Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 227/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Gdyni z 2016-05-18

XI C 2252/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 21 kwietnia 2015

Data publikacji: 27 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przelew, cesjonariusz, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przelew, dotychczasowy wierzyciel, strona powodowa, cesjonariusz, wierzyciel, cedent, żądanie spełnienia świadczenia, umowa przelewu, umowa konsolidacyjna, prawo związane z wierzytelnością, nobel, skutek przelewu wierzytelności, numer, podstawowy wynik, wierzytelność na nowego wierzyciela, sprawa zgodna, konkretna sprawa sądowa, nabywca
Zobacz»

I C 524/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 21 lipca 2017

Data publikacji: 22 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przelew, wyciąg z księgi, cesja, wierzyciel, umowa, siedziba, cesjonariusz
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przelew, umowa przelewu wierzytelności, wyciąg z księgi, cesja, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa ramowa, wierzyciel, pierwotny wierzyciel, cedent, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa, siedziba, pakiet wierzytelności, zawiadomienie o cesji wierzytelności, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, cesjonariusz, numery abonenckie, wyrok zaoczny
Zobacz»

I C 1472/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 14 lutego 2017

Data publikacji: 14 września 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzytelność, przelew, siedziba, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzytelność, przelew, siedziba, następca prawny pierwotnego wierzyciela, umowa przelewu wierzytelności, nabycie przez poprzednika, bezpośredni następca, wyrok zaoczny zgodnie, badaniu roszczenia, domniemanie prawdziwości twierdzeń powoda, wierzyciel, wierzytelność na nabywcę, strona faktyczna, poprzednik powoda, pozwana umowa kredytu, koszt odsetek, stornia, roszczenie o zaległe odsetki, umowa zobowiązująca do przeniesienia
Zobacz»

X C 337/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 12 kwietnia 2017

Data publikacji: 4 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przelew, cesja, wierzyciel pierwotny, umowa, cesjonariusz, siedziba
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przelew, cesja, wierzyciel pierwotny, cedent, zapłata pierwsza, pierwsza transza, umowa warunkowa, umowa, dzień cesji, wypowiedzenie, zadłużenie wymagalne, umowa sprzedaży wierzytelności, zawiadomienie o cesji wierzytelności, cesjonariusz, siedziba, pozwany, bankowy tytuł egzekucyjny, nabywca
Zobacz»

V C 408/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 19 lutego 2015

Data publikacji: 11 maja 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

wierzytelność, cesjonariusz, przelew, cesja, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, legitymacja czynna, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, cesjonariusz, przelew, cedent, cesja, czynność prawna, umowa cesji, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, imieniu powodów, umowa przelewu, podstawowy wynik, przeniesienie wierzytelności na osobę, legitymacja czynna, zbywca, wierzyciel, wynik przelewu wierzytelności, strona legitymacji procesowa, prawidłowa ocena zasadności, ocena zasadności żądania pozwu
Zobacz»

I1 C 221/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 29 kwietnia 2016

Data publikacji: 23 listopada 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przelew, siedziba, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, zestawienie wierzytelności, przelew, wierzytelność hipoteczna, poprzednik prawny powodów, siedziba, minimalna rata, istnienie przedmiotowego roszczenia, portfel wierzytelności, umowa, numer, umowa przelewu, wierzytelność wchodząca w skład, przelew wierzytelności, wyciąg z załącznika, czterokrotność stopy procentowej kredytu, umowa wierzytelności, termin zapłaty kwot, dzień wniesienia pozwu
Zobacz»

I Ca 150/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 3 kwietnia 2018

Data publikacji: 14 maja 2018

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

wierzytelność, cesja, przelew, legitymacja czynna, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa, cesjonariusz, wyciąg z księgi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, cesja, cedent, przelew, umowa cesji, legitymacja czynna, umowa przelewu wierzytelności, bank, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, istnienie zobowiązania, portfel wierzytelności, cesja wierzytelności, wydruk, umowa, wyciąg z księgi rachunkowej, nabywana wierzytelność, pozwana wierzytelność, cesjonariusz, wysokość i wymagalność, wyciąg z księgi
Zobacz»

I C 18/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 7 lutego 2014

Data publikacji: 21 marca 2014

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, cesja, umowa, przelew, wyciąg z księgi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, umowa bankowa, cesja, umowa, umowa cesji wierzytelności, przelew, umowa przelewu wierzytelności, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyrok zaoczny, wyciąg z księgi rachunkowej, twierdzenie powodów, pozwany, wyciąg z księgi, ramowy charakter, właściwość zobowiązania, bliżej nieokreślona umowa, zawiadomienie o nabyciu, weryfikacja twierdzeń pozwu
Zobacz»

I C 12/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie

Data orzeczenia: 15 maja 2018

Data publikacji: 3 sierpnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyciąg z księgi, przelew, umowa, księga funduszu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, wyciąg z księgi rachunkowej, wyciąg z księgi, konkretna wierzytelność, wydruk, przelew, dowód przemawiający za zasadnością, księga rachunkowa funduszu, umowa, umowa sprzedaży wierzytelności, sporządzony wyciąg, formę tabeli, księga funduszu, umowa pożyczki, zasadność żądania strony powodowej, identyfikator, podstawa umowy przelewu wierzytelności, przedmiot przelewu
Zobacz»

I C 201/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 30 lipca 2018

Data publikacji: 22 sierpnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przelew, siedziba, umowa, cesja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przelew, umowa przelewu wierzytelności, siedziba, przedmiot umowy przelewu, umowa, ramowe umowy, spółka, wyciąg z załącznika, cesja, rejonowy lublin, pozwany, umowa cesji, zachód, dokument dołączony do pozwu, odsetka maksymalna, umowa pożyczki, przedmiotowa umowa przelewu, oprocentowaniu odsetek
Zobacz»

I C 644/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 13 lipca 2017

Data publikacji: 9 września 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

wierzytelność, wyciąg z ksiąg funduszu, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzyciel pierwotny, przelew, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, wyciąg z ksiąg funduszu, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, dowód na istnienie wierzytelności, identyfikator, wierzyciel pierwotny, przelew, umowa sprzedaży wierzytelności, kwota należności główna, transakcji sekurytyzacji, wyciąg elektroniczny, pozew, umowa przelewu wierzytelności, wynik procesu cywilnego, należność główna stała, umowa, nabywca, przerzucenie na strony, twierdzenie o okolicznościach, uzasadniona wątpliwość
Zobacz»

I C 416/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 19 sierpnia 2016

Data publikacji: 10 października 2016

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

wierzytelność, cesja, cesjonariusz, przelew, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyciąg z księgi, wierzyciel pierwotny, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, cesja, cesjonariusz, przelew, cedent, umowa cesji, cesja wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, wyciąg z księgi, wyciąg z księgi rachunkowej, konkretna wierzytelność, wierzyciel pierwotny, wyrok zaoczny, umowa, nabycie wierzytelności w drodze, dotychczasowy wierzyciel, umowa przelewu wierzytelności, imieniu funduszy, fakt nabycia
Zobacz»

I C 656/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 13 lipca 2017

Data publikacji: 9 września 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

wierzytelność, wyciąg z ksiąg funduszu, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzyciel pierwotny, przelew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, wyciąg z ksiąg funduszu, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa sprzedaży wierzytelności, dowód na istnienie wierzytelności, wierzyciel pierwotny, kwota należności główna, wyciąg elektroniczny, pozew, wynik procesu cywilnego, należność główna stała, nabywca, przelew, przerzucenie na strony, twierdzenie o okolicznościach, uzasadniona wątpliwość, nabycie przez fundusz, wyraźne powołanie, domniemanie prawdziwości twierdzeń powoda, załącznik do umowy cesji
Zobacz»

I C 646/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 13 lipca 2017

Data publikacji: 9 września 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

wierzytelność, wyciąg z ksiąg funduszu, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzyciel pierwotny, przelew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, wyciąg z ksiąg funduszu, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa sprzedaży wierzytelności, dowód na istnienie wierzytelności, wierzyciel pierwotny, kwota należności główna, wyciąg elektroniczny, pozew, wynik procesu cywilnego, należność główna stała, nabywca, przelew, przerzucenie na strony, twierdzenie o okolicznościach, uzasadniona wątpliwość, nabycie przez fundusz, wyraźne powołanie, domniemanie prawdziwości twierdzeń powoda, załącznik do umowy cesji
Zobacz»

I C 641/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 13 lipca 2017

Data publikacji: 9 września 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

wierzytelność, wyciąg z ksiąg funduszu, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzyciel pierwotny, przelew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, wyciąg z ksiąg funduszu, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa sprzedaży wierzytelności, dowód na istnienie wierzytelności, wierzyciel pierwotny, kwota należności główna, wyciąg elektroniczny, pozew, wynik procesu cywilnego, należność główna stała, nabywca, przelew, przerzucenie na strony, twierdzenie o okolicznościach, uzasadniona wątpliwość, nabycie przez fundusz, wyraźne powołanie, domniemanie prawdziwości twierdzeń powoda, załącznik do umowy cesji
Zobacz»

I C 283/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 27 czerwca 2016

Data publikacji: 14 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

wierzytelność, cesja, przelew, cesjonariusz, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyciąg z księgi, umowa, wierzyciel pierwotny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, cesja, przelew, umowa cesji, cesjonariusz, cedent, imieniu funduszy, cesja wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, wyciąg z księgi, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa, konkretna wierzytelność, wierzyciel pierwotny, wyrok zaoczny, nabycie wierzytelności w drodze, dotychczasowy wierzyciel, umowa przelewu wierzytelności, fakt nabycia
Zobacz»

I C 608/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 21 grudnia 2017

Data publikacji: 1 marca 2018

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

wierzytelność, cesja, cesjonariusz, przelew, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyciąg z księgi, umowa, wierzyciel pierwotny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, cesja, cesjonariusz, przelew, cedent, umowa cesji, zbywca, imieniu funduszy, cesja wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyciąg z księgi, umowa, wyciąg z księgi rachunkowej, wierzyciel pierwotny, wyrok zaoczny, księga rachunkowa funduszu, dotychczasowy wierzyciel, umowa przelewu wierzytelności, podstawowy wynik, wyciąg z elektronicznego załącznika
Zobacz»

I C 2080/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Data orzeczenia: 20 stycznia 2016

Data publikacji: 12 września 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

wierzytelność, wierzyciel pierwotny, fundusz inwestycyjny, przelew, umowa, legitymacja czynna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, wierzyciel pierwotny, fundusz inwestycyjny, umowa bankowa, załącznik, bank, przelew, umowa, umowa przelewu wierzytelności, wysokość roszczenia, legitymacja czynna, pozwany, czterokrotność stopy lombardowej, elektroniczne postępowanie upominawcze, pozew w elektronicznym postępowaniu, wysokość czterokrotności stopy, przedłożona umowa, kwota pieniężna, nabywca, lublin
Zobacz»

I C 299/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie

Data orzeczenia: 5 grudnia 2017

Data publikacji: 16 lutego 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przelew, wyciąg z księgi, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, konkretna wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, umowa przelewu wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej, przelew, wyciąg z księgi, wydruk, księga rachunkowa funduszu, strona powodowa, dowód przemawiający za zasadnością, umowa, przedmiot przelewu, załącznik, umowa sprzedaży wierzytelności, uwzględnienie rozważań, pozwany, wysokość wierzytelności, rok umowy
Zobacz»

I C 337/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 7 lipca 2016

Data publikacji: 22 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

wierzytelność, cesja, przelew, cesjonariusz, umowa, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyciąg z księgi, wierzyciel pierwotny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, cesja, przelew, umowa cesji, cesjonariusz, cedent, przelew wierzytelności, imieniu funduszy, cesja wierzytelności, umowa, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, wyciąg z księgi, wykaz wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej, zbywca, konkretna wierzytelność, wierzyciel pierwotny, wyrok zaoczny, bank
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Jachurska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Gdyni
Osoba, która wytworzyła informację:  SSR Tadeusz Kotuk
Data wytworzenia informacji: