Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 92/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Gdyni z 2018-05-09

XV Ca 887/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 9 lipca 2018

Data publikacji: 5 sierpnia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

wierzytelność, przedawnienie, umowa, cesja, rata ugody, kredyt, przelew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, przedawnienie, umowa, wyciąg z elektronicznego załącznika, wymagalne zadłużenie, pełna rata, cesja, wersja papierowa, część odsetkowa, rata ugody, część kapitałowa, druga ugoda, kredyt, umowa przelewu wierzytelności, wypowiedzenie po upływie, termin wymagalności, zarzut przedawnienia, załącznik do umowy, dorozumiane zrzeczenie, przelew
Zobacz»

I C 1559/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 21 stycznia 2016

Data publikacji: 20 kwietnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

wierzytelność, przelew, umowa ugody, umowa cesji, pozwany, pierwotny wierzyciel, rata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa szczegółowa, strona powodowa, przelew, umowa ugody, wyrok zaoczny, umowa cesji, warunek spłaty zobowiązania, harmonogram spłaty, cesjonariusz, cedent, twierdzenie powoda o okolicznościach, zawarcie umowy przelewu wierzytelności, pozwany, dochodzona wierzytelność, legitymacja procesowa czynna, umowa ramowa, pierwotny wierzyciel, rata, podział wpłaty
Zobacz»

II C 1394/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2016

Data publikacji: 7 lipca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, kredyt, przelew, odsetki umowne, kapitał, cesja wierzytelności, bank, umowa cesji, pozwany, stopa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, kredyt, odsetka karna, umowa przelewu wierzytelności, przelew, bankowy tytuł egzekucyjny, dzień wystawienia bankowego, odsetki umowne, kapitał, cesja wierzytelności, bank, umowa cesji, umowa kredytowa, odsetka od kredytu, umowa cesji wierzytelności, umowa o kredyty, pozwany, stopa, stop kredytu lombardowego, stopa kredytu lombardowego
Zobacz»

I C 18/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 7 lutego 2014

Data publikacji: 21 marca 2014

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, umowa bankowa, przelew, cesja wierzytelności, umowa cesji, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, umowa bankowa, umowa cesji wierzytelności, przelew, umowa przelewu wierzytelności, cesja wierzytelności, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa cesji, wyrok zaoczny, wyciąg z księgi rachunkowej, twierdzenie powodów, pozwany, ramowy charakter, właściwość zobowiązania, bliżej nieokreślona umowa, zawiadomienie o nabyciu, weryfikacja twierdzeń pozwu, treść umowy sprzedaży wierzytelności, skuteczność umowy cesji
Zobacz»

XII C 12/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 5 października 2018

Data publikacji: 24 października 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przelew, umowa kredytów, pozwany, termin przedawnienia, odsetki umowne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, uruchomienie kredytów, świadczenie w miejsce, przelew, siedziba, przelew wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej, nakaz zapłaty, umowa kredytów, pozwany, bankowy tytuł egzekucyjny, elektroniczne postępowanie upominawcze, rozwiązanie umowy kredytu, wierzyciel pierwotny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, przejście wierzytelności, termin przedawnienia, zobowiązanie, odsetki umowne
Zobacz»

XII C 1168/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 6 grudnia 2017

Data publikacji: 18 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

wierzytelność, wierzyciel, przelew, umowa ugody, umowa kredytów, bank, przedawnienie, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, wierzyciel pierwotny, wierzyciel, przelew, umowa ugody, umowa kredytów, przelew wierzytelności, bank, umowa sprzedaży wierzytelności, wypowiedzenie, przedawnienie, umowa kredytu na cele, wykaz wierzytelności, pozwany, kredyt na cele mieszkaniowe, umowa przelewu, zabezpieczona hipoteka, należność, zarzut przedawnienia, przejście wierzytelności
Zobacz»

I ACa 699/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 27 lipca 2017

Data publikacji: 8 września 2017

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

wierzytelność, bank, fundusz sekurytyzacyjny, umowa kredytów, zgoda dłużnika, przelew, prawo bankowe, fundusz inwestycyjny, pierwotny wierzyciel, cesja, umowa ugody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, bank, fundusz sekurytyzacyjny, zbywalność wierzytelności, umowa kredytów, zgoda dłużnika, przelew, prawo bankowe, fundusz inwestycyjny, pierwotny wierzyciel, cesja, dopuszczalność przelewu wierzytelności, tworzący fundusz, wierzytelność wynikająca z umowy, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, strona umowy kredytu, bank wierzytelności, umowa ugody, praga w warszawie, zbycie wierzytelności
Zobacz»

V GC 348/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 29 października 2015

Data publikacji: 3 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

pierwotny wierzyciel, umowa cesji, umowa kredytów, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, cesja wierzytelności, bank, zgoda dłużnika, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • pierwotny wierzyciel, dobosz, umowa cesji, umowa kredytów, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, cesja wierzytelności, bank, nowy sącz, przedmiotowa umowa kredytu, miejsce pierwotne, nabywca, zgoda dłużnika, przedmiotowa wierzytelność, sprzedaż portfela, umowa cesji wierzytelności, uchwała zarządu banku, portfel wierzytelności, spłacony kapitał, wierzytelność od banku, pozwany
Zobacz»

II Ca 387/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 14 października 2015

Data publikacji: 30 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa cesji, przelew, umowa kredytów, bank, prawo bankowe, pozwany, odsetka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa cesji, pożyczka, przelew, umowa kredytów, bank, prawo bankowe, pozwany, taryfa opłat i prowizja, twierdzenie powoda o faktach, umowa sprzedaży wierzytelności, przedmiotowa wierzytelność, przelew wierzytelności, wyrok zaoczny, wymagalna wierzytelność, odsetka, roszczenie odsetkowe, dowód z urzędu, twierdzenie powoda o okolicznościach
Zobacz»

I C 2285/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2017

Data publikacji: 23 lutego 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

przelew, przedawnienie, fundusz sekurytyzacyjny, umowa kredytów, fundusz inwestycyjny, kredyt gotówkowy, poprzedni wierzyciel, cesja wierzytelności, bank, umowa cesji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • przelew, przedawnienie, kredytobiorca, wyrok zaoczny, fundusz sekurytyzacyjny, umowa kredytów, fundusz inwestycyjny, kredyt gotówkowy, klauzula wykonalności, przelew wierzytelności, adres, wyciąg, cedent, umowa kredytowa, poprzedni wierzyciel, bankowy tytuł egzekucyjny, cesja wierzytelności, bank, umowa sprzedaży wierzytelności, umowa cesji
Zobacz»

I C 656/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Przeworsku

Data orzeczenia: 12 lutego 2016

Data publikacji: 16 lutego 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, pierwotny wierzyciel, umowa bankowa, kredyt gotówkowy, umowa cesji, cesja wierzytelności, pozwany, bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • zestawienie wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa konsolidacyjna, pierwotny wierzyciel, siedziba, umowa bankowa, nazwisko dłużnika, wskazanie wierzytelności, kredyt gotówkowy, umowa cesji, cesja wierzytelności, legitymacja czynna, pozwany, załącznik, umowa cesji wierzytelności, szczegółowe zestawienie, bank, umowa przelewu wierzytelności, kserokopia, wyrok zaoczny
Zobacz»

XII C 2292/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 6 lipca 2017

Data publikacji: 17 lipca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

umowa kredytów, cesja wierzytelności, przelew, pozwany, pierwotny wierzyciel, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa bankowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa kredytów, cesja wierzytelności, przelew, pozwany, bankowy tytuł egzekucyjny, pierwotny wierzyciel, umowa przelewu wierzytelności, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, kolumna, załącznik, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, dotychczasowy wierzyciel, dokument, umowa przeniesienia wierzytelności, zestawienie wierzytelności, przedmiotowa umowa kredytu, pieczęć towarzystwa, zarządzający funduszu, umowa bankowa
Zobacz»

II Ca 39/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 lutego 2015

Data publikacji: 30 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

umowa cesji, cesja wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa kredytów, przelew, poprzedni wierzyciel, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa cesji, cesja wierzytelności, umowa cesji wierzytelności, bankowy tytuł egzekucyjny, nabycie wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, załącznik do umowy cesji, wyciąg z załącznika, umowa kredytu na zakup, umowa kredytów, przelew wierzytelności, przelew, poprzedni wierzyciel, umowa kredytu ratalnego, powodów umów, wyciąg z księgi rachunkowej, pozwany, pakiet wierzytelności, wierzytelność w ogóle, legitymacja czynna
Zobacz»

I C 320/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 4 lipca 2016

Data publikacji: 19 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

umowa ugody, umowa kredytu gotówkowego, pozwany, fundusz inwestycyjny, fundusz sekurytyzacyjny, przelew, cesja wierzytelności, umowa cesji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa ugody, poprzednik prawny strony powodowej, umowa kredytu gotówkowego, ugoda bankowa, bankowy tytuł egzekucyjny, pozwany, wierzytelność wynikająca z umowy, fundusz inwestycyjny, fundusz sekurytyzacyjny, należność główna, przelew, cesja wierzytelności, umowa cesji, zobowiązanie, wierzytelność strony powodowej, zindywidualizowanie, warunek spłaty, umowa sprzedaży wierzytelności, stosunek zobowiązaniowy, przedłożenie dokumentów
Zobacz»

I C 249/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 14 czerwca 2016

Data publikacji: 25 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

umowa cesji, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, umowa kredytów, przelew, cesja wierzytelności, wierzyciel, bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa cesji, wierzyciel pierwotny, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, umowa kredytów, załącznik do umowy cesji, przelew, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, oddział w polsce, cesja wierzytelności, wydruk, wyciąg z księgi rachunkowej, nabycie wierzytelności, wierzyciel, siedziba, zgodność z oryginałem, bank, umowa przelewu wierzytelności, wypowiedzenie, przedmiot przelewu
Zobacz»

I C 1367/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 4 stycznia 2017

Data publikacji: 9 września 2017

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

cesja wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przelew, pierwotny wierzyciel, dłużnik, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cesja wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przelew, pierwotny wierzyciel, określony dłużnik, umowa przelewu wierzytelności, dochodzona wysokość, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, uzasadniona wątpliwość, istnienie i wysokości, dłużnik, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa, wierzytelność w drodze cesji, strona powodowa, wyciąg z elektronicznego załącznika, fakt zdarzenia, twierdzenie o nabyciu, nabywca, proces o zapłatę należności
Zobacz»

I C 2023/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 5 grudnia 2014

Data publikacji: 14 stycznia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

pierwotny wierzyciel, przelew, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, cesja wierzytelności, umowa, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • pierwotny wierzyciel, przelew, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa pożyczki, cesja wierzytelności, cedent, umowa, przelew wierzytelności, dłużnik, siedziba, element stosunku zobowiązaniowego, dzień sporządzenia pozwu, skuteczność cesji wierzytelności, następca prawny pierwotnego wierzyciela, zbywca, zaległa część, cesjonariusz, sprzedaż wierzytelności, określenie stosunku, odsetka od kapitału
Zobacz»

II C 274/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 1 lipca 2019

Data publikacji: 9 sierpnia 2019

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

cesja wierzytelności, umowa cesji, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przelew, prokura
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cesja wierzytelności, umowa cesji, wyciąg z księgi rachunkowej, zbywca, pożyczkodawca, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przelew, prokura, dokonana cesja wierzytelności, zbywana wierzytelność, umowa pożyczki, dr hab., umowa cesji wierzytelności, nabywca, dokument prywatny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa przelewu, przelew wierzytelności, wyrok zaoczny, pozew
Zobacz»

II C 325/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 6 sierpnia 2019

Data publikacji: 30 września 2019

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

cesja wierzytelności, umowa cesji, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przelew, prokura, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cesja wierzytelności, umowa cesji, wyciąg z księgi rachunkowej, zbywca, pożyczkodawca, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przelew, prokura, dokonana cesja wierzytelności, zbywana wierzytelność, umowa pożyczki, dr hab., umowa cesji wierzytelności, nabywca, dokument prywatny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa przelewu, przelew wierzytelności, wyrok zaoczny, pozwany
Zobacz»

I C 524/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 21 lipca 2017

Data publikacji: 22 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przelew, pierwotny wierzyciel, umowa, cesja wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przelew, umowa przelewu wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa ramowa, pierwotny wierzyciel, cedent, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa, cesja wierzytelności, siedziba, pakiet wierzytelności, zawiadomienie o cesji wierzytelności, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, cesjonariusz, numery abonenckie, wyrok zaoczny, nabywca, kolejny wierzyciel, strona powodowa
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Jachurska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Gdyni
Osoba, która wytworzyła informację:  SSR Sławomir Splitt
Data wytworzenia informacji: