Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1000/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Raciborzu z 2016-06-23

I C 147/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 12 listopada 2015

Data publikacji: 14 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

kredyt, bankowy tytuł egzekucyjny, oddział w polsce, spółka komandytowa, wierzytelność, bank, aport, odsetka, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • kredyt, bankowy tytuł egzekucyjny, oddział w polsce, spółka komandytowa, postępowanie egzekucyjne, wierzytelność, bank, umowa kredytowa, aport, regulamin kredytu, odsetki umowne, odsetka, spółka akcyjna, umowa, komornik sądowy, dłużnik, wierzyciel, klauzula wykonalności, należność główna, wniesiony aport
Zobacz»

XV C 1034/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 6 maja 2016

Data publikacji: 16 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, wierzytelność, bank, umowa o kredyty, odsetka, pozwany, umowa karty kredytowej, świadczenie w miejsce, umowa bankowa, prawo bankowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, wierzytelność, bank, umowa o kredyty, lista wierzytelności, odsetki umowne, klauzula wykonalności, odsetka, pozwany, przerwanie biegu przedawnienia roszczenia, portfel wierzytelności, niespłacony kredyt, odsetka karna, umowa karty kredytowej, bank odsetki, świadczenie w miejsce, umowa bankowa, dzień rozliczenia, dokument prywatny i urzędowy, prawo bankowe
Zobacz»

III C 911/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 15 stycznia 2016

Data publikacji: 16 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

wierzytelność, bankowy tytuł egzekucyjny, oddział w polsce, bank, umowa o kredyty, prawo bankowe, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • wierzyciel pierwotny, wierzytelność, bankowy tytuł egzekucyjny, oddział w polsce, bank, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa o kredyty, przelew wierzytelności, następstwo prawne powoda, prawo bankowe, zachód, spółka akcyjna, klauzula wykonalności, miara, niespłacony kredyt, pozwany, prowizja, wyciąg z załącznika, przedawnienie roszczenia, postępowanie elektroniczne
Zobacz»

I C 558/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Miliczu

Data orzeczenia: 18 marca 2016

Data publikacji: 10 maja 2016

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

kredyt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, wierzytelność, pozwany, umowa kredytów, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, częściowa spłata, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa kwot, warunek określony w umowie, umowa sprzedaży wierzytelności, umowa, udzielony kredyt, firma brukarska, należność główna, gospodyni wiejska, zakup na raty, kredytobiorca, zwrot na warunkach, dokument zaoferowany przez strony, życiowy partner
Zobacz»

I C 17/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 22 marca 2017

Data publikacji: 9 maja 2018

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

kredyt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • fundusz sekurytyzacyjny, fundusz inwestycyjny, fundusz, prawo bankowe, odpis umowy sprzedaży wierzytelności, kredytobiorca, dowód spłaty kredytu, fakt zawarcia umowy kredytowej, radca prawny odpisu, prowizja od udzielonego kredytu, umowa, środek pieniężny z przeznaczeniem, zarzut zawarty w sprzeciwie, postępowanie w świetle, kwestia reprezentacji, radca prawny w stawce, kwota wykorzystanego kredytu, kwota środków pieniężnych, kwestia legitymacji czynnej, ustalony cel
Zobacz»

XV C 135/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 5 czerwca 2017

Data publikacji: 22 września 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

bank, wierzytelność, kredytobiorca, bankowy tytuł egzekucyjny, kwota środków pieniężnych, umowa bankowa, pozwany, odsetka, środek pieniężny z przeznaczeniem, kwota wykorzystanego kredytu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • bank, wierzytelność, kredytobiorca, umowa kredytów, bankowy tytuł egzekucyjny, kwota środków pieniężnych, umowa bankowa, pozwany, odsetka umowna i karna, przewłaszczony pojazd, języki polskie, prowizja, odsetka, fundusz inwestycyjny, dokument sporządzony w języku, środek pieniężny z przeznaczeniem, kwota wykorzystanego kredytu, zarzut przedawnienia, ustalony cel, kredyt banki
Zobacz»

I C 1887/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 26 czerwca 2015

Data publikacji: 1 sierpnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

wierzytelność, kredytobiorca, bank, bankowy tytuł egzekucyjny, umowa karty kredytowej, kredyt, prawo bankowe, oddział w polsce
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, kredytobiorca, bank, bankowy tytuł egzekucyjny, umowa karty kredytowej, kredyt, dyspozycja kredytobiorcy, prawo bankowe, oddanie do dyspozycji, fakt przelewu, wierzytelność bankowa, umowa kredytu bankowego, umowa przelewu, środek pieniężny, klauzula wykonalności, oddział w polsce, przelew wierzytelności, kredytodawca, rejonowy gdańsk, przedmiotowa wierzytelność
Zobacz»

I C 219/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 9 maja 2018

Data publikacji: 11 czerwca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

kredyt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, kredytobiorca, umowa, powodowy bank, pozwany, umowa o kredyt konsolidacyjny, wypowiedzenie, zobowiązanie kredytowe, udzielony kredyt, odsetka umowna za opóźnienie, niespłacony kapitał, całkowita kwota, umowa kredytu gotówkowego, wyciąg z ksiąg bankowych, wymagalne zadłużenie, świadczenie na raty, odsetka karna, ustawowa odsetka za opóźnienie, lublin, mleko
Zobacz»

I C 180/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 4 sierpnia 2017

Data publikacji: 24 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

kredyt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa kredytów, kredyt, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, siedziba, wierzytelność, koperta, pozwany, umowa, płyta, odsetka ustawowa za opóźnienie, następca prawny, protokół rozprawy, przelew, umowa sprzedaży wierzytelności, pierwotny wierzyciel, kserokopia pisma powoda, wykaz dłużników, kserokopia umów sprzedaży, kredytobiorca, fundusz
Zobacz»

I C 1510/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 22 lipca 2016

Data publikacji: 11 sierpnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

kredyt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, kredyt, kredytobiorca, umowa kredytów, bankowy tytuł egzekucyjny, umowa, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, rejonowy gdańsk, północ, bank, umowa przelewu wierzytelności, kapitał, umowa kredytowa, poprzedni wierzyciel, całość należności, kredytodawca, lublin, oddanie do dyspozycji kredytobiorcy, wypowiedzenie, wysokość wierzytelności
Zobacz»

I C 213/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 2 czerwca 2015

Data publikacji: 17 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

kredyt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kredyt, grodzisk wielkopolski, wierzytelność, umowa kredytów, wierzyciel pierwotny, fundusz inwestycyjny, bankowy tytuł egzekucyjny, pozwany, zasądzone świadczenie na raty, fundusz sekurytyzacyjny, umowa, postępowanie egzekucyjne, umowa sprzedaży wierzytelności, skuteczność dokonania cesji, klauzula wykonalności, kredytobiorca, fundusz, wynagrodzenie za prace, dobrowolna spłata należności, cesja wierzytelności
Zobacz»

I C 222/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Żorach

Data orzeczenia: 19 maja 2015

Data publikacji: 19 czerwca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

kredyt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa o kredyty, umowa kwot, uchylenie klauzuli wykonalności, kredyt na zakup towarów, ekspertyza kryminalistyczna, kredytobiorca, prawo bankowe, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, nakaz zapłaty, przelew wierzytelności, sprzeciw, wyciąg z księgi rachunkowej, warunek określony w umowie, wierzytelność, pierwotny wierzyciel, pozwany, udzielony kredyt, należność główna z umowy, koszty uboczne, czapla
Zobacz»

I ACa 334/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 5 października 2016

Data publikacji: 5 września 2017

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

wierzytelność, kredyt, aport, bank, umowa, pozwany, prawo bankowe, świadczenie w miejsce, odsetka za opóźnienie, komandytariusz
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, kredyt, aport, bank, załącznik, umowa, pozwany, prawo bankowe, zestawienie wierzytelności, świadczenie w miejsce, tytuł egzekucyjny, tajemnica bankowa, umowa świadczenia, pakiet wierzytelności, rachunek kredytu, odsetka za opóźnienie, przedmiotowy bank, pozwana ania, komandytariusz, nośnik elektroniczny
Zobacz»

VI GC 1672/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Rybniku

Data orzeczenia: 9 kwietnia 2018

Data publikacji: 4 lipca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

kredyt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kredyt, opóźnienie od kwot, odsetki umowne, odsetka za opóźnienie, comiesięczna rata, odsetka ustawowa od kapitału, umowa, brak związania, pozwany, kopia, umowa kredytów, wysokość odsetek za opóźnienie, wystawienie wyciągu, zestawienie transakcji, księga rachunkowa banku, prawo bankowe, ograniczenie roszczenia, zasady współżycia społecznego, wyciąg z księgi rachunkowej, dzień rozwiązania umowy
Zobacz»

I1 C 1821/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 16 marca 2018

Data publikacji: 3 lipca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

kredyt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa o kredyty, odsetka, rozłożenie na raty, kredyt na cele konsumpcyjne, pozwany, stopa, wypowiedzenie, odsetki umowne, spełnienie zasądzonego świadczenia, prawo bankowe, sprawa do sądu rejonowego, rata zasądzonego świadczenia, zapłata zadłużenia, opóźnienie, oddział w polsce, wierzyciel, spłata zadłużenia, dokument przedłożony przez strony, siedziba, zaległe odsetki
Zobacz»

I C 341/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 3 czerwca 2015

Data publikacji: 28 sierpnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

kredyt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kredyt, odsetki umowne, umowa bankowa, bankowy tytuł egzekucyjny, niespłacony kapitał, poprzednik prawny powodów, wniosek o nadanie klauzul, pozwany, nadanie klauzul wykonalności, stop odsetek, wypowiedzenie umowy, referendarz sądowy w sądzie, legitymacja czynna powodów, stopa odsetek, przedawnienie, pozwana umowa kredytu, złożenie wniosku o nadanie, wierzytelność, odsetka za opóźnienie, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny
Zobacz»

I C 711/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 26 września 2016

Data publikacji: 8 maja 2017

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

kredytobiorca, bank, prawo bankowe, umowa, ustawowa odsetka za opóźnienie, prowizja od udzielonego kredytu, środek pieniężny z przeznaczeniem, kwota wykorzystanego kredytu, kwota środków pieniężnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • kredytobiorca, umowa kredytów, bank, prawo bankowe, korzystanie z kapitału, ustawowa odsetka od kwot, księga rachunkowa banku, zaprzestanie spłacania, umowa, opłata i prowizja, kwota niespłaconego kapitału, wyciąg z księgi rachunkowej, ustawowa odsetka za opóźnienie, prowizja od udzielonego kredytu, spłata kredytów, środek pieniężny z przeznaczeniem, produkcja mleka, rata, kwota wykorzystanego kredytu, kwota środków pieniężnych
Zobacz»

I C 1372/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 19 stycznia 2015

Data publikacji: 24 czerwca 2015

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

kredytobiorca, bank, wierzytelność, odsetka, pozwany, umowa, prowizja od udzielonego kredytu, fundusz, kwota środków pieniężnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • kredytobiorca, bank, strona powodowa, przelew wierzytelności, wierzytelność, odsetka, umowa kredytów, fundusz sekurytyzacyjny, odsetki umowne, pozwany, kredytodawca, umowa, odsetka karna, prowizja od udzielonego kredytu, fundusz, kwota środków pieniężnych, uznanie powództwa, zwrot kredytu, stosunek zobowiązaniowy, dyspozycja kredytobiorcy
Zobacz»

I C 1380/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 23 maja 2017

Data publikacji: 9 kwietnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

kredyt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kredyt, umowa kredytu odnawialnego, wierzytelność, karta rozliczeniowa, wyciąg z księgi rachunkowej, komornik sądowy przy sądzie, pismo komorników, akt komornika sądowego, odsetka, egzekucja, prawo bankowe, postępowanie egzekucyjne, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, kapitał, wysokość zadłużenia, oddział w polsce, wierzyciel, fundusz, pozwany
Zobacz»

I1 C 1084/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 18 listopada 2016

Data publikacji: 6 kwietnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

umowa o kredyty, kredytobiorca, oddział w polsce, odsetka, karta kredytowa, opóźnienie, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kredyt
 • Ważne frazy
  • ubezpieczenie kredytu, umowa o kredyty, kredytobiorca, oddział w polsce, stopa, umowa o prace, odsetka, karta kredytowa, lublin, opóźnienie, wyciąg z księgi, odsetki ustawowe, zarzut zmiany, zasada na powodzie, nakaz zapłaty, umowa limitu kredytowego, pozwany, posiadanie umowy, umowa kredytu ratalnego, fakt przytoczony w pozwie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Kaludia Markowski-Wedelstett
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Raciborzu
Osoba, która wytworzyła informację:  Michał Olszewski
Data wytworzenia informacji: