Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 798/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Krakowie z 2016-05-16

XXIV C 659/08

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 12 października 2011

Data publikacji: 18 września 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

interes prawny w przystąpieniu, wstąpienie do sprawy interwenienta, sprawa interwenienta ubocznego, interwencja uboczna, interes prawny interwenienta ubocznego, opozycja przeciwko wstąpieniu interwenienta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • interwencja uboczna
 • Ważne frazy
  • opozycja powoda, interes prawny w przystąpieniu, wstąpienie do sprawy interwenienta, sprawa interwenienta ubocznego, właściciel spornych nieruchomości, właściciel przedmiotowych nieruchomości, interwencja uboczna, roku interwencji, własna sfera, interes prawny interwenienta ubocznego, opozycja przeciwko wstąpieniu interwenienta, następca prawny poprzednich właścicieli, wstąpienie interwenienta ubocznego, najbliższa rozprawa, grunt oznaczony w ewidencji, zwrot przedmiotowej nieruchomości, zobowiązanie pozwanej gminy, rozstrzygnięcie wydane w sprawie, wpływ na sytuację prawną, poprzednik prawny
Zobacz»

I ACz 1504/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 30 sierpnia 2012

Data publikacji: 28 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

interes prawny w przystąpieniu, opozycja przeciwko wstąpieniu interwenienta, wstąpienie do sprawy interwenienta, sprawa interwenienta ubocznego, interwencja uboczna, interes prawny interwenienta ubocznego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • interwencja uboczna
 • Ważne frazy
  • interes prawny w przystąpieniu, wstąpienie interwenienta ubocznego, członek spółdzielni, przystąpienie do sporu, opozycja przeciwko wstąpieniu interwenienta, prawo interwenienta, wstąpienie do sprawy interwenienta, sprawa interwenienta ubocznego, orzeczenie zapadłe w sprawie, skutek prawny w sferze, zaliczka, kwestionowana uchwała, interwencja uboczna, nieistnienie, zgłoszenie opozycji, odczuwaną potrzebę, stwierdzenie nieważności uchwały, ciężar uprawdopodobnienia, interes prawny interwenienta ubocznego, istniejący interes
Zobacz»

II Cz 656/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 6 października 2015

Data publikacji: 12 października 2015

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

zażalenie interwenienta ubocznego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • interwencja uboczna
 • Ważne frazy
  • zażalenie interwenienta ubocznego, zwrot połowy kosztów, następujące brzmienie, udział interwenienta ubocznego, obciążanie powódki, siedziba, zwrot kosztów postępowania zażaleniowego, zaskarżone postanowienie sądu rejonowego, naruszenie prawa procesowego, sygnatura, skutek zażaleń, między innymi, posiedzenie niejawne, pozwany, zwrot kosztu procesu, punkt, kwota, zastępstwo procesowe, sprawa sądów, październik
Zobacz»

I ACz 1232/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 4 września 2012

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

interwenient uboczny, interwencja uboczna, interes prawny, sprawa w charakterze interwenienta, sfera prawna, interwencja samoistna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • interwencja uboczna
 • Ważne frazy
  • interwenient uboczny, interwencja uboczna, umowa dzierżawy, interes prawny, sprawa w charakterze interwenienta, natura prawna, sfera prawna, zażalenie związku, charakter autora, interes natury, ustawodawca procesowy, sposób prowadzenia sporu, interwencja samoistna, pełnomocnik agencji, wniosek o przystąpienie, destrukcyjne zachowanie, strona powodowa, obiektywny interes prawny, roszczenie agencji, interwenient uboczny w sprawie
Zobacz»

I ACz 799/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 16 maja 2016

Data publikacji: 25 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

interwenient uboczny, opozycja, interwencja uboczna, wstąpienie do sprawy, interes prawny w przystąpieniu, charakterze interwenientów, bessa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • interwencja uboczna
 • Ważne frazy
  • interwenient uboczny, opozycja, interwencja uboczna, przystąpienie do sprawy, wstąpienie do sprawy, prawo do dysponowania, interes prawny w przystąpieniu, charakterze interwenientów, uregulowany stan prawny, bessa, rozstrzygnięcie sprawy na korzyść, właściwy środek, wyłączny dysponent, korzyść strony, wyłączne prawo, zażalenie, dysponent grobu, murowany grób, strona pozwana odpowiedzi, oczywisty interes prawny
Zobacz»

II Ca 992/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 27 stycznia 2017

Data publikacji: 26 października 2017

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

interwenient uboczny, umowa ubezpieczenia, odpowiedzialność cywilna, polskie biuro ubezpieczycieli komunikacyjnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • interwencja uboczna
 • Ważne frazy
  • interwenient uboczny, umowa ubezpieczenia, pozwany, odpowiedzialność cywilna, posiadacz pojazdu mechanicznego, umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, przypozwanie, wniosek interwenienta ubocznego, kolizja, regres, zachód, twierdzenie interwenienta, odpowiedzialność interwenienta, płatność składki, chwilą zdarzenia, odszkodowanie, odpowiedzialność gwarancyjna, osoba odpowiedzialna za szkodę, polskie biuro ubezpieczycieli komunikacyjnych, razie zderzeń
Zobacz»

IV C 1116/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 3 lipca 2015

Data publikacji: 8 stycznia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

interwencja uboczna, interwenient uboczny, opozycja, sprawa w charakterze interwenienta, interes prawny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • interwencja uboczna
 • Ważne frazy
  • interwencja uboczna, interwenient uboczny, interwenient uboczny gminy, opozycja, charakter faktyczny, sprawa w charakterze interwenienta, interes prawny, umowa sprzedaży, zaniżenie podstawy opodatkowania, zwiększenie budżetu, odczuwaną potrzebę, prawo interwenienta, wpływ istnienia, leasing zwrotny, majątek wspólny za długi, istnienie obowiązku podatkowego, interes interwenienta, oddzielne powództwo, odpowiedzialność sprzedawcy za wady, istnienie po stronie osoby
Zobacz»

II Ca 1528/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 3 listopada 2015

Data publikacji: 30 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

interwenient uboczny, interes prawny, interwencja uboczna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • interwencja uboczna
 • Ważne frazy
  • interwenient uboczny, apelacja interwenienta ubocznego, interes prawny, rzeczywisty stan prawny, interes prawny w zaskarżeniu, podgórze w krakowie, interwencja uboczna, księga wieczysta, uzgodnienie treści, interwenient uboczny kosztów, prawa własność, faktyczny właściciel, przeciwnik strony, słowo, odrzucenie apelacji, zaskarżanie wyroku, buła, interes prawny w zaskarżaniu, przedmiotowa apelacja, zaskarżenie orzeczenia
Zobacz»

VIII Pz 47/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 14 lutego 2018

Data publikacji: 6 kwietnia 2018

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

zażalenie interwenienta ubocznego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • interwencja uboczna
 • Ważne frazy
  • wypadek przy pracy, zażalenie interwenienta ubocznego, zastępstwo procesowe według norm, zasądzenie od powodów, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, obciążenie powodów, wynagrodzenie adwokatów, stawka minimalna, koszt postępowań zażaleniowy, czas zakończenia, oddalenie powództwa i zasądzenia, szansa wygrania procesu, profesjonalny pełnomocnik, powodu kosztów, świadczenie odszkodowawcze należne, równość stron w postępowaniu, sprawach niezakończonych, strona w postępowaniu sądowym, zakres prawa pracy, kaszta
Zobacz»

III Cz 153/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 3 marca 2015

Data publikacji: 28 października 2015

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

interwenient uboczny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • interwencja uboczna
 • Ważne frazy
  • interwenient uboczny, hajduk, uzupełnienie postanowienia, postępowanie zażaleniowe, zażalenie, pełnomocnictwo do działania, pracodawca powoda, wniosek o zasądzenie kosztów, wniosek o uzupełnienie, wniosek o przyznanie kosztów, sprawa dotycząca działalności, zdolność sądowa, działalność oddziałów, zawarte rozstrzygnięcie, umorzenie postępowania i zasądzenie, sprawa z zakresu prawa pracy, oddział przedsiębiorcy, opłata od interwencji, postanowienie poprzez orzeczenie, możliwość zasądzenia kosztów
Zobacz»

VIII GC 566/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 3 lutego 2016

Data publikacji: 17 lutego 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

interes prawny, interwenient uboczny, opozycja, interwencja uboczna, sfera prawna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • interwencja uboczna
 • Ważne frazy
  • interes prawny, interwenient uboczny, opozycja, interwencja uboczna, pozwana spółka, umowa pożyczki z dniem, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, sytuacja prawna, hipoteka, ustalenie nieistnienia uchwały, zgłoszona interwencja, interwent, prawo pierwokupu, wstąpienie interwenienta, sfera prawna, interes prawny powodów, nabyta wierzytelność, wytoczenie przedmiotowego powództwa, umowa przelewu wierzytelności, oświadczenie o ustanowieniu
Zobacz»

VIII Gz 140/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 30 stycznia 2018

Data publikacji: 13 kwietnia 2018

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

interwenient uboczny, zażalenie interwenienta, interwencja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • interwencja uboczna
 • Ważne frazy
  • interwenient uboczny, wniosek o zasądzenie kosztów, zamknięcie rozprawy, pełnomocnik interwenientów, zażalenie interwenienta, wniosek powódki o zasądzenie, błędne orzeczenie, koszt postępowań zażaleniowy, interwencja, przedmiotowy wyrok, koszt zastępstwa procesowego należny, wysokość kosztów zastępstwa procesowego, postępowanie zażaleniowe według norm, ustalenie faktyczne poprzez pominięcie, przesłanką uzupełnienia, zgłoszona interwencja, opłata sądowa od interwencji, poprzedzające wydanie, żądanie przyznania kosztów, zasądzenie kosztów procesu
Zobacz»

IV Cz 256/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 22 maja 2013

Data publikacji: 5 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

interwenient uboczny, interes prawny, wstąpienie do sprawy, interwencja uboczna, sfera prawna, sprawa w charakterze interwenienta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • interwencja uboczna
 • Ważne frazy
  • interwenient uboczny, interes prawny, wstąpienie do sprawy, uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, interwencja uboczna, sfera prawna, interesy prawa, sprawa w charakterze interwenienta, zawarcie umowy dzierżawy, jednoczesne wymaganie, prawodawstwo międzynarodowe, strona powoda, szerokie rozumienie interesu prawnego, sprawa na korzyść strony, przyszła sytuacja prawna, charakter spornego stosunku prawnego, skutek w sferze prawnej, publiczne rozpatrzenie, sfera prawna podmiotu, stanowisko sądu rejonowego
Zobacz»

I Ca 212/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 29 czerwca 2017

Data publikacji: 19 grudnia 2020

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

interwenient uboczny
 • Powiązana tematyka
  • interwencja uboczna
 • Ważne frazy
  • interwenient uboczny, udział interwenienta ubocznego, koszt instancji odwoławczej, wyrok sądu rejonowy, wydział cywilny, pozwany, czerwiec, sprawa z powództwa, zapłata, kwiecień, skutek apelacji, rozprawa, kwota, rzeczpospolita polski, protokolant, skład, rozpoznanie, dzień
Zobacz»

VI Gz 289/13

postanowienie

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 28 października 2013

Data publikacji: 30 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

zażalenie interwenienta ubocznego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • interwencja uboczna
 • Ważne frazy
  • zmiana w zarządzie, wartość spółki, kurator, interwent, cofnięcie pozwu, naruszenie norm procesowych, zażalenie interwenienta ubocznego, pełnomocnik interwenientów, wytoczenie pozwu, oczywiście niewłaściwe postępowanie, komentarz, koszt postępowań zażaleniowy, reda, pozew pisma, kodeks postępowania cywilnego, rozstrzygnięcie w zakresie kosztów, wydział gospodarczy, zawarcie układów, odpowiedzialność za wynik procesu, poszerzenie składu
Zobacz»

III APz 1/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 kwietnia 2016

Data publikacji: 22 lipca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

zażalenie interwenienta ubocznego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • interwencja uboczna
 • Ważne frazy
  • mobbing, sytuacja majątkowa, całkowite zwolnienie, zażalenie interwenienta ubocznego, charakter sprawy, trudna sytuacja, postępowanie zażaleniowe według norm, nieprawdziwe twierdzenie, zmiana szeregu, koszty procesu, koszt zastępstwa procesowy, odstąpienie od obciążania, pozwana spółdzielnia, zażalenie powódki, całość kosztów, zwolnienie od kosztów, obciążenie, połów kosztów, wywodzone roszczenie, materialna powódka
Zobacz»

III Ca 787/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 9 października 2014

Data publikacji: 30 grudnia 2014

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

interwenient uboczny, roszczenie regresowe, ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, ubezpieczenie obowiązkowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • interwencja uboczna
 • Ważne frazy
  • interwenient uboczny, ruda śląska, roszczenie regresowe, ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, wysokość zadośćuczynienia, stłuczenie, uszczerbek na zdrowiu, krzywda, ważne ubezpieczenie, wniosek interwenienta ubocznego, ból, pozwany ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, cierpienie, dodatkowe zadośćuczynienie, wypadek u powoda, wyrzeczenie, leczenie, apelacja interwenienta, ubezpieczenie obowiązkowe, prędkość
Zobacz»

I ACz 449/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 19 marca 2015

Data publikacji: 23 kwietnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

zażalenie interwenienta ubocznego, interwencja uboczna, interes prawny w przystąpieniu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • interwencja uboczna
 • Ważne frazy
  • współuczestnictwo jednolite, zażalenie interwenienta ubocznego, rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego, charakter samoistny, interwencja uboczna, zapaść, kompleksowe rozstrzygnięcie, interes prawny w przystąpieniu, niedopuszczalność zażalenia, przystąpienie do strony, odpowiedzialność za koszty procesu, współuczestnik jednolity, część żądanych kosztów, wniosek o zasadzenie kosztów, interwenient uboczny zwrotu, dopuszczalność zażalenia, spółdzielnia mieszkaniowa, rozstrzygnięcie dotyczące kosztów procesu, uchylenie i zasądzenie kosztów, stanowisko w procesie
Zobacz»

VI Gz 147/14

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 30 czerwca 2014

Data publikacji: 22 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

interwencja uboczna, opozycja, interes prawny w przystąpieniu, wstąpienie do sprawy interwenienta, sprawa interwenienta ubocznego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • interwencja uboczna
 • Ważne frazy
  • gwarant, bank, gwarancja bankowa, interwencja uboczna, realizacja gwarancji, interes prawny w rozstrzygnięciu, opozycja, beneficjent, przystąpienie do sprawy, rozstrzygnięcie sprawy na korzyść, interes prawny w przystąpieniu, dłużnik ze stosunku podstawowego, wniesienie interwencji, strona procesów, umowa o udzielenie gwarancji, potwierdzenie przez sąd, wstąpienie do sprawy interwenienta, sprawa na korzyść powoda, sprawa interwenienta ubocznego, charakter gwarancji
Zobacz»

I C 802/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 23 grudnia 2014

Data publikacji: 30 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

interwencja uboczna, opozycja, interwenient uboczny, interes prawny, charakterze interwenientów, sfera prawna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • interwencja uboczna
 • Ważne frazy
  • interwencja uboczna, opozycja, interwenient uboczny, interes prawny, członek strony, strona pozwana wspólnoty mieszkaniowa, wniesienie interwencji, opłata sądowa od interwencji, sprawa przyjęcia, kodeks postępowania cywilnego, wstąpienie do procesu, wspólnota mieszkaniowa nieruchomości, przyjęcie planów, członka wspólnoty, uchylenie uchwały, charakterze interwenientów, sfera prawna, jednoczesne wymaganie, odczuwaną potrzebę, reda
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Strojek
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Krakowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Elżbieta Uznańska,  Robert Jurga
Data wytworzenia informacji: