Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1851/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Gliwicach z 2017-05-19

I C 756/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Garwolinie

Data orzeczenia: 9 lutego 2017

Data publikacji: 7 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • roszczenie o zwrot nienależne, zwrot nienależnego świadczenia, dłużnik, rachunek bankowy, zwrot części kaucji, przelew, przedmiotowa kwota, przypadek nienależnego świadczenia, pozwany, wymagalność roszczenia, strona powodowa, termin spełnienia świadczenia, nieistnienie zobowiązania, obowiązek wydania korzyści, roszczenie, wezwanie przez wierzyciela, obowiązek spełnienia świadczenia, wezwanie, bezpodstawne wzbogacenie, zdanie drugie
Zobacz»

I C 350/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 10 marca 2016

Data publikacji: 24 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wypłata odszkodowania, wspólne państwo, dyspozycja, konto małżonka, pozwany, dokonanie przelewu, dostarczenie informacji, rozwód, sposób i miejsce, była żona, postępowanie likwidacyjne, świadczenie, sposób wypłaty, środek na konto, spełnienie świadczenia, rachunek, należność główna wraz, zwrot świadczenia nienależnego, zasądzona kwota, ubezpieczenie pojazdów
Zobacz»

VIII Ga 103/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 23 marca 2015

Data publikacji: 8 maja 2015

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zwrot towaru, postępowanie uproszczone, pozwany, zapłacona cena, umowa sprzedaży, roszczenie sprzedawcy, przedawnienie, niesprzedany towar, roszczenie, bezpodstawne wzbogacenie, wezwanie, faktura korygująca, wezwanie do zapłaty, spełnienie wierzytelności, zwrot nienależnego świadczenia, zdarzenie między stronami, istnienie nadwyżki, korekta do faktury, przedawnienie dwuletnie, treść podniesionych zarzutów apelacyjnych
Zobacz»

I C 608/12

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 18 lutego 2014

Data publikacji: 17 czerwca 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • gwarancja pokrycia, nienależne świadczenie, kwotę złota, ubezpieczyciel, kopia wyroku, ubezpieczenie ochrony, zwrot wyłożonych kosztów, koszt związany z procesem, uzasadnienie w aktach, pełnomocnik, pozwany, pojazd, spełnienie, pozew z załącznikami, pokrycie kosztu, udzielenie gwarancji, warszawa, prowadzona sprawa, wiarygodna opinia, dokument pełnomocnictwa
Zobacz»

VI ACa 1582/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 24 czerwca 2014

Data publikacji: 19 listopada 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany, wezwanie, prawomocne postanowienie komornika, zwrot wyegzekwowanych kwot, egzekucja, nieprawomocny nakaz zapłaty, nieprawomocne orzeczenie, odsetka skapitalizowana, termin, koszt egzekucyjny, podstawa prawna świadczenia, zwrot nienależnego świadczenia, złożenie załączników, pozbawienie strony możności, wezwanie do zapłaty, data nadania, wierzyciel, spełnienie świadczenia, dalsza kwota, koszt procesu
Zobacz»

I C 576/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 13 maja 2019

Data publikacji: 26 lipca 2019

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • druga rata składki, odszkodowanie, wypłacone odszkodowanie, ustanie odpowiedzialności ubezpieczyciela, pozwany, ubezpieczyciel, zwrot odszkodowania, polisa, przedawnienie, wezwanie, związek ze zdarzeniem, naprawa, umowa ubezpieczenia, protokół rozprawy, strona powodowa, wezwanie do zwrotu, ogólny warunek, nienależne świadczenie, wymagalność, bezpodstawne wzbogacenie
Zobacz»

III Ca 1533/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 6 lutego 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bezpodstawne wzbogacenie, wypłata, poprzednik prawny powodów, śmierć mocodawcy, przedawnienie, pozwany, nienależne świadczenie, koszt pogrzebu, skutek wypłaty, środek finansowy z rachunku, roszczenie, pełnomocnictwo do dysponowania, termin przedawnienia, dysponowanie rachunkiem, dyspozycja wypłaty, wypłata z konta, roszczenie majątkowe, zwrot korzyści, wypadek śmierci, dłużnik
Zobacz»

VIII GC 183/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 12 października 2016

Data publikacji: 5 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • projekt budowlany, karta, przedawnienie, plan zagospodarowania przestrzennego, świadczenie, wykonanie projektów, pozwany, roszczenie, nieważna umowa, pozwolenie na budowę, świadczenie nienależne, rata, starosta powiatowy, centrum kultury, zwrot świadczenia, najwcześniej możliwy termin, roszczenie wynikające z zobowiązania, budynek, dokumentacja projektowa, możliwy termin
Zobacz»

I ACa 438/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 9 października 2013

Data publikacji: 28 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zwrot nienależnego świadczenia, wyegzekwowana kwota, pozwany, nieprawomocny wyrok zaoczny sądu, koszt postępowania egzekucyjnego, kopia zajęcia wierzytelności, kopia wyciągów z rachunków, wyrok zaoczny sądu okręgowy, wyegzekwowane świadczenie, rachunek bankowy, dochodzona kwota, komornik, odpadnięcie podstawy, obowiązek zwrotu, nakaz zapłaty, przedawnienie, sprzeciw, rygor natychmiastowej wykonalności, wydanie wyroku zaocznego, dłużnik
Zobacz»

I C 1098/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 25 stycznia 2017

Data publikacji: 9 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, rok ubezpieczycieli, faktura korygująca, umowa zlecenia, pozwany, kwestionariusz, decyzja ubezpieczyciela, dodatkowe odszkodowanie, kwota odszkodowania, integralny załącznik, wypłata odszkodowania, ogólny warunek umowy, stała obsługa, dodatkowa kwota, rachunek bankowy kwot, zakres dochodzenia, konto bankowe, wynik odwołania, ubezpieczyciel sprawcy, wydanie korzyści
Zobacz»

II Ca 2259/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 31 marca 2014

Data publikacji: 30 maja 2014

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • roszczenie, przepis o zwrocie, pozwany, podgórze, umowa zlecenia, nieważna umowa, usługi prawnicze, zwrot świadczenia wzajemnego, obiektywna wycena, powodów roszczenia, świadczona czynność, zwrot równowartości, nienależne świadczenie, równowartość świadczenia, zwrot nienależytego świadczenia, nieważność, wkład pracy, zakończenie świadczenia, akt sprawy o sygnaturze, wykazanie okoliczności faktycznych
Zobacz»

I ACa 898/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 4 lutego 2014

Data publikacji: 25 marca 2014

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwane województwo, bezpodstawne wzbogacenie, nienależne świadczenie, nieosiągnięcie zamierzonego celu świadczenia, adaptacja pomieszczenia, umowa, świadczenie okresowe, podstawa prawna wzbogacenia, odbiorca świadczenia, hemodynamika, osoby trzecie, pozwany, stosunek zobowiązaniowy, trójkąt, podstawa świadczenia, budynek, przedawnienie, świadczenie powódki, najem i dzierżawa, czynsz
Zobacz»

III Ca 332/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 30 maja 2018

Data publikacji: 5 września 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odpadnięcie, przedawnienie, zakończenie egzekucji, zawiadomienie o zakończeniu, zwrot nienależnego świadczenia, roszczenie o zwrot świadczenia, dowód w zakresie wykazania, podstawa prawna świadczenia, spełnienie świadczenia, roszczenie, przedawnienie roszczenia, zarzut przedawnienia, wyrok zaoczny sądu rejonowy, wykonalność, ogólny rozrachunek, sądowe potwierdzenie, komornik sądowy, podanie zasadniczych motywów rozstrzygnięcia, ustny motyw rozstrzygnięcia, karta w aktach
Zobacz»

I C 102/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 24 czerwca 2020

Data publikacji: 17 sierpnia 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany, przedprocesowe wezwanie do zapłaty, naliczenie ustawowych odsetek, ustawowa odsetka za opóźnienie, utrata wzbogacenia, nienależne świadczenie, przedmiotowe wezwanie, na raty, bezpodstawne wzbogacenie, rata w wysokościach, konto, wezwanie do zapłaty kwot, wezwanie, skierowanie sprawy na drogę, przelew, droga postępowania sądowego, obowiązek zwrotu, odszkodowanie, korzyść, świadczenie od powoda
Zobacz»

II Ca 1061/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 6 listopada 2013

Data publikacji: 3 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nienależne świadczenie, przepis o nienależnym świadczeniu, egzekucja komornicza, nakaz zapłaty, pozwany, orzeczenie restytucyjne, przedawnione roszczenie, odpadnięcie podstawy prawnej świadczenia, adres, przedawnienie, zarzut przedawnienia, roszczenie, koszt powoda, przypadek uchylenia, zwrot świadczenia, nieznaczna część, kodeks postępowania cywilnego, możliwość podniesienia, skutek uwzględnienia, opłata stosunkowa od pozwu
Zobacz»

IX Ca 224/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 21 czerwca 2017

Data publikacji: 4 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nienależne świadczenie, pieczęć, radca prawny, pozwany, komplementariusz, papier firmowy, wypłata z zysku, spółka komandytowa, koszt procesu, beneficjent, siedziba, umowa o obsługę, pismo z dni, bezpodstawne wzbogacenie, nieprawomocne postanowienie, wezwanie, zapłata kosztów, usługi prawne, pełnomocnik powodów, pełnomocnik w osobie radcy
Zobacz»

I C 1064/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 1 czerwca 2015

Data publikacji: 2 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • śmierć, kancelaria odszkodowawcza, ubezpieczyciel, strona powodowa, wynik nieszczęśliwego wypadku, wypadek, wypłata świadczenia, wypłata, następstwo wypadku komunikacyjnego, pozwany, wynik wypadku komunikacyjny, warunki umowy, umowa ubezpieczenia, suma ubezpieczenia, następstwo nieszczęśliwe wypadku, syn, narzeczona, zdarzenie ubezpieczeniowe, nienależne świadczenie, certyfikat
Zobacz»

VI ACa 1186/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 27 marca 2014

Data publikacji: 5 lipca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany, warszawa, minister finansów, komornik, wydatek miesięczny, skarga kasacyjna, zaległe odsetki, kwota, spłata długów, korzyść, spłacenie, obowiązek zwrotu, wyrok sądu apelacyjny, wydatek na bieżące utrzymanie, odsetki ustawowe, nienależne świadczenie, chwilę wytoczenia, prokuratoria generalna skarbu państwa, egzekucja, zapłata
Zobacz»

I C 620/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 11 czerwca 2019

Data publikacji: 9 lipca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odszkodowanie, świadczenie nienależne, pozwane odszkodowanie, tramwaj, rejonowy gdańsk, północ, ubezpieczyciel, prawo własne, pozwany, kopia protokołu przesłuchania, zasada bezpośredniości, akt sprawy karnej, bezpodstawność wzbogacenia, charakter nienależny, zwrot wypłaconego odszkodowania, postępowanie cywilne, ciężar dowodu, świadczenie, działalność ubezpieczeniowa, wiążący sąd
Zobacz»

VIII C 1303/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2 grudnia 2014

Data publikacji: 21 kwietnia 2015

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany, korzyść, strona powodowa, wynagrodzenie brutto, nienależne świadczenie, bezpodstawne wzbogacenie, obowiązek zwrotu, umowa zlecenia, pozwane wynagrodzenie, kwota wynagrodzenia, przedawnienie, składka na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, oryginał umowy, zaległa składka, wykonywanie czynności akwizycyjnych, zwrot świadczenia nienależnego, ubezpieczenie rentowe i emerytalne, kserokopia umowy, skutek różnych zdarzeń
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Gołyś
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Łukasz Zamojski
Data wytworzenia informacji: