Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 437/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Raciborzu z 2015-05-06

V ACa 1053/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 6 marca 2013

Data publikacji: 11 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wykonywanie władzy publicznej, zadośćuczynienie, petarda, odpowiedzialność skarbu państwa, szkoda, odpowiedzialność, pozwany skarb państwa, działanie osoby trzeciej, służba wojskowa, sprawca szkody, działanie, rozumienie powołanego przepisu, krzywda, uszczerbek, koszt nieopłaconej pomocy prawnej, ustalenie faktyczne sprawy, żołnierz zawodowy, zaniechanie przy wykonywaniu władzy, szkolenie żołnierzy, poligon przeciwpożarowy
Zobacz»

II Ca 659/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 31 października 2016

Data publikacji: 12 lutego 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wykonywanie władzy publicznej, niezgodność z prawem, szkoda, zaniechanie przy wykonywaniu władzy, odpowiedzialność skarbu państwa, odpowiedzialność, bezprawność, prawo działania, konstytucja rp, związek przyczynowy, wydanie prawomocnego orzeczenia, odpowiedzialność odszkodowawcza, ostateczna decyzja, komentowany przepis, odszkodowanie i zadośćuczynienie, przesłanka odpowiedzialności, zwrot pozwu, jednostka samorządu terytorialnego, trybu skargi, właściwe postępowanie
Zobacz»

III Ca 203/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 7 listopada 2016

Data publikacji: 28 listopada 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • postanowienie naczelnika urzędu skarbowego, naczelnik urzędów skarbowych, sporny pojazd, źródło szkody, wykonywanie władzy publicznej, wszczęcie postępowania administracyjnego, publika, prawo o ruchu drogowe, konstytucja rp, powództwo przeciwko gminie, szkoda, zaniechanie, ocena dokumentów, przyczynowość, księga trzecia, funkcjonariuszy posterunku, bezpośrednim przymusem, droga sądowa, związek przyczynowy, wójt gmin
Zobacz»

I C 828/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 5 kwietnia 2016

Data publikacji: 31 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • naczelnik urzędów skarbowych, nadpłata podatku dochodowego, przekaz pocztowy, komornik sądowy, przekazanie komornikowi, izba skarbowa, podatek dochodowy za lata, spisa, przedstawicielka ustawowa małoletnia, z prawa, brak przekazania, odpowiedzialność skarbu państwa, książka pocztowa, wierzytelność dłużnika, przepis ordynacji podatkowej, szkoda, dokonanie zwrotu nadpłaty, rejonowy urząd pocztowy, maj, wierzyciel
Zobacz»

IV Ca 622/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 3 lutego 2016

Data publikacji: 17 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dyrektor izby skarbowej, pojazd, naczelnik urzędów skarbowych, zarejestrowanie samochodu, szkoda, auto, wartość, nieużywany samochód, rejestracja samochodu, wniosek do urzędu skarbowego, karta, starostwo, wydział komunikacji, odmowa wydania zaświadczenia, obowiązek uiszczenia podatku, wydanie stosownego zaświadczenia, działanie przy wykonywaniu władzy, data produkcji, właściciel samochodu, brak obowiązku zapłaty
Zobacz»

X C 1401/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 28 listopada 2017

Data publikacji: 18 grudnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • niezgodność z prawem, wykonywanie władzy publicznej, zaległe emerytury, prawo działania, prawomocne orzeczenie, zaniechanie przy wykonywaniu władzy, odpowiedzialność skarbu państwa, uiszczenie opłaty podstawowej, związek przyczynowy pomiędzy orzeczeniem, szkoda, uzupełnienie braków formalnych apelacji, postanowienie o odrzuceniu apelacji, zażalenie na postanowienia, znak opłaty sądowej, ewentualna szkoda majątkowa, koszt sprawy, postanowienie z dni, opłata podstawowa od apelacji, konstytucja, akt sprawy
Zobacz»

III Ca 140/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 20 kwietnia 2016

Data publikacji: 10 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • postawienie znaku, szkoda, przedmiotowy znak, przedmiotowa droga, starosta, powiat, wójt gmin, skład materiałów, zmiana organizacji ruchu, działalność gospodarcza, istnienie znaku, czynsz najmu nieruchomości, młynarczyk, koszt wynajęcia, projekt organizacji ruchu, plac, władza publiczna, warsztat, dochód, droga publiczna
Zobacz»

III Ca 177/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 16 maja 2016

Data publikacji: 24 sierpnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kodeks cywilny, szkoda, działanie funkcjonariuszy, bezprawność, powstanie szkody, władza publiczna, pojazd, przedawnienie, działanie, naczelnik urzędu celnego, dyrektor izby celnej, postępowania celne, organ celny, rażące naruszenie prawa, konstytucja rp, wojewódzki sąd administracyjny, zgłoszenie celne, odpowiedzialność skarbu państwa, informacja na temat osoby, wiarygodność
Zobacz»

III Ca 447/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2 października 2014

Data publikacji: 30 października 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • lekarz orzecznika, nowy sącz, epizod depresyjny, powodów prawa, prawo do zasiłków, depresja, lekarz psychiatry, rozstrój zdrowia, zasiłek chorobowy, bezprawność, wykonywanie władzy publicznej, zaświadczenie lekarskie, bezprawność działania, z prawa, szkoda, prawo wykonywania władzy, załącznik do protokołu rozprawy, dokumentacja, data badania, choroba
Zobacz»

I C 65/10

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 16 listopada 2010

Data publikacji: 23 listopada 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przewodniczący zarządu miasta, podatek od spadków i darowizn, zaległy podatek, naczelnik urzędów skarbowych, rejestr zabytków, decyzja naczelnika urzędu skarbowego, zeznanie podatkowe, decyzja dyrektora izby skarbowej, rata zaległa, pracownik urzędu skarbowego, wojewódzki konserwator zabytków, skład spadku, funkcjonariusz państwowy, wpisanie nieruchomości, ojciec, nieruchomość wchodząca w skład, decyzja dyrektorów, nabycie majątku, informacja o wpisaniu, kamienica
Zobacz»

IX Ca 1159/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 24 listopada 2017

Data publikacji: 18 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nieletni sąd, bezprawność, działanie funkcjonariuszy publiczne, zaniechanie funkcjonariusza, wydział rodzinny, działanie, prokuratura rejonowa, szkoda, przesłanka odpowiedzialności skarbu państwa, funkcjonariusz państwowy, znaczna część materiału dowodowego, związek przyczynowy, bezprawność działania funkcjonariusza, wydział karny sądu, przyjęcie odpowiedzialności skarbu państwa, wykonywanie władzy publicznej, przesłanka bezprawności działania, matka powodów, zaniechanie strony, odpowiedzialność
Zobacz»

XXV C 1407/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 18 maja 2016

Data publikacji: 13 października 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • warszawa, zaniechanie przy wykonywaniu władzy, prawo działania, odrębne rozpoznanie, przesłanka odpowiedzialności, ostrów wielkopolski, wykonywanie władzy publicznej, szkoda, odszkodowanie od skarbu państwa, prezes sądu rejonowego, opłata sądowa od pozwu, trybunał w strasburgu, wysoka zaległość, orzeczenie kończące w sprawie, bezprawność orzeczenia, jednostka samorządu terytorialnego, koszt procesu bez uszczerbku, formuła deliktu, wpłata do banku, z prawa
Zobacz»

I C 422/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 23 grudnia 2013

Data publikacji: 21 stycznia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bezprawność, postępowanie karne, działanie, pełnienie funkcji prezesa, funkcja prezesa spółki, akt sprawy, ochrona osób i mienia, podstawa do przyjęcia bezprawności, użycie broni, powołany akt, szkoda, uniewinnienie powoda, przyjęcie bezprawności działania, dobra osobiste, postawienie powoda, wykonywanie władzy publicznej, pouczenie o treści, stan oskarżenia, funkcja prezesa zarządu, akt oskarżenia
Zobacz»

I ACa 107/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 27 maja 2015

Data publikacji: 23 czerwca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prawo działania, działanie organów władzy publicznej, przewlekłość postępowania, skarga, szkoda, prokuratoria generalna skarbu państwa, z prawa, wykonywanie władzy publicznej, możność działania, poparcie twierdzeń pozwu, uszczerbek dla własnego utrzymania, dowód z przesłuchania powodów, wskazanie w piśmie, właściwe postępowanie, przewłoka, stan zdrowia, odpis odpowiedzi na pozew, powodu odpisów, działanie w postępowaniu, prawo orzeczenia
Zobacz»

I ACa 1999/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 13 grudnia 2016

Data publikacji: 13 stycznia 2017

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • komisja nadzoru finansowego, działanie prokuratury, linie lotnicze, prokuratura rejonowa, zaniechań prokuratury, przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej skarbu, lokata, prokuratura w sprawie, środki masowego przekazu, inwestowanie, wykonywanie władzy publicznej, działanie, szkoda, odpowiedzialność odszkodowawcza skarbu państwa, temat spółki, opieszałość prokuratury, bank, działalność, zachowanie prokuratury, czuwanie nad ściganiem
Zobacz»

II Ca 627/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 12 lipca 2018

Data publikacji: 11 października 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • doradca podatkowy, naczelnik, naczelnik pierwszego urzędu skarbowego, urząd skarbowy, sprzedaż udziału w nieruchomości, odpłatne zbycie, postępowanie podatkowe, złożenie korekty, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynagrodzenie doradcy, korekta zeznań, działanie organów podatkowych, zeznanie podatkowe, zbycie nieruchomości, wywłaszczenie, władza publiczna, podstawa aktu notarialnego, konstytucja rp, wezwanie, działanie naczelnika
Zobacz»

XVIII C 488/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 22 września 2015

Data publikacji: 29 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • autokar, neoplan, autobus, lut, dyrektor izby skarbowej, urząd skarbowy, zwrot bezpośredni, podatek vat, przedsiębiorstwo powódki, nadwyżka podatku, kredyt obrotowy, zaległość podatkowa, podatek naliczony, szkoda, leasing, zaległość w podatku, rachunek bankowy, zeznanie powódki, stwierdzenie nadpłaty, firma powódki
Zobacz»

I C 936/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 25 maja 2016

Data publikacji: 27 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sarna, dzikie zwierzę, znak drogowy, zarządca drogi, wykonywanie władzy publicznej, szkoda, brak znaków, służbowych policjantów, samochód, wbiegnięcie, zaistnienie kolizji, zaniechanie przy wykonywaniu władzy, notatnik służbowy, zwierzyna, stornia, prawo działania, zmiana podmiotowa, policja, skutek kolizji, storno
Zobacz»

II Ca 1096/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 14 listopada 2019

Data publikacji: 23 stycznia 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sprawa orzekania o niepełnosprawności, podlaskie, wojewoda, bezprawność, cecha ostateczności, wojewódzki zespół, działanie organów władzy publicznej, zespół do spraw orzekania, niepełnosprawność w stopniu, wykonywanie władzy publicznej, prawo działania, bezprawność działania organu, z prawa, zaniechanie przy wykonywaniu władzy, szkoda, pełnomocnik powodów, iskra, skarb państwa nieuiszczone, siwek, adekwatny związek przyczynowy
Zobacz»

III Ca 370/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 11 października 2016

Data publikacji: 21 listopada 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • organ egzekucyjny, naczelnik, naczelnik pierwszego urzędu skarbowego, koszt egzekucyjny, urząd skarbowy, tytuł wykonawczy, z prawa, decyzja dyrektora izby skarbowej, wszczęcie i prowadzenie egzekucji, postępowanie egzekucyjne w administracji, decyzja dyrektorów, konstytucja rp, podstawa prowadzenia egzekucji, dyrektor urzędu kontroli skarbowej, koszty egzekucji, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o postępowaniu egzekucyjnym, przepis ustawy o postępowaniu, decyzja podatkowa, wykonywanie władzy publicznej
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Kaludia Markowski-Wedelstett
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Raciborzu
Osoba, która wytworzyła informację:  Marzena Korzonek
Data wytworzenia informacji: