Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II C 50/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z 2016-03-31

III Ca 1823/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 16 marca 2016

Data publikacji: 17 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 95%

Wspólna treść

użytkownik wieczysty, przeniesienie prawa użytkowania wieczystego, nabywca, gospodarka nieruchomościami, opłata za użytkowanie wieczyste, część opłaty rocznej, wpis w księdze wieczystej, stosunek użytkowania wieczystego, nieruchomość gruntowa, okres roku kalendarzowego, stosowna część opłaty, użytkowanie wieczyste nieruchomości, wieczysta przedmiotowa nieruchomość, użytkowanie wieczyste gruntu, możliwość korzystania przez użytkownika
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • użytkownik wieczysty, przeniesienie prawa użytkowania wieczystego, nabywca, gospodarka nieruchomościami, opłata za użytkowanie wieczyste, część opłaty rocznej, wpis w księdze wieczystej, stosunek użytkowania wieczystego, wpis do ksiąg wieczysty, nieruchomość gruntowa, okres roku kalendarzowego, oddanie nieruchomości gruntowej, rzeczywisty okres, stosowna część opłaty, świadczenie niepodzielne, użytkowanie wieczyste nieruchomości, wieczysta przedmiotowa nieruchomość, użytkowanie wieczyste gruntu, wysokość opłaty, możliwość korzystania przez użytkownika
Zobacz»

II Ca 425/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 14 kwietnia 2014

Data publikacji: 16 maja 2014

Poziom podobieństwa: 86%

Wspólna treść

użytkownik wieczysty, prawo użytkowania wieczyste, opłata za użytkowanie wieczyste, gospodarka nieruchomościami, opłata roczna za użytkowanie, część opłaty rocznej, rok kalendarzowy, możliwość korzystania przez użytkownika, nabywca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • użytkownik wieczysty, prawo użytkowania wieczyste, opłata za użytkowanie wieczyste, ustawa o gospodarce, gospodarka nieruchomościami, opłata roczna za użytkowanie, wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego, zbycie prawa użytkowania wieczystego, właściciel nieruchomości, część opłaty rocznej, dotychczasowy użytkownik wieczysty, strona powodowa, świadczenie podzielne, rok kalendarzowy, okres korzystania z nieruchomości, redukcja opłaty, gmina, proporcjonalna redukcja, możliwość korzystania przez użytkownika, nabywca
Zobacz»

II Ca 970/20

uzasadnienie

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 15 września 2020

Data publikacji: 13 października 2020

Poziom podobieństwa: 86%

Wspólna treść

opłata roczna, użytkownik wieczysty, gospodarka nieruchomościami, nabywca prawa użytkowania wieczystego, rok kalendarzowy, użytkowanie wieczyste nieruchomości, księga wieczysta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata roczna, użytkownik wieczysty, gospodarka nieruchomościami, ustawa o gospodarce, pozwany, użytkownik wieczysty nieruchomości, strona powodowa, zmiana użytkownika, obowiązek uiszczenia opłaty rocznej, nabywca prawa użytkowania wieczystego, rok kalendarzowy, użytkowanie wieczyste nieruchomości, uiszczanie opłat rocznych, zbycie, księga wieczysta, podzielność, byłych użytkowników, przewłaszczenie, wezwanie do udziału, zbywca
Zobacz»

II C 54/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 9 września 2015

Data publikacji: 29 października 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 86%

Wspólna treść

użytkownik wieczysty, użytkowanie wieczyste gruntu, prawo użytkowania wieczyste, nieruchomość, stosunek użytkowania wieczystego, okres roku kalendarzowego, opłata za użytkowanie, stosowna część opłaty, część opłaty rocznej, możliwość korzystania przez użytkownika, zapłata opłaty, nabywca użytkowania wieczysty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • użytkownik wieczysty, byłych użytkowników, państwa prezydentów, użytkowanie wieczyste gruntu, prawo użytkowania wieczyste, nieruchomość, stosunek użytkowania wieczystego, śródmieście w łodzi, okres roku kalendarzowego, opłata za użytkowanie, prezydent miasta, prawo rzeczowe, stosowna część opłaty, świadczenie niepodzielne, część opłaty rocznej, możliwość korzystania przez użytkownika, zapłata opłaty, nabywca użytkowania wieczysty, wysokość rocznej opłaty, korzystanie przez użytkownika wieczystego
Zobacz»

XIII Ga 1016/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 5 kwietnia 2017

Data publikacji: 6 kwietnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 84%

Wspólna treść

użytkownik wieczysty, prawo użytkowania wieczyste, zapłata opłaty, opłata roczna za użytkowanie, gospodarka nieruchomościami, rok kalendarzowy, wieczysta przedmiotowa nieruchomość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • użytkownik wieczysty, zapłata opłaty roczna, prawo użytkowania wieczyste, zapłata opłaty, opłata roczna za użytkowanie, gospodarka nieruchomościami, wydruk, koszt postępowań zażaleniowy, pozwany, rok kalendarzowy, wieczysta przedmiotowa nieruchomość, zbycie prawa, właściciel opłaty, ustanowione prawo użytkowania, okresowe korzystanie, postępowanie zażaleniowe w sprawie, czas bycia, podzielny charakter, gmina miejska, postępowanie zażaleniowe przed sądem
Zobacz»

VIII C 1253/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 29 marca 2017

Data publikacji: 12 maja 2017

Poziom podobieństwa: 84%

Wspólna treść

opłata roczna, opłata za użytkowanie wieczyste, użytkownik wieczysty, przeniesienie prawa użytkowania wieczystego, użytkowanie wieczyste nieruchomości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata roczna, użytkowanie wieczyste za rok, opłata za użytkowanie wieczyste, strona powodowa, użytkownik wieczysty, pozwany, zbycie prawa użytkowania wieczystego, wysokość opłaty rocznej, wystawienie wezwania, dotychczasowa opłata, obowiązek uiszczania opłaty rocznej, czas trwania użytkowania wieczystego, zmniejszenie opłaty, odsetka, należność, przeniesienie prawa użytkowania wieczystego, zapłata, użytkowanie wieczyste nieruchomości, przypadek zbycia, opłata od użytkowania wieczystego
Zobacz»

I ACa 981/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 22 listopada 2013

Data publikacji: 7 marca 2014

Poziom podobieństwa: 84%

Wspólna treść

opłata roczna, użytkownik wieczysty, rok kalendarzowy, nabywca prawa użytkowania wieczystego, gospodarka nieruchomościami, zapłata opłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata roczna, użytkownik wieczysty, rok kalendarzowy, nabywca prawa użytkowania wieczystego, zdanie pierwsze, czas trwania użytkowania wieczystego, okres przysługiwania, gospodarka nieruchomościami, kwota opłaty rocznej, zbywca i nabywca, ustawa o gospodarce, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, zapłata opłaty, charakter opłaty, obowiązek zapłaty opłaty rocznej, konsekwencja niewłaściwego zastosowania, przypadek zbycia, zbycie prawa użytkowania wieczystego, wygaśnięcie użytkowania wieczystego, zmniejszenie opłaty
Zobacz»

II Ca 1408/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 30 sierpnia 2016

Data publikacji: 2 listopada 2016

Poziom podobieństwa: 84%

Wspólna treść

prawo użytkowania wieczyste, użytkownik wieczysty, opłata za użytkowanie wieczyste, gospodarka nieruchomościami, opłata roczna za użytkowanie, część opłaty rocznej, użytkowanie wieczyste nieruchomości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • prawo użytkowania wieczyste, użytkownik wieczysty, opłata za użytkowanie wieczyste, wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego, gospodarka nieruchomościami, właściciel nieruchomości, ustawa o gospodarce, zbycie prawa użytkowania wieczystego, opłata roczna za użytkowanie, cała opłata, strona powodowa, okres korzystania z nieruchomości, buła, część opłaty rocznej, czas trwania użytkowania wieczystego, własność, prawo użytkowania wieczyste nieruchomości, okres użytkowania wieczystego, obowiązek uiszczenia opłaty, użytkowanie wieczyste nieruchomości
Zobacz»

II Ca 2544/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 28 stycznia 2015

Data publikacji: 23 marca 2015

Poziom podobieństwa: 84%

Wspólna treść

opłata za użytkowanie wieczyste, użytkownik wieczysty, prawo użytkowania wieczyste, gospodarka nieruchomościami, opłata roczna za użytkowanie, część opłaty rocznej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata za użytkowanie wieczyste, użytkownik wieczysty, prawo użytkowania wieczyste, wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego, gospodarka nieruchomościami, zbycie prawa użytkowania wieczystego, właściciel nieruchomości, ustawa o gospodarce, opłata roczna za użytkowanie, obowiązek uiszczenia opłaty, okres korzystania z nieruchomości, część opłaty rocznej, czas trwania użytkowania wieczystego, okres użytkowania wieczystego, powodowa gmina miejska, podmiot, świadczenie podzielne, śródmieście w krakowie, strona powodowa gminy, wykładnia
Zobacz»

I C 1545/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 31 stycznia 2018

Data publikacji: 12 kwietnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

prawo użytkowania wieczyste, rok kalendarzowy, użytkownik wieczysty, nieruchomość gruntowa, zapłata opłaty, użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłata roczna za użytkowanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • prawo użytkowania wieczyste, rok kalendarzowy, wpis użytkowania wieczystego, obowiązek uiszczenia opłaty rocznej, czas trwania użytkowania wieczystego, użytkownik wieczysty, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, rok nowy, starosta, obowiązek zapłaty opłaty rocznej, korzystanie przez użytkownika, nieruchomość gruntowa, zapłata opłaty, kompan, prawo użytkowania wieczyste nieruchomości, dzień użytkowania, użytkowanie wieczyste nieruchomości, aktualizacja opłaty, opłata roczna za użytkowanie, razie przekształceń
Zobacz»

VIII C 1584/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 25 lutego 2016

Data publikacji: 17 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

opłata roczna, prawo użytkowania wieczyste, użytkownik wieczysty, okres roku kalendarzowego, współużytkownik wieczysty, wieczysta nieruchomość, zapłata opłaty, opłata za użytkowanie wieczyste
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata roczna, prawo użytkowania wieczyste, użytkownik wieczysty, wysokość opłaty rocznej, użytkowanie wieczyste za rok, współużytkownik wieczysty nieruchomości, okres roku kalendarzowego, objętymi prawami, skapitalizowana odsetka, współużytkownik wieczysty, wieczysta nieruchomość, strona powodowa kwot, oddanie nieruchomości, strona powodowa gminy, zapłata opłaty, wypis aktów notarialny, ustawowa odsetka za opóźnienie, opłata za użytkowanie wieczyste, pozwany, kurator
Zobacz»

I C 599/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej

Data orzeczenia: 17 listopada 2016

Data publikacji: 6 grudnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

opłata roczna, prawo użytkowania wieczyste, użytkownik wieczysty, gospodarka nieruchomościami, opłata za użytkowanie wieczyste, okres roku kalendarzowego, użytkowanie wieczyste gruntu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata roczna, prawo użytkowania wieczyste, zbycie prawa użytkowania wieczystego, użytkownik wieczysty, właściciel opłaty, starosta, gospodarka nieruchomościami, obowiązek uiszczania opłaty rocznej, opłata za użytkowanie wieczyste, zapłata opłaty roczna, okres użytkowania wieczystego, sprawa pełnomocnicy, okres roku kalendarzowego, zgodność z oryginałem, użytkowanie wieczyste gruntu, kserokopia pisma, ustawa o gospodarce, razie zbycia, wezwanie do zapłaty należności, część opłaty
Zobacz»

I ACa 3/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 5 października 2018

Data publikacji: 21 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

opłata roczna za użytkowanie, użytkownik wieczysty, prawo użytkowania wieczyste, księga wieczysta, gospodarka nieruchomościami, użytkowanie wieczyste nieruchomości, zapłata opłaty, opłata za użytkowanie wieczyste
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata roczna za użytkowanie, użytkownik wieczysty, spółka mieszkaniowa, wysokość opłaty rocznej, prawo użytkowania wieczyste, strona powodowa, księga wieczysta, gospodarka nieruchomościami, zapłata opłaty roczna, zmiana użytkownika, użytkowanie wieczyste nieruchomości, ustawa o gospodarce, zapłata opłaty, użytkowanie wieczyste działki, opłata za użytkowanie wieczyste, zmiana oznaczenia, zmiana powierzchni, zbycie prawa użytkowania wieczystego, pozwany, podział działki
Zobacz»

II C 1316/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 4 marca 2016

Data publikacji: 11 kwietnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

użytkownik wieczysty, gospodarka nieruchomościami, prawo użytkowania wieczyste, opłata roczna za użytkowanie, opłata za użytkowanie wieczyste, księga wieczysta, użytkowanie wieczyste nieruchomości, część opłaty rocznej, zapłata opłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • użytkownik wieczysty, gospodarka nieruchomościami, prawo użytkowania wieczyste, opłata roczna za użytkowanie, opłata za użytkowanie wieczyste, sprawie aktualizacji, aktualizacja wysokości opłaty rocznej, nowy użytkownik, samorządowe kolegium odwoławcze, wysokość opłaty za użytkowanie, księga wieczysta, przepis ustawy o gospodarce, nieruchomość w brzmieniu, dotychczasowa opłata, świadczenie niepodzielne, użytkowanie wieczyste nieruchomości, pozwana spółka, część opłaty rocznej, zapłata opłaty, poprzedni użytkownik wieczysty
Zobacz»

VIII C 737/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 10 marca 2016

Data publikacji: 20 lipca 2016

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

opłata roczna, współużytkownik wieczysty, użytkownik wieczysty, opłata za użytkowanie wieczyste, okres roku kalendarzowego, wieczysta nieruchomość, prawo użytkowania wieczyste, zapłata opłaty, stosowna część opłaty, użytkowanie wieczyste gruntu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata roczna, współużytkownik wieczysty nieruchomości, współużytkownik wieczysty, użytkownik wieczysty, wysokość opłaty rocznej, opłata za użytkowanie wieczyste, okres roku kalendarzowego, skapitalizowana odsetka, wieczysta nieruchomość, strona powodowa kwot, prawo użytkowania wieczyste, oddanie nieruchomości, pozwany, zapłata opłaty, ustawowa odsetka za opóźnienie, uiszczanie opłaty, stosowna część opłaty, użytkowanie wieczyste gruntu, nowa terminologia, zapłata opłaty za użytkowanie
Zobacz»

VIII GC 324/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 lutego 2018

Data publikacji: 13 marca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

użytkownik wieczysty, gospodarka nieruchomościami, przeniesienie prawa użytkowania wieczystego, nabywca prawa użytkowania wieczystego, rok kalendarzowy, wieczysta nieruchomość, opłata roczna za użytkowanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • użytkownik wieczysty, gospodarka nieruchomościami, ustawa o gospodarce, zmiana użytkownika, wniosek o wpis, przeniesienie prawa użytkowania wieczystego, obowiązek zapłaty opłaty rocznej, nabywca prawa użytkowania wieczystego, użytkownik wieczysty działki, wygaśnięcie użytkowania wieczystego, wynik przeniesienia, rozliczanie opłat, użytkowanie wieczyste za rok, własność budynków, fotokopia, rok kalendarzowy, podstawa prawna świadczenia, wieczysta nieruchomość, opłata roczna za użytkowanie, grunt
Zobacz»

I C 2245/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 1 kwietnia 2014

Data publikacji: 12 września 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

opłata roczna, użytkownik wieczysty, prawo użytkowania wieczyste, okres roku kalendarzowego, stosunek użytkowania wieczystego, możliwość korzystania przez użytkownika, zapłata opłaty, nabywca użytkowania wieczysty, nieruchomość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata roczna, użytkownik wieczysty, prawo użytkowania wieczyste, okres roku kalendarzowego, redukcja opłaty, stosunek użytkowania wieczystego, okres przysługiwania, strona powodowa, właściciel gruntu, charakter opłaty, razie zbycia, możliwość korzystania przez użytkownika, zapłata opłaty, nabywca użytkowania wieczysty, korzystanie przez użytkownika wieczystego, zbycie prawa użytkowania wieczystego, czas trwania użytkowania wieczystego, zapłata opłaty roczna, nieruchomość, obowiązek zapłaty opłaty
Zobacz»

I C 1228/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 19 grudnia 2013

Data publikacji: 28 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

opłata roczna, prawo użytkowania wieczyste, użytkownik wieczysty, gospodarka nieruchomościami, zapłata opłaty, wpis w księdze wieczystej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata roczna, prawo użytkowania wieczyste, użytkownik wieczysty, zbycie prawa użytkowania wieczystego, cały rok, opłata roczna za rok, ustawa o gospodarce, przypadek wygaśnięcia, gospodarka nieruchomościami, wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego, charakter opłaty, obowiązek zapłaty opłaty rocznej, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, zapłata opłaty, podzielność, złożenie wniosku o wpis, wpis w księdze wieczystej, rzeczywisty okres, gmina, przypadek zbycia
Zobacz»

IX C 1497/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opolu

Data orzeczenia: 3 czerwca 2014

Data publikacji: 17 lipca 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

opłata roczna, prawo użytkowania wieczyste, użytkownik wieczysty, gospodarka nieruchomościami, zapłata opłaty, rok kalendarzowy, opłata za użytkowanie wieczyste
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata roczna, prawo użytkowania wieczyste, użytkownik wieczysty, ustawa o gospodarce, gospodarka nieruchomościami, zapłata opłaty, podzielność, obowiązek zapłaty opłaty rocznej, zbycie prawa użytkowania wieczystego, rok kalendarzowy, opłata za użytkowanie wieczyste, czas trwania użytkowania wieczystego, przypadek wygaśnięcia, nakaz zapłaty, redukcja opłaty, prawa własność, zmniejszenie opłaty, opłata roczna za rok, dotychczasowy użytkownik, korzystanie przez użytkownika
Zobacz»

I ACa 332/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 14 sierpnia 2013

Data publikacji: 21 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

użytkownik wieczysty, księga wieczysta, opłata roczna za użytkowanie, dokonanie wpisu, przeniesienie prawa użytkowania wieczystego, gospodarka nieruchomościami, wieczysta nieruchomość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • użytkownik wieczysty, księga wieczysta, opłata roczna za użytkowanie, dokonanie wpisu, zmiana użytkownika, prokuratoria generalna, wpis do ksiąg wieczysty, dług, przeniesienie prawa użytkowania wieczystego, gospodarka nieruchomościami, wypowiedzeń dotychczasowych, wieczysta nieruchomość, zaległa opłata, spółka jawna, dotychczasowa wysokość opłaty rocznej, data dokonania wpisu, nowa wysokość opłaty, cofnięcie pozwu, wzmianka, należność
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Kopydłowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Braczkowska
Data wytworzenia informacji: