Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 112/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2016-02-25

I ACa 460/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 6 września 2012

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • lokal, wynik pożaru, straż pożarna, pogorzelisko, zaprószenie ognia, spalone mieszkanie, sterta śmieci, pozwany, mieszkanie, szkoda, dowód z przesłuchania strony, zniszczone rzeczy, apelacja powódki, lokal mieszkalny, przyczyna pożarów, wykonywanie władzy publicznej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zniszczenie rzeczy, remont, bezprawne i zawinione działanie
Zobacz»

I ACa 1558/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 29 stycznia 2015

Data publikacji: 2 czerwca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • gmina, podgrupa, gmina umowy, mieszkaniec, członka grupy, umowy partycypacyjne, uiszczona kwota, postępowanie grupowe, opłata przyłączeniowa, działanie gmin, kanalizacja, inwestycja, opłaty partycypacyjne, budowa sieci kanalizacyjna, wykonywanie władzy publicznej, władza publiczna, sfera imperium, dzień zapłaty, dominium, inicjatywa
Zobacz»

IV Ca 4/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 6 kwietnia 2016

Data publikacji: 11 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • gmina, awaria, zaopatrzenie w wodę, umowa o zaopatrzenie, inkasent, instalacja wodociągowa, instalacja, zasiłek celowy, odprowadzanie ścieków, szkoda, rodzina, odbiorca usługi, wójt gmin, wodociąg, wodomierz, uchwyt, zgłoszenie w urzędzie, przewód instalacji, mebel, położenie płytek
Zobacz»

I C 1172/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 19 kwietnia 2016

Data publikacji: 22 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • gmina, budynek portierni, działanie gmin, murowany budynek, własność, pozwana gmina, rada gmin, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, pozwany, postawienie ogrodzenia, charakter usługowy, prośba powoda, bezprawne działanie strony, przedmiotowa nieruchomość, użytkowanie wieczyste, protokół uzgodnień, państwa radców, akt notarialny, budynek gimnazjum, cena wielokrotnie niższa
Zobacz»

I C 722/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 5 grudnia 2014

Data publikacji: 10 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • osuwisko, gmina, odbudowa, utwardzenie terenu, budynek, rozbiórka obiektu budowlanego, żywioł, drenaż, usterka, nieruchomość, nakład, rada gmin, kliniec, szczególne zasady, cudza sprawa bez zlecenia, pismo z dni, umowa użyczenia, współwłasność powodów, władza publiczna, robocizna
Zobacz»

I ACa 459/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 7 listopada 2017

Data publikacji: 29 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ekran dźwiękochłonny, kamień wapienny, stan drogi, remont, zniszczenie budynku, zamieszkiwanie, systematyczna konserwacja, tynk, konstrukcja budynków, nawierzchnia, pozwana gmina, brak remontu, budynek powodów, cegła, poddasze, posesja, gmina, dach, związek przyczynowy, budynek mieszkalny
Zobacz»

I Ca 164/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 25 maja 2017

Data publikacji: 21 czerwca 2017

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • szpital psychiatryczny, środki zabezpieczające, prawo działania, szkoda, władza publiczna, badanie psychologiczne i psychiatryczne, umieszczenie powódki, wznowienie postępowania karnego, zaniechanie przy wykonywaniu władzy, twierdzenie powódki, wykonywanie władzy publicznej, odpowiedzialność władzy publicznej, ponowne popełnienie, stan zdrowia powódki, biegły psycholog, szpital wojewódzki, akt sprawy sądu rejonowego, sprawa karna, funkcjonariusz państwowy, błędne ujęcie
Zobacz»

I ACa 899/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 8 marca 2018

Data publikacji: 18 lipca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • renta, wysokość renty rodzinnej, prawo działania, waloryzacja, kwota bazowa, świadczenie renty, szkoda, niezgodność z prawem, dobra osobiste, zmarły mąż, decyzja, apelacja powódki, wskaźnik wysokości świadczenia, właściwe postępowanie, władza, naliczanie, obliczenie wysokości, przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej, uwzględnienie żądania zasądzenia, prawomocne orzeczenie
Zobacz»

II Ca 641/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 27 lutego 2014

Data publikacji: 25 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kość śródstopia, ostrów wielkopolski, część chodnika, bezprawność, potłuczenie ogólne, złamanie, przesłanka odszkodowawcza, przejście, czas remontu, stan po leczeniu, leczenie zachowawcze, władza publiczna, prawa noga, sposób skuteczny, stanowisko sądu pierwszej instancji, pozwany, ścieżek spacerowy, boks spacerowy, zachowanie bądź zaniechanie, przesłanka konieczna do uwzględnienia
Zobacz»

I C 1742/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 19 czerwca 2019

Data publikacji: 13 grudnia 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • roszczenie pozwu, zły stan zdrowia, lekarz orzecznika, osoby schorowane, ustawowa odsetka za opóźnienie, pozwany, prawne roszczenia, egzystencja, stan zdrowia, pozwana decyzja, powódkę prawa, wydanie przez lekarza, horror, renta z tytułu niezdolności do pracy, szeroko rozumiana zasada współżycia, zaakceptowanie w świetle, podstawa prawna wytoczonego powództwa, odpowiedzialność, nowa choroba, ocena sądu powszechnego
Zobacz»

II Ca 980/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 21 listopada 2016

Data publikacji: 27 stycznia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 30%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • gmina, małżonek, nieruchomość, zakres nadzoru, samowola budowlana, kompetencja do wydawania, zabudowa i zagospodarowanie terenu, warunek zabudowy i zagospodarowania, główny inspektor nadzoru budowlanego, bajoro, władza publiczna, rok prezydenta, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, wydawanie decyzji administracyjnych, ustalenie warunków zabudowy, prezydent miasta, działka o numerach, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, budowa przejścia, zespoloną administrację
Zobacz»

I C 162/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bytowie

Data orzeczenia: 3 lipca 2018

Data publikacji: 17 września 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 30%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • gmina, stanowisko dyrektora zespołu, rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody, przesłuchanie powoda, dodatek funkcyjny, praca na stanowisko dyrektora, zarządzenie wójta, dodatek motywacyjny, pozwana gmina, jednostka samorządu terytorialnego, pismo wójta gminy, wynagrodzenie, odwołanie powoda z funkcji, odwołanie z funkcji dyrektora, gotowość do pracy, funkcja dyrektora zespołu szkół, działanie wójta, obowiązek dyrektorów, nieważność zarządzenia, z prawa
Zobacz»

I C 767/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 11 kwietnia 2017

Data publikacji: 7 lutego 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 30%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • badanie kontrolne, termin badania, adres, wypłata świadczenia, renta, władza publiczna, kraj, renta inwalidy wojskowego, instytucja ubezpieczeniowa, inwalidztwo, wypłata renty, doręczenie, korespondencja, zamieszkanie powoda, miejsce zamieszkania, pozwany, kopia, na stałe, brak wypłaty, szkoda
Zobacz»

I C 368/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 19 listopada 2013

Data publikacji: 17 grudnia 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 30%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zimowe utrzymanie, piasek, prawidłowe utrzymanie, ulica, koleżanka, gmina, upadek powódki, chodnik, miejsce upadku, złamanie ręki, samorząd gminny, utrzymanie czystości i porządek, śnieg, odpowiednie buty, kozaczek, jednostka samorządu, szkoda, władza, zdarzenie, szczególny nadzór
Zobacz»

II Ca 197/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 13 kwietnia 2015

Data publikacji: 24 czerwca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 30%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zarząd miasta, zimowe utrzymanie dróg, władza publiczna, zadanie publiczne, gmina miasta, gmina, sfera władzy, zakres użyteczności, jednostka samorządu terytorialnego, stosowanie przymusu, data przedmiotowego zdarzenia, zadanie z zakresu władzy, zakres władzy publicznej, prawna dopuszczalność, odpowiedzialność, utrzymanie porządku i czystości, brak legitymacji procesowej biernej, przejaw działalności, użyteczność publiczna, podmiot
Zobacz»

V ACa 1053/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 6 marca 2013

Data publikacji: 11 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 30%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • władza publiczna, wykonywanie władzy publicznej, zadośćuczynienie, petarda, odpowiedzialność skarbu państwa, pozwany skarb państwa, działanie osoby trzeciej, służba wojskowa, sprawca szkody, rozumienie powołanego przepisu, krzywda, uszczerbek, koszt nieopłaconej pomocy prawnej, ustalenie faktyczne sprawy, żołnierz zawodowy, zaniechanie przy wykonywaniu władzy, szkolenie żołnierzy, poligon przeciwpożarowy, szczelność masek, pozwany
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Fornalczyk
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Beata Majewska-Czajkowska
Data wytworzenia informacji: