Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 780/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z 2018-07-12

XIII Ga 923/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 12 kwietnia 2016

Data publikacji: 15 kwietnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 84%

Wspólna treść

kaucja gwarancyjna, gwarancja ubezpieczeniowa, nienależyte usunięcie, zabezpieczenie dobra, dobre wykonanie, udzielona gwarancja i rękojmia, wada, wykonanie umowy, okres ważności gwarancji, inwestor, umowa o roboty budowlane, gwarancja bankowa, beneficjent gwarancji, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • kaucja gwarancyjna, gwarancja ubezpieczeniowa, nienależyte usunięcie, zabezpieczenie dobra, dobre wykonanie, udzielona gwarancja i rękojmia, wada, wykonanie umowy, usunięcie wad i usterek, okres ważności gwarancji, zwrot kaucji gwarancyjnej, roszczenie podwykonawcy, ewentualne roszczenie, inwestor, umowa o roboty budowlane, gwarancja bankowa, beneficjent gwarancji, zakres zabezpieczenia, żądanie wypłaty z gwarancji, pozwany
Zobacz»

XII Ga 196/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2 lipca 2014

Data publikacji: 17 października 2014

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, kaucja, inwestor, umowa, zabezpieczenie, rękojmia, beneficjent gwarancji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, kaucja, dokument gwarancji, inwestor, gwarant, umowa, dowód z przesłuchania strony, strona powodowa, zabezpieczenie, zwrot kaucji, przedmiot gwarancji, przeprowadzenie dowodów z przesłuchania, usunięcie wad i usterek, żądanie inwestora, zapis, rękojmia, beneficjent gwarancji, gwarantowana kwota, termin obowiązywania gwarancji, pierwsze żądanie
Zobacz»

XXVI GC 432/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 10 listopada 2015

Data publikacji: 16 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, kaucja gwarancyjna, beneficjent gwarancji, gwarancja bankowa, pozwany, nienależyte usunięcie, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, ugoda, dokument gwarancji, kaucja gwarancyjna, beneficjent gwarancji, wzór, warunek gwarancji, odmowa wypłaty świadczenia, pisemna akceptacja, oryginał gwarancji, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, usterka, kopia, gwarancja bankowa, pozwany, przedmiot umowy, nienależyte usunięcie, umowa, zatrzymanie kaucji gwarancyjnej, złożenie gwarancji
Zobacz»

I ACa 378/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 18 lipca 2012

Data publikacji: 18 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

kaucja gwarancyjna, pozwany, wada, umowa, gwarancja ubezpieczeniowa, zatrzymana kaucja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • kaucja gwarancyjna, pozwany, wada, kaucja krótkoterminowa, zwrot kaucji gwarancyjnej, usterka, umowa, wada w wykonanych pracach, okres gwarancji, gwarancja ubezpieczeniowa, usuwanie wad, faktura, sprzeciw od nakazu zapłaty, umowa trójstronna, cesja, dzień ogłoszenia upadłości, część kaucji, obiekt, zatrzymana kaucja, wykonanie kolejnych robót
Zobacz»

I ACa 206/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 24 września 2012

Data publikacji: 25 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

kaucja gwarancyjna, gwarancja, wada, rękojmia, wykonanie umowy, zabezpieczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • kaucja gwarancyjna, gwarancja, wada, wada i usterka, rękojmia, upływ okresu gwarancji, miesięczny okres gwarancji, prawidłowe wykonanie umowy, gwarancja jakości, wykonanie umowy, zabezpieczenie, pęknięcie, gwarant, przedmiotowy budynek, upływ okresu gwarancyjnego, zamówienie publiczne, okres rękojmi, roszczenie, obowiązek zwrotu kaucji gwarancyjnej, należyte wykonanie umowy
Zobacz»

X Ga 373/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 6 marca 2015

Data publikacji: 15 kwietnia 2015

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

kaucja gwarancyjna, gwarancja bankowa, pozwany, umowa o roboty budowlane, udzielona gwarancja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • kaucja gwarancyjna, gwarancja bankowa, zatrzymana kwota, potrącenie, pozwany, zastrzeżenie procesowe, zwrot kaucji gwarancyjnej, przedstawienie przez powódkę, podstawa zwrotu, umowa o roboty budowlane, udzielona gwarancja, wzajemna należność, ustawowa odsetka i koszt, krótkie stwierdzenie, ceny dzieła, czas zastrzeżenia, odpowiedni czas, odbiór końcowy, ustanowienie kaucji, podstawa żądania należności
Zobacz»

I ACa 291/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 29 września 2016

Data publikacji: 13 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

kaucja gwarancyjna, weksel, gwarancja ubezpieczeniowa, umowa, zabezpieczenie, pozwany, wada, blanco
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • zatrzymana kwota, kaucja gwarancyjna, odbiór końcowy, weksel, warunek gwarancji, gwarancja ubezpieczeniowa, umowa, zabezpieczenie, wada i usterka, pozwany, okres gwarancji, wada, upadłość likwidacyjna, porozumienie, wartość umowy, ogłoszenie upadłości, weksel in blanco, postaci weksli, złożenie gwarancji, blanco
Zobacz»

IX GC 923/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 6 listopada 2017

Data publikacji: 29 marca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

kaucja gwarancyjna, gwarancja, dobre wykonanie, wykonanie umowy, zabezpieczenie dobra
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • kaucja gwarancyjna, gwarancja, dobre wykonanie, zwrot kaucji gwarancyjnej, wykonanie umowy, gwarancja dobrego wykonania umowy, upływ okresu gwarancji, odbiór robót, wniosek wykonawcy, data wygaśnięcia, wynagrodzenie wykonawcy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zabezpieczenie dobra, spełnienie świadczenia, montaż i uruchomienie, cofnięcie pozwu, pokrycie roszczeń, uruchomienie instalacji, termin gwarancji, potwierdzenie dokonania przelewu
Zobacz»

VIII GC 87/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 13 października 2016

Data publikacji: 9 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

kaucja gwarancyjna, wada, pozwany, gwarancja i rękojmia, inwestor, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • kaucja gwarancyjna, okres gwarancji, wada, pozew wzajemny, zwrot kaucji gwarancyjnej, pozwany, pozew główny, pokrycie dachowe, usunięcie wady, kara umowna, gwarancja i rękojmia, naprawa gwarancyjna, okres rękojmi, inwestor, protokół odbiorów wykonany robót, przeciekanie dachu, przygotowanie placu budowy, szczelność pokrycia, umowa, oświadczenie woli
Zobacz»

I ACa 902/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 3 czerwca 2016

Data publikacji: 4 sierpnia 2016

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

kaucja gwarancyjna, gwarancja i rękojmia, umowa o roboty budowlane, wada, zabezpieczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • kaucja gwarancyjna, protokół pogwarancyjny, umowa kaucji, część kaucji gwarancyjnej, gwarancja i rękojmia, umowa o roboty budowlane, okres gwarancji, upływ okresu gwarancyjnego, protokół odbioru końcowy przedmiotu, wada, podpisanie protokołu odbioru końcowego, odbiór końcowy przedmiotu umowy, wierzytelność, prawidłowe wykonanie, zarzut potrącenia, odbiór pogwarancyjny, przedmiot kaucji, termin zwrotu, usunięcie usterki, zabezpieczenie
Zobacz»

V ACa 628/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 17 stycznia 2014

Data publikacji: 26 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, beneficjent, termin ważności gwarancji, należyte wykonanie, okres ważności gwarancji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, beneficjent, podwykonawca, roszczenie beneficjenta, upływ ważności, stosunek podstawowy, gwarant, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, termin ważności gwarancji, należyte wykonanie kontraktu, odmowa zapłaty, wezwanie do zapłaty, zapłata sumy gwarancyjnej, należyte wykonanie, treść gwarancji, nota księgowa, nienależyte wykonanie umowy, pierwsze żądanie, żądanie zapłaty z gwarancji, okres ważności gwarancji
Zobacz»

I C 839/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 24 października 2019

Data publikacji: 27 maja 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, beneficjent, umowa o roboty budowlane, okres ważności gwarancji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, beneficjent, umowa o roboty budowlane, okres ważności gwarancji, odpis pisma, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, wezwanie do zapłaty, dokument gwarancji, wykonawca robót budowlanych, odpis oświadczenia, odstąpienie od umowy, umocowanie osoby, zawarcie umowy gwarancji, przedmiot gwarancji, wypadek gwarancyjny, strona stosunku gwarancji, jednostronne oświadczenie woli, pisemne wezwanie, nienależyte wykonanie
Zobacz»

X Ga 415/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 10 stycznia 2013

Data publikacji: 9 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

wada, kaucja gwarancyjna, umowa o roboty budowlane, pozwany, gwarancja i rękojmia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • wada, kaucja gwarancyjna, wada przedmiotu umowy, termin gwarancji, należyte wywiązanie, umowa o roboty budowlane, okres gwarancyjny, kwota kaucji, pozwany, zatrzymanie kaucji, upływ okresu gwarancji, powodu usterki, określona wada, gwarancja i rękojmia, usuwanie wad, zwrot kaucji, liczne naprawy, bezusterkowy końcowy protokół odbioru, usuwanie usterki, odbiór robót
Zobacz»

IX Ga 320/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 10 października 2014

Data publikacji: 29 października 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

kaucja gwarancyjna, gwarancja, zatrzymana kaucja, wola, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • kaucja gwarancyjna, część kaucji gwarancyjnej, gwarancja, oświadczenie woli, druga część, robota żelbetowa, zatrzymana kaucja, upływ okresu gwarancji, miesięczny okres gwarancji, wola, odbiór końcowy, umowa, zwrot kaucji, podwykonawca, zamiar strony, okres gwarancyjny, protokół odbioru, przedmiotowe porozumienie, odbiór robót, tiret
Zobacz»

XVII GC 1431/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 12 czerwca 2015

Data publikacji: 29 października 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, należyte wykonanie, wykonanie umowy, rękojmia, zabezpieczenie, kaucja gwarancyjna, wada, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • kontrakt główny, gwarancja ubezpieczeniowa, należyte wykonanie, faktura, wykonanie umowy, rękojmia, zabezpieczenie, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, kaucja gwarancyjna, protokół wykonanych robót, umowa podwykonawcza, aneks, wada, okres rękojmi i gwarancja, całość robót, pozwany, usunięcie usterki, wynagrodzenie całkowite, wartość umowy, zwrot zabezpieczenia
Zobacz»

XXV C 2060/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 13 grudnia 2016

Data publikacji: 10 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

gwarancja bankowa, bank, należyte wykonanie, umowa, beneficjent gwarancji, zabezpieczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja bankowa, bank, należyte wykonanie, kara umowna, usunięcie wad i usterek, zamówienie publiczne, umocowanie, dokument gwarancji, gmina, sporny dokument, umowa, odstąpienie od umowy, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, beneficjent gwarancji, gwarancja usunięcia wad, wzór, zabezpieczenie, klient banków, zobowiązanie, pracownik banku
Zobacz»

VII AGa 1345/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 23 maja 2018

Data publikacji: 11 września 2018

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, beneficjent gwarancji, umowa, ważność gwarancji, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, nota księgowa, odstąpienie od umowy, beneficjent gwarancji, umowa, nadużycie prawa podmiotowego, zgodność z oryginałem, umowa gwarancji, ważność gwarancji, zapłata sumy gwarancyjnej, wypłata gwarancji, wezwanie do zapłaty kary, formalne gwarancje, żądanie zapłaty, stosunek podstawowy, zapłata kary umowna, pozwany, odpowiedzialność gwaranta, żądana kwota, budowa
Zobacz»

I ACa 107/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 11 maja 2017

Data publikacji: 11 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

kaucja gwarancyjna, wada, pozwany, umowa, gwarancja i rękojmia, inwestor
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • kaucja gwarancyjna, wada, okres gwarancji, pozew wzajemny, dach, usunięcie wady, kara umowna, pozwany, pozew główny, zwrot kaucji gwarancyjnej, prawdziwe twierdzenie, pokrycie dachowe, umowa, odpowiedź na pozwy, twierdzenie i dowód, potwierdzenie przez stronę, gwarancja i rękojmia, inwestor, naprawa gwarancyjna, oświadczenie woli
Zobacz»

XX GC 638/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 3 czerwca 2014

Data publikacji: 9 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, należyte wykonanie, beneficjent gwarancji, pozwany, okres ważności gwarancji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, należyte wykonanie kontraktu, zapłata kwot należnych, kwota gwarancji, siedziba, należyte wykonanie, zgodność z oryginałami kopii, beneficjent gwarancji, kopia wezwania do zapłaty, żądana kwota, wezwanie do zapłaty kwot, nienależyte wykonanie kontraktu, wykonanie kontaktów, pozwany, okres ważności gwarancji, baran, wymóg formalny, odpowiedzialność gwaranta, zakres gwarancji, studnia
Zobacz»

I AGa 170/18

wyrok

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 11 października 2018

Data publikacji: 20 lutego 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, beneficjent, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, konsorcjum, odstąpienie od umowy, interwenient uboczny, beneficjent, umowa, syndyk masy upadłości, nienależyte wykonanie, stosunek podstawowy, wezwanie, gmina miasta, wypłata środków z gwarancji, wykorzystanie gwarancji, kontrakt, oświadczenie o odstąpienia, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, kara umowna za odstąpienie, lider, zobowiązanie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Urszula Szulińska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Borkowska
Data wytworzenia informacji: