Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I1 C 224/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Gdyni z 2016-04-25

IX C 759/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opolu

Data orzeczenia: 14 stycznia 2014

Data publikacji: 17 marca 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

przelew wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, ciężar udowodnienia faktów, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • przelew wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, ciężar udowodnienia faktów, umowa sprzedaży wierzytelności, umowa, ważna umowa przelewu wierzytelności, przepis kodeksu postępowania cywilnego, cywilne rzeczy, aktywność dowodowa powoda, drogi ważne, dowód na okoliczność nabycia, możliwość zbadania zasadności, dołączona kopia, pełnomocnik powodów, skutek prawny, sytuacja krytyczna, kontradyktoryjność, załącznik do umowy cesji, przedmiot wierzytelności, weber
Zobacz»

III Ca 2020/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 26 stycznia 2016

Data publikacji: 8 marca 2016

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa o kartę kredytową, przelew, załącznik do umowy sprzedaży, przedstawienie dowodu, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa o kartę kredytową, przelew, odbitka, ksero, umowa cesji, wyciąg z załącznika, załącznik do umowy sprzedaży, urzędowe poświadczenie, istnienie wierzytelności, przedstawienie dowodu, na stronie, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, forma pisemna, umowa przelewu, ciężar udowodnienia, zbycie wierzytelności, legitymacja czynna, dokument, działanie sądu z urzędu
Zobacz»

VI GC 262/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tychach

Data orzeczenia: 3 października 2017

Data publikacji: 7 listopada 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przelew wierzytelności, pozwany, ciężar udowodnienia faktów, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, poprzednik prawny powodów, umowa ramowa przelewu wierzytelności, przelew wierzytelności, faktura, pozwany, nieistnienie roszczenia, zaskarżony nakaz zapłaty, cesja wierzytelności, umowa cesji, ciężar udowodnienia faktów, na stronie, płaszczyźnie cywilnoprawnej, zastosowana wykładnia, umowa, rejonowy lublin, treść stosunku prawnego, usługi multimedialne, pomoc analizy, treść w drodze
Zobacz»

I C 695/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bełchatowie

Data orzeczenia: 11 lutego 2016

Data publikacji: 8 marca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przelew wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przelew wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności, strona powodowa, pierwotny wierzyciel, rejonowy lublin, zawieranie umowy przelewu, skuteczne nabycie wierzytelności, wysokość i data, przepis o przelewie wierzytelności, umowa zbycia wierzytelności, data wymagalności, zachód, fakt zawarcia umowy przelewu, niebędący przedsiębiorca, termin przedawnienia roszczenia banku, siedziba, dostarczanie materiału, roszczenie z przepisu, podniesiony zarzut przedawnienia roszczenia
Zobacz»

I C 90/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 9 listopada 2016

Data publikacji: 21 grudnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

przelew wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, pozwany, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • jasło, przelew wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, cesja wierzytelności, zgodność z oryginałem, należność, umowa przelewu wierzytelności, pozwany, umowa kredytowa, zbywca, pertraktacja, etap uzgadniania, uzgadniania umów, myśliwiec, pierwotne źródło zobowiązania, wyciąg z wykazu wierzytelności, kopia potwierdzona za zgodność, ogół wierzytelności, umowa dotycząca spłaty, umowa
Zobacz»

XI C 2252/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 21 kwietnia 2015

Data publikacji: 27 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przelew wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, dotychczasowy wierzyciel, strona powodowa, cesjonariusz, przelew wierzytelności, żądanie spełnienia świadczenia, umowa przelewu, umowa konsolidacyjna, prawo związane z wierzytelnością, nobel, skutek przelewu wierzytelności, numer, podstawowy wynik, wierzytelność na nowego wierzyciela, sprawa zgodna, konkretna sprawa sądowa, nabywca, wierzytelność cedenta, posiadaniu stanów, legitymacja czynna
Zobacz»

I1 C 221/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 29 kwietnia 2016

Data publikacji: 23 listopada 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa, przelew wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, zestawienie wierzytelności, wierzytelność hipoteczna, poprzednik prawny powodów, siedziba, minimalna rata, istnienie przedmiotowego roszczenia, portfel wierzytelności, umowa, numer, umowa przelewu, wierzytelność wchodząca w skład, przelew wierzytelności, wyciąg z załącznika, czterokrotność stopy procentowej kredytu, umowa wierzytelności, termin zapłaty kwot, dzień wniesienia pozwu, pozew do dnia zapłaty, polska w stosunkach
Zobacz»

X C 1663/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 13 października 2014

Data publikacji: 20 października 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przelew wierzytelności, pozwany, udowodnienie, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • pozew wierzytelności, nabywca, powództwo bez zrzeczenia, wierzyciel pierwotny, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa o przelew, przelew wierzytelności, obejście prawa, komentarz pod red, sprzedawca, świadome wystąpienie, pozwany, przedmiot świadczenia, cywilne rzeczy, wystąpienie negatywnych konsekwencji, odpis, procesowy odpowiednik, udowodnienie, cesja wierzytelności, umowa
Zobacz»

X C 2989/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 9 lutego 2017

Data publikacji: 26 lipca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

przelew wierzytelności, wyciąg z elektronicznego załącznika, umowa, ciężar udowodnienia faktów, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • przelew wierzytelności, wierzyciel pierwotny, umowa przelewu wierzytelności, pozew wierzytelności, uznanie twierdzeń powoda, wyciąg z elektronicznego załącznika, umowa, wyciąg z księgi rachunkowej, załącznik do umowy cesji, ciężar udowodnienia faktów, ewidencja analityczna, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, księga rachunkowa funduszu, przedmiot przelewu, umowa pożyczki, nabywca, pozwany, umowa sprzedaży wierzytelności, zaległe odsetki
Zobacz»

I C 481/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 9 lipca 2015

Data publikacji: 1 października 2015

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przelew wierzytelności, karta kredytowa, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa o przyznanie limitu, furora, przyznanie limitu kredytowego, przelew wierzytelności, strona powodowa, umowa o wydanie, korzystanie z karty kredytowej, oświadczenie cedenta, karta kredytowa, podstawa umowy przelewu wierzytelności, umowa, przejście wierzytelności, kwota przyznanego limitu, sporność, umowa cesji, obowiązywanie zasady, rata należności, profesjonalny pełnomocnik, kserokopia umowy
Zobacz»

I C 514/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 10 czerwca 2015

Data publikacji: 28 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przelew wierzytelności, karta kredytowa, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa o przyznanie limitu, furora, przyznanie limitu kredytowego, przelew wierzytelności, strona powodowa, korzystanie z karty kredytowej, oświadczenie cedenta, karta kredytowa, podstawa umowy przelewu wierzytelności, przejście wierzytelności, umowa, umowa o wydanie, sporność, umowa cesji, obowiązywanie zasady, rata należności, profesjonalny pełnomocnik, kserokopia umowy, nabywca
Zobacz»

I C 524/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 21 lipca 2017

Data publikacji: 22 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przelew wierzytelności, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przelew wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa ramowa, pierwotny wierzyciel, cedent, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa, siedziba, pakiet wierzytelności, zawiadomienie o cesji wierzytelności, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, cesjonariusz, numery abonenckie, wyrok zaoczny, nabywca, kolejny wierzyciel, strona powodowa, uzasadniona wątpliwość
Zobacz»

I C 482/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 10 czerwca 2015

Data publikacji: 28 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przelew wierzytelności, karta kredytowa, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa o przyznanie limitu, furora, przyznanie limitu kredytowego, przelew wierzytelności, strona powodowa, umowa o wydanie, korzystanie z karty kredytowej, oświadczenie cedenta, karta kredytowa, podstawa umowy przelewu wierzytelności, umowa, przejście wierzytelności, sporność, umowa cesji, obowiązywanie zasady, rata należności, profesjonalny pełnomocnik, kserokopia umowy, nabywca
Zobacz»

I C 201/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 30 lipca 2018

Data publikacji: 22 sierpnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przelew wierzytelności, umowa, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przelew wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności, siedziba, przedmiot umowy przelewu, umowa, ramowe umowy, spółka, wyciąg z załącznika, rejonowy lublin, pozwany, umowa cesji, zachód, dokument dołączony do pozwu, odsetka maksymalna, umowa pożyczki, przedmiotowa umowa przelewu, oprocentowaniu odsetek, konkretnie oznaczona wierzytelność, wypowiedzenie
Zobacz»

I C 1493/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 17 lutego 2017

Data publikacji: 11 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

umowa, przelew wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa ramowa, umowa, przelew wierzytelności, dokument księgowy, skuteczny przelew, cedent, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, pozew, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, wyciąg z listy wierzytelności, umowa cesji wierzytelności, opóźnienie od kwot, odsetka ustawowa za opóźnienie, konkretna wierzytelność, wierzyciel pierwotny, zawarcie umowy cesji, przedmiot przelewu, podstawa nabycia, wykaz wierzytelności, nabycie wierzytelności
Zobacz»

I Ca 150/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 3 kwietnia 2018

Data publikacji: 14 maja 2018

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

przelew wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wydruk, umowa, wysokość i wymagalność, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cedent, przelew wierzytelności, umowa cesji, legitymacja czynna, umowa przelewu wierzytelności, bank, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, istnienie zobowiązania, portfel wierzytelności, cesja wierzytelności, wydruk, umowa, wyciąg z księgi rachunkowej, nabywana wierzytelność, pozwana wierzytelność, cesjonariusz, wysokość i wymagalność, pozwany, zakres legitymacji, niewłaściwa wykładnia
Zobacz»

X C 4248/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 9 lutego 2017

Data publikacji: 3 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

przelew wierzytelności, wyciąg z elektronicznego załącznika, ciężar udowodnienia faktów, umowa, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • przelew wierzytelności, pozew wierzytelności, uznanie twierdzeń powoda, umowa przelewu wierzytelności, wyciąg z elektronicznego załącznika, wyciąg z księgi rachunkowej, załącznik do umowy cesji, ciężar udowodnienia faktów, ewidencja analityczna, umowa, umowa bankowa, kwota należności, wierzyciel pierwotny, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszu, przedmiot przelewu, nabywca, umowa sprzedaży wierzytelności, siedziba, zaległe odsetki
Zobacz»

X C 4161/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 9 lutego 2017

Data publikacji: 26 lipca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

przelew wierzytelności, wyciąg z elektronicznego załącznika, ciężar udowodnienia faktów, umowa, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • przelew wierzytelności, pozew wierzytelności, wierzyciel pierwotny, uznanie twierdzeń powoda, umowa przelewu wierzytelności, wyciąg z elektronicznego załącznika, wyciąg z księgi rachunkowej, załącznik do umowy cesji, ciężar udowodnienia faktów, ewidencja analityczna, umowa bankowa, umowa, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, księga rachunkowa funduszu, przedmiot przelewu, nabywca, odsetki naliczone, umowa sprzedaży wierzytelności, zaległe odsetki
Zobacz»

I C 1453/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nysie

Data orzeczenia: 5 lutego 2014

Data publikacji: 28 sierpnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

umowa o kartę kredytową, przelew wierzytelności, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzyciel pierwotny, umowa o kartę kredytową, przelew wierzytelności, zaległa część, część kapitału, zawiadomienie o przelewie, umowa przelewu wierzytelności, pozwany, na stronie, pozew strony powodowej, elektroniczne postępowanie upominawcze, rejonowy lublin, umowa kredytu o numerze, dzień sporządzenia pozwu, umowa i kwota, zachód, zawiadomienie o cesji wierzytelności, zasądzenie od pozwanych kosztów, wytoczenie powództwa, wezwanie do zapłaty
Zobacz»

III Ca 1280/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 15 stycznia 2015

Data publikacji: 2 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa o kartę kredytową, pozwany, udowodnienie, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, korzystanie z karty kredytowej, umowa o korzystanie, bankowy tytuł egzekucyjny, umowa o kartę kredytową, wyciąg z księgi rachunkowej, oddział w polsce, umowa cesji, bank, pozwany, cesja wierzytelności, księga rachunkowa powoda, poprzedni wierzyciel, spółka akcyjna, udowodnienie, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, kapitał, siedziba, istnienie wierzytelności, nabycie wierzytelności
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Izabela Mikiciuk
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Gdyni
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Jędrzejewski
Data wytworzenia informacji: