Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1671/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku z 2015-12-16

VI ACa 62/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 5 kwietnia 2017

Data publikacji: 20 stycznia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

przelew wierzytelności, bank, wyrok zaoczny, umowa, pozwany, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • przelew wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności, bank, wyrok zaoczny, numer umowy, umowa, oddział w polsce, podstawa faktyczna wyroku zaocznego, twierdzenie o okolicznościach faktycznych, wydruk, pozwany, uzasadniona wątpliwość, pozew, przytoczenie faktyczne, twierdzenie powoda o okolicznościach, prawo bankowe, załącznik, przelana wierzytelność, moc prawna dokumentu urzędowego, faktyczny powód
Zobacz»

I C 727/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej

Data orzeczenia: 24 marca 2016

Data publikacji: 1 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

wierzytelność, wyrok zaoczny, bank, odsetka, przelew, pozwany, umowa bankowa, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, bankowy tytuł egzekucyjny, wyrok zaoczny, kserokopia, bank, odsetka maksymalna, umowa sprzedaży wierzytelności, odsetka, pierwotny wierzyciel, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyciąg z księgi, przelew, kredyt, pozwany, umowa bankowa, pozew, uzasadniona wątpliwość, zawiadomienie o przelewie, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, odsetka umowna i karna
Zobacz»

I C 1313/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 21 lutego 2017

Data publikacji: 14 września 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

kwota niespłaconego kapitału, umowa, wyrok zaoczny, bank, przelew wierzytelności, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wykaz wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, forma papierowa, kwota niespłaconego kapitału, umowa, pierwotny wierzyciel, notarialne poświadczenie podpisów, wyrok zaoczny, strona powodowa, termin rozprawy, bankowy tytuł egzekucyjny, umowa zawarta w dniach, strona banku, bank, umowa pożyczki gotówkowej, umowa przelewu wierzytelności, załącznik, uzasadniona wątpliwość, przelew wierzytelności, pozew
Zobacz»

I C 3364/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 20 listopada 2017

Data publikacji: 26 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

przelew wierzytelności, wyrok zaoczny, umowa, pozwany, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • przelew wierzytelności, wyrok zaoczny, umowa, legitymacja do dochodzenia roszczenia, pozwany, umowa przelewu wierzytelności, załącznik do umowy, prawdziwe twierdzenie powoda, nowy wierzyciel, uzasadniona wątpliwość, zbywca, pozew, forma elektroniczna, pierwotny wierzyciel, przejście uprawnienia, sprzedaż wierzytelności, tytuł egzekucyjny, dokument i kserokopia, pewne nakłady, pisemna lista
Zobacz»

X C 680/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 16 maja 2018

Data publikacji: 21 maja 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

przelew wierzytelności, bank, wyrok zaoczny, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzyciel pierwotny, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, uznanie twierdzeń powoda, dzień sporządzenia pozwu, przelew wierzytelności, pożyczka, powodowy fundusz, nabywca, bank, całkowita kwota, prawdziwe twierdzenie powoda, prawdziwość twierdzeń powoda, przedmiot przelewu, przeniesienie wierzytelności, wydanie wyroku zaocznego, ciężar udowodnienia faktów, wyrok zaoczny, dochodzona wierzytelność, nabycie wierzytelności, pozwany
Zobacz»

I C 1028/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 25 sierpnia 2015

Data publikacji: 15 września 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

przelew wierzytelności, umowa, kwota niespłaconego kapitału, bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • przelew wierzytelności, czterokrotność stopy lombardowej, umowa przelewu wierzytelności, wyciąg z umowy, umowa, umowa kredytowa, odsetka karna, umowa o kredyty, skuteczne przejście, agio, bank na podstawie umowy, dzień wniesienia pozwu, kwota niespłaconego kapitału, sprawa na podstawie dokumentu, załącznik dołączony do pozwu, przedmiot umowy przelewu, uzasadniona wątpliwość, bank, zestawienie wierzytelności, twierdzenie powodów
Zobacz»

I C 1593/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2016

Data publikacji: 10 października 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

bank, umowa, przelew wierzytelności, wyrok zaoczny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • bank, umowa o kartę kredytową, bankowy tytuł egzekucyjny, umowa, przelew wierzytelności, umowa cesji, przyznanie limitu, umowa przelewu wierzytelności, szczególną wątpliwość, konkretna wierzytelność, smalec, poprzedni wierzyciel, projekt dokumentu, cesja wierzytelności, istnienie roszczenia, nabycie wierzytelności, wyciąg, rodzaj umowy, domniemanie prawdziwości twierdzeń powoda, wyrok zaoczny
Zobacz»

I C 1329/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 20 stycznia 2017

Data publikacji: 14 września 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

pozew, przelew wierzytelności, umowa, wyrok zaoczny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • fakt nabycia wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności, pozew, przelew wierzytelności, umowa, spółka komandytowo-akcyjna, wykaz wierzytelności, wierzytelność na nabywcę, wyrok zaoczny, elektroniczne postępowanie upominawcze, termin rozprawy, odbitka, cesja wierzytelności, strona powodowa, ksero, program telewizyjny, kserokopia umowy, podstawa umowy cesji, pozew powodów, uzasadnienie pozwów
Zobacz»

I C 1560/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 17 marca 2017

Data publikacji: 24 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

pozew, przelew wierzytelności, umowa, wyrok zaoczny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • fakt nabycia wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności, pozew, przelew wierzytelności, umowa, nota obciążeniowa, odpowiedzialność spółki, wykaz wierzytelności, wierzytelność na nabywcę, wyrok zaoczny, kserokopia, elektroniczne postępowanie upominawcze, termin rozprawy, odbitka, spółka komandytowo-akcyjna, cesja wierzytelności, umowa cesji, strona powodowa, ksero, program telewizyjny
Zobacz»

I C 110/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 12 maja 2017

Data publikacji: 11 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

przelew wierzytelności, umowa, cedowana wierzytelność, wyrok zaoczny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • przelew wierzytelności, cedent, spółka jawna, przelew wierzytelności przyszłych, ostateczny wykaz, pożyczka, umowa, przedmiot przelewu, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wykaz wierzytelności, umowa dotycząca przelewu wierzytelności, cesjonariusz, wierzytelność na nabywcę, cedowana wierzytelność, wyrok zaoczny, oświadczenie o dokonaniu, termin rozprawy, umowa z dniem, cesja wierzytelności, określona wierzytelność
Zobacz»

I C 1334/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 20 stycznia 2017

Data publikacji: 14 września 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

wyrok zaoczny, pozew, umowa, przelew wierzytelności, odsetka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • pierwotny wierzyciel, odbitka, źródło wierzytelności, umowa sprzedaży wierzytelności, wierzytelność na nabywcę, wyrok zaoczny, kserokopia, pozew, odsetki umowne, umowa, umowa przelewu wierzytelności, twierdzenie strony powodowej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, odsetka w wysokości czterokrotności, wypowiedzenie, wysokość czterokrotności stopy kredytu, przelew wierzytelności, odsetka, ksero, czterokrotność stopy kredytu lombardowego
Zobacz»

I C 1454/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pleszewie

Data orzeczenia: 21 października 2015

Data publikacji: 22 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

przelew wierzytelności, odsetka, umowa, pozwany, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzyciel pierwotny, przelew wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności, odsetka, zachowanie dłużników, wyciąg z elektronicznego załącznika, umowa sprzedaży wierzytelności, załącznik do umowy cesji, świadczenie główne, załącznik do umowy sprzedaży, umowa o kartę kredytową, umowa, kapitalizacja odsetek, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, pozew roszczenia, pozwany, przedmiotowa wierzytelność, pozwana wierzytelność, pozew, czynność rachunkowa
Zobacz»

I Ca 150/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 3 kwietnia 2018

Data publikacji: 14 maja 2018

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

przelew wierzytelności, bank, umowa, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • cedent, przelew wierzytelności, umowa cesji, legitymacja czynna, umowa przelewu wierzytelności, bank, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, istnienie zobowiązania, portfel wierzytelności, cesja wierzytelności, wydruk, umowa, wyciąg z księgi rachunkowej, nabywana wierzytelność, pozwana wierzytelność, cesjonariusz, wysokość i wymagalność, pozwany, zakres legitymacji, niewłaściwa wykładnia
Zobacz»

I C 1046/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Choszcznie

Data orzeczenia: 17 lutego 2016

Data publikacji: 15 marca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

umowa bankowa, bank, przelew wierzytelności, pozwany, pozew, należność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa bankowa, bank, przelew wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, nabywca, wyciąg z księgi rachunkowej, należność główna, fundusz inwestycyjny, pozwany, konstytucja, moc prawna dokumentu urzędowego, zwrot na warunkach, fakt nabycia wierzytelności, pozew, należność, umowa kwot, załącznik do umowy cesji, pierwotny wierzyciel, postępowanie cywilne
Zobacz»

I C 1558/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 8 marca 2018

Data publikacji: 19 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

przelew wierzytelności, wyrok zaoczny, umowa, pozwany, pozew, należność, odsetka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • subfundusz, przelew wierzytelności, fundusz inwestycyjny, cesja, faktura i nota obciążeniowa, wyrok zaoczny, stop odsetek ustawowych, stopa odsetek ustawowych, umowa o świadczenie usługi, odsetka ustawowa za opóźnienie, podstawa umowy przelewu wierzytelności, wierzyciel pierwotny, umowa, pozwany, pozew, termin płatności, odsetki naliczone, należność, wykazany sposób, odsetka
Zobacz»

VIII C 2092/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 11 kwietnia 2018

Data publikacji: 12 czerwca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

umowa, przelew wierzytelności, niespłacony kapitał, wyrok zaoczny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • kapitał pożyczki, glosa do uchwały, umowa, umowa pożyczki, przelew wierzytelności, niespłacony kapitał, cesja wierzytelności przyszła, komentarz, oznaczenie wierzytelności, artykuł, twierdzenie faktyczne, pożyczkodawca, przedmiotowe powództwo, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, dokonanie cesji, wyrok zaoczny, umowa o przelew wierzytelności, dzień cesji, kodeks cywilny, nadzieja
Zobacz»

X C 2508/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 30 października 2017

Data publikacji: 2 listopada 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

umowa, bank, przelew wierzytelności, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzyciel pierwotny, limit kredytowy, nabywca, ostateczny termin spłaty, fundusz inwestycyjny, umowa, karta, fundusz sekurytyzacyjny, bank, przelew wierzytelności, prawdziwe twierdzenie, sprzedaż wierzytelności, korzystanie z kapitału, siedziba, dowód nabycia, załącznik, pozew wierzytelności, pozwany, wezwanie do zapłaty, zawiadomienie o zmianie
Zobacz»

I C 1700/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 7 lutego 2014

Data publikacji: 13 maja 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

wierzytelność, bank, umowa, przelew, odsetka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, bank, nabycie wierzytelności, umowa sprzedaży wierzytelności, umowa, odsetka zaległa, umowa pożyczki, tabela, przelew, cena, pożyczkobiorca, oprocentowanie, odsetka karna, kapitał, dzień zawarcia umowy, puste miejsce, źródło w umowie, odsetka, rachunek banku, druk umowy
Zobacz»

I C 1816/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 30 sierpnia 2017

Data publikacji: 3 października 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

cesja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa cesji, nabycie wierzytelności, pierwotny wierzyciel, obrót wierzytelności, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, należność główna, warunkowa umowa, wyrok zaoczny, wyciąg z księgi rachunkowej, należność, pozwany, należność w sytuacji, dzień cesji, procesowy odpowiednik, cesja wierzytelności, integralna część umowy sprzedaży, wyciąg z elektronicznego załącznika, umowa, pozew
Zobacz»

IX Ca 575/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 23 maja 2018

Data publikacji: 3 lipca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

umowa, przelew wierzytelności, wyrok zaoczny, pozwany, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, umowa, grzybek, przelew wierzytelności, wyrok zaoczny, postępowanie uproszczone, uzasadniona wątpliwość, pozwany, kredyt konsumencki, pozew, twierdzenie powodów, załącznik do umowy przelewu, sprawa na posiedzenie niejawne, umowa cesji wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności, przedmiot przelewu, wydanie wyroku zaocznego, nabycie wierzytelności, trafny zarzut naruszenia, umowa ramowa
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Sadło
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Aneta Szałkiewicz-Łosiak
Data wytworzenia informacji: