Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XIII GC 1723/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z 2016-02-19

XII Ga 707/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 22 kwietnia 2015

Data publikacji: 19 sierpnia 2015

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

ubezpieczyciel, odszkodowanie, nakaz zapłaty, regres ubezpieczeniowy, umowa ubezpieczenia, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • roszczenie regresowe
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, należność główna, odszkodowanie, odsetka, oświadczenie o przejściu, nakaz zapłaty, tytuł wykonawczy, regres ubezpieczeniowy, polisa, spółka, windykacja sądowa, klauzula wykonalności, dzień wypłaty odszkodowania, przejście wierzytelności, kwota, należność uboczna, umowa ubezpieczenia, wypłacone odszkodowanie, pozwany, postanowienie sądu rejonowego
Zobacz»

I C 73/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2017

Data publikacji: 5 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

szkoda, zalanie lokalu, regres, odszkodowanie, roszczenie ubezpieczyciela, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • roszczenie regresowe
 • Ważne frazy
  • przyczyna zalania, szkoda, zalany lokal, zalanie lokalu, wiedza specjalistyczna, regres, bojler, ochrona ubezpieczeniowa, kran, koszt usunięcia skutków, odszkodowanie, część zamienna do samochodów, ciężar dowodzenia, roszczenie regresowe, roszczenie ubezpieczyciela, udzielanie ochrony, wyższa kondygnacja, osoba trzecia odpowiedzialna, skutek zalania, pozwany
Zobacz»

IX GC 2508/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 12 grudnia 2016

Data publikacji: 4 kwietnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

przedawnienie, umowa ubezpieczenia, odszkodowanie, sprawca szkody, ubezpieczyciel roszczenia, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • roszczenie regresowe
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, umowa ubezpieczenia, odszkodowanie, sprawca szkody, umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, powstanie szkody, ubezpieczenie mieszkania, dobrowolne ubezpieczenie, ubezpieczyciel roszczenia, czyny niedozwolone, odmowa wypłaty odszkodowania, pozwany, przedmiotowa szkoda, roszczenie regresowe, zarzut przedawnienia roszczenia, zdarzenie, odszkodowanie wypłacone w związku, ponowny bieg terminu przedawnienia, ośka, czynność dokonana przed sądem
Zobacz»

VI GC 82/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Tychach

Data orzeczenia: 12 kwietnia 2017

Data publikacji: 7 czerwca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

odszkodowanie, regres, szkoda, ubezpieczyciel, płyta, umowa ubezpieczenia, pozwany, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • roszczenie regresowe
 • Ważne frazy
  • odszkodowanie, ubezpieczenie autocasco, regres, roszczenie regresowe, szkoda, przeprowadzenie rozprawy, ubezpieczyciel, płyta, sprawa na posiedzenie niejawne, dobrowolne ubezpieczenie, ubezpieczenie oc, pojazd, numer szkody, umowa ubezpieczenia, rozpoznanie sprawy na posiedzeniu, pozwany, odszkodowanie z ubezpieczenia, roszczenie, boczne zderzenie, pismo procesowe i dokument
Zobacz»

IX GC 2451/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 31 marca 2015

Data publikacji: 10 lipca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

ubezpieczyciel, wspólnota mieszkaniowa, szkoda, wypłata odszkodowania, umowa ubezpieczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • roszczenie regresowe
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, wspólnota mieszkaniowa, szkoda, przegląd techniczny, dzień zapłaty odszkodowania, techniczny obiekt, siedziba, odpowiedzialność cywilna, działanie bądź zaniechanie, wypłata odszkodowania, roszczenie regresowe, osoby trzecie, techniczny budynek, wymóg normowy, sprawdzenie sprawności, podmiot odpowiedzialny, umowa ubezpieczenia, powstanie rzekomej szkody, centrum administracyjne, wierzytelność o naprawienie szkody
Zobacz»

I C 105/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 27 marca 2019

Data publikacji: 21 listopada 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

ubezpieczyciel, pozwany, odszkodowanie, zasada regresu, zapłata, sprawca szkody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • roszczenie regresowe
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, pozwany, odszkodowanie, szczególnie trudna sytuacja majątkowa, zasada regresu, postępowanie likwidacyjne, radio samochodowe, osoba trzecia odpowiedzialna, zgoda na rozłożenie, wyrok karny, zapłata, rozłożenie zasądzonego świadczenia, kosztorys naprawy, wybicie szyb, zasądzone świadczenie na raty, zgłoszenie szkody, autocasco, dokonana zapłata, sprawca szkody, należność na raty
Zobacz»

II Ca 422/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 11 czerwca 2015

Data publikacji: 12 sierpnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

ubezpieczyciel, odszkodowanie, szkoda, regres, zapłata, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • roszczenie regresowe
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, odszkodowanie, roszczenie regresowe powoda, zapłata odszkodowania, szkoda, oddalona część powództwa, regres, zalanie mieszkania, zapłata, zakres kosztów, interwenient uboczny kosztów, koszt sądowy w sprawie, zmiana wierzyciela, pozwany, sprawa cywilna, kwota, nieuiszczony koszt sądowy, osoba odpowiedzialna za szkodę, koszt procesu między stronami, odsetki ustawowe
Zobacz»

V GC 435/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Data orzeczenia: 23 kwietnia 2014

Data publikacji: 26 maja 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

pozwany, ubezpieczyciel, regres ubezpieczeniowy, odszkodowanie, sprawca szkody, zalanie lokalu, wspólnota
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • roszczenie regresowe
 • Ważne frazy
  • wiatr, skutek zalania, pozwany, protokół likwidacji szkody, typ szkód, ubezpieczyciel, regres ubezpieczeniowy, odszkodowanie, obmiar, pokój dzienny, deszcz, sprawca szkody, strona powodowa, zalanie lokalu, gzyms, wartość szkody, wspólnota, kosztorys, odpowiedzialność, budynek
Zobacz»

XV GC 736/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 8 maja 2014

Data publikacji: 10 maja 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

wspólnota mieszkaniowa, ubezpieczyciel, szkoda, przedawnienie, umowa ubezpieczenia, odszkodowanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • roszczenie regresowe
 • Ważne frazy
  • wspólnota mieszkaniowa, ubezpieczyciel, szkoda, kosztorys, przedawnienie, umowa ubezpieczenia, dach, byłej wspólnoty, odszkodowanie, potwierdzenie przyczyn, zawiadomienie o przyznaniu odszkodowania, trzeci czyn, cena jednostkowa, ilość robót, wyrządzonym osobom, umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, siedziba, przyczyna powstania szkody, polisa, bieg przedawnienia
Zobacz»

I C 249/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 24 lutego 2020

Data publikacji: 13 marca 2020

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

regres, odszkodowanie, szkoda, roszczenie ubezpieczyciela, przedawnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • roszczenie regresowe
 • Ważne frazy
  • regres, ciągnik siodłowy, prokuratura rejonowa w sieradzu, odszkodowanie, płynny środek, regres nietypowy, szkoda, odrębne postępowanie, kradzież, roszczenie ubezpieczyciela, naczepa ciężarowa, strata w łącznej wysokości, osoba trzecia odpowiedzialna, przedawnienie, zapłacone odszkodowanie, środek spożywczy, teren przyległy, szkoda firmy, umyślne przestępstwo, kwota dochodzona w pozwie
Zobacz»

VI Ga 313/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 5 stycznia 2017

Data publikacji: 7 marca 2017

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

ubezpieczyciel, sprawca szkody, umowa ubezpieczenia, odszkodowanie, roszczenie, przedawnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • roszczenie regresowe
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, sprawca szkody, umowa ubezpieczenia, ubezpieczyciel sprawcy szkody, koszt holowania pojazdu, odszkodowanie, roszczenie, powstanie roszczenia regresowego, zwrot kosztów holowania, wypłacone odszkodowanie, holowanie uszkodzonego pojazdu, usługa, kolizja, konsekwencja oddalenia powództwa, przedawnienie, korzystanie z samochodu zastępczego, zapłata odszkodowania, odpowiedzialność sprawcy szkody, kloc, roszczenie regresowe ubezpieczyciela
Zobacz»

I ACa 205/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 3 czerwca 2016

Data publikacji: 26 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

sprawca szkody, przedawnienie, roszczenie, ubezpieczyciel, regres, odszkodowanie, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • roszczenie regresowe
 • Ważne frazy
  • sprawca szkody, przedawnienie, strona powodowa, roszczenie, roszczenie regresowe, ubezpieczyciel, regres, odszkodowanie, stan nietrzeźwości, bramownica, zdarzenie, rozdzielające jezdnie, fakt sporny między stronami, pozwany, regres nietypowy, nietrzeźwość sprawcy, termin przedawnienia roszczenia, posiadacz pojazdu mechanicznego, infrastruktura drogowa, bariera ochronna
Zobacz»

VII C 1480/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 27 marca 2014

Data publikacji: 7 października 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

przedawnienie, ubezpieczyciel, szkoda, odszkodowanie, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • roszczenie regresowe
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, ubezpieczyciel, szkoda, odszkodowanie, dzień zapłaty odszkodowania, termin przedawnienia, roszczenie, roszczenie regresowe zakładu ubezpieczeń, osoba wynagrodzenia, szkoda w ubezpieczonym mieniu, skutek nieszczelności, ubezpieczyciel pokryć, strona powodowa, bieg, osoba odpowiedzialna za szkodę, ściana w pokoju, pismo do powoda, osoba trzecia roszczenia, nieszczelność dachu, sufit i ściana
Zobacz»

IX GC 1647/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 21 kwietnia 2017

Data publikacji: 1 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

ubezpieczyciel, sprawca szkody, odszkodowanie, umowa ubezpieczenia, płyta, przedawnienie, roszczenie, regres
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • roszczenie regresowe
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, akt szkody na płycie, usługa, sprawca szkody, roszczenie regresowe, odszkodowanie, umowa ubezpieczenia, płyta, przedawnienie, roszczenie, ubezpieczyciel sprawcy szkody, dokumentacja zdjęciowa, koszt holowania uszkodzonego pojazdu, kolizja, pojazd mechaniczny, termin przedawnienia, możliwość odliczenia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, posiadacz pojazdu, regres
Zobacz»

XIII GC 3161/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 10 maja 2018

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

ubezpieczyciel, szkoda, ubezpieczenie, roszczenie, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • roszczenie regresowe
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, szkoda, zapłata od kwot, osoba współodpowiedzialna za szkodę, roszczenie regresowe, ubezpieczenie oc, pojazd, nabycie roszczenia, zadośćuczynienie za śmierć, spowodowanie wypadku, siedziba, obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, osoba trzecia odpowiedzialna, dzień zapłaty odszkodowania, pełnomocnik procesowy w osobie, odsetka ustawowa za opóźnienie, ubezpieczenie, roszczenie, pozwany, rodzeństwo
Zobacz»

XVI GC 3434/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 19 października 2016

Data publikacji: 1 czerwca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

szkoda, wypłata odszkodowania, ubezpieczyciel, pozwany, regres, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • roszczenie regresowe
 • Ważne frazy
  • instalacja odpływowa, woda opadowa, zamarzanie wody, szkoda, wypłata odszkodowania, roszczenie regresowe, wóda, ubezpieczyciel, pozwany, siedziba, cofnięcie powództwa, limit odpowiedzialności, regres, obfity opad śniegu, udział w sprawach, materialna moc dowodowa dokumentu, franszyza redukcyjna, moc dowodowa dokumentu prywatnego, potwierdzenie przelewu, roszczenie
Zobacz»

VIII C 2193/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 1 marca 2017

Data publikacji: 12 maja 2017

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

regres ubezpieczeniowy, szkoda, zalanie lokalu, ubezpieczyciel, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • roszczenie regresowe
 • Ważne frazy
  • lokal mieszkalny, strona powodowa, regres ubezpieczeniowy, szkoda, zalanie lokalu, wystąpienie szkody, kuchnia, przyczyna zalania, ubezpieczyciel, pozwany, sufit w lokalu, wypływ wody, zaciek, ogień, wężyk, zakres budownictwa, osoba trzecia odpowiedzialna, biegły sądowy, ochrona ubezpieczeniowa, kran
Zobacz»

XXIII Ga 690/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 25 lipca 2013

Data publikacji: 7 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

umowa ubezpieczenia, ubezpieczyciel, pozwany, odszkodowanie, sprawca szkody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • roszczenie regresowe
 • Ważne frazy
  • umowa ubezpieczenia, ubezpieczyciel, dzień zapłaty odszkodowania, pozwany, legitymacja procesowa, podsiąkanie, woda opadowa z terenu, odszkodowanie, formularz zgłoszenia szkody, legitymacja czynna, przejście roszczenia, izolacja fundamentów, sprawca szkody, zapłacone odszkodowanie, fundamentum budynku, fundament budynków, możliwości szybkiej, odpowiedzialność, moc prawa, wtórnik
Zobacz»

XII Ga 284/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 9 października 2013

Data publikacji: 7 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

przedawnienie, ubezpieczyciel, roszczenie, sprawca szkody, regres ubezpieczeniowy, odszkodowanie, umowa ubezpieczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • roszczenie regresowe
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, ubezpieczyciel, strona powodowa, roszczenie, osoba odpowiedzialna za szkodę, sprawca szkody, roszczenie regresowe ubezpieczyciela, roszczenie regresowe zakładu ubezpieczeń, przyczyna zalania mieszkania, szkoda w ubezpieczonym mieniu, regres ubezpieczeniowy, sporządzona notatka służbowa, ograniczony termin, dzień wypłaty, przypadku regresów, odszkodowanie, umowa ubezpieczenia, administrator, letni termin przedawnienia, ubezpieczyciel wierzytelności
Zobacz»

I C 1642/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 11 czerwca 2018

Data publikacji: 26 czerwca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

regres, ubezpieczyciel, szkoda, odszkodowanie, roszczenie, ubezpieczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • roszczenie regresowe
 • Ważne frazy
  • regres, ubezpieczyciel, ubezpieczenie obowiązkowe, szkoda, kierujący pojazd, odszkodowanie, zakład ubezpieczeń świadczenia, roszczenie regresowe, prawo regresu, roszczenie, szkoda zaistniała, ubezpieczenie, wynagrodzenie kuratora, cokół, miejsce pobytów, zwrot wypłaconego świadczenia, miejsce zdarzenia, pościg, sprawca, pojazd mechaniczny
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sylwia Zdziebkowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Justyna Kasper
Data wytworzenia informacji: