Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 963/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Krakowie z 2014-10-17

VIII GC 238/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 listopada 2020

Data publikacji: 9 grudnia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

cedent, cesja, faktura, zawarcie umowy przelewu wierzytelności, umowa o roboty budowlane, odstąpienie od umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cedent, cesja, faktura, zawarcie umowy przelewu wierzytelności, umowa o roboty budowlane, zbywca, płatność, wersja umowy, przeniesienie wierzytelności, faktura vat, podwykonawca, kredyt, nabywca, protokół odbioru, wierzytelność przyszła, przedmiot cesji, odsetka, rozporządzająca umowa, nieważność umowy przelewu, odstąpienie od umowy
Zobacz»

VIII Ga 353/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 27 listopada 2015

Data publikacji: 31 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, bank, cedent, pozwany, dłużnik wierzytelności, zawarcie umowy przelewu, cesja wierzytelności, cesjonariusz, przelana wierzytelność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa przelewu wierzytelności, bank, cedent, umowa cesji, pozwany, umowa o kredyt obrotowy, dłużnik wierzytelności, potrącenie, zawarcie umowy przelewu, cesja wierzytelności, oryginał dokumentów, zgodność z oryginałem, bank spółdzielczy, oryginał umowy, cesjonariusz, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, niezbędna infrastruktura, budynek mieszkalny wraz, dokonana cesja, przelana wierzytelność
Zobacz»

I C 683/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 13 maja 2015

Data publikacji: 5 czerwca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

cedent, dłużnik wierzytelności, bank, umowa przelewu wierzytelności, cesja wierzytelności, cesjonariusz, pozwana gmina, komornik sądowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cedent, dłużnik wierzytelności, oświadczenie woli, bank, wyrażenie zgody na cesję, umowa przelewu wierzytelności, cesja wierzytelności, zgoda na przelew wierzytelności, klauzula, cesjonariusz, znaczenie oświadczenia, zbycie wierzytelności, pismo, zgoda inwestora, kraśnik, zgoda dłużnika, pozwana gmina, komornik sądowy, wyrazić zgodę, nakaz zapłaty
Zobacz»

III Ca 133/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 23 maja 2016

Data publikacji: 19 sierpnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

przelew wierzytelności, cesja, dłużnik wierzytelności, cedent, cesjonariusz, umowa przelewu, komornik sądowy, konto komornika
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • przelew wierzytelności, cesja, dłużnik wierzytelności, zawiadomienie dłużników, cedent, dłużnik zajętej wierzytelności, cesjonariusz, umowa sprzedaży nieruchomości, śródmieście w łodzi, umowa przelewu, komornik sądowy, zawiadomienie o przelewie wierzytelności, akt sprawy o sygnaturze, zawarta umowa cesji, ochrona dłużnika, konto komornika, skutek przelewu, prezes zarządu spółki, dowód z dokumentów urzędowy, sądowa kwota
Zobacz»

I ACa 1050/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 27 maja 2020

Data publikacji: 26 lutego 2021

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

przelew wierzytelności, wierzyciel, komornik sądowy, należność główna, umowa przelewu, pozwany, cesja wierzytelności, powodowy bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • przelew wierzytelności, komornik sądowy przy sądzie, wierzyciel, kredyt płatniczy, komornik sądowy, należność główna, umowa przelewu, dokonana cesja wierzytelności, pozwany, cesja wierzytelności, tytuł wykonawczy, nieważność czynności prawna, kredytobiorca, zajęcie komornicze, aleja, wierzytelność przyszła, wniosek o kredyt, powodowy bank, sprawa z powództwa banku, zamiar umożliwienia
Zobacz»

I ACa 1306/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 22 listopada 2012

Data publikacji: 25 marca 2013

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

cedent, cesjonariusz, gmina, robota budowlana, cesja wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności, bank, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cedent, cesjonariusz, gmina, robota budowlana, wierzytelność przyszła, strona pozwana zarzutu potrącenia, umowa z dniem, cesja wierzytelności, usterka, umowa przelewu wierzytelności, bank, bank spółdzielczy, pozwany, umowa cesji, inwestor, wynagrodzenie podwykonawcy, wierzytelność na osobę trzecią, końcowy odbiór robót, budowa, cofnięcie apelacji
Zobacz»

I ACa 322/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 28 sierpnia 2014

Data publikacji: 25 września 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

cesjonariusz, cedent, powodowy bank, umowa o roboty budowlane, pozwany, dłużnik, umowa przelewu wierzytelności, cesja wierzytelności, należność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cesjonariusz, cedent, powodowy bank, nadleśnictwo, kredytobiorca, umowa cesji, zabezpieczenie spłaty kredytu, umowa o roboty budowlane, rachunek, zadłużenie kredytowe, pozwany, dłużnik, postępowanie apelacyjne i kasacyjne, pierwsza wpłata, nabywca wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności, prokuratoria, cesja wierzytelności, przelew wierzytelności na zabezpieczenie, należność
Zobacz»

X GC 1068/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 lipca 2015

Data publikacji: 8 lutego 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

cedent, umowa przelewu wierzytelności, bank, cesja, cesjonariusz, dłużnik wierzytelności, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cedent, umowa przelewu wierzytelności, bank, cesja, umowa o kredyt obrotowy, cesjonariusz, potrącenie, pismo z dna, dłużnik wierzytelności, pozwany, bank spółdzielczy, przedmiot przelewu, spółdzielnia, przelew wierzytelności na zabezpieczenie, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, niezbędna infrastruktura, akt notarialny, budynek mieszkalny wraz, zbywca, dokonana cesja
Zobacz»

VII AGa 815/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 11 września 2020

Data publikacji: 3 lutego 2021

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

umowa przelewu, przelew wierzytelności, cedent, cesja wierzytelności, cesjonariusz, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa przelewu, przelew wierzytelności, interes prawny, cedent, cesja wierzytelności, cesjonariusz, ważność i skuteczność, umowa cesji wierzytelności, spółka, przelewana wierzytelność, nieistnienie, wierzytelność wobec dłużnika, dłużnik, zarząd, przedmiot przelewu, cena, kwestionowana umowa cesji, obrót węglem, kompensata wzajemnych zobowiązań, zgromadzenie wspólnika
Zobacz»

II Ca 726/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 30 stycznia 2015

Data publikacji: 24 lipca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

cesjonariusz, umowa przelewu wierzytelności, cedent, wierzyciel, cesja wierzytelności, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cesjonariusz, umowa przelewu wierzytelności, cedent, nabycie wierzytelności, przedawnienie, umowa o świadczenie usługi, strona powodowa, poprzedni wierzyciel, warunek zawieszający, faktura i nota obciążeniowa, wierzyciel, cesja wierzytelności, wykaz wierzytelności, pozwany, zgodność z oryginałem odpisu, treść umowy ramowej, pełnomocnictwo, cena nabycia, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa ramowa przelewu wierzytelności
Zobacz»

VI GC 423/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 29 sierpnia 2017

Data publikacji: 19 września 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, cedent, cesjonariusz, cesja, pozwany, faktura
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa przelewu wierzytelności, cedent, cesjonariusz, potrącenie, cesja, kompensata, pozwany, cena przelewu, kserokopia dokumentów, umowa cesji, podwójny skutek, kolejna umowa przelewu wierzytelności, umowa z dniem, wzajemna wierzytelność, dług, weksel in blanco, sprawa karna, faktura, brak terminowej zapłaty, przeniesienie wierzytelności
Zobacz»

V ACa 672/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 19 marca 2015

Data publikacji: 7 sierpnia 2015

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

umowa o roboty budowlane, pozwany, cedent, cesjonariusz, cesja wierzytelności, faktura, przelew wierzytelności, dłużnik, umowa przelewu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa o roboty budowlane, kaucja gwarancyjna, wierzytelność przyszła, pozwany, potrącenie, przedmiot cesji, cedent, podwykonawca, cesjonariusz, zawarcie umowy cesji, cesja wierzytelności, faktura, koszt wykonania zastępczego, przelew wierzytelności, dłużnik, wymagalność wierzytelności powoda, termin spełnienia świadczenia, wiadomość, umowa przelewu, kredyt
Zobacz»

VIII GC 76/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 20 sierpnia 2013

Data publikacji: 13 września 2013

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

faktura, dłużnik, bank, cedent, zajęcie wierzytelności, pozwany, umowa przelewu wierzytelności, wierzyciel, należność, komornik sądowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • faktura, dłużnik, bank, cedent, zajęcie wierzytelności, faktura vat, pozwany, ręka komornika, roszczenie o zapłatę odsetek, termin płatności, egzekucja, umowa przelewu wierzytelności, wierzyciel, należność, pismo z dni, komornik sądowy, powstanie w przyszłości, stosunek prawny, aneks, zarzut zapłaty
Zobacz»

I AGa 55/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 29 maja 2020

Data publikacji: 25 sierpnia 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

cedent, bank, cesjonariusz, dłużnik wierzytelności, zajęcie wierzytelności, przelana wierzytelność, cesja, należność, umowa przelewu wierzytelności, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • piach, piasek, cedent, bank, bank spółdzielczy, cesjonariusz, umowa o współpracy, dłużnik wierzytelności, zajęcie wierzytelności, przelana wierzytelność, dostawa, kredyt, organ egzekucyjny, cesja, należność, umowa przelewu wierzytelności, umowa o przelew wierzytelności, zbywca wierzytelności, dłużnik zajętej wierzytelności, pozwany
Zobacz»

X GC 841/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 4 stycznia 2017

Data publikacji: 30 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

umowa o roboty budowlane, cesja, wierzyciel, cesjonariusz, cedent, dłużnik wierzytelności, faktura, bank, zawarcie umowy przelewu, umowa przelewu wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa konsorcjum, umowa o roboty budowlane, przejęcie długu, cesja, wierzyciel, umowa kredytów, zmiana lidera, cesjonariusz, cedent, dłużnik wierzytelności, faktura, zgoda dłużnika, bank, osoby trzecie, prawne zabezpieczenie, zawarcie umowy przelewu, kredytodawca, umowa przelewu wierzytelności, zawiadomienie o cesji, zobowiązanie
Zobacz»

I ACa 1883/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 25 stycznia 2017

Data publikacji: 10 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

cedent, umowa przelewu wierzytelności, cesjonariusz, cesja wierzytelności, zawarcie umowy przelewu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cedent, cesja zwrotna, umowa przelewu wierzytelności, cesjonariusz, część pożyczki, cesja wierzytelności, kserokopia pisma, przedmiot przelewu, zawarcie umowy przelewu, strona umowy cesji, dokonana cesja, dokonanie przelewu, zawarcie umowy cesji, brak legitymacji czynnej powoda, częściowa spłata, podstawa umowy cesji, uprawdopodobnienie za pomocą pisma, zgodny zamiar stron, ponowne przeniesienie, środek uprawdopodobnienia
Zobacz»

I C 1058/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 8 stycznia 2020

Data publikacji: 2 czerwca 2020

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

cedent, przelew wierzytelności, cesjonariusz, cesja wierzytelności, dotychczasowy wierzyciel, umowa przelewu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cedent, przelew wierzytelności, cesjonariusz, umowa cesji, cesja wierzytelności, pożyczkodawca, podstawowy wynik, dotychczasowy wierzyciel, wynik przelewu wierzytelności, pożyczka, zbywca, konsument, umowa przelewu, wierzytelność w sytuacji, przeniesienie wierzytelności na osobę, jednostronna czynność prawna, strona powodowa, podmiot słabszy, strona legitymacji procesowa, wyrok zaoczny
Zobacz»

I ACa 125/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 30 maja 2014

Data publikacji: 30 czerwca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

umowa o roboty budowlane, przelew wierzytelności, powodowy bank, faktura, cesjonariusz, odstąpienie od umowy, cedent, komornik, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • podwykonawca, umowa o roboty budowlane, przelew wierzytelności, potrącenie, kara umowna, powodowy bank, wynagrodzenie wykonawcy, faktura, cesjonariusz, odstąpienie od umowy, koszt inwentaryzacji, cedent, komornik, wierzytelność przyszła, zaległe zobowiązanie, pozwana spółka, zbywca, pozwany, przedmiot przelewu, umowa o przelew wierzytelności
Zobacz»

I C 415/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 3 września 2019

Data publikacji: 13 stycznia 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

gmina, zajęcie wierzytelności, wierzyciel, przelew wierzytelności, komornik sądowy, dłużnik, cesja wierzytelności, umowa przelewu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • gmina, zajęcie wierzytelności, wierzytelność wynikająca z wyroku, wierzyciel, komornik sądowy przy sądzie, przelew wierzytelności, żądanie komornika, komornik sądowy, tytuł wykonawczy, zapłata do rąk, dłużnik, miastko, powodowa gmina, odsetka w ustawowej wysokości, wykonawcza wykonalność, cesja wierzytelności, umowa przelewu, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność należna, klauzula wykonalności
Zobacz»

I C 2321/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 8 grudnia 2014

Data publikacji: 22 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

wierzyciel, dłużnik, umowa przelewu, przelew wierzytelności, należność, pozwany, cesja wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, wierzyciel, dłużnik, umowa przelewu, nakaz zapłaty, protokół z dni, świadczenie w miejsce, umowa cesji, wygaśnięcie zobowiązania powoda, przelew wierzytelności, zwolnienie powoda z długu, wykonalność, należność, wrocław w dniach, pozwany, cesja wierzytelności, przesłuchanie powoda, postępowanie egzekucyjne, dłużnik przelanej wierzytelności, przedmiot cesji
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Rogowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Krakowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Hanna Nowicka de Poraj,  Zbigniew Ducki
Data wytworzenia informacji: