Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 576/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z 2019-05-13

I C 691/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kościerzynie

Data orzeczenia: 24 stycznia 2018

Data publikacji: 11 maja 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

umowa ubezpieczenia, kolejna rata składki, odpowiedzialność ubezpieczycieli, pozwane odszkodowanie, ogólny warunek ubezpieczenia, druga rata składki, ustanie odpowiedzialności, polisa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • polisa serii, autocasco, umowa ubezpieczenia, ochrona ubezpieczenia, kolejna rata składki, pierwsza rata składki, ubezpieczenie ryzyka, odpowiedzialność ubezpieczycieli, początek ochrony, pozwane odszkodowanie, ogólny warunek ubezpieczenia, zapłata raty składki, druga rata składki, ustanie odpowiedzialności, polisa, sprzeciw, przedprocesowe wezwanie, termin ustalony w umowach, szkoda, zawisła sprawa
Zobacz»

III C 287/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 7 grudnia 2015

Data publikacji: 11 stycznia 2016

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

polisa, umowa ubezpieczenia, ogólny warunek ubezpieczenia, druga rata składki, pozwany, składka w ratach, kolejna rata składki, ustanie odpowiedzialności ubezpieczyciela
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • polisa, odpis polisy, umowa ubezpieczenia, skapitalizowana odsetka, odstąpienie od umowy ubezpieczenia, ogólny warunek ubezpieczenia, druga rata składki, obowiązek zapłacenia składek, pozwany, elektroniczne postępowanie upominawcze, wykaz wpłat, składka w ratach, składka wynosząca łącznie, kolejna rata składki, ustanie odpowiedzialności ubezpieczyciela, termin płatności drugiej raty, ochrona ubezpieczeniowa, odsetki ustawowe, polskie biuro ubezpieczycieli komunikacyjnych, należność główna
Zobacz»

II Ca 590/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 30 grudnia 2015

Data publikacji: 5 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

kolejna rata składki, odpowiedzialność ubezpieczycieli, ustanie odpowiedzialności, umowa ubezpieczenia, ogólny warunek ubezpieczenia, składka w ratach, polisa, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kolejna rata składki, odpowiedzialność ubezpieczycieli, ustanie odpowiedzialności, pierwsza rata składki, przedmiotowa umowa ubezpieczenia, umowa ubezpieczenia, zapłacenie składki, ogólny warunek ubezpieczenia, składka w ratach, brak wypowiedzenia umowy, zapłata składki, odsetka ustawowa za opóźnienie, ochrona ubezpieczeniowa, ubezpieczenie autocasco, umowa ze skutkiem natychmiastowym, polisa, ubezpieczeń postanowień, pozwany, składka za okresy, rok umowy
Zobacz»

II C 51/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 28 czerwca 2018

Data publikacji: 27 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • składka, pierwsza rata, bezpodstawne wzbogacenie, pojazd zastępczy, zapłata składki, zapłacenie składki, polisa, ochrona ubezpieczeniowa, rata, jednorazowa składka, ubezpieczyciel, nienależne świadczenie, pojazd, dokument ubezpieczenia, należność regresowa, ubezpieczeń zdarzenia, umowa ubezpieczenia, okres obowiązywania polisy, brak wypowiedzenia umowy, umowa ze skutkiem natychmiastowym
Zobacz»

III Ca 683/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 30 sierpnia 2016

Data publikacji: 7 października 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

kolejna rata składki, ubezpieczyciel, druga rata składki, ustanie odpowiedzialności, ogólny warunek ubezpieczenia, wezwanie, dzień otrzymania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kolejna rata składki, ubezpieczyciel, ochrona ubezpieczeniowa, aktualny adres zamieszkania, druga rata składki, ustanie odpowiedzialności, ogólny warunek ubezpieczenia, adres zamieszkania powoda, wezwanie, dzień od dnia otrzymania, płatność kolejna, email, otrzymanie wezwania, adres zameldowania, dzień otrzymania, zapłata, trwanie umowy, siedmiodniowy termin, forma elektroniczna, zmiana adresów
Zobacz»

II C 2860/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 10 lipca 2015

Data publikacji: 26 lutego 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

umowa ubezpieczenia, ustanie odpowiedzialności, pojazd, ogólny warunek ubezpieczenia, ubezpieczyciel, kolejna rata składki, naprawa, wezwanie, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa ubezpieczenia, ustanie odpowiedzialności, rata składki ubezpieczeniowej, rozwiązanie umowy ubezpieczenia, pojazd, ogólny warunek ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa, przesyłka, wezwanie do zapłaty zaległej, rata składki ubezpieczenia, ubezpieczyciel, kolejna rata składki, skrzynka, naprawa, autocasco, wezwanie, pozwany, zapłata zaległych rat, koszt naprawy pojazdu, szkoda
Zobacz»

VIII C 1303/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2 grudnia 2014

Data publikacji: 21 kwietnia 2015

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • składka, pozwany, korzyść, strona powodowa, wynagrodzenie brutto, nienależne świadczenie, bezpodstawne wzbogacenie, obowiązek zwrotu, umowa zlecenia, pozwane wynagrodzenie, kwota wynagrodzenia, przedawnienie, składka na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, oryginał umowy, zaległa składka, wykonywanie czynności akwizycyjnych, zwrot świadczenia nienależnego, ubezpieczenie rentowe i emerytalne, kserokopia umowy
Zobacz»

XII C 1375/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 31 grudnia 2019

Data publikacji: 9 stycznia 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • składka, pozwany, bezpodstawne wzbogacenie, odsetka ustawowa za opóźnienie, zaległa składka, należność główna, korzyść, rzeczone umowy, strona powodowa, przedawnienie, składka na ubezpieczenie społeczne, roszczenie, zubożenie powódki, rata, żądanie zapłaty, należność składkowa, wspólne gospodarstwo z mężem, pracowników zwrotu, przeprowadzenie dowodów z opinii, ostateczny kształt
Zobacz»

VIII C 2337/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 2 sierpnia 2017

Data publikacji: 25 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

umowa ubezpieczenia, druga rata składki, ustanie odpowiedzialności, pozwany, ubezpieczyciel, składka w ratach, kolejna rata składki, pojazd
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa ubezpieczenia, potwierdzenie dokonania transakcji, druga rata składki, ustanie odpowiedzialności, pozwany, elektroniczne postępowanie upominawcze, ubezpieczyciel, składka w ratach, zapłata trzeciej raty, rata składki ubezpieczenia, kolejna rata składki, brak zapłaty, sprzeciw, ochrona ubezpieczeniowa, pismo procesowe, pierwsza rata, odsetka, dokument ubezpieczenia, ubezpieczenie dobrowolne, pojazd
Zobacz»

II Ca 136/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 4 września 2013

Data publikacji: 17 października 2013

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

ogólny warunek ubezpieczenia, umowa ubezpieczenia, druga rata składki, ubezpieczyciel, pojazd, polisa, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ochrona ubezpieczeniowa, zaległa rata, ogólny warunek ubezpieczenia, umowa ubezpieczenia, druga rata składki, ubezpieczenie pojazdów mechanicznych, bajoro, uaktywnienie, ubezpieczyciel, strona ubezpieczyciela, pojazd, wznowienie, polisa, pozwany, pojazd powodów, wartość pojazdu, konsumencki charakter, obraza prawa materialnego, pozwany zakład ubezpieczeń, termin późniejszy
Zobacz»

I C 102/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 24 czerwca 2020

Data publikacji: 17 sierpnia 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany, rata, przedprocesowe wezwanie do zapłaty, naliczenie ustawowych odsetek, ustawowa odsetka za opóźnienie, utrata wzbogacenia, nienależne świadczenie, przedmiotowe wezwanie, na raty, bezpodstawne wzbogacenie, rata w wysokościach, konto, wezwanie do zapłaty kwot, wezwanie, skierowanie sprawy na drogę, przelew, droga postępowania sądowego, obowiązek zwrotu, odszkodowanie, korzyść
Zobacz»

I C 620/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 11 czerwca 2019

Data publikacji: 9 lipca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • świadczenie nienależne, pozwane odszkodowanie, tramwaj, rejonowy gdańsk, północ, wypłacone odszkodowanie, ubezpieczyciel, prawo własne, kopia protokołu przesłuchania, zasada bezpośredniości, akt sprawy karnej, bezpodstawność wzbogacenia, charakter nienależny, zwrot wypłaconego odszkodowania, postępowanie cywilne, ciężar dowodu, działalność ubezpieczeniowa, wiążący sąd, zaprzeczenie, charakter dowodu
Zobacz»

I C 1098/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 25 stycznia 2017

Data publikacji: 9 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, odszkodowanie, rok ubezpieczycieli, faktura korygująca, umowa zlecenia, pozwany, kwestionariusz, decyzja ubezpieczyciela, dodatkowe odszkodowanie, kwota odszkodowania, integralny załącznik, wypłata odszkodowania, ogólny warunek umowy, stała obsługa, dodatkowa kwota, rachunek bankowy kwot, zakres dochodzenia, konto bankowe, wynik odwołania, ogólny warunek
Zobacz»

I C 1851/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 19 maja 2017

Data publikacji: 3 stycznia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • akt pomocniczy, pozwany, spowodowanie wypadku drogowego, najwcześniejszy możliwy termin wezwania, przedawnienie, informacja z prokuratury, uzyskanie przez powódkę, dzień wypłaty odszkodowania, pismo z dna, rehabilitacja po wypadku, roszczenie, nienależne świadczenie, wezwanie pozwane do zapłaty, zdarzenie drogowe, profesjonalistka, prokuratura rejonowa, roku informacji, postępowanie karne, wezwanie, zwrot nienależnego świadczenia
Zobacz»

VI P 619/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Data orzeczenia: 12 października 2016

Data publikacji: 21 grudnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • składka, pozwany, lista płac, naliczenie wynagrodzenia, wynagrodzenie za grudzień, program komputerowy, nienależne świadczenie, naliczenie składek, naliczona składka, protokół rozprawy, błędne naliczenie, czerwona teczka, wyliczenie składki, wstępna kontrola, obliczanie wynagrodzenia, potwierdzenie przelewu, składka na ubezpieczenia, prawidłowe naliczenie, nagroda, księgowy
Zobacz»

I C 756/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Garwolinie

Data orzeczenia: 9 lutego 2017

Data publikacji: 7 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nienależne świadczenie, roszczenie o zwrot nienależne, zwrot nienależnego świadczenia, wymagalność, dłużnik, rachunek bankowy, zwrot części kaucji, przelew, przedmiotowa kwota, wydanie korzyści, przypadek nienależnego świadczenia, pozwany, wymagalność roszczenia, strona powodowa, termin spełnienia świadczenia, nieistnienie zobowiązania, obowiązek wydania korzyści, wezwanie przez wierzyciela, obowiązek spełnienia świadczenia, wezwanie
Zobacz»

I C 278/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 14 czerwca 2012

Data publikacji: 5 sierpnia 2014

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • alimenty, wydanie korzyści, droga egzekucji, pozwany, obowiązek wydania korzyści, zużycie, utrata korzyści, charakterze sprzątaczki, natychmiast wykonalne orzeczenie, wezwanie, opole, bezpodstawne wzbogacenie, obowiązek zwrotu korzyści, dług, egzekucja kwot, opóźnienie w płatności, klauzula wykonalności, roszczenie, rata, pokrycie zobowiązań
Zobacz»

II Ca 735/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 23 września 2013

Data publikacji: 23 października 2013

Poziom podobieństwa: 36%

Wspólna treść

rata składki, umowa ubezpieczenia, ustanie odpowiedzialności ubezpieczyciela, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • rata składki, uprawnienie zakładu ubezpieczeń, umowa ubezpieczenia, zapłata zaległych składek, pokrycie szkody, praktyką nieuczciwą, ustanie odpowiedzialności ubezpieczyciela, zaległa składka ubezpieczeniowa, czas trwania przedmiotowego, rozwiązanie umowy ubezpieczenia, zapłata zaległych rat, przedmiotowa umowa ubezpieczenia, zobowiązanie stron umowy, ubezpieczenie na zasadzie, powodów dochodzeń, dzień od zawarcia umowy, postanowienie przedmiotowej umowy, pozwany, kodeks cywilny, zasady współżycia społecznego
Zobacz»

V P 151/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rybniku

Data orzeczenia: 19 lutego 2020

Data publikacji: 17 lipca 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • składka, ustalenie istnienia stosunku pracy, pozwany, powodów składek, krajowe wynagrodzenie, operacja przepukliny, zasiłek chorobowy, przychód za okresy, dentysta, miesięczny przychód, składka na ubezpieczenia, zmiana adresów, poprzedzający miesiąc, ustawowa odsetka za opóźnienie, wydanie korzyści, umowa cywilnoprawna, zobowiązanie bezterminowe, umowa o dzieło, spełnienie świadczenia, sygnalizowana zmiana
Zobacz»

VI GC 357/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 20 października 2014

Data publikacji: 27 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 35%

Wspólna treść

umowa ubezpieczenia, kolejna rata składki, pozwany, wezwanie, odpowiedzialność ubezpieczycieli, ustanie odpowiedzialności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • rata składki ubezpieczeniowej, umowa ubezpieczenia, kolejna rata składki, ubezpieczenie autocasco, brak zapłaty, potwierdzenie pokrycia ubezpieczeniowego, zapłata kolejna raty, termin zapłaty, pierwsza rata, pozwany, wezwanie, sporna umowa ubezpieczenia, zapłata raty składki, wygaśnięcie umowy ubezpieczenia, wezwanie wierzyciela, odpowiedzialność ubezpieczycieli, ustanie odpowiedzialności, cała składka, zapłacenie składki, skapitalizowana odsetka
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Urszula Szulińska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Kinga Grzegorczyk
Data wytworzenia informacji: