział cywilny, odsetka, sprawa z powództwa, zapłata, wyrok, rozprawa, marzec, koszt
 • Powiązana tematyka
  • pozwany
 • Ważne frazy
  • termin biegu odsetek ustawowych, polskie biuro ubezpieczycieli komunikacyjnych, strona kosztów postępowania apelacyjnego, rozpoznanie na rozprawie, wydział cywilny odwoławczy, zaskarżony wyrok w punktach, apelacja powodów, wyrok sądu rejonowy, rozprawa w dniach, wydział cywilny, maj, odsetka, grudzień, sprawa z powództwa, zapłata, skutek apelacji, wyrok, rozprawa, marzec, koszt
Zobacz»

I C 1622/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 10 marca 2017

Data publikacji: 19 kwietnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

pozwane polskie biuro ubezpieczycieli, polskie biuro ubezpieczycieli komunikacyjnych, skarb państwa sądu okręgowego, tysiąc, ustawowe odsetki, dzień zapłaty
 • Ważne frazy
  • ustawowa odsetka za opóźnienie, pozwane polskie biuro ubezpieczycieli, polskie biuro ubezpieczycieli komunikacyjnych, uiszczony koszt sądowy, renta na zwiększone potrzeby, skarb państwa sądu okręgowego, opóźnienie w przypadku, tysiąc, ściąga, ustawowe odsetki, odszkodowanie i ustalenie, dzień zapłaty, dalszy skutek wypadku, skapitalizowana renta wyrównawcza, częściowy zwrot kosztów procesu, czterdziesty tysiąc, oddalona część powództwa, przypadek uchybienia, dalsze zadośćuczynienie, uwzględniona część powództwa
Zobacz»

III Ca 69/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 23 kwietnia 2015

Data publikacji: 25 sierpnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

polskie biuro ubezpieczycieli komunikacyjnych, odszkodowanie, wydział cywilny, zwrot kosztu, sprawa z powództwa, pozwany, październik, rozprawa, wyrok, kwota
 • Ważne frazy
  • polskie biuro ubezpieczycieli komunikacyjnych, śródmieście w łodzi, biurko, zadośćuczynienie i odszkodowanie, wydział cywilny odwoławczy, zastępstwo procesowe w postępowaniu, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, wyrok sądu rejonowy, odszkodowanie, postępowanie apelacyjne, wydział cywilny, kwiecień, zwrot kosztu, sprawa z powództwa, pozwany, skutek apelacji, październik, rozprawa, wyrok, kwota
Zobacz»

III Ca 1344/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 25 marca 2014

Data publikacji: 19 maja 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

polskie biuro ubezpieczycieli komunikacyjnych, zwrot kosztu, ustawowe odsetki, marzec, kwota, sprawa z powództwa, wyrok, rozprawa, rzeczpospolita polski, protokolant
 • Ważne frazy
  • polskie biuro ubezpieczycieli komunikacyjnych, zwrot kosztów postępowania apelacyjnego, biurko, odsetka od zasądzonych kwot, zaskarżony wyrok w punktach, zadośćuczynienie, zwrot kosztu, wyrok sądu rejonowy, ustawowe odsetki, lipiec, marzec, kwota, sprawa z powództwa, miejsce, maj, skutek apelacji, wyrok, rozprawa, rzeczpospolita polski, protokolant
Zobacz»

I C 219/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 28 lutego 2014

Data publikacji: 9 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

polskie biuro ubezpieczycieli komunikacyjnych, odsetka, pozwane polskie biuro ubezpieczycieli
 • Ważne frazy
  • polskie biuro ubezpieczycieli komunikacyjnych, biurko, kwota należności główna, odsetka, pozwane polskie biuro ubezpieczycieli, uznanie powództwa, roszczenie w zakresie odsetek, cofnięcie, data zgłoszenia szkody, odsetka ustawowa za okresy, tysiąc złoty, gwarancyjne i polskie biuro, fundusz gwarancyjny i polski, zadośćuczynienie, syn powódki, szczegółowe wyliczenie, ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, akt szkodowy, pierwszy dzień wymagalności, okres od daty zgłoszenia
Zobacz»

I C 1113/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 31 października 2017

Data publikacji: 7 lutego 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

polskie biuro ubezpieczycieli komunikacyjnych, pozwane polskie biuro ubezpieczycieli
 • Ważne frazy
  • polskie biuro ubezpieczycieli komunikacyjnych, pozwane polskie biuro ubezpieczycieli, krzesło ogrodowe, zadośćuczynienie, część ładunkowa, wypadek, plastikowe krzesło, uderzenie w tył, jazda, naczepa, akt likwidacji szkody, śmierć na miejscu zdarzenia, zapięty pas bezpieczeństwa, pojazd, śmierć synów, przód samochodu, dobra osobiste, rodzina, krzywda, usługi elektryczne
Zobacz»

I C 298/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 21 września 2015

Data publikacji: 12 października 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

pozwane polskie biuro ubezpieczycieli, polskie biuro ubezpieczycieli komunikacyjnych
 • Ważne frazy
  • pozwane polskie biuro ubezpieczycieli, polskie biuro ubezpieczycieli komunikacyjnych, stłuczenie barku prawego, zadośćuczynienie, przedramię lewe, cierpienie fizyczne, wstrząśnienie mózgu, czynnik wzrostu, sfera cierpienia, ciało, wynik przedmiotowy, złamanie kości przedramienia, dokumentacja lekarska, doznana krzywda, przedmiotowy wypadek, leczenie, przemieszczenie, doznane obrażenie, brakująca opłata od pozwu, chwili wypadków
Zobacz»

I C 260/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 26 stycznia 2016

Data publikacji: 17 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

polskie biuro ubezpieczycieli komunikacyjnych, pozwane polskie biuro ubezpieczycieli
 • Ważne frazy
  • polskie biuro ubezpieczycieli komunikacyjnych, pozwane polskie biuro ubezpieczycieli, śmierć ojca powódki, babcia, okres adolescencji, zadośćuczynienie za śmierć ojca, podjęcie terapii psychologicznej, rodzina, matura, opinia biegłego sądowego psychologa, koszt zastępstwa prawnego, siostra, rodzic, utrata ojców, więź emocjonalna, zeznanie powódki, funkcjonowanie osobowościowe, mama i brat, dziecko, dobra osobiste
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Libiszewska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Beata Grochulska
Data wytworzenia informacji: