Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

X Ga 31/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2014-02-25

VIII GC 208/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 16 grudnia 2016

Data publikacji: 6 lutego 2017

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • upadłość likwidacyjna, ustawowa odsetka za opóźnienie, sprawa z powództwa syndyka, powództwo syndyka masy upadłości, wydział gospodarczy, tysiąc, pozwany, grudzień, koszt procesu, zapłata, lipiec, kwota, rozprawa, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, skład, rozpoznanie, dzień
Zobacz»

X GC 845/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 13 kwietnia 2015

Data publikacji: 28 maja 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • upadłość likwidacyjna, sprawa z powództwa syndyka, siarka, powództwo syndyka masy upadłości, wydział gospodarczy, rozpoznanie na rozprawie, tysiąc, dzień zapłaty, zwrot kosztu procesu, rozprawa w dniach, ustawowe odsetki, kwota, kwiecień, marzec, grudzień, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, postępowanie, skład
Zobacz»

III Ca 1026/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 25 października 2017

Data publikacji: 9 lutego 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • upadłość likwidacyjna, ref, sprawa z powództwa syndyka, powództwo syndyka masy upadłości, bura, siedziba, pięć tysięcy, wydział cywilny odwoławczy, zwrot kosztów postępowania apelacyjnego, wyrok sądu rejonowy, zwrot kosztu procesu, październik, zapłata, kwota, pozwany, zaskarżony wyrok, skutek apelacji, rozprawa, marzec, rzeczpospolita polski
Zobacz»

X GC 941/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 25 czerwca 2014

Data publikacji: 17 września 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • upadłość likwidacyjna, sprawa z powództwa syndyka, powództwo syndyka masy upadłości, milion, tysiąc, nieuiszczony koszt sądowy, wydział gospodarczy, rozpoznanie na rozprawie, dzień zapłaty, zwrot kosztu procesu, rozprawa w dniach, ustawowe odsetki, czerwiec, kwota, skarb państwa, lipiec, wyrok, rzeczypospolita polska, protokolant, skład
Zobacz»

X GC 853/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 9 września 2015

Data publikacji: 30 listopada 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • upadłość likwidacyjna, syndyk masy upadłości, siedziba, wydział gospodarczy, tysiąc, dzień zapłaty, zwrot kosztu procesu, ustawowe odsetki, wrzesień, sprawa z powództwa, kwota, czerwiec, rozprawa, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, skład, rozpoznanie
Zobacz»

XV GC 639/14

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 1 sierpnia 2014

Data publikacji: 9 sierpnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • upadłość likwidacyjna, syndyk masy upadłości, siedziba, wydział gospodarczy, warszawa, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, dzień zapłaty, zwrot kosztu procesu, tysiąc, ustawowe odsetki, kwota, sprawa z powództwa, m, pozwany, rozprawa, grudzień, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, skład
Zobacz»

VIII U 3000/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 30 marca 2016

Data publikacji: 6 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • upadłość likwidacyjna, syndyk masy upadłości, ustalenie podlegania, sekretarz sądowy, podleganie ubezpieczeniom społecznym, oddział, skutek odwołania, numer, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, sprawa z wnioskiem, decyzja zakładu ubezpieczenia społecznego, wydział pracy i ubezpieczeń, marzec, kwiecień, rozprawa, kwota, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, skład
Zobacz»

XV GC 2222/12

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 13 czerwca 2014

Data publikacji: 10 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • upadłość likwidacyjna, syndyk masy upadłości, siedziba, suma depozytowa, niewykorzystaną część, powodowy syndyk, część zaliczki, zaliczka na opinie, warszawa, tysiąc, księga, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, dzień zapłaty, zwrot kosztu procesu, powództwo, ustawowe odsetki, opinii biegłych, kwota, pozwany, czerwiec
Zobacz»

X GC 941/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 14 sierpnia 2014

Data publikacji: 17 września 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

upadłościowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • upadłość likwidacyjna, syndyk masy upadłości, faktura, budynek mieszkalny wielorodzinny, umowa o roboty budowlane, obejmująca wartość, stopień zaawansowania robót, faktura vat, etap, dokument rozliczenia, odstąpienie od umowy, zero, umowa z dniem, pozwany, zadanie inwestycyjne, protokół odbioru, protokół ustaleń, pisemne rozliczenie, treść przedmiotowego dokumentu, oświadczenie o odstąpienia
Zobacz»

VI GC 354/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 22 stycznia 2015

Data publikacji: 11 lutego 2015

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

upadłościowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • syndyk masy upadłości, plan podziału, termin zapłaty, dłuższy termin, faktura, zakres należności, pozwany syndyk masy upadłości, strona w umowie, forma płatności, odbiorca, pozwany, termin płatności, zleceniodawca, pełnomocnik powodów, wykonana praca, pozew, należność główna, twierdzenie syndyka, zapłata kwoty wynagrodzenia, niewłaściwe określenie strony
Zobacz»

I ACz 1038/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 5 czerwca 2013

Data publikacji: 11 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

upadłościowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • upadłość likwidacyjna, syndyk masy upadłości, zażalenie strony powodowej, zażalenie syndyka masy upadłości, upadłość pozwanej spółki, interwencja główna, powództwo interwencyjne, upadłość likwidacyjna strony, oświadczenie o wstąpieniu, podjęcie z urzędu, wstąpienie do sprawy, skład masy upadłości, likwidacja majątku upadłego, ogłoszenie upadłości, zawieszenie postępowania, obejmująca likwidacja majątku, zupełnie nowy proces, uchylenie zaskarżonego postanowienia, osoby nieuprawnione, spółka odpowiedzi na pozew
Zobacz»

XVI GC 1051/06

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 marca 2014

Data publikacji: 7 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

upadłościowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prawo upadłościowe, umowa o objęcie, uznanie umowy zbycia, sprawa z powództwa syndyka, powództwo syndyka masy upadłości, udział, objęcie akcją, oświadczenie zarządu, przejęcie przez skarb państwa, rozporządzenie prezydenta rzeczypospolitej, bezskuteczna czynność prawna, nadzorca sądowy, zgoda na zbycie, ogłoszenie upadłości, spółka, warszawa, wartość, postępowanie układowe, produkcja statków, strumień pieniężny
Zobacz»

IV P 184/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Puławach

Data orzeczenia: 11 października 2016

Data publikacji: 10 listopada 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

upadłościowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • koperta, faktura, syndyk masy upadłości, pozwany, rozliczenie pobranych zaliczek, upadłość likwidacyjna, obejmująca likwidacja majątku, świadczenie dochodzone przez syndyka, wierzytelność, nakaz zapłaty, mienie wchodzące w skład, prowadzona budowa, rozliczenie przedmiotowe, pracodawca, skład masy upadłości, kwota zaliczki, kopia faktury, pozwana zaliczka, załącznik do pisma, całość kwot
Zobacz»

VII Pa 35/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 11 maja 2017

Data publikacji: 7 czerwca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

upadłościowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • upadłość likwidacyjna, syndyk masy upadłości, pracownika upadłego, prawo upadłościowe, zastępstwem pośrednim, ustalenie istnienia stosunku pracy, pracodawca powoda, upadła spółka, prokuratura okręgowa w świdnicy, oznaczenie strony, syndyk masy upadłościowej, staje, strona w znaczeniu, interwenient uboczny, podmiot, pracodawca pracownika, legitymacja procesowa, znaczenie materialne, dzień ogłoszenia upadłości, komisarz
Zobacz»

II C 414/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 20 kwietnia 2016

Data publikacji: 28 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

upadłościowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • syndyk masy upadłości, prawo upadłościowe, postępowanie upadłościowe, przywłaszczenie, pozwany, ostateczny plan podziału masy, szkoda, wierzyciel, klon, wyrok karny, plan podziału masy upadłości, sprzedaż części nieruchomości, przestępstwo, roszczenie powodów, przedawnienie, pismo syndyka, suma uzyskana ze sprzedaży, do upadłego, wierzytelność, plan podziału sumy
Zobacz»

VIII GC 204/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 27 lipca 2017

Data publikacji: 11 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

upadłościowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • upadła spółka, syndyk masy upadłości, świadczenie nienależne, zawezwanie do próby ugodowej, przelew, wniosek o zawezwanie, analiza przepływów, strona w znaczeniu materialnym, raport, termin przedawnienia, upadłość likwidacyjna, zarzut przedawnienia, faktura, posiedzenie pojednawcze, wykonanie robót budowlanych, znaczenie formalne, przedawnienie roszczeń, nieistnienie zobowiązania, przepływ finansowy, pozwany
Zobacz»

VI GC 18/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 28 lutego 2014

Data publikacji: 31 marca 2014

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

upadłościowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • syndyk masy upadłości, upadłość likwidacyjna, umowa sprzedaży energii elektrycznej, zarządca tymczasowy, funkcja syndyka masy upadłości, postępowanie upadłościowe, karta, wypowiedzenie umowy sprzedaży, świadczenie dochodzone przez syndyka, adres, wezwanie przedsądowe do zapłaty, znaczenie faktyczne, brak wezwania do zapłaty, ogłoszenie upadłości, biuro, przedsiębiorstwa upadłego, nabywca, spójna i logiczna całość, osoba fizyczna, brak uznania
Zobacz»

I ACa 1487/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 23 stycznia 2015

Data publikacji: 7 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

upadłościowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • syndyk masy upadłości, ustępstwo, ugoda pozasądowa, interwenientka uboczna, pozwany, zastępca pośredni, podstęp, wpływ błędów, czynność prawna, cena sprzedaży, umowa, roszczenie syndyka, część ceny, błąd powodów, część w prawie własności, sprostowanie, wierzytelność, prawa własność nieruchomości, przedmiotowy udział w nieruchomości, zapłata ceny
Zobacz»

I ACa 1062/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 15 września 2016

Data publikacji: 27 grudnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

upadłościowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kurka, wąsik, wyrzeczenie, szczególna zdolność sądowa, zakres mas, orzeczenie w zakresie orzeczenia, syndyk masy upadłości, sfera orzekania, organ postępowania upadłościowego, zastępca pośredni, czynność syndyka, istnienie orzeczenia, orzeczenie nieistniejące, przymusowa egzekucja, moc przepisów prawa, wnosić apelację, podmiotowość prawna, zasądzony koszt procesu, prawo upadłościowe, uzupełnienie wyroku
Zobacz»

I ACz 2098/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 7 grudnia 2017

Data publikacji: 23 kwietnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

upadłościowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • strona w znaczeniu, ogłoszenie upadłości, wniosek o sprostowanie, tenor, nakaz zapłaty, syndyk masy upadłości, postępowanie dotyczące masy upadłości, upadłość likwidacyjna, znaczenie materialne, prawo upadłościowe, omyłka, podmiot stosunków prawnych, szczególne podstawienie, teoria urzędowa, likwidacja majątku upadłego, znaczenie procesowe, świadczenie dochodzone przez syndyka, postępowanie sądowe dotyczące masy, zarządca masy, sprawa syndyka
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Czyż-Bogacka
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Leszek Guza
Data wytworzenia informacji: