Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V Ga 9/17 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Częstochowie z 2017-02-23

VIII GC 5/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 5 listopada 2013

Data publikacji: 15 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

pozwana gmina, inwestor, umowa z podwykonawcami, inwestycja, umowa podwykonawcza, projekt, budowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • pozwana gmina, sieć wodociągowa i kanalizacja, przebudowa sieci wodociągowa, budowa i przebudowa, pozwany wykonawca, inwestor, aglomeracja, zgłoszenie podwykonawców, kanalizacja sanitarna, umowa z podwykonawcami, inwestycja, umowa podwykonawcza, inżynier kontraktu, projekt umowy, zadanie budowy, projekt, budowa, przedstawiciel pozwanej gminy, uczestnictwo powódki, faktura
Zobacz»

I ACa 1357/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 18 grudnia 2015

Data publikacji: 16 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

pozwana gmina, zgoda inwestora, umowa z podwykonawcami, zakres roboty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • pozwana gmina, pozwany inwestor, proces inwestycyjny, zgoda inwestora, udział powoda w procesie, umowa z podwykonawcami, oświadczenie pozwanej gminy, zakres roboty, zgoda pozwanej gminy, kościołek, wyrażenie, rygiel, zachowanie podmiotów prawa, nawierzchnia asfaltowa, pozwany wykonawca, wywołanie określonych skutków prawnych, wola, strona pozwana gminy, podmiot prawa cywilnego, część dokumentacji
Zobacz»

I ACa 775/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 21 stycznia 2016

Data publikacji: 16 lutego 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

pozwana gmina, podwykonawca, boisko, robota budowlana, umowa, generalny wykonawca, zgoda inwestora, projekt, inwestycja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • pozwana gmina, podwykonawca, montaż ogrodzenia, boisko, robota budowlana, umowa o roboty budowlane, dostawa materiałów, umowa, boisko sportowe, zgoda pozwanej gminy, generalny wykonawca, zgoda inwestora, umowa o podwykonawstwo, projekt, boisko piłkarskie, zgoda na zlecenie, inwestycja, brama i furtka, umowa ramowa, pracownik pozwanej gminy
Zobacz»

I ACa 1427/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 30 grudnia 2013

Data publikacji: 29 maja 2014

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

pozwana gmina, generalny wykonawca, podwykonawca, inwestor, robota budowlana, budowa, zgoda na zawarcie, umowa podwykonawcza
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • pozwana gmina, generalny wykonawca, podwykonawca, inwestor, robota budowlana, strona powodowa, powodowa spółka, inżynier kontraktu, rozbudowa kanalizacji, sporne roszczenie, budowa, strona pozwana gminy, wykonanie roboty, apelacja pozwanej gminy, zgoda na zawarcie, umowa podwykonawcza, solidarna odpowiedzialność inwestora, reszta wynagrodzenia, kanalizacja deszczowa, zobowiązanie generalnego wykonawcy
Zobacz»

I ACa 342/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 21 marca 2017

Data publikacji: 18 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

pozwana gmina, podwykonawca, budowa, generalny wykonawca, zgoda inwestora, zakres prac, umowa podwykonawcza
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • pozwana gmina, podwykonawca, urządzenie klimatyzacyjne, budowa, wierzytelność, inspektor nadzoru, spotkanie, przedstawiciel powódki, przedstawiciel inwestorów, generalny wykonawca, zgoda inwestora, zakres prac, montaż klimatyzacji, zawarcie umowy cesji, zmiany urządzeń, solidarna odpowiedzialność, umowa podwykonawcza, dokończenie, wynagrodzenie, montaż urządzenia
Zobacz»

I ACa 1288/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 19 grudnia 2013

Data publikacji: 17 września 2014

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

pozwana gmina, budowa, robota budowlana, zgoda na zawarcie, zakres roboty, inwestor, kierownik, projekt, umowa z podwykonawcami
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • pozwana gmina, pozwana spółka, budowa, robota budowlana, rzeczone umowy, zgoda na zawarcie, zakres roboty, ramię gminy, inwestor, nadzór, umowa o roboty budowlane, protokół odbioru robót, kierownik, wymiana korespondencji, projekt, umowa z podwykonawcami, dokumentacja, faktura, solidarna odpowiedzialność, rozpoczęcie zadania
Zobacz»

I ACa 813/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 16 grudnia 2015

Data publikacji: 9 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

pozwana gmina, umowa z podwykonawcami, zgoda inwestora, zgoda na zawarcia umowy, generalny wykonawca, budowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • pozwana gmina, pozwana spółka, faktura, burmistrz, odbiór końcowy, umowa z podwykonawcami, kaucja gwarancyjna, zgoda inwestora, zgoda na zawarcia umowy, wynagrodzenie, generalny wykonawca, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wykonywanie pracy przez powódkę, technologia uzdatniania, odpowiedzialność inwestora, solidarna odpowiedzialność, budowa, wykonawca umowy, kwota, czynna zgoda
Zobacz»

I ACa 1151/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 4 listopada 2015

Data publikacji: 8 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

umowa z podwykonawcami, pozwana gmina, generalny wykonawca, instalacja, budowa, robota budowlana, zgoda inwestora, inwestycja, zgoda na zawarcie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • umowa z podwykonawcami, pozwana gmina, generalny wykonawca, odpowiedzialność inwestora, instalacja, budowa, robota budowlana, zgoda inwestora, inwestycja, instalacja wewnętrzna, zgoda na zawarcie, wykonawca umowy, faktura, przedstawienie umowy, zatrudnienie powoda, zapłata wynagrodzenia za roboty, umowa o podwykonawstwo, solidarna odpowiedzialność, wewnętrzny gaz, demontaż istniejącej instalacji
Zobacz»

VIII GC 402/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 21 kwietnia 2016

Data publikacji: 4 maja 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

generalny wykonawca, budowa, pozwana gmina, umowa podwykonawcza, robota budowlana, instalacja, umowa z podwykonawcami, zgoda inwestora, inwestycja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • generalny wykonawca, budowa, pozwana gmina, nadzór inwestorski, umowa podwykonawcza, solidarna odpowiedzialność, inspektor nadzoru, budynek mieszkalny wielorodzinny, robota budowlana, wykonywanie robót, faktura, instalacja, umowa z podwykonawcami, pracownik powoda, cesja, zgoda inwestora, inwestycja, usługę nadzoru, świadek, uzbrojenie terenu
Zobacz»

I ACa 1237/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 19 grudnia 2012

Data publikacji: 26 marca 2013

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

generalny wykonawca, inwestor, zgoda na zawarcia umowy, umowa z podwykonawcami, pozwana gmina, robota budowlana, kontrasygnata skarbnika gminy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • generalny wykonawca, inwestor, zgoda na zawarcia umowy, umowa z podwykonawcami, remont drogi gminnej, pozwana gmina, zawarcie umowy z podwykonawcą, zawarcie umowy o podwykonawstwo, odpowiedzialność inwestora, wyrażenie, konto komornika, książka pomiarów zakresu, wierzytelność przysługująca generalnemu wykonawcy, gmina na zawarcie umowy, solidarna odpowiedzialność, podwykonawstwo z powodem, umowa przez generalnego wykonawcę, robota budowlana, kontrasygnata skarbnika gminy, wykonanie roboty
Zobacz»

VI GC 306/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 26 listopada 2015

Data publikacji: 28 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

podwykonawca, kosztorys, pozwana gmina, zgoda inwestora, zakres roboty, zgoda czynna, generalny wykonawca, robota budowlana, zgoda na zawarcia umowy, inwestycja, instalacja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • podwykonawca, kosztorys, robota dodatkowa, pozwana gmina, kosztorys powykonawczy, mail, zgoda inwestora, umowa o podwykonawstwo, inspektor nadzoru, zakres roboty, zgoda czynna, aneks, generalny wykonawca, robota budowlana, zgoda na zawarcia umowy, inwestycja, instalacja, umowa o roboty budowlane, strona powodowa na rozprawie, korespondencję mailową
Zobacz»

I ACa 648/16

wyrok

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 12 października 2016

Data publikacji: 19 grudnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

podwykonawca, inwestor, generalny wykonawca, budowa, umowa podwykonawcza, robota budowlana, pozwana gmina, inwestycja, zgoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • podwykonawca, inwestor, generalny wykonawca, budowa, budowa szkoły, umowa podwykonawcza, robota budowlana, pozwana gmina, inwestycja, zagospodarowanie terenów, zgoda, sala gimnastyczna, umowa cesji, cesja wierzytelności, sprzeciw, cesjonariusz, wiedza, umowa o roboty budowlane, sala sportowa, nadzór inwestorski
Zobacz»

XIII Ga 45/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 4 sierpnia 2016

Data publikacji: 8 sierpnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

podwykonawca, budowa, robota budowlana, generalny wykonawca, umowa, pozwana gmina, inwestycja, zgoda inwestora, projekt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • podwykonawca, budowa, robota budowlana, dalszy podwykonawca, generalny wykonawca, umowa, umowa o roboty budowlane, pozwana gmina, dalsze podwykonawstwo, inwestycja, inwestor i wykonawca, zgoda inwestora, blok, prawo budowlane, sekretarz gminy, umowa o dzieło, podwykonawstwo powoda, projekt, główny wykonawca, praca na budowach
Zobacz»

I C 732/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 15 września 2015

Data publikacji: 1 lutego 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

pozwana gmina, robota budowlana, kosztorys, generalny wykonawca, zakres roboty, umowa z podwykonawcami, zgoda inwestora, projekt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • pozwana gmina, robota budowlana, stadion lekkoatletyczny, kosztorys, kosztorys powykonawczy, przepis o bezpodstawnym wzbogaceniu, budowa stadionów, generalny wykonawca, ramy wydatków, zakres roboty, siedziba, robota dodatkowa, nawierzchnia, umowa z podwykonawcami, faktura, projekt zamienny, zgoda inwestora, projekt, umowa o podwykonawstwo, odbiór robót
Zobacz»

I ACa 1138/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 6 kwietnia 2016

Data publikacji: 28 lipca 2016

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

generalny wykonawca, budowa, pozwana gmina, inwestycja, robota budowlana, umowa z podwykonawcami, zgoda inwestora
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • generalny wykonawca, budowa, nadzór inwestorski, pozwana gmina, inwestycja, robota budowlana, umowa z podwykonawcami, wykonywanie robót, spotkanie, kaucja gwarancyjna, budynek mieszkalny wielorodzinny, robota przez podwykonawców, hala, cesja, wiedza o wykonywaniu, faktura, burmistrz, zgoda inwestora, zawarcie umowy, główny wykonawca
Zobacz»

I ACa 143/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 30 lipca 2015

Data publikacji: 21 września 2015

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

inwestor, wójt, generalny wykonawca, pozwana gmina, inwestycja, zgoda na zawarcia umowy, budowa, umowa z podwykonawcami, robota budowlana
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • inwestor, wójt, generalny wykonawca, wójt gmin, powodowa spółka, odpowiedzialność inwestora, pozwana gmina, inwestycja, zgoda na zawarcia umowy, budowa, etap postępowania przetargowego, próba szczelności, umowa z podwykonawcami, robota budowlana, wykonany robot, realizacja inwestycji, trakcie spotkań, oczyszczalnia, część dokumentacji, istotny wpływ na wynik
Zobacz»

VIII GC 356/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 3 października 2016

Data publikacji: 6 października 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

pozwana gmina, umowa z podwykonawcami, budowa, zgoda inwestora, robota budowlana
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • pozwana gmina, faktura, rola powodów, odpowiedzialność inwestora, wykonanie roboty, umowa z podwykonawcami, budowa, zgoda inwestora, robota budowlana, inspektor nadzoru, kara umowna, renowacja budynków, data protokołu odbioru, zapłata wynagrodzenia, bezusterkowe wykonanie, pismo, umowa o roboty budowlane, wykonawca umowy, wynagrodzenie podwykonawcy, naliczenie kary
Zobacz»

V GC 459/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 17 lipca 2013

Data publikacji: 5 maja 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

generalny wykonawca, pozwana gmina, umowa z podwykonawcami, inwestycja, zgoda inwestora, zgoda na zawarcia umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • generalny wykonawca, pozwana gmina, umowa z podwykonawcami, zagospodarowanie przestrzeni, przestrzeń publiczna, remont i przebudowa, nawierzchnia, załącznik, potwierdzenie wysłania, renowacja, wyrażenie zgody, inwestycja, zawarcie umowy z podwykonawcą, zgoda na podwykonawstwo powoda, odpowiedzialność solidarna, pismo, zgoda inwestora, pozwana spółka, wysłany faks, zgoda na zawarcia umowy
Zobacz»

VI Ga 247/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 29 listopada 2016

Data publikacji: 4 stycznia 2017

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

pozwana gmina, zgoda inwestora, umowa z podwykonawcami, projekt, zgoda na zawarcia umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • pozwana gmina, zgoda inwestora, prawo zamówień publicznych, realizacja przedmiotowego zadania, umowa z podwykonawcami, udział podwykonawcy, odpowiedzialność inwestora, zgoda inwestora na zawarcie, plac zabawy, część dokumentacji, dorozumiana zgoda, park, projekt, solidarna odpowiedzialność, zapłata wynagrodzenia, zgoda na zawarcia umowy, zawarcie przez wykonawcę umowy, wyrażenie zgody, lider konsorcjum, wykonanie roboty
Zobacz»

V GC 89/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 10 czerwca 2016

Data publikacji: 28 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

generalny wykonawca, umowa z podwykonawcami, robota budowlana, inwestycja, zgoda inwestora, pozwana gmina, kierownik budowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • generalny wykonawca, umowa z podwykonawcami, powodowa spółka, robota budowlana, dalszy podwykonawca, inwestycja, studnia, zgoda inwestora, sieć kanalizacji sanitarna, umowa o roboty budowlane, pozwana gmina, określone roboty, kierownik budowy, dalszy wykonawca, prowadząca działalność gospodarcza, określona praca, wynagrodzenie za roboty, wykonanie kanalizacji, inspektor, proces inwestycyjny
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ryszard Michalak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Częstochowie
Osoba, która wytworzyła informację: 
Data wytworzenia informacji: