Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ns 504/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z 2018-03-19

II Ca 2418/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 5 lutego 2016

Data publikacji: 14 września 2016

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

dział spadku i zniesienie, spadek i zniesienie współwłasności, majątek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dział spadku
 • Ważne frazy
  • wniosek o dział spadku, uczestnik, sprawa o dział spadku, spadkobierca, dokonanie działu spadku, pełnomocnik z urzędu, postępowanie nieprocesowe, pełnomocnik wnioskodawczyni, wspólność, dział spadku i zniesienie, spadek i zniesienie współwłasności, majątek, zaskarżone postanowienie, oddalenie wniosku, podgórze, koszt pomocy, możność obrony, pomoc prawna, treść wniosku, tabaka
Zobacz»

II Ca 1571/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 1 czerwca 2016

Data publikacji: 5 października 2017

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

dział spadków, podział majątku wspólnego, sposób zniesienia współwłasności, nieruchomość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dział spadku
 • Ważne frazy
  • dział spadków, podział majątku wspólnego, dokonanie działu spadku, podział fizyczny nieruchomości, spadkobierca, możliwość podziału, zgodny wniosek, sposób zniesienia współwłasności, dział spadku i podział, wierzyciel, współwłaściciel, majątek spadkowy, nieruchomość, prawo dłużnika, wspólność, postępowanie działowe, sposób podziału, żądanie działu spadku, uczestniczka, uczestnik
Zobacz»

II Ca 1171/14

postanowienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 18 czerwca 2015

Data publikacji: 28 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

dział spadków, nieruchomość, majątek wspólny, podział majątku, sposób zniesienia współwłasności, wnioskodawca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dział spadku
 • Ważne frazy
  • dział spadków, spadkobierca, uczestnik, nieruchomość, uczestniczka, częściowy dział spadku, prawo dłużnika, majątek wspólny, postępowanie działowe, postępowanie o dział spadku, podział majątku, sposób zniesienia współwłasności, dokonanie działu spadku, współwłaściciel, wnioskodawca, wierzyciel, podział majątku spadkowego, żądanie działu, zajęcie prawa, dzień otwarcia spadku
Zobacz»

II Ca 847/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 5 listopada 2015

Data publikacji: 30 listopada 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

podział majątku wspólnego, nieruchomość, dział spadku i zniesienie, spadek i zniesienie współwłasności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dział spadku
 • Ważne frazy
  • podział majątku wspólnego, podział działki, numer, nieruchomość, dopłata, spadkobierca, skład spadku, otwarcie spadku, fizyczny podział, wnioskodawczyni i uczestnik, udział, nakład, hodowla królików, dział spadku i zniesienie, spadek i zniesienie współwłasności, umowa darowizny, postępowanie o dział spadku, rozważana sprawa, księga wieczysta, projekt podziału
Zobacz»

II Ca 221/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 14 maja 2018

Data publikacji: 15 czerwca 2018

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

dział spadków, podział majątku wspólnego, nieruchomość, zniesienie współwłasności, wnioskodawca, dziedziczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dział spadku
 • Ważne frazy
  • dział spadków, uczestniczka, podział majątku wspólnego, wniosek o dział spadku, szklarnia, ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej, masa majątkowa, nieruchomość, dokonanie działu spadku, zniesienie współwłasności, małżonek, pierwszy spadkodawca, wnioskodawca, dziedziczenie, złom, częściowy dział spadku, data otwarcia, skład spadku, wnioskodawca dopłat, zaskarżone postanowienie
Zobacz»

II Cz 301/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 28 maja 2015

Data publikacji: 29 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

dział spadków, podział majątku wspólnego, wnioskodawca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dział spadku
 • Ważne frazy
  • dział spadków, podział majątku wspólnego, postępowanie o dział spadku, ruchomość, przedmiot działu spadku, dokonanie działu spadku, wnioskodawca, zmarły rodzic, rodzic wnioskodawcy, dokonanie podziału majątku wspólnego, zażalenie, skład spadku, cały majątek, majątek wspólny i zniesienie, wniosek o dokonanie działu, postanowienie zarządzenia, ustalenie numerów, wydanie przedmiotowego postanowienia, podział spadku, zły adres
Zobacz»

I ACa 321/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 12 lutego 2014

Data publikacji: 17 marca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

nieruchomość, dział spadku i zniesienie, spadek i zniesienie współwłasności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dział spadku
 • Ważne frazy
  • interes prawny, nieruchomość, syn, postępowanie o dział spadku, spadkobierca, spadek w sprawie, dowód prawa własności, córka, numery geodezyjne, przedmiot działu spadku, postanowienie wstępne, stosunek prawny, dział spadku i zniesienie, spadek i zniesienie współwłasności, sprawa o dział spadku, powództwo o ustalenie, sfera prawna, stwierdzenie zasiedzenia, przekazanie sądowi, nieistnienie
Zobacz»

III Ca 2040/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 6 lutego 2018

Data publikacji: 8 sierpnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

dział spadków, podział majątku wspólnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dział spadku
 • Ważne frazy
  • dział spadków, dokonanie działu spadku, podział majątku wspólnego, udział spadkodawcy w majątku, system teleinformatyczny, wniosek o wpis, małżeńska wspólność ustawowa, pośrednictwo systemów, księga wieczysta, przeprowadzenie podziału majątku wspólnego, referendarz, oryginał postanowienia, wyrok rozstrzygający o żądaniach, żądany wpis, umowa o dział spadku, żądanie zwrotu wydatków, brak oryginału, ustalenie nierównych udziałów małżonków, świadczenie z majątku wspólnego, podstawa wpisów w księdze
Zobacz»

III Ca 384/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 7 czerwca 2017

Data publikacji: 4 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

akt poświadczenia dziedziczenia, dział spadku i zniesienie, spadek i zniesienie współwłasności, wniosek o zniesienie współwłasności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dział spadku
 • Ważne frazy
  • baza prawna, spółdzielcze własnościowe prawo, wniosek o dział spadku, żądanie działu spadku, uczestniczka, uczestnik, dłużnik wnioskodawcy, spadkobierca, akt poświadczenia dziedziczenia, własnościowe prawo do lokalu, prawo do przedmiotowego lokalu, dział spadku i zniesienie, spadek i zniesienie współwłasności, scheda, wniosek o zniesienie współwłasności, egzekucja, ponowne rozpoznawanie sprawy, legitymacja, dokonanie oceny całokształtu materiału, ogólny rozrachunek
Zobacz»

II Cz 6/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 18 lutego 2015

Data publikacji: 20 kwietnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

podział majątku wspólnego, dział spadku i zniesienie, spadek i zniesienie współwłasności, wnioskodawca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dział spadku
 • Ważne frazy
  • podział majątku wspólnego, przewodniczący w sądzie rejonowym, wniosek o dział spadku, dział spadku i zniesienie, spadek i zniesienie współwłasności, koszt sądowy w sprawie, wniosek o podział majątku, sprawa cywilna, zniesienie współwłasności nieruchomości, ustawa o kosztach sądowych, opłata stała, przeprowadzenie działu spadku, opłata w wysokościach, rozpoznanie sprawy z wniosku, kumulowanie, uzasadnienie zarządzenia, uchylenie zaskarżonego zarządzenia, zażalenie na zarządzenia, wnioskodawca, przytoczenie treści
Zobacz»

XV Ca 1371/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 23 lutego 2016

Data publikacji: 21 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

dział spadków, zniesienie współwłasności, nieruchomość, wnioskodawca, dziedziczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dział spadku
 • Ważne frazy
  • dział spadków, zniesienie współwłasności, nieruchomość, uczestniczka, udział w nieruchomości, wnioskodawca, współwłasność nieruchomości, częściowy dział spadku, wniosek o dział spadku, sprzedaż udziału, udział w spadku, dziedziczenie, cały spadek, podstawa umów sprzedaży, żądanie działu spadku, współwłaściciel nieruchomości, nabywca spadku, obowiązek spadkobiercy, wnioskodawca udziału, przedmiot spadkowy
Zobacz»

II Cz 639/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 15 października 2014

Data publikacji: 21 stycznia 2015

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

dział spadków, wnioskodawca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dział spadku
 • Ważne frazy
  • dział spadków, wnioskodawca, wnioskodawca do sprecyzowania, przeprowadzenie działu spadku, fakt pominięcia, postanowienie wydane w postępowaniu, prawomocne postanowienie, możność dochodzenia, żądania ponowne, dokonanie działu spadku, sprecyzowanie wniosku, treść merytoryczna, dawać odpowiedź, sprawa o dział spadku, merytoryczne orzeczenia, wnioskodawca na postanowienie sądu, rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy, uchylenie i zasądzenie, zażalenie wnioskodawcy na postanowienie, negatywna przesłanka procesowa
Zobacz»

I Ns 209/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej

Data orzeczenia: 7 września 2018

Data publikacji: 19 lutego 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

dział spadków, nieruchomość, zniesienie współwłasności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dział spadku
 • Ważne frazy
  • dział spadków, nieruchomość, skład spadku, uczestniczka, spadkobierczyni, zniesienie współwłasności, współwłaściciel, umowa darowizny, zniesienie współwłasności nieruchomości, składnik spadku, dokonanie działu spadku, spadkobierca na podstawie przepisów, spadkodawca, udział w nieruchomości, rozliczenie nakładu, udział w przedmiocie, przedmiot spadkowy, przepis o dziale spadku, przedmiot działu spadku, wniosek o dział spadku
Zobacz»

I Ns 158/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jarocinie

Data orzeczenia: 10 maja 2016

Data publikacji: 20 maja 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

dział spadków, nieruchomość, zniesienie współwłasności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dział spadku
 • Ważne frazy
  • dział spadków, propozycja ugodowa, spadkobierca, sposób działu spadku, nieruchomość, prawomocne postanowienie częściowe, przepis dotyczący zniesienia współwłasności, postanowienie w aktach, żądanie spłaty, zniesienie współwłasności, przyznanie nieruchomości, wniosek o dział spadku, koszt opinii biegłej, uczestnik postępowań, nabycie spadku, część majątków, majątek spadkowy, wniosek pełnomocnika wnioskodawczyni, wniosek wnioskodawczyni o zwolnienie, zarządzenie sprzedaży
Zobacz»

II Ca 956/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 10 marca 2015

Data publikacji: 17 kwietnia 2015

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

dział spadków, zniesienie współwłasności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dział spadku
 • Ważne frazy
  • dział spadków, postępowanie o dział spadku, zniesienie współwłasności, postępowanie o zniesienie współwłasności, sprawa o dział spadku, dział spadku i podział, wzajemne roszczenie współwłaścicieli, korzystanie z lokali, lokal mieszkalny, współdłużnik, postępowanie w sprawie, zakończenie postępowań, postanowienie w sprawach, eksploatacja przedmiotowego lokalu, spór o prawo żądania, zasady współżycia społecznego, żądanie zniesienia współwłasności, posiadanie rzeczy, równoczesne prowadzenie, udział strony
Zobacz»

I Ns 4819/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 16 września 2015

Data publikacji: 5 listopada 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

dział spadków, zniesienie współwłasności, podział majątku wspólnego, nieruchomość, wnioskodawca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dział spadku
 • Ważne frazy
  • dział spadków, zniesienie współwłasności, podział majątku wspólnego, gospodarstwo rolne, małżonek, wspólność majątkowa, numer, nieruchomość, sentencja postanowienia, przedmiot majątkowy, ustanie wspólności, rejestr gruntów, uczestniczka, podział fizyczny, majątek wspólny po ustaniu, prawo własności nieruchomości rolnej, współwłaściciel, sposób podziału majątku wspólnego, wnioskodawca, dokonanie działu spadku
Zobacz»

I Ns 180/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 19 czerwca 2018

Data publikacji: 17 lipca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

dział spadków, zniesienie współwłasności, nieruchomość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dział spadku
 • Ważne frazy
  • dział spadków, ważny powód, zniesienie współwłasności, nieruchomość, dokonanie częściowego działu spadku, podział gospodarstw rolnych, część spadku, sądowy dział spadku, majątek spadkowy, wnioskodawczyni i uczestniczki, rodzaj nieruchomości, skład spadku, uczestnik, ziemia, cały spadek, odesłanie do przepisów, częsty spadek, nieruchomość wchodząca w skład, własność, stan nieruchomości
Zobacz»

I C 1806/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 26 lutego 2013

Data publikacji: 20 sierpnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

dział spadków, nieruchomość, zniesienie współwłasności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dział spadku
 • Ważne frazy
  • dział spadków, dowód prawa własności, nieruchomość, syn, interes prawny, umowa przeniesienia posiadania, sprawa o dział spadku, zniesienie współwłasności, powierzchnia, ustalenie stosunku prawnego, spadkobierca, spadek w sprawie, stwierdzenie zasiedzenia, orzeczenie sądów w sprawie, nieistnienie stosunku prawnego, córka, numery geodezyjne, postępowanie nieprocesowe, przedmiot działu spadku, postanowienie wstępne
Zobacz»

I C 1436/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 24 maja 2016

Data publikacji: 5 grudnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

dział spadku i zniesienie, spadek i zniesienie współwłasności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dział spadku
 • Ważne frazy
  • umowa o dział spadku, sprzedaż mieszkania, pozwany, dział spadku i zniesienie, spadek i zniesienie współwłasności, protokół z dni, lokata bankowa, notariusz, połowa ceny, ojciec stron, dział spadku po ojcu, nieodpłatne zniesienie, składnik spadku, brat, dokonanie działu, spadek po matce, lokal, postępowanie egzekucyjne, oświadczenie, prawa własność
Zobacz»

III Ca 246/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 3 czerwca 2015

Data publikacji: 7 września 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

dział spadków, podział majątku wspólnego, zniesienie współwłasności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dział spadku
 • Ważne frazy
  • dział spadków, uczestnik, wkład mieszkaniowy, podział majątku spadkowego, podział majątku wspólnego, potrzeba wzięcia, prawo do wkładu, sprawa o dział spadku, wnioskodawczyni, ustalenie składu majątku spadkowego, spółdzielcze lokatorskie prawo, możliwość ustanowienia pełnomocnika, ustalenie składu i wartości, skład i wartość spadku, masa spadkowa, otwarcie spadku, wspólność, spadkobierca, zniesienie współwłasności, ewentualne rozliczenie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Kopydłowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Wrońska – Machnicka
Data wytworzenia informacji: