Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I 1 C 1969/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Gdyni z 2016-02-01

VIII GC 273/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 31 stycznia 2014

Data publikacji: 10 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

kara umowna, usunięcie usterki, zwłoka, usunięcie wady, pozwany, praca poprawkowa, przedmiot umowy, protokół
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, nadleśnictwo, usunięcie usterki, zwłoka, usunięcie wady, zwłoka w usunięciu wady, pozwany, praca poprawkowa, przedmiot umowy, nienależyte wykonanie zobowiązania, budowa, odbiór końcowy, termin zakończenia robót, protokół, wada stwierdzona przy odbiorze, dzień zwłoki, wysokość kary umowna, termin usunięcia usterek, aneks, naliczenie kary umownej
Zobacz»

VI GC 445/13

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2 października 2014

Data publikacji: 30 października 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

kara umowna, usunięcie wady, opóźnienie, usunięcie usterki, umowa, protokół z dni, pismo z dni
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, usunięcie wady, wykonanie roboty, opóźnienie, usunięcie usterki, szambo, robota budowlana, umowa, potrącenie, wykonanie zastępcze, kara umowna za opóźnienie, budowa boiska, nota, okres rękojmi za wady, protokół końcowy, wyciek, protokół z dni, przedmiot odbioru, pismo z dni, boisko szkolne
Zobacz»

I ACa 646/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 16 października 2013

Data publikacji: 19 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

kara umowna, umowa, opóźnienie w usunięciu wady, protokół odbioru, usunięcie usterki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, mur oporowy, praca zewnętrzna, miarkowanie kary umownej, warunki atmosferyczne, montaż grzejników, umowa, opóźnienie w usunięciu wady, opad, protokół odbioru, ściana, kotłownia, usunięcie wad i usterek, termin, inwestor, usunięcie usterki, balustrada, wysokość zastrzeżonej kary umowna, pomieszczenie piwnicy, roboty zewnętrzne
Zobacz»

I ACa 223/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 kwietnia 2015

Data publikacji: 31 sierpnia 2015

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

kara umowna, usterka, przedmiot umowy, opóźnienie w usunięciu wady
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, ekspander, usterka, nadmierne drgania, przedmiot umowy, termin usunięcia wad, rurociąg, opóźnienie w usunięciu wady, miarkowanie kary, amplituda, kara umowna za opóźnienie, należna kara, użytkowanie przedmiotu, wada stwierdzona przy odbiorze, umowa strony, możliwość odbioru przedmiotu, naliczenie kary umownej, doprowadzający gaz, definicja, odbiór przedmiotu umowy
Zobacz»

I ACa 1119/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 13 listopada 2013

Data publikacji: 5 marca 2014

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

kara umowna, usterka, protokół odbioru, pozwany, przedmiot umowy, usunięcie wady, opóźnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, usterka, strona powodowa, konsorcjum, część biurowa, protokół odbioru, pozwany, przedmiot umowy, usuwanie wad, protokół odbioru robót, wada przedmiotu umowy, wykonanie i przekazanie, okres rękojmi, miarkowanie kary umownej, usunięcie wady, prawo zamówień publicznych, przekazanie przedmiotu umowy, treść spornej umowy stron, opóźnienie, opóźnienie w usuwaniu
Zobacz»

V ACa 480/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 13 stycznia 2015

Data publikacji: 10 lutego 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

kara umowna, usterka, pozwany, protokół odbioru, opóźnienie w oddaniu przedmiotu, okno, opóźnienie w usunięciu wady, przedmiot umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, usterka, pozwany, robota budowlana, protokół odbioru, opóźnienie w oddaniu przedmiotu, potrącenie, odbiór robót, okno, zleceniodawca, żuraw, zakończenie roboty, kara umowna za opóźnienie, protokół odbiorów częściowy, przedmiot zamówienia, opóźnienie w usunięciu wady, faktura częściowa, naliczona kara umowna, przedmiot umowy, wierzytelność
Zobacz»

V ACa 133/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 27 kwietnia 2017

Data publikacji: 30 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

kara umowna, przedmiot umowy, opóźnienie w usunięciu wady, pozwany, stwierdzona wada
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, miarkowanie kary umownej, przedmiot umowy, opóźnienie w usunięciu wady, pozwany, opóźnienie w przekazaniu przedmiotu, przekazanie przedmiotu umowy, zakończenie roboty, odbiór końcowy, kara umowna za opóźnienie, wykonanie pracy, stwierdzona wada, termin zakończenia, wada stwierdzona przy odbiorze, teren zielony, inżynier kontraktu, nierówność, dokumentacja projektowa, skarpa, wykonanie roboty
Zobacz»

I ACa 270/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 czerwca 2014

Data publikacji: 28 lipca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

kara umowna, usunięcie wady, pozwany, usunięcie usterki, zwłoka, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, usunięcie wady, pozwany, zwłoka w usunięciu wady, usunięcie usterki, nadleśnictwo, termin usunięcia, nieterminowe usunięcie, zwłoka, wykonanie umowy, umowa, nienależyte wykonanie, szkoda, zmiarkowanie kary, inwestor, wynagrodzenie, odbiór końcowy, zmniejszenie kary umownej, kara umowna obciążająca powoda, dzień zwłoki
Zobacz»

X Ga 331/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 24 stycznia 2014

Data publikacji: 5 marca 2014

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

usunięcie usterki, protokół odbioru, pozwany, usunięcie wady, zapłata kary umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • usunięcie usterki, protokół odbioru, wierzyciel, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, usunięcie wady, zapłata kary umowna, brak i usterka, nieterminowe usunięcie, fakt wystąpienia szkody, dłużnik z obowiązku, termin usunięcia, usuwanie usterki, żądanie kary umownej, odbiór techniczny, roszczenie o zapłatę kary, guz, poniesienie przez powódkę szkody, zastrzeżenie kary umownej, modernizacja sieci
Zobacz»

V GC 10/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 12 lutego 2018

Data publikacji: 28 marca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

kara umowna, usunięcie wady, protokół odbioru, pozwany, usunięcie usterki, przedmiot umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, podwykonawca, stwierdzone usterki, zastrzeżenie kary umownej, usunięcie wady, protokół odbioru, miarkowanie kary umownej, wykonawca zastępczy, zwłoka w usunięciu usterek, koszt zastępczego usunięcia wad, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, odbiór końcowy inwestycji, protokół odbioru końcowy, studnia, usunięcie usterki, budowa, ubytek betonu, przedmiot umowy, redukcja
Zobacz»

I AGa 201/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 27 marca 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

kara umowna, usterka, okno, pozwany, umowa, usunięcie wady, opóźnienie w usunięciu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, siłownik, usterka, okno, zastrzeżenie kary umownej, weksel, pozwany, potrącenie, naprawa, kara umowna za opóźnienie, fasada, umowa, nieprawidłowy montaż, opóźnienie powoda, wysokość kary, usunięcie wady, opóźnienie w usunięciu, dostawa i montaż, wykonanie przedmiotu umowy, postępowanie nakazowe
Zobacz»

I ACa 707/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 22 stycznia 2015

Data publikacji: 26 października 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

kara umowna, usunięcie usterki, usunięcie wady, pozwany, zwłoka, odbiór prac, protokół
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, drut, usunięcie usterki, usunięcie wady, pozwany, zwłoka, komisja, zwłoka w usunięciu wady, odbiór prac, kara umowna za zwłokę, wykonanie zobowiązania, miarkowanie kary umownej, wadliwy materiał, wykonanie pracy, wysokość kary umowna, zgłoszenie gotowości do odbioru, siatka ogrodzeniowa, wyznaczenie terminu odbioru, protokół, okres gwarancyjny
Zobacz»

X GC 56/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2 czerwca 2017

Data publikacji: 15 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

usunięcie wady, zwłoka, zapłata kary umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • oranżeria, czas nagrania, miarkowanie kary umownej, wysokość kary umowna, terminowe usunięcie, usunięcie wady, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, nieszczelność, okres gwarancji, przesiąkanie wody, wierzyciel, dach, budynek, elastyczne stosowanie, zwłoka, kara umowna za zwłokę, zapłata kary umowna, szczelina, protokół rozprawy
Zobacz»

VIII Ga 307/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 8 listopada 2013

Data publikacji: 2 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

kara umowna, pozwany, usunięcie wady, umowa, odbiór prac, zwłoka, zapłata kary, protokół
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, pozwany, lokal, pozwana kara umowna, usunięcie wady, miarkowanie kary umownej, zakończenie i odbiór robót, rozliczenie przedmiotu umowy, zwłoka w usunięciu wady, komisja, wynagrodzenie umowne, umowa, odbiór prac, spowolnienie procesu, termin odbioru, termin zakończenia robót, wykonanie remontu, zwłoka, zapłata kary, protokół
Zobacz»

VI Ga 130/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 19 grudnia 2013

Data publikacji: 31 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

kara umowna, opóźnienie, usterka, zwłoka, protokół odbioru, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, miarkowanie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, opóźnienie, usterka, zwłoka, redukcja kary umownej, protokół odbioru, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, wysokość kary umowna, instytucja miarkowania, wynagrodzenie powódki, opóźnienie w wykonaniu prac, naliczenie kary umownej, wierzyciel, wykonanie przez powódkę, tynk i posadzka, terminowe wykonanie
Zobacz»

I ACa 32/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 13 maja 2016

Data publikacji: 21 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

kara umowna, usterka, przedmiot umowy, zwłoka, pozwany, usunięcie wady
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, usterka, miarkowanie kary umownej, przedmiot umowy, zwłoka, wada i usterka, wysokość zastrzeżonej kary umowna, pozwany, osad, zwłoka w usunięciu wady, dzień zwłoki, zgłaszanie usterek, usunięcie wady, minimalny nakład, zasadność miarkowania, rozmiar obowiązków, osiągnięcie celu umowy, praca naprawcza, dłużnik, wykonanie zobowiązania
Zobacz»

V ACa 478/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 9 lutego 2016

Data publikacji: 23 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

kara umowna, usunięcie wady, protokół odbioru ostatecznego, przedmiot umowy, opóźnienie, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, trawa, odbiór robót, usunięcie wady, ziemia z wykopów, opóźnienie w ukończeniu, zagospodarowanie przestrzeni, protokół odbioru ostatecznego, część ziem, wykonanie umowy, odbiór końcowy, część przedmiotu umowy, przedmiot umowy, opóźnienie, wywiezienie, błoto, częsty przedmiot, parka miejska, park miejski, pozwany
Zobacz»

VIII GC 140/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 19 marca 2014

Data publikacji: 11 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

kara umowna, usunięcie usterki, usunięcie wady, pozwany, opóźnienie, protokół z dni
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, boisko, przegląd robót, protokół przeglądów, okres gwarancji, usunięcie usterki, usunięcie wady, pozwany, drzwi, protokół usunięcia, opóźnienie, protokół z dni, sufit, obrzeże, robota budowlana, krawężnik, obniżenie nawierzchni, usunięcie wad i usterek, nienależyte wykonanie zobowiązania, chodnik
Zobacz»

VIII Ga 277/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 września 2016

Data publikacji: 23 listopada 2016

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

kara umowna, pozwany, umowa, wada, usunięcie usterki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, pozwany, miarkowanie kary umownej, wartość całej umowy, wysokość zastrzeżonej kary, zmiarkowanie kary umownej, umowa, wada, uwagę faktów, budowa odcinka drogi, spoina, szkoda, przedmiotowa praca, usunięcie usterki, całość umówionego wynagrodzenia, wysokość kary umowna, pozwana spółka, uzasadniające miarkowanie, zobowiązanie, interes wierzyciela
Zobacz»

VIII GC 401/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 2 kwietnia 2014

Data publikacji: 8 maja 2014

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

kara umowna, usterka, protokół odbioru, pozwany, przedmiot umowy, usunięcie wady, zwłoka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, usterka, kanalizacja tłoczna, studnia, protokół odbioru, zbiornik przepompowni, pozwany, przedmiot umowy, protokół odbioru końcowy, trasa kanalizacji, zagęszczenie gruntu, usunięcie wady, dokumentację powykonawczą, nienależyte wykonanie zobowiązania, sieć kanalizacyjna, cała trasa, studzienka kanalizacyjna, pierścień, zwłoka, mapa
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Palicka
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Gdyni
Osoba, która wytworzyła informację:  Justyna Supińska
Data wytworzenia informacji: