Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 194/11 - wyrok Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach z 2012-10-24

I C 263/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 24 października 2017

Data publikacji: 16 listopada 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie, umowa kredytów, pozwany
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie, umowa kredytów, rozliczenie umów kredytowych, wydanie pojazdów, ostateczne wezwanie do zapłaty, niespłacony kapitał, pozwany, kurator, oświadczenie banku, własność pojazdów, wyciąg z księgi, wypowiedzenie przez bank umowy, przypadek wypowiedzenia, korzystanie z kapitału, bank umowy kredytu, przedmioty przewłaszczenia, odsetka za opóźnienie, zabezpieczenie wierzytelności, wypowiedzenie umowy kredytu, odsetki umowne
Zobacz»

VI ACa 1388/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 16 stycznia 2018

Data publikacji: 18 kwietnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

umowa kredytów, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie, pozwany
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • umowa kredytów, przewalutowanie, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie, wyliczenie, pozwany, bank, zabezpieczenie kredytów, prawo własności pojazdu, wyjaśnienie zasady, zestawienie, czterokrotność stopy lombardowej, aneks, odsetki umowne, okres kredytowania, wyciąg z ksiąg bankowych, szczegółowe rozliczenie, oprocentowanie kredytów, niespłacony kredyt, wysokość czterokrotności stopy, odsetka karna
Zobacz»

I C 89/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 23 stycznia 2014

Data publikacji: 10 kwietnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

umowa kredytów, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie, pozwany
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • bank, umowa kredytów, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie, kredytobiorca, pozwany, niespłacony kapitał, zakup pojazdu, strona powodowa, spłata kredytów, sprzedaż samochodu, zabezpieczenie wierzytelności, przedmiot zabezpieczenia spłaty, obniżenie wysokości raty, rata kredytów, sprzedaż pojazdów, konwersja, kredyt gotówkowy, powiernicze przeniesienie, sytuacja osobista i finansowa, własność
Zobacz»

III C 1024/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 12 lutego 2016

Data publikacji: 21 marca 2016

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

kredyt
 • Ważne frazy
  • umowa kredytów, umowa kredytu gotówkowego, odsetki naliczone, wyciąg z ksiąg bankowych, wysokość czterokrotności stopy, należność główna, czterokrotność stopy lombardowej, elektroniczne postępowanie upominawcze, cela konsumpcyjna, niespłacone należności, pozwany, kwoty niespłaconej, odsetki umowne, zaległość w spłacie, zachód, treść pozwów, narodowy bank polski, umowa kwot, radca prawny, harmonogram spłaty
Zobacz»

III C 1350/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 9 maja 2017

Data publikacji: 29 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

kredyt
 • Ważne frazy
  • umowa kredytów, skapitalizowana odsetka umowna, zgoda na rozłożenie, niespłacony kapitał, kredytobiorca, należność, pozwany, umowy raty, miesięczna rata, utrata mocy przez nakaz, postawienie kredytu w stan, spłata wymagalnych rat, wysokość wymagalnych zobowiązań, wymagalna rata kredytu, wysokość roszczenia, zachód, prowizja od udzielonego kredytu, na raty, rata płatna w terminach, środek pieniężny z przeznaczeniem
Zobacz»

XI C 2031/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 13 czerwca 2017

Data publikacji: 18 września 2017

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

umowa kredytów, przewłaszczenie na zabezpieczenie, umowa przewłaszczenia
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • umowa kredytów, przewłaszczenie na zabezpieczenie, strona powodowa, rok produkcji, wierzyciel, przeniesienie własności rzeczy, umowa o przewłaszczenie, nadwozie, zabezpieczenie prawa, zawarta umowa kredytu, kredytobiorca, sposób zaspokojenia, wypowiedzenie umowy kredytu, prowizja, umowa przewłaszczenia, wysokość czterokrotności stopy, wierzytelność, rata w wysokościach, harmonogram spłaty, odsetka
Zobacz»

I C 764/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jarocinie

Data orzeczenia: 21 grudnia 2015

Data publikacji: 24 lutego 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

umowa kredytów, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • umowa kredytów, naczepa, odsetki umowne, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie, powodowy bank, wysokość czterokrotności stopy kredytu, kredytobiorca, wierzyciel, czterokrotność stopy kredytu lombardowego, należności kredytowe, bank umowy kredytu, spłata długów, pozwana umowa kredytu, wierzytelność, własność pojazdów, na bank, prowizja, dłużnik zobowiązania, wyłączny właściciel, kwota uzyskana ze sprzedaży
Zobacz»

III C 2821/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 9 września 2015

Data publikacji: 15 września 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

kredyt
 • Ważne frazy
  • umowa kredytów, powzięcie decyzji i wyrażenia, pościel, decyzja i wyrażenie woli, pozwany, choroba alzheimera, agnozja wzrokowa, głębokie otępienie, swobodne powzięcie decyzji, krążenie mózgowe, świadome i swobodne powzięcie, umowa sprzedaży, wyciąg z ksiąg banku, prawo bankowe, świadome powzięcie decyzji, zachód, zwrot kwot, lublin, żądanie ewentualne, odbicie w lustrze
Zobacz»

II Ca 514/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 2 września 2016

Data publikacji: 1 września 2017

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

kredyt
 • Ważne frazy
  • umowa kredytów, poprzednik prawny powodów, poprzednik prawny, bankowy tytuł egzekucyjny, umowa sprzedaży wierzytelności, uzasadniona wątpliwość, prawo bankowe, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, pozwany, wydanie wyroku zaocznego, postępowanie egzekucyjne, bank, opłata za czynności adwokackie, pozew, umowa o kredyt gotówkowy, wysokość i zasadność, czynność zmierzająca bezpośrednio, fakt wypowiedzenia umowy, twierdzenie powoda o okolicznościach, prawdziwe twierdzenie powoda
Zobacz»

I C 341/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 3 czerwca 2015

Data publikacji: 28 sierpnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

kredyt
 • Ważne frazy
  • umowa kredytów, odsetki umowne, umowa bankowa, bankowy tytuł egzekucyjny, niespłacony kapitał, poprzednik prawny powodów, wniosek o nadanie klauzul, poprzednik prawny, pozwany, nadanie klauzul wykonalności, stop odsetek, wypowiedzenie umowy, referendarz sądowy w sądzie, legitymacja czynna powodów, stopa odsetek, przedawnienie, pozwana umowa kredytu, złożenie wniosku o nadanie, wierzytelność, odsetka za opóźnienie
Zobacz»

XI GC 648/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 8 września 2016

Data publikacji: 14 października 2016

Poziom podobieństwa: 34%

Wspólna treść

umowa kredytów, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • sposób zaspokojenia, przewłaszczone rzeczy, prawo własności pojazdu, zabezpieczona wierzytelność, umowa kredytów, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie, na bank, dług, komornik, cały pojazd, interes dłużników, prowizja, wypowiedzenie umowy kredytu, zaspokojenie wierzyciela, przelew, udział w prawie własności, zajęcie pojazdu, prawny bank, cena sprzedaży udziału, ewentualna nadwyżka
Zobacz»

I C 1243/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Iławie

Data orzeczenia: 15 lutego 2016

Data publikacji: 15 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

kredyt
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, umowa kredytów, kredyt ratalny na zakup, przedawnienie, zakup pojazdu, przelew wierzytelności, sprzeciw, pozwany, nadanie klauzul wykonalności, wyciąg z księgi rachunkowej, postępowanie egzekucyjne, sposób biegu, pierwotna umowa kredytu, umowa o kredyty, rejonowy lublin, tytuł wykonawczy, brak spłaty należności, wierzytelność od pierwotnego wierzyciela, powstanie zaległości w spłacie, wniosek o nadanie klauzul
Zobacz»

I C 283/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 3 listopada 2016

Data publikacji: 22 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

kredyt
 • Ważne frazy
  • umowa kredytów, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, bankowy tytuł egzekucyjny, pozwany, akt komornika sądowego, niespłacony kredyt, roszczenie z umowy kredytu, sprawa komornika, rejonowy lublin, nienależnie pobrana opłata, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, zarzut przedawnienia roszczenia, umowa przelewu wierzytelności, odsetka, klauzula wykonalności, zachód, termin przedawnienia, siedziba, przeniesienie wierzytelności, bieg
Zobacz»

XXIV C 785/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 8 listopada 2011

Data publikacji: 28 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 34%

Wspólna treść

umowa kredytów, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • kredytobiorca, poręczenie, bank, bankowy tytuł egzekucyjny, umowa kredytów, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie, wypowiedzenie, klauzula wykonalności, przedmiot umowy przewłaszczenia, kapitał, upadłość, wierzytelność, ruchomość, komornik sądowy, egzekucja, faktura, tytuł wykonawczy, postępowanie egzekucyjne, należność, rata
Zobacz»

I C 475/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgierzu

Data orzeczenia: 20 lipca 2016

Data publikacji: 6 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

kredyt
 • Ważne frazy
  • stopa procentowa, umowa kredytu odnawialnego, odsetki umowne, umowa kredytów, uznanie powództwa, kapitał, skala, księga bankowa, umowa kredytowa, część pierwsza, opłata i prowizja, rygor natychmiastowej wykonalności, wyciąg z księgi, rejonowy lublin, pozwany, kredytobiorca, umowa o kredyt bankowy, postępowanie rozpoznawcze, prowizja za udzielenie kredytu, bankowy numer
Zobacz»

II C 389/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 9 września 2014

Data publikacji: 15 września 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

kredyt
 • Ważne frazy
  • umowa kredytów, terminowa spłata kredytu, pozwany, nakaz zapłaty, zasądzone świadczenie na raty, bank, wypowiedzenie kredytu, zestawienie wpłat, udzielony kredyt, zły stan majątkowy, wyciąg z księgi, rozłożenie zasądzonego świadczenia, regulamin kredytowania osób fizycznych, ustanowienie hipoteki umownej zwykłej, stan majątkowy kredytobiorcy, pożyczka u rodziny, harmonogram spłat rat, kredyt z powodu, dłużnik, stopa procentowa
Zobacz»

I C 273/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 7 lipca 2016

Data publikacji: 14 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

kredyt
 • Ważne frazy
  • kredyt, uznanie powództwa, umowa o kredyt gotówkowy, wysokości nieprzekraczających, prawo bankowe, umowa, pozwany, harmonogram, udzielony kredyt, akt dyspozycji, punkt referencyjny, odsetka, rejonowy lublin, suma stopy, stwierdzony brak podstaw, kredytobiorca, koszt po stronie powoda, kryterium kontroli, dokument i wyliczenie, skutek prawny uznania
Zobacz»

I C 1510/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 22 lipca 2016

Data publikacji: 11 sierpnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

kredyt
 • Ważne frazy
  • umowa kredytów, bankowy tytuł egzekucyjny, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, rejonowy gdańsk, północ, bank, umowa przelewu wierzytelności, kapitał, umowa kredytowa, poprzedni wierzyciel, całość należności, kredytodawca, oddanie do dyspozycji kredytobiorcy, wypowiedzenie, wysokość wierzytelności, środek pieniężny, rejonowy lublin, kredyt ratalny na zakup, ciężar, funkcja podstawowa
Zobacz»

I Ca 215/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 12 lipca 2017

Data publikacji: 31 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

kredyt
 • Ważne frazy
  • umowa kredytów, odsetka maksymalna, wypowiedzenie umowy kredytu, oświadczenie o wypowiedzeniu umowy, pozwany, wezwanie kredytobiorcy, uprzednie pisemne wezwanie, rozwiązanie umowy, zadłużenie z umowy, dzień zapłaty, podstawa umowna, odsetka ustawowa za opóźnienie, niewskazanie przez sąd, prawo bankowe, rozliczenie wpłaty, wymagalna należność, umowa kredytowa, rozpoczęcie rozprawy, podstawa wypowiedzenia, zapłata
Zobacz»

I C 850/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 6 grudnia 2016

Data publikacji: 28 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

kredyt
 • Ważne frazy
  • moc pisma, poprzednik prawny powodów, umowa kredytów, poprzednik prawny, referendarz sądowy w sądzie, pozwany, kredytodawca, zastosowanie dyspozycji przepisu, bank, fundusz inwestycyjny, cesja, sytuacja finansowa i zdrowotna, spłata raty, umowa o kredyt konsumencki, rejonowy lublin, rata kredytów, umowa przelewu wierzytelności, prawo bankowe, legitymacja czynna powódki, zachód
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Halina Dobrucka
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Skupień
Data wytworzenia informacji: