Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1704/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku z 2015-12-09

I C 1028/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 25 sierpnia 2015

Data publikacji: 15 września 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, odsetka karna, kwota niespłaconego kapitału, bank, twierdzenie powodów, pozwany, wyrok zaoczny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • czterokrotność stopy lombardowej, umowa przelewu wierzytelności, wyciąg z umowy, umowa kredytowa, odsetka karna, umowa o kredyty, skuteczne przejście, agio, bank na podstawie umowy, dzień wniesienia pozwu, kwota niespłaconego kapitału, sprawa na podstawie dokumentu, załącznik dołączony do pozwu, przedmiot umowy przelewu, uzasadniona wątpliwość, bank, zestawienie wierzytelności, twierdzenie powodów, pozwany, wyrok zaoczny
Zobacz»

II C 276/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 20 sierpnia 2015

Data publikacji: 29 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

kwota niespłaconego kapitału, umowa przelewu wierzytelności, odsetka karna, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • kwota niespłaconego kapitału, siedziba, pełnomocnictwo, fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, umowa o kredyt gotówkowy, upoważniona osoba, bieg przedawnienia, dotychczasowy wierzyciel, odsetka karna, własnoręczność podpisu, bankowy tytuł egzekucyjny, termin przedawnienia, zbywca wierzytelności, zawarcie umowy sprzedaży wierzytelności, zarząd, kolejne przerwanie biegu, naliczony koszt, pozwany, warszawa
Zobacz»

I C 1313/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 21 lutego 2017

Data publikacji: 14 września 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

kwota niespłaconego kapitału, wyrok zaoczny, bank, umowa przelewu wierzytelności, pozew, odsetka karna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wykaz wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, forma papierowa, kwota niespłaconego kapitału, pierwotny wierzyciel, notarialne poświadczenie podpisów, wyrok zaoczny, strona powodowa, termin rozprawy, bankowy tytuł egzekucyjny, umowa zawarta w dniach, strona banku, bank, umowa pożyczki gotówkowej, umowa przelewu wierzytelności, załącznik, uzasadniona wątpliwość, pozew, wierzytelność wynikająca z umowy, odsetka karna
Zobacz»

VI ACa 62/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 5 kwietnia 2017

Data publikacji: 20 stycznia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, bank, wyrok zaoczny, pozwany, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa przelewu wierzytelności, bank, wyrok zaoczny, numer umowy, oddział w polsce, podstawa faktyczna wyroku zaocznego, twierdzenie o okolicznościach faktycznych, wydruk, pozwany, uzasadniona wątpliwość, pozew, przytoczenie faktyczne, twierdzenie powoda o okolicznościach, prawo bankowe, załącznik, przelana wierzytelność, moc prawna dokumentu urzędowego, faktyczny powód, wierzytelność wynikająca z umowy, zakres praw i obowiązków
Zobacz»

XI C 1534/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 26 lutego 2014

Data publikacji: 29 maja 2014

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

odsetka karna, umowa przelewu wierzytelności, kwota niespłaconego kapitału
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, przedawnienie, spóźnione twierdzenie i dowód, odsetka karna, pożyczkobiorca, odsetki umowne, częściowy wykaz wierzytelności, dotychczasowy wierzyciel, koszt windykacji, cesjonariusz, umowa pożyczki, zwłoka w rozpoznaniu sprawy, umowa o przelew wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności, rata, kwota niespłaconego kapitału, pierwotny wierzyciel, październik, cedent, wykaz wierzytelności do umowy
Zobacz»

I C 268/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pleszewie

Data orzeczenia: 21 maja 2015

Data publikacji: 21 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

odsetka karna, kapitał, umowa przelewu, przelew wierzytelności, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, zachowanie dłużników, odsetka karna, umowa o kredyt gotówkowy, kapitalizacja odsetek, odsetka skapitalizowana, kapitał, umowa przelewu, przelew wierzytelności, wierzyciel, pozwany, umowa sprzedaży wierzytelności, konsument, świadczenie główne, odsetka ustawowa od kapitału, czynność rachunkowa, stopa procentowa, zaciągnąć kredyt, część dotycząca skapitalizowana, użyciu kalkulatora
Zobacz»

I C 727/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej

Data orzeczenia: 24 marca 2016

Data publikacji: 1 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

wierzytelność, wyrok zaoczny, bank, odsetka, przelew, pozwany, umowa bankowa, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, bankowy tytuł egzekucyjny, wyrok zaoczny, kserokopia, bank, odsetka maksymalna, umowa sprzedaży wierzytelności, odsetka, pierwotny wierzyciel, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyciąg z księgi, przelew, kredyt, pozwany, umowa bankowa, pozew, uzasadniona wątpliwość, zawiadomienie o przelewie, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, odsetka umowna i karna
Zobacz»

II C 1394/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2016

Data publikacji: 7 lipca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

odsetka karna, umowa przelewu wierzytelności, kapitał, bank, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, odsetka karna, umowa przelewu wierzytelności, bankowy tytuł egzekucyjny, dzień wystawienia bankowego, odsetki umowne, kapitał, bank, umowa kredytowa, odsetka od kredytu, umowa cesji wierzytelności, umowa o kredyty, pozwany, stop kredytu lombardowego, stopa kredytu lombardowego, ustawowa stopa procentowa, podstawa prawna działalności, certyfikat inwestycyjny, kwestia ustalenia odpowiedzialności, siedziba
Zobacz»

I C 1454/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pleszewie

Data orzeczenia: 21 października 2015

Data publikacji: 22 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, odsetka, pozwany, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzyciel pierwotny, umowa przelewu wierzytelności, odsetka, zachowanie dłużników, wyciąg z elektronicznego załącznika, umowa sprzedaży wierzytelności, załącznik do umowy cesji, świadczenie główne, załącznik do umowy sprzedaży, umowa o kartę kredytową, kapitalizacja odsetek, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, pozew roszczenia, pozwany, przedmiotowa wierzytelność, pozwana wierzytelność, pozew, czynność rachunkowa, należność uboczna, stopa procentowa
Zobacz»

I C 42/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2014

Data publikacji: 9 czerwca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

wierzytelność, kwota niespłaconego kapitału, odsetka karna, pozwany, przelew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, czterokrotność stopy lombardowej, kwota niespłaconego kapitału, odsetka karna, wysokość ceny nabycia, okres kredytowania, cesja, kredyt, pozwany, zaspokojony wierzyciel, przeniesienie wierzytelności, ugoda, tajemnica handlowa, roszczenie o zaległe odsetki, spłata kapitału, stopa procentowa, przelew, bankowy tytuł egzekucyjny, teza orzeczenia, sposób spłaty
Zobacz»

I C 1558/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 8 marca 2018

Data publikacji: 19 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, wyrok zaoczny, pozwany, pozew, odsetka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • subfundusz, umowa przelewu wierzytelności, fundusz inwestycyjny, cesja, faktura i nota obciążeniowa, wyrok zaoczny, stop odsetek ustawowych, stopa odsetek ustawowych, umowa o świadczenie usługi, odsetka ustawowa za opóźnienie, podstawa umowy przelewu wierzytelności, wierzyciel pierwotny, pozwany, pozew, termin płatności, odsetki naliczone, należność, wykazany sposób, odsetka, załącznik
Zobacz»

I C 1908/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 31 października 2014

Data publikacji: 25 listopada 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, odsetka karna, pozwany, bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • uznanie powództwa, umowa przelewu wierzytelności, usługa płatności, zbyta wierzytelność, nabywca, odsetka karna, należne oprocentowanie, zbywca, cesja, saldo debetowe, pozwany, prowizja, opłata manipulacyjna, dostawca usługi, koszt i opłata, bank, stosunek zobowiązaniowy, cesjonariusz, cedent, odsetka ustawowa od kapitału
Zobacz»

II Ca 406/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 20 września 2016

Data publikacji: 20 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, twierdzenie powodów, pozwany, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • załącznik, umowa pożyczki gotówkowej, umowa przelewu wierzytelności, twierdzenie powodów, fundusz inwestycyjny, uzasadniona wątpliwość, twierdzenie powoda o okolicznościach, zawarcie umowy sprzedaży wierzytelności, rata, przedmiot umowy przelewu, pozwany, poprzednik prawny, umowa cesji wierzytelności, pozew, koszt zastępstwa adwokackiego, przedmiot umowy cesji, przedstawiona umowa, podstawa stosunku prawnego, numer umowy, wierzyciel pierwotny
Zobacz»

I C 3364/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 20 listopada 2017

Data publikacji: 26 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

wyrok zaoczny, pozwany, umowa przelewu wierzytelności, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wyrok zaoczny, legitymacja do dochodzenia roszczenia, pozwany, umowa przelewu wierzytelności, załącznik do umowy, prawdziwe twierdzenie powoda, nowy wierzyciel, uzasadniona wątpliwość, zbywca, pozew, forma elektroniczna, pierwotny wierzyciel, przejście uprawnienia, sprzedaż wierzytelności, tytuł egzekucyjny, dokument i kserokopia, pewne nakłady, pisemna lista, przedstawiony dowód, pierwsza rata
Zobacz»

III Ca 941/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 27 października 2016

Data publikacji: 19 stycznia 2017

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, wyrok zaoczny, odsetka, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa przelewu wierzytelności, hajduk, przyznanie limitu kredytowego, umowa o przyznanie limitu, załącznik, zaskarżony wyrok zaoczny, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyrok zaoczny, wymagalność, odsetka, kwota należności główna, udzielenie limitu, nieczytelny numer, dokument, umowa cesji wierzytelności, pozwany, istnienie zobowiązania, bankowy tytuł egzekucyjny, zgodność z oryginałem, ograniczenie kognicji
Zobacz»

I C 1293/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 12 lipca 2017

Data publikacji: 16 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, pozwany, wyrok zaoczny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa przelewu wierzytelności, wierzyciel pierwotny, przeniesienie prawa, umowa o przelew wierzytelności, pozwany, wyrok zaoczny, treść prawdziwa, kopia z oryginału, przedmiot świadczenia, rejonowy lublin, zgodność kopii, ciągu umów, odsetka i należność, kserokopia umowy przelewu, procesowy odpowiednik, wspominana umowa, nabywca, uzasadniona wątpliwość, zachód, konieczność przeprowadzenia przez sąd
Zobacz»

V ACa 271/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 5 stycznia 2017

Data publikacji: 15 lutego 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

odsetki ustawowe, opóźnienie, umowa, przelew wierzytelności, pozwany, kapitał
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • odsetki ustawowe, odsetka ustawowa za opóźnienie, umowa sprzedaży wierzytelności, opóźnienie, umowa kredytowa, umowa, odsetki umowne, dzień zapłaty, kredytodawca, cedent, rata kredytowa, przelew wierzytelności, przedmiot przelewu, pozwany, przesyłka, wypowiedzenie umowy kredytu, kwota należności główna, cesja, kapitał, wierzytelności niewymagalne
Zobacz»

III Ca 356/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 16 kwietnia 2018

Data publikacji: 30 sierpnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, wyrok zaoczny, twierdzenie powodów, pozew, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • baza prawna, umowa przelewu wierzytelności, wyciąg z elektronicznego załącznika, przeniesienie prawa i obowiązków, legitymacja czynna, zawiadomienie o cesji wierzytelności, wyrok zaoczny, pożyczka bankowa, obowiązek wynikający z umowy, twierdzenie powodów, uzasadniona wątpliwość, zadanie powodów, pozew, wykładnia polegająca na uznaniu, pierwotny wierzyciel, nabywca wierzytelności, pozwany, opisaną wątpliwość, odmienne postrzeganie, przepis obowiązującego prawa materialnego
Zobacz»

III Ca 126/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 6 czerwca 2017

Data publikacji: 1 września 2017

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

odsetka karna, umowa przelewu wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, odsetka karna, przelewana wierzytelność, spółka komandytowa, narodowy bank polski, umowa przelewu wierzytelności, spółdzielcza kasa oszczędnościowo, nakaz zapłaty sądu rejonowego, cesja, stop kredytu lombardowego, stopa referencyjna, czterokrotność, kapitał pożyczki, odsetka maksymalna, odsetki umowne, ustanie członkostwa, stopa kredytu lombardowego narodowego, cedent, cofnięcie pozwu, pożyczkodawca
Zobacz»

IX Ca 575/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 23 maja 2018

Data publikacji: 3 lipca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

wyrok zaoczny, pozwany, pozew, twierdzenie powodów, umowa przelewu wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, grzybek, wyrok zaoczny, postępowanie uproszczone, uzasadniona wątpliwość, pozwany, kredyt konsumencki, pozew, twierdzenie powodów, załącznik do umowy przelewu, sprawa na posiedzenie niejawne, umowa cesji wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności, przedmiot przelewu, wydanie wyroku zaocznego, nabycie wierzytelności, trafny zarzut naruszenia, umowa ramowa, udowodnienie, pierwotny wierzyciel
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Sadło
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Aneta Szałkiewicz-Łosiak
Data wytworzenia informacji: