Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ca 474/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Tarnowie z 2014-01-16

I ACa 162/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 11 maja 2017

Data publikacji: 19 lipca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

zatrzymanie wadium, oferta, przetarg, konsorcjum, obowiązek zatrzymania, wezwanie, najwyższa cena, prawo zamówień publicznych, warunek udziału w postępowaniu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • zatrzymanie wadium, oferta, przetarg, konsorcjum, obowiązek zatrzymania, wezwanie, uzupełnienie brakujących dokumentów, przedłużenie terminów, brak tłumaczenia, polski związek wędkarski, najwyższa cena, zmowa cenowa, udzielenie zamówienia, zła wola, złożenie wyjaśnienia, wniosek o przedłużenie, składanie oferty, prawo zamówień publicznych, dokument i wyjaśnienie, warunek udziału w postępowaniu
Zobacz»

I ACa 789/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 11 marca 2014

Data publikacji: 11 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

zatrzymanie wadium, wezwanie, prawo zamówień publicznych, postępowanie przetargowe, przetarg, zwrot wadium, dokument i oświadczenie, oferta powoda, obowiązek zatrzymania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • zatrzymanie wadium, wezwanie, prawo zamówień publicznych, oferta powódki, brakujący dokument, postępowanie przetargowe, usta, złożenie dokumentu, przesłanka zatrzymania wadium, złożenie wyjaśnienia, przetarg, wezwanie w trybie, zwrot wadium, dokument i oświadczenie, podstawa prawna do zatrzymania, ustawa prawa, oferta powoda, uchybienie wykonawcy, przebieg postępowania przetargowego, obowiązek zatrzymania
Zobacz»

V ACa 430/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 17 lutego 2017

Data publikacji: 20 marca 2017

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

zatrzymanie wadium, oferta, konsorcjum, zamówienie publiczne, warunek udziału w postępowaniu, zwrot wadium, postępowanie przetargowe, lider, przetarg, wezwanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • zatrzymanie wadium, oferta, konsorcjum, zamówienie publiczne, warunek udziału w postępowaniu, postępowanie o udzielenie zamówienia, zwrot wadium, uczestnik konsorcjum, udzielenie zamówienia publicznego, postępowanie przetargowe, lider, wykonawca w odpowiedzi, spełnienie warunku udziału, termin składania ofert, opłacone polisy, przetarg, udział w przetargach, wezwanie, podstawa zatrzymania wadium, zakres prowadzonej działalności
Zobacz»

I ACa 1356/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 17 stycznia 2014

Data publikacji: 16 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

zatrzymanie wadium, prawo zamówień publicznych, przetarg, uzupełnienie oferty, wezwanie, postępowanie przetargowe, najwyższa cena, warunek udziału w postępowaniu, dokument i oświadczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • zatrzymanie wadium, prawo zamówień publicznych, przetarg, zmowa wykonawców, uzupełnienie oferty, zakup usługi, wezwanie, postępowanie przetargowe, minister finansów, aktualna informacja, najwyższa cena, informacja z krajowego rejestru, podmiot zbiorowy, warunek udziału w postępowaniu, cech pozorności, krajowy rejestr karny, dokument i oświadczenie, migracja systemu, przystąpienie do przetargu, prezes zarządu powoda
Zobacz»

X GC 900/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 11 czerwca 2015

Data publikacji: 18 czerwca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

zatrzymanie wadium, prawo zamówień publicznych, wezwanie, oferta powoda, zwrot wadium
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • zatrzymanie wadium, licznik, prawo zamówień publicznych, oprogramowanie, system operacyjny, deklaracja zgodności, urządzenie układu, wezwanie, postępowanie o udzielenie zamówienia, zmowa wykonawców, uzupełnienie dokumentu, certyfikacja, składanie oferty, oferta powoda, przyrząd pomiarowy, energia, układ pomiarowy, dostawa urządzeń, krajowa izba odwoławcza, zwrot wadium
Zobacz»

I ACa 52/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 31 marca 2016

Data publikacji: 14 lipca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

zatrzymanie wadium, zwrot wadium, prawo zamówień publicznych, postępowanie przetargowe, przetarg, oferta, wezwanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • zatrzymanie wadium, zwrot wadium, prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, postępowanie przetargowe, faks, udzielenie zamówienia publicznego, krajowa izba odwoławcza, przetarg, wadium przetargowe, przedłużenie ważności, oferta, roszczenie o zwrot wadium, usta, niedopuszczalność drogi sądowej, pozwany, wezwanie, uzupełnienie dokumentacji, pierwsza instancja, żądanie zwrotu wadium
Zobacz»

III Ca 315/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 6 czerwca 2018

Data publikacji: 5 września 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

zatrzymanie wadium, warunek udziału w postępowaniu, prawo zamówień publicznych, oferta, odpowiedź na wezwanie, podstawa zatrzymania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • zatrzymanie wadium, warunek udziału w postępowaniu, prawo zamówień publicznych, baza prawna, wykonawca w odpowiedzi, oferta, odpowiedź na wezwanie, spełnianie warunków udziału, zawarcie umowy w sprawie, usta, możliwość zatrzymania wadium, całkowita bierność wykonawcy, przesłanka zatrzymania wadium, podstawa do zatrzymania wadium, postępowanie o udzielenie zamówienia, podstawa zatrzymania, prowadzenie spraw spółki, spółka cywilna, wymagany dokument, umowa w sprawie zamówienia
Zobacz»

I ACa 384/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 11 lipca 2013

Data publikacji: 12 października 2013

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

zatrzymanie wadium, prawo zamówień publicznych, oferta, wezwanie, postępowanie przetargowe, warunek udziału, przetarg, obowiązek zatrzymania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • zatrzymanie wadium, prawo zamówień publicznych, oferta, ustawa prawa, żądany dokument, wezwanie, protest, postępowanie przetargowe, gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium, warunek udziału, uzupełnienie dokumentu, przetarg, pozwany, wykonanie zamówienia, usta, gmina miasta, złożenie dokumentu, obowiązek zatrzymania, podstawa do zatrzymania wadium, niewielkie opóźnienie
Zobacz»

I ACa 372/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 września 2014

Data publikacji: 25 listopada 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

zatrzymanie wadium, oferta, zwrot wadium, zamówienie publiczne, wezwanie, warunek udziału w postępowaniu, przetarg, postępowanie przetargowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • zatrzymanie wadium, oferta, postępowanie o udzielenie zamówienia, zwrot wadium, zamówienie publiczne, prokurent, wezwanie, podwykonawca, warunek udziału w postępowaniu, udzielenie zamówienia publicznego, przetarg, spółka jawna, postępowanie przetargowe, gwarancja ubezpieczeniowa, podpis, uzupełnienie dokumentacji, spełnienie warunku udziału, wymagany dokument, pozwany, polisa
Zobacz»

I ACa 257/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 6 marca 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

zatrzymanie wadium, postępowanie przetargowe, ocena oferty, oferent, prawo zamówień publicznych, zwrot wadium
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • zatrzymanie wadium, aukcja, faks, postępowanie przetargowe, ocena oferty, oferent, prawo zamówień publicznych, oferta powódki, komendant, możliwość zatrzymania wadium, niezbędny zasób, formularze ofertowe, raport transmisji, odrzucenie oferty, uzyskanie zamówienia, łączna cena, najkorzystniejsza oferta, zwrot wadium, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego
Zobacz»

VI ACa 991/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 10 września 2013

Data publikacji: 16 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, zatrzymanie wadium, przetarg, uzupełnienie oferty, warunek udziału w postępowaniu, zwrot wadium, postępowanie przetargowe, dokument i oświadczenie, wezwanie do uzupełnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, zatrzymanie wadium, przetarg, uzupełnienie oferty, termin związania, zgoda na przedłużenie, warunek udziału w postępowaniu, zwrot wadium, postępowanie przetargowe, udział w przetargach, brak oferty, dokument i oświadczenie, uzupełnienie dokumentu, usta, przedłużenie okresu związania, uzupełnienie oświadczenia, wezwanie wykonawcy, nierozpoznanie istoty sprawy, wezwanie do uzupełnienia, przedłużenie terminów
Zobacz»

II Ca 437/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 13 maja 2016

Data publikacji: 28 września 2016

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

zatrzymanie wadium, prawo zamówień publicznych, oferta, obowiązek zatrzymania, wezwanie, zwrot wadium
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • zatrzymanie wadium, prawo zamówień publicznych, oferta, buła, centralna ewidencja, postaci przedłożeń, rejestr działalności gospodarczej, zastosowanie sankcji, obowiązek zatrzymania, nasilenie złej woli, przedłożenie wyciągu, wybór oferty najkorzystniejszej, wezwanie, wymagany dokument, wykonanie operatu szacunkowego, miesiąc przed upływem, zwrot wadium, rozstrzygnięcie przetargu, wyciąg z rejestru, gmina
Zobacz»

III Ca 426/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 17 września 2014

Data publikacji: 8 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

zatrzymanie wadium, prawo zamówień publicznych, oferta, zwrot wadium, przetarg, warunek udziału w postępowaniu, wezwanie do uzupełnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • zatrzymanie wadium, część zamówienia, prawo zamówień publicznych, wadium przetargowe, oferta, postępowanie o udzielenie zamówienia, zwrot wadium, wezwanie do uzupełnienia dokumentów, licencja na przewozy, przetarg, oferta powódki, część postępowań, opłacone polisy, warunek udziału w postępowaniu, usta, wykonawca na żądanie, wezwanie do uzupełnienia, polisa na kwotę, międzynarodowy transport drogowy, wykonywanie określonej działalności
Zobacz»

VI ACa 303/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 25 lipca 2013

Data publikacji: 4 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

zatrzymanie wadium, warunek udziału w postępowaniu, oferta, wezwanie, prawo zamówień publicznych, przetarg, postępowanie przetargowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • zatrzymanie wadium, warunek udziału w postępowaniu, spełnienie warunku udziału, oferta, krajowa izba odwoławcza, wezwanie, uzupełnienie dokumentu, prawo zamówień publicznych, wykluczenie, uniknięcie zatrzymania, przetarg, złożenie dokumentu, gwarancja ubezpieczeniowa, usta, konstytucja, zmowa cenowa, oświadczenie i dokument, złożenie przez wykonawcę, postępowanie przetargowe, gwarant
Zobacz»

VIII Ga 74/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2014

Data publikacji: 27 maja 2014

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

zatrzymanie wadium, prawo zamówień publicznych, przetarg, postępowanie przetargowe, zwrot wadium, uzupełnienie oferty, wezwanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • zatrzymanie wadium, prawo zamówień publicznych, zmowa wykonawców, zaświadczenie o niekaralności, referencja, uzupełnienie dokumentacji, przetarg, ciepło, ustawa prawa, pozwany, podmiot zbiorowy, dostawa, postępowanie przetargowe, zwrot wadium, uzupełnienie oferty, termin na uzupełnienie, wezwanie, odbiorca, kotłownia, uzupełnienie dokumentu
Zobacz»

II C 1692/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 23 lutego 2017

Data publikacji: 7 czerwca 2017

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

zatrzymanie wadium, warunek udziału w postępowaniu, oferta, obowiązek zatrzymania, wezwanie, prawo zamówień publicznych, zwrot wadium
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • zatrzymanie wadium, warunek udziału w postępowaniu, oferta, obowiązek zatrzymania, dostawa, wezwanie, termin składania ofert, spełnianie warunków udziału, przedmiot zamówienia, meble biurowe, zdolność finansowa, zmowa wykonawców, całkowita bierność, nasilenie złej woli, spełnienie warunku udziału, prawo zamówień publicznych, warunek zdolności, zwrot wadium, dokument, udzielenie zamówienia
Zobacz»

I ACa 684/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 27 listopada 2012

Data publikacji: 14 marca 2013

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

oferta, zatrzymanie wadium, przetarg, prawo zamówień publicznych, warunek udziału w postępowaniu, wezwanie, zwrot wadium, oferent, lider konsorcjum
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • oferta, zatrzymanie wadium, przetarg, prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu, spełnianie warunków udziału, dokument z krajowego rejestru, wezwanie, przepis kodeksu cywilnego, członek konsorcjum, zwrot wadium, krajowy rejestr karny, udzielenie zamówienia publicznego, oferent, konkurs, lider konsorcjum, oświadczenie o spełnianiu, brak podstaw do wykluczenia, postępowanie członków zarządu
Zobacz»

I ACa 275/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 18 czerwca 2014

Data publikacji: 29 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

zwrot wadium, zatrzymanie wadium, prawo zamówień publicznych, oferta, warunek udziału w postępowaniu, przetarg, konsorcjum, postępowanie przetargowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • zwrot wadium, zatrzymanie wadium, prawo zamówień publicznych, zezwolenie na transport, odpad o kodzie, oferta, warunek udziału w postępowaniu, przetarg, konsorcjum, postępowanie o udzielenie zamówienia, postępowanie przetargowe, roszczenie o zwrot wadium, umowa przetargowa, odpad niebezpieczny, unieszkodliwianie odpadów, technologia prac, udzielenie zamówienia publicznego, gwarant, przedsądowe wezwanie do zapłaty, unieszkodliwienie odpadów
Zobacz»

X Ga 110/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 13 czerwca 2014

Data publikacji: 26 sierpnia 2014

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

zatrzymanie wadium, uzupełnienie oferty, certyfikat, warunek udziału w postępowaniu, wezwanie, prawo zamówień publicznych, zwrot wadium, przetarg
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • zatrzymanie wadium, uzupełnienie oferty, certyfikat, warunek udziału w postępowaniu, producent, wezwanie, prawo zamówień publicznych, element hydrauliki, termin siedmiodniowy, oświadczenie i dokument, składanie oferty, siedziba w niemczech, postępowanie o udzielenie zamówienia, zwrot wadium, pakiet, wykonanie wezwania, termin składania, uzupełnienie dokumentu, usta, przetarg
Zobacz»

II C 386/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 18 kwietnia 2017

Data publikacji: 5 lipca 2017

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

zatrzymanie wadium, oferta, warunek udziału w postępowaniu, przetarg, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, prawo zamówień publicznych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • zatrzymanie wadium, realizacja zamówienia, oferta, zasób, warunek udziału w postępowaniu, wykonanie zamówienia, przetarg, udział w realizacji, uzupełnienie dokumentu, referencja, podmiot, wyrok krajowej izby odwoławczej, spełnianie warunku, wiedza i doświadczenie, postępowanie o udzielenie zamówienia, wykluczenie, składanie oferty, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, prawo zamówień publicznych, udzielenie zamówienia publicznego
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Armatys
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Tarnowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Wiesław Zachara,  Edward Panek
Data wytworzenia informacji: