Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XII Ga 354/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Krakowie z 2018-12-04

I C 1655/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 10 marca 2015

Data publikacji: 14 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

przekładnik prądowy, zużycie energii elektrycznej, wskazanie liczników, faktura, zużyte energie, układ pomiarowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bezpodstawne wzbogacenie
 • Ważne frazy
  • przekładnia, przekładnik prądowy, zużycie energii elektrycznej, zasilanie placu budowy, wskazanie liczników, pomiar energii, pobór energii, faktura, faktura vat, zużyte energie, licznik energii, układ pomiaru, układ zasilania, układ pomiarowy, numer fabryczny, typ, rozdzielnia, pobór mocy, miesięczne zużycie, urządzenie układu
Zobacz»

XXIII Ga 1619/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 10 lutego 2017

Data publikacji: 20 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • błędne odczyty, odczyt licznika, zużycie energii elektrycznej, przedawnienie, faktura, warszawa w warszawie, najem, nie wymiany, nienależne świadczenie, zużycie prądu, kaucja, koszt zużycia energii elektrycznej, punkt widzenia odbiorcy, licznik energii elektrycznej, wskazanie liczników, jednostka, okres przedawnienia, termin przedawnienia, roszczenie o zwrot nienależne, sprzedaż energii
Zobacz»

I C 1226/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 1 marca 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • licznik, energia elektryczna, zużycie energii, faktura, posesja powoda, zakres elektrotechniki, pozwany, urządzenie komputerowe, montaż osprzętu, faktura za zużycie, produkcja i montaż, uniknięcie przymusu, korekta, zawyżona kwota, automatyka, elektronika, rachunkowość, pobór energii, powodowa faktura, opłata za energię elektryczna
Zobacz»

I C 1506/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 4 lipca 2016

Data publikacji: 26 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sporna faktura, faktura, energia elektryczna, wymiana licznika, prąd, zużycie energii, okres sporny, reklamacja, zastrzeżenie zwrotu, nieruchomość powoda, odczyt rzeczywisty, potwierdzenie przelewu, rejonowy gdańsk, naliczenie należności, północ, zdemontowany licznik, energia czynna, wstrzymanie dostarczania energii, naliczenie zużycia, kwota
Zobacz»

I Ca 267/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 12 września 2019

Data publikacji: 10 grudnia 2019

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • licznik, rozmagnesowanie, energia elektryczna, wyładowanie atmosferyczne, licznik energii elektrycznej, magnes, uszkodzenie licznika, pomiar, zawyżenie, przepięcie, silne pole magnetyczne, nielegalny pobór energii, pozwany, umowa sprzedaży energii elektrycznej, ciężar dowodu, zakres sieci i instalacja, zewnętrzne pole magnetyczne, pobór energii elektrycznej, działający licznik, wysokość powstałej szkody
Zobacz»

VII Ga 56/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 19 maja 2017

Data publikacji: 10 lipca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa sprzedaży energii elektrycznej, świadczenie usługi dystrybucji, pozwany, energia elektryczna i świadczenie, operator systemu dystrybucyjnego, umowa kompleksowa sprzedaży energii, usługa dystrybucyjna, licznik, dostawca energii elektrycznej, termin płatności, dostarczanie energii elektrycznej, sprzedawca energii elektrycznej, bezpodstawne wzbogacenie, pełnomocnictwo, zużycie energii elektrycznej, faktura, faktura vat, dzień zapłaty, związanie, wielkość wzbogacenia
Zobacz»

V ACa 312/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 5 lipca 2017

Data publikacji: 11 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • energia elektryczna, ilość energii, bezpodstawne wzbogacenie, sprzedawca energii, przysporzenie, operator systemów, pozwany, dystrybucja energii, odbiorca świadczenia, kierowanie roszczenia, system dystrybucyjny, zbieg roszczeń, nienależne świadczenie, zmiana sprzedawcy, należność za energię, mechanizm, jednostka energii elektrycznej, błąd w rozliczeniach, uczestnik rynku, podmiot
Zobacz»

IX GC 2332/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 22 listopada 2016

Data publikacji: 1 marca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • faktyczne zużycie energii, kibic, stoisko, prąd, zużycie prądu, strefa, zużycie energii elektrycznej, zużyta energia elektryczna, pozwany, zużyte energie, metoda pomiarów, zaliczka, umowa konsorcjum, partner, podstawa pomiaru, instalacja, wypowiedzenie pełnomocnictwa, zeznanie świadków, faktura, rola posłańców
Zobacz»

I C 247/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 12 października 2016

Data publikacji: 15 listopada 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • grupa taryfowa, powstanie korzyści, nadpłata, zużycie energii elektrycznej, rejonowy gdańsk, umowa sprzedaży energii elektrycznej, północ, reklamacja, faktura korygująca, pozwany, spełnienie świadczenia, zużyta energia elektryczna, zapłata konkretna, współzależność, zużyte energie, numer rachunków bankowy, powództwo, pismo powoda, uszczerbek, majątek
Zobacz»

I ACa 782/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 4 lipca 2014

Data publikacji: 13 stycznia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • energia cieplna, energia, jednostka wojskowa, licznik, modernizacja, gaz, pozwany, pozew wzajemny, opinia politechniki, program oszczędnościowy, dostarczona energia, umowa, pozew główny, paliwo, kotłownia, kocioł, zużycie ciepła, wartość opałowa, przetarg, cena
Zobacz»

I ACa 1593/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 22 września 2016

Data publikacji: 24 listopada 2016

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • energia elektryczna, umowa kompleksowa, sprzedaż energii elektrycznej, zwyczaj, roku zużyć, pozwana spółka, przetarg, stawka dzienna, zakup energii, okres wypowiedzenia umowy, pozwany, łącząca strona stosunku, dwumiesięczny termin, aneks, cena energii elektrycznej, strona stosunku prawnego, termin wypowiedzenia umowy, zużyta energia elektryczna, miesięczny termin wypowiedzenia, na czas
Zobacz»

IX Ca 26/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 8 maja 2019

Data publikacji: 13 czerwca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • energia elektryczna, faktura z terminem płatności, interwenient uboczny, pozwany, faktura, dostawa energii elektryczna, uniknięcie przymusu, dostarczanie energii elektrycznej, wznowienie dostarczania, operator, wznowienie dostaw, umowa kompleksowa, należność, wstrzymanie dostarczania energii, odczyt licznika, nadpłata, licznik, pozwana energia elektryczna, opłata za energię elektryczna, zapłata
Zobacz»

I Ca 146/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 27 czerwca 2013

Data publikacji: 20 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • energia elektryczna, dostawca energii, analizowana sprawa, ustawowa odsetka i koszt, odsetka i koszt procesu, obowiązek zapłaty należności głównej, konstrukcja bezpodstawnego wzbogacenia, kolejny nakaz zapłaty, pobierana energia, rzeczony lokal, zapłata kwoty głównej, dzień zapłaty, umowa na dostawę energii, umowa o dostarczanie energii, zapłata w postępowaniu upominawczym, pozwany, uiszczanie, dostarczanie energii elektrycznej, podgórze w krakowie, nakaz zapłaty w postępowaniu
Zobacz»

I C 872/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 9 listopada 2016

Data publikacji: 29 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • energia elektryczna, wyrok zaoczny, dostawa energii elektryczna, okres dostawy, świadczenie usług przesyłowych, podstawa do dania wiary, posiadanie przedmiotowego lokalu, dowód faktury, ocena zasadności wysokości, energia elektryczna i świadczenie, zrealizowanie obowiązku, samoistne posiadanie przedmiotowe, obowiązek meldunkowy, fakt zameldowania, umowa sprzedaży energii elektrycznej, załączona faktura, koszt procesu powodów, faktura, sprecyzowanie pozwu, badanie i ocena
Zobacz»

I C 324/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 19 maja 2016

Data publikacji: 4 kwietnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sieć cieplna, zużycie, nota, wpięcie, zużycie ciepła, spółka komandytowa, potrzeba centralnego ogrzewania, pozwany, energia, zużycie energii cieplnej, budynek, powodowa wspólnota, węzeł ciepłowniczy, przebudowa sieci, licznik, wspólnota mieszkaniowa, planowana zabudowa, pożyczka, odsetki ustawowe, porozumienie
Zobacz»

I C 1026/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 4 marca 2014

Data publikacji: 30 maja 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • energia elektryczna, podatek akcyzowy, producent energii, kwotę złota, nabywca końcowy, dzień zapłaty, akcyza, nadpłata, implementacja dyrektywy, równowartość podatku, nienależne świadczenie, sprzedaż energii, dyrektywa rady, sprawa restrukturyzacji, wytwarzanie i sprzedaż, obowiązek wydania korzyści, dostosowanie, śródmieście w warszawie, dostawa, regulowanie podatków
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Teresa Olszewska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Krakowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Bożena Cincio-Podbiera,  Beata Kozłowska ,  Jacek Hanszke
Data wytworzenia informacji: