Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 735/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Raciborzu z 2015-09-24

XXVII Ca 508/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 6 kwietnia 2016

Data publikacji: 23 marca 2017

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

wierzyciel, umowa przelewu wierzytelności, cesja wierzytelności, postępowanie egzekucyjne, pozwany, bankowy tytuł egzekucyjny, zbywca, komornik, kredyt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • zawarcie umowy przelewu wierzytelności, wierzyciel, umowa przelewu wierzytelności, pozwany bank, konto wierzycieli, cesja wierzytelności, cesjonariusz, postępowanie egzekucyjne, pozwany, bankowy tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, zbywca, komornik, przymiot wierzyciela, zdanie sądu rejonowego, wniosek o umorzenie, prowadzenie egzekucji, zawarcie umowy cesji wierzytelności, kredyt, nabywca
Zobacz»

I C 1997/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 3 listopada 2015

Data publikacji: 1 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

dłużnik, komornik sądowy przy sądzie, cesja wierzytelności, postępowanie egzekucyjne, zbywca, poprzedni wierzyciel, klauzula wykonalności, umowa przelewu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • śródmieście, cedent, dłużnik, komornik sądowy przy sądzie, potrącenie wierzytelności, cesja wierzytelności, umowa darowizny, umowa cesji, egzekucja z udziałów, wiadomość o przelewie, nieruchomość, oświadczenie o potrąceniu, postępowanie egzekucyjne, zbywca, poprzedni wierzyciel, pokrzywdzenie wierzyciela, klauzula wykonalności, wschód, umowa przelewu, pismo z dni
Zobacz»

VIII Ga 491/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 1 lutego 2017

Data publikacji: 20 lutego 2017

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

poprzedni wierzyciel, umowa kredytów, cesja wierzytelności, pozwany, przelew wierzytelności, bankowy tytuł egzekucyjny, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • poprzedni wierzyciel, umowa cesji, bank, umowa kredytów, przedawnienie, spóźnione twierdzenie i dowód, cesja wierzytelności, pozwany, wyciąg z wykazu wierzytelności, umowa o przelew, przelew wierzytelności, legitymacja, bankowy tytuł egzekucyjny, pozew, zawiadomienie o cesji, przeniesienie portfeli, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, zwłoka w rozpoznaniu sprawy, pożyczka, bieg
Zobacz»

I C 159/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rybniku

Data orzeczenia: 16 czerwca 2016

Data publikacji: 23 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, umowa przelewu wierzytelności, umowa kredytów, pozwany, kredyt gotówkowy, postępowanie egzekucyjne, komornik sądowy, pozew, cesja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • subfundusz, fundusz inwestycyjny, bankowy tytuł egzekucyjny, wyciąg z wykazu wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności, umowa kredytów, pozwany, umowa konsolidacyjna, kredyt gotówkowy, cesjonariusz, cedent, kopia, postępowanie egzekucyjne, faworyzowanie, zakresie zastrzeżenia, komornik sądowy, pozew, działanie sądu z urzędu, cesja, umowa kwot
Zobacz»

II Ca 256/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 23 maja 2016

Data publikacji: 23 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, postępowanie egzekucyjne, kredyt, umowa przelewu wierzytelności, pozwany, klauzula wykonalności, cesja, kwota kapitału
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, postępowanie egzekucyjne, kredyt, umowa przelewu wierzytelności, stopa procentowa, odsetki umowne, fundusz inwestycyjny, należność uboczna, pozwany, wierzytelność wynikająca z umowy, należność główna, bank, pierwotny wierzyciel, nabywca wierzytelności, dzień sporządzenia, legitymacja czynna, klauzula wykonalności, cesja, kwota kapitału, aneks
Zobacz»

II Ca 1622/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 7 czerwca 2016

Data publikacji: 5 października 2017

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

poprzedni wierzyciel, przelew wierzytelności, pozwany, cesja wierzytelności, bankowy tytuł egzekucyjny, umowa przelewu, klauzula wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • poprzedni wierzyciel, przelew wierzytelności, bank, umowa pożyczki, pozwany, cesja wierzytelności, bankowy tytuł egzekucyjny, zawiadomienie o cesji, umowa przelewu, umowa cesji, umowa o przelew wierzytelności, adres, klauzula wykonalności, kwota niespłaconego kapitału, kwota pożyczki, przepis kodeksu cywilnego, fundusz inwestycyjny, załącznik, przejście wierzytelności, wypowiedzenie
Zobacz»

I C 2285/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2017

Data publikacji: 23 lutego 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

kredytobiorca, umowa kredytów, kredyt gotówkowy, klauzula wykonalności, przelew wierzytelności, poprzedni wierzyciel, bankowy tytuł egzekucyjny, cesja wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, kredytobiorca, wyrok zaoczny, fundusz sekurytyzacyjny, umowa kredytów, fundusz inwestycyjny, kredyt gotówkowy, klauzula wykonalności, przelew wierzytelności, adres, wyciąg, cedent, umowa kredytowa, poprzedni wierzyciel, bankowy tytuł egzekucyjny, cesja wierzytelności, bank, umowa sprzedaży wierzytelności, umowa cesji, wypowiedzenie
Zobacz»

I ACa 963/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 17 października 2014

Data publikacji: 16 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

komornik, umowa przelewu wierzytelności, pozwany, cesja wierzytelności, dłużnik, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • pozwana gmina, komornik, umowa o roboty budowlane, cesjonariusz, umowa przelewu wierzytelności, pozwany, cesja wierzytelności, postępowanie zabezpieczające, cedent, faktura na konto, zawarcie umowy przelewu wierzytelności, powodowy bank, dłużnik, kolejne zajęcie, wierzyciel, należność, dokonany przelew wierzytelności, dokonanie cesji wierzytelności, konto komornika, oświadczenie o odstąpienia
Zobacz»

I C 2321/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 8 grudnia 2014

Data publikacji: 22 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

wierzyciel, dłużnik, umowa przelewu, nakaz zapłaty, przelew wierzytelności, pozwany, cesja wierzytelności, postępowanie egzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, wierzyciel, dłużnik, umowa przelewu, nakaz zapłaty, protokół z dni, świadczenie w miejsce, umowa cesji, wygaśnięcie zobowiązania powoda, przelew wierzytelności, zwolnienie powoda z długu, wykonalność, należność, wrocław w dniach, pozwany, cesja wierzytelności, przesłuchanie powoda, postępowanie egzekucyjne, dłużnik przelanej wierzytelności, przedmiot cesji
Zobacz»

VIII Ga 353/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 27 listopada 2015

Data publikacji: 31 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, kredyt, pozwany, dłużnik, cesja wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa przelewu wierzytelności, kredyt, cedent, umowa cesji, pozwany, umowa o kredyt obrotowy, dłużnik, dłużnik wierzytelności, potrącenie, zawarcie umowy przelewu, cesja wierzytelności, oryginał dokumentów, zgodność z oryginałem, bank spółdzielczy, oryginał umowy, cesjonariusz, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, niezbędna infrastruktura, budynek mieszkalny wraz, dokonana cesja
Zobacz»

XII C 2292/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 6 lipca 2017

Data publikacji: 17 lipca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

umowa kredytów, cesja wierzytelności, pozwany, bankowy tytuł egzekucyjny, umowa przelewu wierzytelności, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa kredytów, cesja wierzytelności, pozwany, bankowy tytuł egzekucyjny, pierwotny wierzyciel, umowa przelewu wierzytelności, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wierzyciel, wyciąg z księgi rachunkowej, kolumna, załącznik, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, dotychczasowy wierzyciel, dokument, umowa przeniesienia wierzytelności, zestawienie wierzytelności, przedmiotowa umowa kredytu, pieczęć towarzystwa, zarządzający funduszu, umowa bankowa
Zobacz»

VIII GC 76/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 20 sierpnia 2013

Data publikacji: 13 września 2013

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

dłużnik, pozwany, umowa przelewu wierzytelności, wierzyciel, komornik sądowy, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • dłużnik, bank, cedent, zajęcie wierzytelności, faktura vat, pozwany, ręka komornika, roszczenie o zapłatę odsetek, termin płatności, egzekucja, umowa przelewu wierzytelności, wierzyciel, należność, pismo z dni, komornik sądowy, powstanie w przyszłości, stosunek prawny, zapłata, aneks, zarzut zapłaty
Zobacz»

X C 301/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 19 kwietnia 2017

Data publikacji: 4 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, umowa przelewu wierzytelności, poprzedni wierzyciel, pozwany, odsetka karna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, umowa przelewu wierzytelności, odbitka, poprzedni wierzyciel, dzień zapłaty ceny, nabycie wierzytelności, zakup towarów i usług, dowód nabycia, kserokopia, kredyt na zakup towarów, umowa kredytu na zakup, pozwany, podpis, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prawdziwe twierdzenie powoda, umowa o przelew, siedziba, ksero, nabywca, odsetka karna
Zobacz»

XII Gz 554/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 25 listopada 2013

Data publikacji: 9 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

komornik sądowy, pozwany, cesja, dłużnik, umowa przelewu wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cesjonariusz, należność, dobra wiara, bank, komornik sądowy, pozwany, ograniczona odpowiedzialność, konto komornika, cedent, cesja, dłużnik, umowa przelewu wierzytelności, umowa cesji, przelew wierzytelności przyszłych, data wytoczenia powództwa, trwający proces, zajęcie wierzytelności, pośrednictwem komorników, pozwane roszczenie, przedmiot przelewu
Zobacz»

I Ca 290/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 24 września 2014

Data publikacji: 21 października 2014

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, cesja wierzytelności, pozwany, umowa kredytu gotówkowego, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa przelewu wierzytelności, wyciąg z załącznika, cesja wierzytelności, umowa cesji wierzytelności, weryfikacja twierdzeń pozwu, droga przelewu wierzytelności, czterokrotność stopy lombardowej, pozwany, odsetki umowne, umowa kredytu gotówkowego, pozew, wysokość czterokrotności stopy, skuteczność umowy, cedent, ramowy charakter, wysokość wierzytelności, właściwość zobowiązania, ważna umowa przelewu wierzytelności, uzasadniające dochodzone roszczenie, załącznik do umowy
Zobacz»

X GC 1068/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 lipca 2015

Data publikacji: 8 lutego 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

kredyt, umowa przelewu wierzytelności, cesja, pozwany, dłużnik, zbywca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cedent, kredyt, umowa przelewu wierzytelności, cesja, umowa o kredyt obrotowy, cesjonariusz, potrącenie, pismo z dna, dłużnik wierzytelności, pozwany, dłużnik, bank spółdzielczy, przedmiot przelewu, spółdzielnia, przelew wierzytelności na zabezpieczenie, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, niezbędna infrastruktura, akt notarialny, budynek mieszkalny wraz, zbywca
Zobacz»

I C 286/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 31 października 2013

Data publikacji: 22 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, pozwany, zapłata, przelew wierzytelności, wierzyciel, kredyt gotówkowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzyciel banku, bankowy tytuł egzekucyjny, pierwotny wierzyciel, klauzula wykonalności, dokonany przelew, umowa kredytowa, stopa lombardowa, pozwany, wierzytelności istniejące, odsetki umowne, zapłata, przelew wierzytelności, wierzyciel, kredyt gotówkowy, postępowanie sądowe, główny plus, fakt postępowań, wniosek o wszczęcie postępowań, oznaczenie stosunku, cena sprzedaży wierzytelności
Zobacz»

III Ca 73/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 23 lutego 2015

Data publikacji: 11 maja 2015

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

odsetka karna, cesja, pozwany, umowa kredytu gotówkowego, umowa przelewu wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa sprzedaży wierzytelności, odsetka karna, wykaz wierzytelności, cesja, bank, dłużniczka, załącznik, wyciąg, fundusz inwestycyjny, sprzeciw, zawiadomienie o cesji, pozwany, przedmiot wniosku dowodowego, umowa kredytu gotówkowego, roszczenie o zaległe odsetki, umowa przelewu wierzytelności, prawo bankowe, wezwanie do zapłaty, przeprowadzenie postępowania dowodowe, kserokopia
Zobacz»

III Ca 133/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 23 maja 2016

Data publikacji: 19 sierpnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

przelew wierzytelności, dłużnik, cesja, umowa przelewu, komornik sądowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • przelew wierzytelności, dłużnik, cesja, zawiadomienie dłużników, cedent, dłużnik zajętej wierzytelności, cesjonariusz, umowa sprzedaży nieruchomości, śródmieście w łodzi, umowa przelewu, komornik sądowy, zawiadomienie o przelewie wierzytelności, akt sprawy o sygnaturze, zawarta umowa cesji, ochrona dłużnika, konto komornika, skutek przelewu, prezes zarządu spółki, dowód z dokumentów urzędowy, sądowa kwota
Zobacz»

I ACa 534/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 26 listopada 2014

Data publikacji: 31 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

cesja, przelew wierzytelności, umowa przelewu, pozwany, dłużnik, zbywca, umowa kredytu gotówkowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cesja, przelew wierzytelności, bank, umowa cesji, przeniesienie wierzytelności, płyta, baza danych, wniosek o umorzenie egzekucji, umowa przelewu, numer umowy, pozwany, cedent, skuteczny przelew, dłużnik, zawiadomienie o przelewie, zbywca, umowa kredytu gotówkowego, wyciąg, zgodność z oryginałem, wezwanie do spłaty
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Kaludia Markowski-Wedelstett
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Raciborzu
Osoba, która wytworzyła informację:  Marzena Korzonek
Data wytworzenia informacji: