Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 251/14 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Gorlicach z 2016-06-14

XII 1Co 1985/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku

Data orzeczenia: 23 listopada 2015

Data publikacji: 11 marca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

skarga na czynność komornika, postępowanie egzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga na czynności komornika
 • Ważne frazy
  • skarga na czynność komornika, zachowanie terminów, przepisany termin, środek zaskarżenia, skarga dłużników, uchwała, postępowanie egzekucyjne, prawomocność, komornik właściwy, zażalenie, zaniechanie przez komornika, egzekucja, właściwe postanowienie, plan podziału, komornik sądowy, polski urząd pocztowy, rozpoznanie skargi na czynność, adresat, częściowy koszt, niewłaściwe sądy
Zobacz»

XII 1Co 1602/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku

Data orzeczenia: 29 maja 2015

Data publikacji: 11 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

skarga na czynność komornika, postępowanie egzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga na czynności komornika
 • Ważne frazy
  • skarga na czynność komornika, zachowanie terminów, przepisany termin, środek zaskarżenia, skarga dłużników, uchwała, postępowanie egzekucyjne, prawomocność, komornik właściwy, zażalenie, zaniechanie przez komornika, egzekucja, właściwe postanowienie, treść klauzuli wykonalności, plan podziału, polski urząd pocztowy, rozpoznanie skargi na czynność, adresat, niewłaściwe sądy, wniesienie skargi na czynność
Zobacz»

II Cz 550/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 7 stycznia 2014

Data publikacji: 11 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

skarga na czynność komornika, postępowanie egzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga na czynności komornika
 • Ważne frazy
  • skarga na czynność komornika, postępowanie ze skargi, postępowanie egzekucyjne, orzeczenie o umorzeniu, zajęcie świadczenia, skutek skargi, zakończenie postępowania egzekucyjnego, dłużnik, umorzenie postępowań, czynność komornika sądowego, zażalenie, przepis kodeksu postępowania cywilnego, nadzór administracyjny, niestaranność w działaniu, wydanie merytorycznego orzeczenia, zaskarżona czynność komornika, odzyskanie kwot, skutek zajęcia, wniosek wierzyciela, dokonana czynność egzekucyjna
Zobacz»

VIII Ca 478/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 27 listopada 2013

Data publikacji: 18 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

skarga na czynność komornika, zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga na czynności komornika
 • Ważne frazy
  • alimenty, skarga na czynność komornika, droga skargi, koszt egzekucji, wniosek egzekucyjny, ręka, postępowanie o kosztach, organ egzekucyjny, zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego, zwyczajna polemika, pozwany, nieprawidłowe obciążenie, środek odwoławczy powoda, wynik postępowania egzekucyjnego, oddalenie i obciążenie powoda, żądanie powoda zasądzenia odsetek, pozwana rata, zgodny pogląd, przypadku kwestionowania, wystąpienie ze skargą
Zobacz»

III Cz 757/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 28 czerwca 2016

Data publikacji: 19 września 2016

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

skarga na czynność komornika, postanowienie, postępowanie egzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga na czynności komornika
 • Ważne frazy
  • skarga na czynność komornika, dąbek, postanowienie, regulacja szczególna, postępowanie egzekucyjne, zażalenie dłużników, postanowienie niezaskarżalne, oddalenie skargi na czynność, rozumienie regulacji, postanowienie o oddaleniu skargi, zaskarżona czynność komornika, prawidłowe odzwierciedlenie, wezwanie do stawienia, wierzyciel skarbu państwa, rozpoznanie skargi na czynność, sporządzenie uzasadnienia, jednoznaczny pogląd, dłużnik wezwania, doręczenie odpisu postanowienia, zasadność postanowienia
Zobacz»

II Cz 1043/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 5 listopada 2013

Data publikacji: 19 marca 2014

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

skarga na czynność komornika, postępowanie egzekucyjne, postanowienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga na czynności komornika
 • Ważne frazy
  • skarga na czynność komornika, postępowanie egzekucyjne, wszczęcie egzekucji, oddalenie skargi na czynność, dłużnik na postanowienie sądu, zażalenie dłużnika na postanowienie, kończące postępowanie w sprawie, postanowienie, postanowienie sądu pierwszej instancji, zażalenie na postanowienie sądu, czynność egzekucyjna, sądowa kontrola prawidłowości, postanowienie sądu o oddaleniu, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, czynność wszczęcia, pozbawienie dłużnika, postępowanie w sprawie egzekucyjnej, specyfika i charakter, połączenie w trybie, przeniesienie całego majątku spółki
Zobacz»

II Cz 154/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 31 marca 2014

Data publikacji: 25 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

skarga na czynność komornika
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga na czynności komornika
 • Ważne frazy
  • skarga na czynność komornika, ostrów wielkopolski, zaskarżona czynność komornika, czynność komornika sądowego, suma opłaty, zamiejscowy wydział cywilny, terminu braków, opłata należna, opłata stała, zajęcie wierzytelności, kumulacja żądań, osobna opłata, zbadanie zachowania, przyczyna skargi, materiał zebrany w aktach, wymaganie pisma procesowego, czynność podjęta przez komornika, samodzielność, zachowanie wymogów formalnych, przypadku kwestionowania
Zobacz»

II Cz 2047/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 10 stycznia 2014

Data publikacji: 21 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

skarga na czynność komornika, postępowanie egzekucyjne, postanowienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga na czynności komornika
 • Ważne frazy
  • skarga na czynność komornika, postępowanie egzekucyjne, zażalenie dłużnika na postanowienie, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, zażalenie na postanowienie sądu, czas rozpoznania, oddalenie skargi na czynność, czynność komornika sądowego, postanowienie, część postępowania egzekucyjnego, dłużnik na postanowienie sądu, czynność egzekucyjna, rozpoznanie skargi, postanowienie sądu i instancja, kończące postępowanie w sprawie, wszczęcie egzekucji z nieruchomości, tytuł wykonawczy, sądowa kontrola prawidłowości, wniosek zawarty w skardze, orzeczenie o zawieszeniu
Zobacz»

II Cz 481/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 kwietnia 2014

Data publikacji: 8 maja 2014

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

skarga na czynność komornika, postępowanie egzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga na czynności komornika
 • Ważne frazy
  • czynność egzekucyjna, skarga na czynność komornika, postępowanie egzekucyjne, postępowanie ze skargi, skarga dłużnika na czynność, sprawa ze skargi dłużników, prejudykat w postępowaniu, postępowanie w sprawie skargi, zastraszenie dłużników, komornik w postępowaniu egzekucyjnym, nieprawidłowa czynność, uzyskanie oceny, wyeliminowanie uchybień, zapewnienie prawidłowego przebiegu, umorzenie postępowań, komornik na wniosek wierzyciela, zakończone postępowanie egzekucyjne, przedmiot skargi dłużnika, możliwość skorygowania, uzyskanie prejudykatu
Zobacz»

II Cz 851/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 27 stycznia 2014

Data publikacji: 11 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

skarga na czynność komornika, koszt postępowania egzekucyjnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga na czynności komornika
 • Ważne frazy
  • zaniechanie komornika, skarga na czynność komornika, opłata za udzielenie, osobne postanowienie, koszt postępowania egzekucyjnego, udzielenie informacji, ustalenie kosztów postępowania egzekucyjnego, podstawowy środek, komornik sądowy, opłata należna, kwestia braku interesu prawnego, postanowienie zakładu, konieczność merytorycznego rozpoznania, wniesienie skargi, rozpoznanie skargi przez sąd, środek nadzoru, orzeczenie komornika, prowadzenie egzekucji, właściwe postępowanie egzekucyjne, zaskarżenie w postępowaniu
Zobacz»

II Cz 850/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 27 stycznia 2014

Data publikacji: 11 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

skarga na czynność komornika, koszt postępowania egzekucyjnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga na czynności komornika
 • Ważne frazy
  • zaniechanie komornika, skarga na czynność komornika, opłata za udzielenie, osobne postanowienie, koszt postępowania egzekucyjnego, udzielenie informacji, ustalenie kosztów postępowania egzekucyjnego, podstawowy środek, komornik sądowy, opłata należna, kwestia braku interesu prawnego, postanowienie zakładu, konieczność merytorycznego rozpoznania, wniesienie skargi, rozpoznanie skargi przez sąd, środek nadzoru, orzeczenie komornika, prowadzenie egzekucji, właściwe postępowanie egzekucyjne, zaskarżenie w postępowaniu
Zobacz»

VIII Cz 300/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 9 maja 2016

Data publikacji: 23 maja 2016

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

postępowanie egzekucyjne, skarga na czynność komornika, postanowienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga na czynności komornika
 • Ważne frazy
  • postępowanie egzekucyjne, wszczęcie egzekucji i zajęcie, skarga na czynność komornika, postanowienie, kończące postępowanie w sprawie, postanowienie sądu rejonowego, skarga dłużników, zajęcie rachunków bankowych, przypadku postanowień, zakończenie postępowania egzekucyjnego, część kodeksu, zażalenie na postanowienie sądu, wypadek prawidłowy, dalsza czynność, grupa postanowień, postanowienie sądu i instancja, postanowienie o oddaleniu skargi, kodeks postępowania cywilnego, różna konsekwencja, droga do wydania wyroku
Zobacz»

II Cz 621/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 17 września 2014

Data publikacji: 21 października 2015

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

skarga na czynność komornika, koszt postępowania egzekucyjnego, postanowienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga na czynności komornika
 • Ważne frazy
  • sporządzenie uzasadnienia postanowienia, skarga na czynność komornika, wstępne ustalenie, ustalenie kosztów postępowania egzekucyjnego, wniosek wspólnoty, koszt postępowania egzekucyjnego, postanowienie, dłużnik na czynności komornika, skarga dłużnika na czynność, podstawowe prawo, koszt egzekucji, postępowanie egzekucyjne w sprawie, czynność komornika sądowego, zażalenie na postanowienie sądu, postanowienie zostania, obowiązujący przepis procesowy, skarga na zajęcie, unormowanie w przepisach, merytoryczne rozpoznanie zażalenia, postanowienie o oddaleniu skargi
Zobacz»

IV Cz 707/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 28 listopada 2013

Data publikacji: 5 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

złożenie skargi, koszt postępowania egzekucyjnego, skarga na czynność komornika
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga na czynności komornika
 • Ważne frazy
  • skarga dłużników, złożenie skargi, koszt postępowania egzekucyjnego, skarga na czynność komornika, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, zmiana i obciążenie, prawidłowość decyzji sądu, postępowanie rozpoznawcze, sprawa obowiązku zwrotu, przymiot dłużnika, zażalenie, zwrot kosztów postępowania skargowego, koszt związany ze złożeniem, koszt postępowania ze skargi, zarzut wierzyciela, możliwe badanie, całe postanowienie, skarga wierzyciela, koszt wierzyciela, rozstrzygnięcie skargi
Zobacz»

II Cz 466/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 15 maja 2014

Data publikacji: 20 maja 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

skarga na czynność komornika, postępowanie egzekucyjne, postanowienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga na czynności komornika
 • Ważne frazy
  • skarga na czynność komornika, zajęcie rachunków bankowych, postępowanie egzekucyjne, przepis kodeksu postępowania cywilnego, zaskarżalność postanowień, oddalenie skargi na czynność, zażalenie, postanowienie, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, świdnik, egzekucja, postanowienie w przedmiocie wyłączenia, komornik w przypadku, całe postępowanie egzekucyjne, uzasadnianie postanowienia, kwestia zaskarżalności, kończące postępowanie w sprawie, posiedzenie niejawne sądu, treść orzeczenia sądu najwyższego, możliwość zaskarżenia postanowienia
Zobacz»

V Ca 2691/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 4 stycznia 2012

Data publikacji: 10 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

skarga na czynności komornika
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • skarga na czynność komornika, tytuł wykonawczy, termin do wniesienia sprzeciwu, warszawa, adres zamieszkania powoda, zdanie sądu rejonowego, koszt postępowania egzekucyjnego, sprzeciw od nakazu zapłaty, wniosek pozwany o zasądzenie, wniesienie sprzeciwu od nakazu, wywołująca szkoda, rok sądu, komornik sądowy przy sądzie, zapłata w postępowaniu upominawczym, wniosek o wszczęcie egzekucji, szkoda, uchwała sądu najwyższego, klauzula wykonalności, nakaz zapłaty w postępowaniu, bezprawne uzyskanie
Zobacz»

II Cz 1948/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 11 grudnia 2013

Data publikacji: 21 marca 2014

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

postępowanie egzekucyjne, skarga na czynność komornika, postanowienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga na czynności komornika
 • Ważne frazy
  • postępowanie egzekucyjne, skarga na czynność komornika, buczek, kończące postępowanie, skarga dłużników, zawiadomienie o wszczęciu, wynik rozpoznania, postanowienie sądu o oddaleniu, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, postanowienie, zlecenie wierzycieli, ochrona interesów strony, wszczęcie egzekucji, zażalenie w postępowaniu, egzekucja wobec dłużnika, katalog postanowień, zapewnienie ochrony interesów, etap egzekucji, rozpoznanie skargi na czynność, możliwość zaskarżenia postanowienia
Zobacz»

IV Cz 641/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 16 października 2014

Data publikacji: 20 października 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

skarga na czynność komornika, złożenie skargi, koszt postępowania egzekucyjnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga na czynności komornika
 • Ważne frazy
  • dłużniczka, skarga na czynność komornika, termin do złożenia skargi, pouczenie o sposobie, złożenie skargi, koszt postępowania egzekucyjnego, zażalenie, uprawnienie formalne, postanowienie sądu rejonowego, przepis kodeksu postępowania cywilnego, przekroczenie terminów, otrzymanie wezwania do uiszczenia, wniesienie skargi, treść postanowienia komornika, podstawa do merytorycznego rozpoznania, ochrona przed naruszeniami, przywrócenie terminów, uczestnik postępowania egzekucyjnego, merytoryczne rozpoznanie skargi, zaniechanie komornika
Zobacz»

II Cz 715/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 9 grudnia 2013

Data publikacji: 11 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

skarga na czynność komornika, koszt postępowania egzekucyjnego, postanowienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga na czynności komornika
 • Ważne frazy
  • wstępne ustalenie, ustalenie kosztów postępowania egzekucyjnego, skarga na czynność komornika, koszt postępowania egzekucyjnego, postanowienie, właściwy podpis, sporządzenie uzasadnienia, zażalenie dłużników, zażalenie na postanowienie sądu, rozpoznanie skargi na postanowienie, postanowienie zostania, obowiązujący przepis procesowy, skarga na zajęcie, koszt egzekucji w sprawie, unormowanie w przepisach, brak uzasadnienia postanowienia, postanowienie o oddaleniu skargi, uzasadnienie postanowienia sądu, zażalenie na przedmiotowe postanowienie, posiedzenie niejawne sądu
Zobacz»

III Cz 366/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 19 kwietnia 2016

Data publikacji: 14 września 2016

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

skarga na czynność komornika
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga na czynności komornika
 • Ważne frazy
  • skarga na czynność komornika, kodeks postępowania cywilnego, śląskie, sposób prowadzenia egzekucji, dr hab., czynność decyzyjna, dopuszczalność skargi, komentarz, uchybienie komornika, konkretna czynność, pełnomocnik dłużnika, forma postanowienia, reda, przyjęcie skargi, skarga do sądu, czynność komornika sądowego, wydanie kluczy do mieszkania, środek zaskarżenia, podczas gdy, wniosek zawarty w skardze
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Halina Zabierowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Gorlicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Zaryczny
Data wytworzenia informacji: