Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1177/12 - wyrok Sąd Okręgowy w Łodzi z 2014-11-07

II Ca 1562/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 6 grudnia 2016

Data publikacji: 30 października 2017

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

autorskie prawo
 • Ważne frazy
  • sprawa o ochronę praw, ochrona prawa autorskiego, właściwość rzeczowa sądów okręgowych, prawo do wynagrodzenia, twórca, ustawa z dniem, przeniesienie prawa autorskiego, naruszenie prawa autorskiego, roszczenie na tle, prawo autorskie i pokrewne, korzystanie z praw autorskich, większe doświadczenie, utwór, sprawa o wynagrodzenie, umowa o przeniesienie praw, niemajątkowy charakter, wynagrodzenie, pojęcie sprawy, zapłata wynagrodzenia, wynagrodzenie za korzystanie
Zobacz»

XIII Ga 1059/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 6 marca 2019

Data publikacji: 11 marca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

autorskie prawo
 • Ważne frazy
  • ochrona prawa autorskiego, sprawa o ochronę praw, udzielenie licencji, program komputerowy, ogół sprawy, roszczenie na tle, zapłata od kwot, właściwość rzeczowa sądów okręgowych, przeniesienie autorskiego prawa majątkowego, korzystanie z utworów, regulacja prawa, sprawa o roszczenia, postępowanie uproszczone, osoby upoważnienia, sfera wyłączności, odsetka ustawowa za opóźnienie, ustna zmiana, nieważność, pozwany, zakup licencji
Zobacz»

I Ca 186/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 29 października 2013

Data publikacji: 22 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

autorskie prawo
 • Ważne frazy
  • prawo pokrewne, wideogram, utwór, materiał filmowy, przeniesienie autorskiego prawa majątkowego, dzieło, ochrona prawa autorskiego, nieważność postępowania, rozstrzygnięcie o kosztach instancji, prawo do zdjęcia, wieloletnia współpraca stron, twórca, sprawa o ochronę praw, zdjęcie i film, koszt instancji odwoławczej, prawo autorskie producentów, zakwalifikowanie sprawy, roszczenie o wydanie przedmiotu, tle prawa, obrona przeciwko żądaniu
Zobacz»

V ACa 922/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 30 czerwca 2016

Data publikacji: 21 listopada 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

autorskie prawo
 • Ważne frazy
  • utwór, szkic, rysunek, targ, znaki towarowe, sposób wyrażenia, przedmiotowe dzieło, nagroda, idea, pomysł, znak przestrzenny, przedmiot prawa autorskiego, ochrona prawa autorskiego, nakazanie, istnienie praw autorskich, pozwany, projekt, pomysłodawca, podanie, autorstwo
Zobacz»

I ACa 1396/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 15 listopada 2017

Data publikacji: 25 kwietnia 2018

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

autorskie prawo
 • Ważne frazy
  • prawo autorskie, umowa partnerska, program, licencja, oprogramowanie, ustawa o prawie autorskim, prawo pokrewne, autorskie prawa majątkowe, praca i polityka społeczna, skarb państwa, utwór, pozwany skarb państwa, współautor, umowa licencyjna, monopol, twórca, naruszenie prawa autorskiego, użytkownik końcowy, moduł, spółka
Zobacz»

I ACz 2544/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 21 stycznia 2016

Data publikacji: 2 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

autorskie prawo
 • Ważne frazy
  • umywalka, utwór, projekt, rozpoznanie wniosku o zabezpieczenie, ochrona prawa autorskiego, wzór, wprowadzanie do obrotu, dwukrotność stawek minimalnych, owal, majątkowe prawo autorskie, produkcja i wprowadzanie, indywidualny charakter, kwadrat, udzielenie zabezpieczenia roszczenia, roszczenie o zakazanie, postępowanie zażaleniowe, rak, zaskarżone postanowienie, kształt, postępowanie zabezpieczające
Zobacz»

VI ACa 2064/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 10 lipca 2017

Data publikacji: 3 września 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

autorskie prawo
 • Ważne frazy
  • prawo autorskie, moduł, autorskie prawa majątkowe, odstąpienie od umowy, prawo pokrewne, oprogramowanie, twórca, ustawa o prawie autorskim, przeniesienie prawa autorskiego, dzieło, korzystanie z utworów, prawo autorskie powoda, program komputerowy, pozwany, kod, stosowne wynagrodzenie, wykonany system, charakter wyłączny, skutek odstąpienia, nowy wykonawca
Zobacz»

V GCo 44/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 22 lipca 2016

Data publikacji: 3 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

autorskie prawo
 • Ważne frazy
  • prawo autorskie, wnioskodawca, umowa o przeniesienie, zespół projektowy, prawo autorskie osobiste, nit, projekt, uprawdopodobnienie, zaniechanie naruszeń praw, udzielenie zabezpieczenia, zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji, czas trwania procesu, naruszenie prawa autorskiego, przeniesienie majątkowych praw autorskich, roszczenie niepieniężne, roszczenie o zaniechanie naruszeń, sposób zabezpieczenia, produkt, cała seria, współfinansowanie
Zobacz»

VI ACa 1397/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 24 kwietnia 2012

Data publikacji: 16 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

autorskie prawo
 • Ważne frazy
  • prawo autorskie, film, organizacja zbiorowego zarządzania, utwór audiowizualny, organizacja właściwa, czasopismo, twórca, utwór muzyczny, zarządzanie prawami, umowa o wzajemnej reprezentacji, minister kultury, roszczenie informacyjne, nośnik, domniemanie, pole eksploatacji, licencjodawca, prawo pokrewne, kultura i dziedzictwo narodowe, wynagrodzenie, współtwórca
Zobacz»

VII Kp 84/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 18 czerwca 2015

Data publikacji: 8 lipca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

autorskie prawo
 • Ważne frazy
  • prawo pokrewne, nagranie muzyczne, prawo autorskie, pośrednictwem portalu, sposób prawy, udostępnienie, konto, stanowisko prokuratury, serwis, użytkownik komputera, zwielokrotnienie utworów, znamiona czynu zabronionego, najbliższa krewna, zaskarżone postanowienie, spełnienie znamion, cudzy utwór, powiat, kręgu najbliższego, ponowne powielanie, liczba odbiorców
Zobacz»

I ACa 1352/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 4 kwietnia 2013

Data publikacji: 27 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

autorskie prawo
 • Ważne frazy
  • utwór, prawo pokrewne, ustawa o prawie autorskim, wyłączna licencja, cennik powoda, zezwolenie na rozpowszechnianie, pozwany, zezwalanie, umowa licencyjna wyłączna, twórca, wyłączne uprawnienie, strona internetowa, rata, ochrona prawa autorskiego, zarzut od nakazów zapłaty, rozpowszechnianie fragmentów map, autorskie prawa majątkowe, wyłączne prawo autorskie, naruszenie praw autorskich powoda, uwzględnienie stanu rzeczy
Zobacz»

VI ACa 1845/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 8 października 2014

Data publikacji: 9 maja 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

autorskie prawo
 • Ważne frazy
  • program komputerowy, licencja, opracowanie, umowa licencyjna, pozwany, nowy utwór, rejestr państwowy, zarządzanie bazami, modyfikacja programu, ochrona prawa autorskiego, moduł, korzystanie z utworów, nowe oprogramowanie, prawo pokrewne, utwory zależne, sporne oprogramowanie, ustawa o prawie autorskim, system operacyjny, zbiór, ministerstwo
Zobacz»

I ACz 2538/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 14 stycznia 2015

Data publikacji: 4 maja 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

autorskie prawo
 • Ważne frazy
  • prawo autorskie, ustawa prawa, dane osobowe, sieć dystrybucji, dyrektywa, autorskie prawa majątkowe, użytkownik, ochrona prawa własności intelektualnej, udzielenie informacji, wnioskodawca informacji, utwór muzyczny, uczestnik, ilość i cena towaru, abonent, naruszające prawo, proporcjonalność, egzekwowanie praw własności intelektualnej, usługa, prawo majątkowe twórcy, chronione prawa
Zobacz»

VI ACa 1735/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 17 grudnia 2015

Data publikacji: 14 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

autorskie prawo
 • Ważne frazy
  • prawo autorskie, umowa licencyjna, umowa licencji niewyłącznej, autorstwo powoda, umowa o przeniesienie, pozwany, prawo autorskie osobiste, przeniesienie autorskiego prawa majątkowego, udzielona licencja, faktura, zdjęcie autorstwa, licencjodawca, korzystanie z utworów, współpraca pomiędzy stronami, wygaśnięcie umowy z dniem, umowa pól eksploatacji, umowa o współpracy, forma pisemna, fotografia, zawarcie
Zobacz»

I ACa 924/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 8 lutego 2011

Data publikacji: 23 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

autorskie prawo
 • Ważne frazy
  • urządzenie reprograficzne, organizacja zbiorowego zarządzania, twórca, urządzenie i nośnik, utwór, kserokopiarka, pojęcie importera, nazwa towarowa, dokument sad, stowarzyszenie, prawo autorskie i pokrewne, producent i importer, konwencji berneńskiej, sprowadzenie do polski, typ urządzenia, sprzedaż urządzenia, podobne urządzenie, reprografia, ochrona prawa autorskiego, parlament europejski i rada
Zobacz»

I ACa 776/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 20 stycznia 2016

Data publikacji: 17 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

autorskie prawo
 • Ważne frazy
  • prawo autorskie, stowarzyszenie, majątkowe prawo autorskie, protokół walnego zgromadzenia członków, osobiste i majątkowe prawo, udostępnienie utworów, licencje niewyłączne, sporna książka, ofertę realizacji, rozpowszechnianie książki, skutek naruszenia autorskich praw, wynagrodzenie za eksploatację, dystrybucja książki, rozmiar minimum, twórca, część egzemplarzy, prawo do rozpowszechniania, prawo pokrewne, cały nakład, zawarcie umowy na piśmie
Zobacz»

XXIII Ga 201/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2017

Data publikacji: 10 czerwca 2017

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

autorskie prawo
 • Ważne frazy
  • spółka z grupy, prawo własności intelektualnej, lampa, podróbka, naruszające prawo, produkt, towar, sprawa o ochronę praw, ochrona prawa autorskiego, zapłata kary umowna, zapis porozumienia, rozpowszechnianie informacji, pozwana spółka, pismo przedprocesowe, postanowienie porozumienia, naruszenie praw autorskich powódki, naruszenie zobowiązania, czyn nieuczciwej konkurencji, wprowadzenie do obrotu, porozumienie zawarte między stronami
Zobacz»

I ACa 259/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 17 kwietnia 2013

Data publikacji: 28 marca 2014

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

autorskie prawo
 • Ważne frazy
  • prawo autorskie, prawo pokrewne, organizacja zbiorowego zarządzania, publiczne odtwarzanie utworów, dzień zapłaty, ustawa o prawie autorskim, przedsiębiorca, repertuar powoda, zarządzanie prawami, działalność gospodarcza, kodeks cywilny w związku, zadanie stowarzyszenia, utwór z repertuaru, użytkownik prawa, umowa licencyjna, statut powoda, autorskie prawo majątkowe twórcy, termin przedawnienia, zarzut przedawnienia części roszczenia, strona powodowa
Zobacz»

IX GC 791/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 27 maja 2015

Data publikacji: 18 grudnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

autorskie prawo
 • Ważne frazy
  • prawo autorskie, serwis, utwór, użytkownik, wiarygodna wiadomość, naruszanie praw autorskich, pozwany, naruszenie majątkowych praw autorskich, twórca, zgłoszeń naruszenia, dostęp do plików, naruszenie praw autorskich powoda, udostępnianie, konto, podmiot, usunięcie pliku, naruszające prawo, opinia instytutów, wiadomość o bezprawnym charakterze, model
Zobacz»

I ACa 1562/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 13 lutego 2014

Data publikacji: 6 kwietnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

autorskie prawo
 • Ważne frazy
  • prawo autorskie, śpiewnik, prawo pokrewne, autorskie prawa majątkowe, utwór powodów, autor utworów, wysokość stosownego wynagrodzenia, potrójna wysokość, prawo autorskie powoda, autorskie prawo osobiste, naruszenie autorskiego prawa, zarzut przedawnienia, numerze systemowym, autor muzyki, szkoda, obiektywizacja odpowiedzialności, utwór na płycie, nasilenie elementów, okręgowy powód, twórca
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Jędrzejczyk
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Karol Ike-Duninowski
Data wytworzenia informacji: