Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 97/19 - wyrok Sąd Okręgowy w Łodzi z 2019-04-03

VI Gz 323/14

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 31 grudnia 2014

Data publikacji: 30 stycznia 2015

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, pozwany, koszty stawiennictwa, stawka ustawowa, spłata zadłużenia, należność, koszt procesu, pełnomocnik powodów na rozprawie, skapitalizowana odsetka, zapłata kwot, procesowe cofnięcie, pretensja powoda, zażalenie powoda, zachód, koszt procesu według norm, uznanie powództwa, rejonowy lublin, pozew o zapłatę, żądanie zapłaty kwot, powództwo
Zobacz»

X GC 860/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 8 maja 2018

Data publikacji: 21 sierpnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • obowiązek zwrotu kosztów procesu, powodu obowiązków, wydział gospodarczy, stażysta, zwrot kosztu procesu, sprawa z powództwa, zapłata, maj, kwiecień, rozprawa, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, wydział, skład, rozpoznanie, dzień
Zobacz»

II C 1645/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 28 czerwca 2018

Data publikacji: 5 września 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • częściowy zwrot kosztów zastępstwa, prokuratoria generalna, następujący skład, skarbowe państwo, zapłata kwot, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, skarb państwa, posiedzenie niejawne, tryba, wydział cywilny, czerwiec, zwrot kosztu, koszty procesu, sprawa z powództwa, rzeczpospolita polski, wyrok, skład, rozpoznanie, dzień
Zobacz»

II Cz 404/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 19 czerwca 2013

Data publikacji: 1 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • pozwany, zwrot kosztu procesu, wycofanie powództwa, przegranie sprawy, odstąpienie od obciążania powoda, połowy stawek, wartość przedmiotu sporu, pełnomocnik zawodowy, cofnięcie, koszt opłaty skarbowej, uregulowanie należności, opłata skarbowa od pełnomocnictwa, twierdzenie powoda w sprawie, opłata od dokumentu pełnomocnictwa, opał, postępowanie zażaleniowe, ewentualne zażalenie, opłata adwokacka, ryzyko poniesienia kosztów, zastosowanie przepisów rozporządzenia ministra
Zobacz»

I C 3117/18

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 16 listopada 2018

Data publikacji: 11 marca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • odsetka ustawowa za opóźnienie, zarządzenie, następujący skład, sygnatura, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zwrot kosztu, posiedzenie niejawne, dzień zapłaty, zapłata, tysiąc, tryba, wydział cywilny, pozwany, listopad, kwota, sprawa z powództwa, koszt postępowań, styczeń, wyrok, rzeczpospolita polski
Zobacz»

VIII Gz 208/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 17 stycznia 2018

Data publikacji: 9 lutego 2018

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • pierwsza czynność procesowa, pozwany, procesowe żądanie, damy powodu, wytoczenie sprawy, należność, wytoczenie powództwa, zwrot kosztu procesu, cofnięcie pozwu na żądanie, wymagalne roszczenie powoda, zgoda na prolongatę, wniosek o zasądzenie, powództwo, podstawowa zasada orzekania, zgoda na odroczenie, prolongata terminu zapłaty, zażalenie, koszt procesu w razie, wywiedzenie powództwa, data wytoczenia pozwu
Zobacz»

VII Pz 45/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 13 maja 2015

Data publikacji: 15 maja 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • rozłożenie należności na raty, zadłużenie finansowe, pozwany, strona powodowa w związku, obowiązek poniesienia kosztów procesu, ratalna spłata, ciężka sytuacja materialna, częściowy zwrot kosztów procesu, zwrot kosztu procesu, zażalenie, uzasadniona podstawa do obciążenia, rata zasądzonej należności, zaskarżone orzeczenie w pełni, ustawowy obowiązek ponoszenia kosztów, znaczenie przy rozstrzygnięciu, koszt postępowania poprzez zasądzenie, rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów, ocena możliwa, minimalny nakład, dalsze zadłużanie
Zobacz»

VIII GC 1683/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 18 lutego 2016

Data publikacji: 29 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, pełnomocnik procesowy powoda, pozwany towar, nakaz zapłaty, zapłata, ograniczenie powództwa, spłata części należności, towar za kwotę, rozpoznanie sprawy na rozprawie, potwierdzenie dokonania przelewu, pozwany artykuł, oczywiście niewłaściwe postępowanie, należność główna, sprzeciw, faktura vat, powództwo, spłata zadłużenia, roszczenie, wytoczenie powództwa, korespondencję mailową
Zobacz»

VI Gz 336/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 11 grudnia 2015

Data publikacji: 28 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • wytoczenie procesu, koszt procesu, cofnięcie pozwu, wytoczenie powództwa, pozwany, uzasadnienie zażalenia, podstawa do zastosowania, modyfikacja, rozstrzygnięcie o kosztach procesu, postępowanie zażaleniowe, powództwo, częściowa zapłata, kwota i data, jednoznaczne stanowisko, niewłaściwe postępowanie, odpowiedzialność za wynik sporu, momentu oświadczenia, odpowiedź na sprzeciw, zażalenie powoda, protokół rozprawy
Zobacz»

I ACa 342/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 21 sierpnia 2015

Data publikacji: 12 października 2015

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, ugoda, obowiązek zwrotu kosztów procesu, koszt procesu, pozwany, resztę zobowiązań, wygaśnięcie zobowiązania, obrona praw powoda, świadomość skutków prawnych, częściowa spłata zobowiązania, możliwość odstąpienia od obowiązku, cofnięcie na rozprawie, dług przez dłużnika, wniesienie przedmiotowego powództwa, moment wniesienia powództwa, zwolnienie z obowiązku uiszczenia, obciążanie powoda, zaspokojenie wierzyciela, odstąpienie od obowiązku zwrotu, świadomość obowiązku zwrotu
Zobacz»

III Cz 1505/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 7 stycznia 2014

Data publikacji: 6 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • hajduk, postępowanie z powództwa wzajemnego, powodu wzajemnego, powództwo, powództwo główne, pozwany, samodzielne uregulowanie, doświadczony uczestnik, zmiana poprzez odstąpienie, postanowienie o umorzeniu, kwota składowa, brak wniosku powoda, roszczenie na rozprawie, przyczyna cofnięcia pozwu, roszczenie w toku procesu, sprawa kosztów procesu, zwrot kosztu procesu, rozprawa w dniach, działanie procesowe, świadomość konsekwencji
Zobacz»

III Cz 591/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 7 lipca 2015

Data publikacji: 20 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • dąbek, zaskarżone rozstrzygnięcie, dochodzona należność, zasada rozliczeń pomiędzy stronami, ferowanie orzeczenia, zwrot kosztu procesu, zasadność wniosku powoda, cofnięcie pozwu, data wytoczenia pozwu, celowe dochodzenie, celowa obrona, wniesienie pozwów, dochodzenie prawa, przepis o kosztach procesu, przypadków cofnięcia, zażalenie postanowienia, wniosek powoda o zasądzenie, zażalenie powoda, powództwo roszczenia, wniosek o zwrot kosztów
Zobacz»

VIII Cz 1285/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 27 października 2017

Data publikacji: 23 listopada 2017

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • wytoczenie powództwa, pierwsza czynność procesowa, przyczyna cofnięcia, powództwo, cofnięcie pozwu, pozwana kwota, wypłacone odszkodowanie, konkretne wyceny, oczekiwana wysokość, powództwo w odpowiedzi, koszt postępowań zażaleniowy, bogata praktyka, sad rejonowy w grudziądzu, brakująca kwota odszkodowania, świadomość wysokości, zaproponowana kwota, zwrot kosztu procesu, decyzja w sprawie wysokości, ubezpieczyciel, kwota przyznanego świadczenia
Zobacz»

III Cz 936/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 10 grudnia 2015

Data publikacji: 10 marca 2016

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • koszt procesu, fachowy pełnomocnik, późniejsza zmiana, dąbek, dobrodziejstwo regulacji, dokonanie zmiany zaskarżonego orzeczenia, zwrot kosztów postępowania zażaleniowego, poniesiony koszt opłat, radca prawny, zażalenie powódki, ponoszenie przez skarb państwa, zaskarżone orzeczenie w oparciu, wysokość równoważna, koszt nieopłaconej pomocy prawnej, pozwany, rozdzielenie pomiędzy strony, strona przeciwna zwrotu, wynik stosunkowego rozdzielenia, wadliwe wyliczenie, oczywista zasadność
Zobacz»

I C 975/12

wyrok

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 9 grudnia 2014

Data publikacji: 30 maja 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • smalec, opłata kancelaryjna, udzielić pomocy, obciążanie powoda, zakresy pktu, nadanie klauzul wykonalności, rozprawa sprawy, tytuł wykonawczy, egzekucja, pełnomocnik, pozwany koszt, zwrot kosztu procesu, powództwo, tysiąc, kwota, wydział cywilny, koszt zastępstwa procesowy, grudzień, urząd, zapłata
Zobacz»

XI GC 85/20

zarządzenie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 12 lutego 2020

Data publikacji: 21 lutego 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • koszt procesu, odstąpienie od obciążania, zażalenie w trybie, skutek omyłki pisarskiej, pismo powódki, opłata minimalna, wniosek powódki w przedmiocie, nadanie na poczcie, zwrot przez sąd, fakt spełnienia świadczenia, błędna kwota, omyłka pisarska sądu, nakaz zapłaty, koszt procesu powódki, orzeczenie w przedmiocie zwrotu, sprzeciw, odstąpienie od obciążenia strony, koszt procesu strony przeciwnej, pozwany, postawa strony
Zobacz»

I ACz 1278/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 31 lipca 2014

Data publikacji: 13 sierpnia 2014

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • prawo do dochodzenia roszczenia, dochodzenie roszczenia na drodze, pozwany, droga postępowań, futro, przyznanie kosztów, ostatni akapit, stosowanie, spełnienie roszczenia, udział w sprawach, brak akceptacji, siedziba, zwrot kosztu procesu, brak legitymacji biernej, przypadek ogólny, koszt postępowań zażaleniowy, wskazanie możliwości, zasada dotycząca kosztów, szczególna podstawa do odstąpienia, sprawie dotychczasowej
Zobacz»

VI Gz 224/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 30 grudnia 2016

Data publikacji: 4 stycznia 2017

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • niewielki nakład pracy, ocena wystąpienia, pozwany, koszt procesu, koszt postępowań zażaleniowy, przebieg procesów, uwzględnienie zasad współżycia społecznego, życiowa strona, zasada słuszności, pełnomocnik powodów, obowiązek zwrotu kosztów, ujemna konsekwencja, powody dalsze, majątkowa strona, finansowanie szpitali, możliwość zwolnienia strony, postanowienie sądu najwyższe, zakończenie sprawy, przeprowadzenie rozprawy, wydanie orzeczenia o kosztach
Zobacz»

VI Gz 202/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 28 sierpnia 2017

Data publikacji: 19 września 2017

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • śródmieście w krakowie, ostateczny wynik sprawy, pozwana firma, wydział gospodarczy, zakres kosztów, koszt postępowań zażaleniowy, urząd w związku, krosno, opłata za czynności adwokackie, zażalenie powódki, zwrot kosztu procesu, niewłaściwość miejscowa, postępowanie incydentalne, sprawa opłaty, rozporządzenie ministra sprawiedliwości, postanowienie w myśl, widzenia wyników, orzeczenie po myśli, opłata sądowa od pełnomocnictwa, kloc
Zobacz»

V Gz 35/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 21 marca 2018

Data publikacji: 29 sierpnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • koszt postępowań zażaleniowy, koszt związany z opiniami, aplikant radcowski, różnica kosztów, koszt dojazdu, spółka akcyjna, pozwany, spisa kosztów, zakres zażalenia, ustalenie strony, rozmiar wydatków, ocena ostateczna, zwrot kosztu procesu, koszt naprawy, porównanie rozmiarów, wyliczenie poniesionych kosztów, łączna wysokość kosztów, umorzenie postępowań, kodeks postępowania cywilnego, skutek oświadczenia powoda
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Paul
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Maciejewska
Data wytworzenia informacji: