Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II C 460/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z 2017-05-25

II C 883/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 12 czerwca 2017

Data publikacji: 11 lipca 2017

Poziom podobieństwa: 92%

Wspólna treść

remitent, kaseta, wypełnienie weksli, roszczenie ze stosunku podstawowego, weksel in blanco, umowa agencyjna, przedawnienie roszczenia ze stosunku, indosatariusz, upływ terminu przedawnienia roszczenia, indos, porozumienie wekslowe, nakaz zapłaty, uzupełnienie weksla, zobowiązanie podstawowe, film, weksel niezupełny, prawo wekslowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • remitent, elektroniczny protokół rozprawy, kaseta, wypełnienie weksli, roszczenie ze stosunku podstawowego, weksel in blanco, umowa agencyjna, przedawnienie roszczenia ze stosunku, indosatariusz, upływ terminu przedawnienia roszczenia, indos, porozumienie wekslowe, nakaz zapłaty, uzupełnienie weksla, zobowiązanie podstawowe, film, weksel niezupełny, fakt wypełnienia weksla, wystawienie weksla, prawo wekslowe
Zobacz»

III Ca 606/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 25 sierpnia 2017

Data publikacji: 5 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 89%

Wspólna treść

kaseta, prawo wekslowe, wypełnienie weksli, kara umowna, uzupełnienie weksla, stosunek podstawowy, umowa agencyjna, deklaracja wekslowa, remitent, weksel in blanco, porozumienie wekslowe, nabycie weksla, indosant, termin przedawnienia, suma wekslowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • kaseta, prawo wekslowe, wypełnienie weksli, kara umowna, uzupełnienie weksla, stosunek podstawowy, umowa agencyjna, deklaracja wekslowa, remitent, weksel in blanco, porozumienie wekslowe, data płatności, indosowanie, nabycie weksla, indosant, dłużnik, termin przedawnienia, płatność weksla, suma wekslowa, rażące niedbalstwo
Zobacz»

I C 1107/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 5 sierpnia 2016

Data publikacji: 4 listopada 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 87%

Wspólna treść

kaseta, deklaracja wekslowa, prawo wekslowe, uzupełnienie weksla, porozumienie wekslowe, weksel in blanco, remitent, zobowiązanie wekslowe, upływ terminu przedawnienia roszczenia, umowa, stosunek podstawowy, nakaz zapłaty, kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • kaseta, deklaracja wekslowa, prawo wekslowe, data płatności, uzupełnienie weksla, porozumienie wekslowe, weksel in blanco, dowolna data, remitent, zobowiązanie wekslowe, upływ terminu przedawnienia roszczenia, termin płatności weksli, umowa, stosunek podstawowy, nakaz zapłaty, zarzut od nakazów zapłaty, kara umowna, komentarz, weksel gwarancyjny, dopuszczalny termin
Zobacz»

I ACa 380/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 24 listopada 2017

Data publikacji: 23 marca 2018

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

prawo wekslowe, kara umowna, indos, wypełnienie weksli, umowa agencyjna, stosunek podstawowy, weksel in blanco, przedawnienie, deklaracja wekslowa, pozwany, nabycie weksla, zobowiązanie wekslowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • płyta, prawo wekslowe, kara umowna, indos, wypełnienie weksli, umowa agencyjna, ośrodek, agent, stosunek podstawowy, weksel in blanco, przedawnienie, wystawienie weksla, wystawca, deklaracja wekslowa, zleceniodawca, pozwany, nabycie weksla, miarkowanie kary, dłużnik, zobowiązanie wekslowe
Zobacz»

I C 449/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 11 lipca 2017

Data publikacji: 22 grudnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

remitent, indos, weksel in blanco, prawo wekslowe, stosunek podstawowy, wypełnienie weksli, indosatariusz, zobowiązanie wekslowe, pozwany, nakaz zapłaty, uzupełnienie weksla
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • remitent, indos, weksel in blanco, pożyczka, prawo wekslowe, stosunek podstawowy, wypełnienie weksli, indosatariusz, zobowiązanie wekslowe, wystawca, pozwany, przedmiotowy weksel, wykup weksli, rażące niedbalstwo, dłużnik, przeniesienie weksla, nakaz zapłaty, zarzut obiektywny, wierzytelność, uzupełnienie weksla
Zobacz»

II Ca 968/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 19 maja 2015

Data publikacji: 25 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

prawo wekslowe, weksel in blanco, uzupełnienie weksla, zobowiązanie wekslowe, wypełnienie weksli, roszczenie ze stosunku podstawowego, przedawnienie roszczenia ze stosunku, upływ terminu przedawnienia roszczenia, deklaracja wekslowa, remitent
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, weksel in blanco, uzupełnienie weksla, zobowiązanie wekslowe, wypełnienie weksli, roszczenie ze stosunku podstawowego, przedawnienie roszczenia ze stosunku, upływ terminu przedawnienia roszczenia, kredytobiorca, miejsce płatności, deklaracja wekslowa, umowa kredytów, poręczyciel, poręczenie, remitent, wierzytelność, klauzula wykonalności, wniosek o nadanie klauzul, badana sprawa, weksel po upływie
Zobacz»

V ACa 770/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 8 stycznia 2014

Data publikacji: 28 maja 2014

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

weksel in blanco, prawo wekslowe, pozwany, wypełnienie weksli, zobowiązanie wekslowe, przedawnienie roszczenia ze stosunku, podpis, upływ terminu przedawnienia roszczenia, roszczenie ze stosunku podstawowego, deklaracja wekslowa, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • weksel in blanco, prawo wekslowe, pozwany, zwrot weksli, wypełnienie weksli, wierzytelność, zobowiązanie wekslowe, przedawnienie roszczenia ze stosunku, odbiór pieniędzy, liczba weksli, podpis, upływ terminu przedawnienia roszczenia, roszczenie ze stosunku podstawowego, deklaracja wekslowa, upoważnienie do wypełnienia, umowa, przelew, rata, przedawnienie zobowiązania, zarzut przedawnienia
Zobacz»

VIII C 2660/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 16 maja 2019

Data publikacji: 14 czerwca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

weksel in blanco, roszczenie ze stosunku podstawowego, wypełnienie weksli, uzupełnienie weksla, remitent, upływ terminu przedawnienia roszczenia, prawo wekslowe, przedawnienie roszczenia ze stosunku, zobowiązanie wekslowe, zobowiązanie podstawowe, deklaracja wekslowa, porozumienie wekslowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • weksel in blanco, roszczenie ze stosunku podstawowego, regulamin udzielania pożyczek, wypełnienie weksli, uzupełnienie weksla, remitent, upływ terminu przedawnienia roszczenia, prawo wekslowe, przedawnienie roszczenia ze stosunku, zobowiązanie wekslowe, pożyczkodawca, umowa limitu, upadłość, umowa pożyczki, zobowiązanie podstawowe, starogard gdański, oprocentowanie nominalne, deklaracja wekslowa, porozumienie wekslowe, wierzyciel
Zobacz»

VIII C 76/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 23 kwietnia 2018

Data publikacji: 6 lutego 2019

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

zobowiązanie wekslowe, prawo wekslowe, stosunek podstawowy, weksel in blanco, deklaracja wekslowa, termin przedawnienia roszczenia, wypełnienie weksli, uzupełnienie weksla, nakaz zapłaty, pozwany, porozumienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • zobowiązanie wekslowe, weksel własny, prawo wekslowe, stosunek podstawowy, strona powodowa, wykup weksli, weksel in blanco, deklaracja wekslowa, termin przedawnienia roszczenia, wypełnienie weksli, uzupełnienie weksla, nakaz zapłaty, spór na płaszczyznę stosunku, przeniesienie sporu na płaszczyznę, rok czasu, wystawienie weksla, płaszczyzna stosunku podstawowego, umowa pożyczki, pozwany, porozumienie
Zobacz»

III Ca 680/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 17 października 2018

Data publikacji: 26 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

weksel in blanco, roszczenie ze stosunku podstawowego, prawo wekslowe, wypełnienie weksli, przedawnienie roszczenia ze stosunku, deklaracja wekslowa, upływ terminu przedawnienia roszczenia, zobowiązanie wekslowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • weksel in blanco, roszczenie ze stosunku podstawowego, prawo wekslowe, wypełnienie weksli, przedawnienie roszczenia ze stosunku, deklaracja wekslowa, upływ terminu przedawnienia roszczenia, zobowiązanie wekslowe, bankowy tytuł egzekucyjny, bieg przedawnienia, klauzula wykonalności, wierzytelność wekslowa, wierzyciel, przerwanie, będącymi bankami, cesjonariusz, kredyt, data płatności, wystawca, upoważnienie do wypełnienia
Zobacz»

I C 1825/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 18 listopada 2014

Data publikacji: 15 stycznia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

prawo wekslowe, indos, nabycie weksla, weksel in blanco, wypełnienie weksli, indosatariusz, indosant, stosunek podstawowy, pozwany, nakaz zapłaty, porozumienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, indos, nabycie weksla, weksel in blanco, wypełnienie weksli, indosatariusz, indosant, dłużnik wekslowy, zła wiara, stosunek podstawowy, prawo z weksla, indosowanie weksla, rażące niedbalstwo, wystawca, pozwany, zarzuty osobiste, weksel powoda, nakaz zapłaty, wierzytelność wekslowa, porozumienie
Zobacz»

I ACa 157/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 9 maja 2016

Data publikacji: 30 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

prawo wekslowe, indos, wypełnienie weksli, roszczenie ze stosunku podstawowego, przedawnienie roszczenia ze stosunku, weksel in blanco, uzupełnienie weksla, pozwany, termin przedawnienia roszczenia, deklaracja wekslowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, indos, wypełnienie weksli, roszczenie ze stosunku podstawowego, indosowanie, przedawnienie roszczenia ze stosunku, weksel in blanco, posiadacz weksla, protest, uzupełnienie weksla, szkoda, pozwany, umowa leasingu, ugoda, związek przyczynowy, zwykły przelew, termin przedawnienia roszczenia, deklaracja wekslowa, płatność weksla, poprzednik prawny
Zobacz»

I Ca 242/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 25 sierpnia 2017

Data publikacji: 22 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

prawo wekslowe, wypełnienie weksli, weksel in blanco, zobowiązanie wekslowe, deklaracja wekslowa, porozumienie wekslowe, remitent, uzupełnienie weksla, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, wypełnienie weksli, weksel in blanco, zobowiązanie wekslowe, deklaracja wekslowa, porozumienie wekslowe, remitent, dłużnik wekslowy, uzupełnienie weksla, pierwszy wierzyciel, umowa, wypowiedzenie umowy pożyczki, kredytodawca, wystawienie weksla, wystawca weksla, wypełniony weksel, weksel własny, ustawa o kredycie konsumenckim, prawa konsumenta, czek
Zobacz»

II Ca 1388/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 24 września 2018

Data publikacji: 5 grudnia 2018

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

stosunek podstawowy, weksel in blanco, prawo wekslowe, porozumienie wekslowe, zobowiązanie wekslowe, pozwany, remitent, wypełnienie weksli, uzupełnienie weksla, nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • stosunek podstawowy, weksel in blanco, prawo wekslowe, porozumienie wekslowe, zobowiązanie wekslowe, projekt porozumienia, pozwany, roszczenie wekslowe, remitent, wypełnienie weksli, wykup weksli, uzupełnienie weksla, wystawca weksla własny, treść rozporządzenia ministra sprawiedliwości, instancja w stawce, stosunek prawy, współpraca gospodarcza, nakaz zapłaty, zarzut wekslowy, dowód z przesłuchania strony
Zobacz»

II Ca 201/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 20 maja 2015

Data publikacji: 30 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

prawo wekslowe, wypełnienie weksli, weksel in blanco, deklaracja wekslowa, nabycie weksla, remitent, stosunek podstawowy, pozwany, suma wekslowa, indos
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, wypełnienie weksli, agencja, weksel in blanco, deklaracja wekslowa, nabycie weksla, remitent, rażące niedbalstwo, dłużnik, podstawa do wypełnienia weksla, opinia prawna, stosunek podstawowy, zła wiara, posiadacz, pozwany, spółka, grunt stosunku podstawowego, suma wekslowa, indos, współpraca
Zobacz»

I C 675/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 13 września 2017

Data publikacji: 21 sierpnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

prawo wekslowe, stosunek podstawowy, weksel in blanco, deklaracja wekslowa, przedawnienie roszczenia, wypełnienie weksli, remitent
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, stosunek podstawowy, weksel in blanco, dokument wekslowy, deklaracja wekslowa, akceptant, przedawnienie roszczenia, zbywca, weksel własny, data płatności, wypełnienie weksli, roszczenie wekslowe, wierzyciel wekslowy, płatność weksla, dzień płatności, poręczyciel wekslowy, remitent, abstrakcyjność zobowiązania wekslowego, rejonowy gdańsk, wystawienie weksla
Zobacz»

I C 336/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 29 listopada 2016

Data publikacji: 18 maja 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

weksel in blanco, remitent, indos, prawo wekslowe, indosant, deklaracja wekslowa, stosunek podstawowy, indosatariusz, wypełnienie weksli, zobowiązanie wekslowe, pozwany, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • weksel in blanco, remitent, indos, prawo wekslowe, indosant, umowa zlecenia, deklaracja wekslowa, stosunek podstawowy, indosatariusz, zakaz działalności konkurencyjnej, wypełnienie weksli, zobowiązanie wekslowe, pozwany, dłużnik, umowa, spółka, wystawca, zleceniodawca, umowa pożyczki, umowa o zakazie
Zobacz»

XVIII C 4734/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 27 marca 2017

Data publikacji: 29 marca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

weksel in blanco, prawo wekslowe, wypełnienie weksli, upływ terminu przedawnienia roszczenia, uzupełnienie weksla, zobowiązanie, indos
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • weksel in blanco, prawo wekslowe, wypełnienie weksli, upływ terminu przedawnienia roszczenia, uzupełnienie weksla, pożyczkodawca, wypełnienie weksla po upływie, użycie przymusu, umowa pożyczki, termin przedawnienia zobowiązania, data płatności, zobowiązanie, zobowiązanie naturalne, przymus państwowy, wierzytelność, zarzut wypełnienia weksli, umowa cesji, wykup, indos, płatność weksla
Zobacz»

I ACa 838/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 28 listopada 2014

Data publikacji: 11 maja 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

prawo wekslowe, remitent, nabycie weksla, weksel in blanco, indos, pozwany, podpis, wypełnienie weksli, nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, remitent, nabycie weksla, weksel in blanco, indos, pozwany, podpis, umowa pożyczki, wypełnienie weksli, wystawca, nakaz zapłaty, dłużnik wekslowy, zapłata weksla, materiał porównawczy, działanie na szkodę dłużnika, przedmiotowy weksel, sposób wypełnienia weksla, data wystawienia, wystawienie weksla, zasada uzupełnienia
Zobacz»

I ACa 738/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 29 listopada 2013

Data publikacji: 4 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

remitent, prawo wekslowe, nakaz zapłaty, pozwany, wypełnienie weksli, przedawnienie, roszczenie ze stosunku podstawowego, deklaracja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, remitent, prawo wekslowe, nakaz zapłaty, pozwany, wypełnienie weksli, zarzut od nakazów zapłaty, zarzuty osobiste, dług, przedawnienie, wierzytelność ze stosunku podstawowego, data płatności, wystawca, indosowanie weksla, pożyczkodawca, roszczenie ze stosunku podstawowego, deklaracja, obrót wekslem, posiadacz, płatność weksla
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Kopydłowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Braczkowska
Data wytworzenia informacji: