Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1226/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku z 2019-03-01

I C 1655/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 10 marca 2015

Data publikacji: 14 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

licznik, zużycie energii, energia elektryczna, pobór energii, faktura, układ
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bezpodstawne wzbogacenie
 • Ważne frazy
  • licznik, zużycie energii, przekładnia, energia elektryczna, przekładnik prądowy, zużycie energii elektrycznej, zasilanie placu budowy, wskazanie liczników, pomiar energii, pobór energii, faktura, faktura vat, zużyte energie, licznik energii, układ pomiaru, układ zasilania, układ, układ pomiarowy, numer fabryczny, typ
Zobacz»

I C 1506/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 4 lipca 2016

Data publikacji: 26 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

licznik, należność, faktura, energia elektryczna, zużycie energii
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bezpodstawne wzbogacenie
 • Ważne frazy
  • licznik, sporna faktura, należność, faktura, energia elektryczna, wymiana licznika, prąd, zużycie energii, okres sporny, reklamacja, zastrzeżenie zwrotu, nieruchomość powoda, odczyt rzeczywisty, potwierdzenie przelewu, rejonowy gdańsk, naliczenie należności, północ, zdemontowany licznik, energia czynna, wstrzymanie dostarczania energii
Zobacz»

I Ca 267/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 12 września 2019

Data publikacji: 10 grudnia 2019

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

licznik, energia elektryczna, pobór energii, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bezpodstawne wzbogacenie
 • Ważne frazy
  • licznik, rozmagnesowanie, energia elektryczna, wyładowanie atmosferyczne, licznik energii elektrycznej, magnes, uszkodzenie licznika, pobór energii, pomiar, zawyżenie, przepięcie, silne pole magnetyczne, nielegalny pobór energii, pozwany, umowa sprzedaży energii elektrycznej, ciężar dowodu, zakres sieci i instalacja, zewnętrzne pole magnetyczne, pobór energii elektrycznej, działający licznik
Zobacz»

XXIII Ga 1619/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 10 lutego 2017

Data publikacji: 20 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

licznik, energia elektryczna, zużycie energii, faktura
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bezpodstawne wzbogacenie
 • Ważne frazy
  • licznik, energia elektryczna, błędne odczyty, odczyt licznika, zużycie energii, faktura, warszawa w warszawie, najem, roszczenie, nie wymiany, nienależne świadczenie, zużycie prądu, kaucja, koszt zużycia energii elektrycznej, punkt widzenia odbiorcy, licznik energii elektrycznej, wskazanie liczników, jednostka, okres przedawnienia, termin przedawnienia
Zobacz»

VII Ga 56/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 19 maja 2017

Data publikacji: 10 lipca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

energia elektryczna, pozwany, licznik, zużycie energii, faktura
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bezpodstawne wzbogacenie
 • Ważne frazy
  • energia elektryczna, umowa sprzedaży energii elektrycznej, świadczenie usługi dystrybucji, pozwany, energia elektryczna i świadczenie, operator systemu dystrybucyjnego, umowa kompleksowa sprzedaży energii, usługa dystrybucyjna, licznik, zużycie energii, dostawca energii elektrycznej, termin płatności, dostarczanie energii elektrycznej, sprzedawca energii elektrycznej, bezpodstawne wzbogacenie, pełnomocnictwo, zużycie energii elektrycznej, faktura, faktura vat, dzień zapłaty
Zobacz»

IX Ca 26/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 8 maja 2019

Data publikacji: 13 czerwca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

pozwany, faktura, uniknięcie przymusu, należność, licznik, opłata za energię elektryczna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bezpodstawne wzbogacenie
 • Ważne frazy
  • faktura z terminem płatności, interwenient uboczny, pozwany, faktura, dostawa energii elektryczna, uniknięcie przymusu, dostarczanie energii elektrycznej, wznowienie dostarczania, operator, wznowienie dostaw, umowa kompleksowa, należność, wstrzymanie dostarczania energii, odczyt licznika, nadpłata, licznik, pozwana energia elektryczna, opłata za energię elektryczna, zapłata, wpłata w dniach
Zobacz»

V ACa 312/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 5 lipca 2017

Data publikacji: 11 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

energia elektryczna, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bezpodstawne wzbogacenie
 • Ważne frazy
  • energia elektryczna, ilość energii, bezpodstawne wzbogacenie, sprzedawca energii, przysporzenie, operator systemów, pozwany, dystrybucja energii, odbiorca świadczenia, kierowanie roszczenia, system dystrybucyjny, zbieg roszczeń, nienależne świadczenie, zmiana sprzedawcy, należność za energię, mechanizm, jednostka energii elektrycznej, błąd w rozliczeniach, uczestnik rynku, podmiot
Zobacz»

IX GC 2332/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 22 listopada 2016

Data publikacji: 1 marca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

energia elektryczna, zużycie energii, pozwany, faktura
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bezpodstawne wzbogacenie
 • Ważne frazy
  • energia elektryczna, zużycie energii, faktyczne zużycie energii, kibic, stoisko, zużycie prądu, strefa, zużycie energii elektrycznej, zużyta energia elektryczna, pozwany, metoda pomiarów, zaliczka, umowa konsorcjum, partner, podstawa pomiaru, instalacja, wypowiedzenie pełnomocnictwa, zeznanie świadków, faktura, rola posłańców
Zobacz»

I C 247/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 12 października 2016

Data publikacji: 15 listopada 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

energia elektryczna, zużycie energii, pozwany, faktura
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bezpodstawne wzbogacenie
 • Ważne frazy
  • energia elektryczna, grupa taryfowa, powstanie korzyści, nadpłata, zużycie energii elektrycznej, zużycie energii, rejonowy gdańsk, umowa sprzedaży energii elektrycznej, północ, reklamacja, faktura korygująca, pozwany, spełnienie świadczenia, zużyta energia elektryczna, zapłata konkretna, współzależność, numer rachunków bankowy, faktura, powództwo, pismo powoda
Zobacz»

I C 1026/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 4 marca 2014

Data publikacji: 30 maja 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

energia elektryczna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bezpodstawne wzbogacenie
 • Ważne frazy
  • energia elektryczna, podatek akcyzowy, producent energii, kwotę złota, nabywca końcowy, dzień zapłaty, akcyza, nadpłata, implementacja dyrektywy, równowartość podatku, nienależne świadczenie, sprzedaż energii, dyrektywa rady, sprawa restrukturyzacji, wytwarzanie i sprzedaż, obowiązek wydania korzyści, dostosowanie, śródmieście w warszawie, dostawa, regulowanie podatków
Zobacz»

I ACa 782/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 4 lipca 2014

Data publikacji: 13 stycznia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • energia cieplna, energia, jednostka wojskowa, licznik, modernizacja, gaz, pozwany, pozew wzajemny, opinia politechniki, program oszczędnościowy, dostarczona energia, umowa, pozew główny, paliwo, kotłownia, kocioł, zużycie ciepła, wartość opałowa, przetarg, cena
Zobacz»

I ACa 1593/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 22 września 2016

Data publikacji: 24 listopada 2016

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • energia elektryczna, umowa kompleksowa, sprzedaż energii elektrycznej, zwyczaj, roku zużyć, pozwana spółka, przetarg, stawka dzienna, zakup energii, okres wypowiedzenia umowy, pozwany, łącząca strona stosunku, dwumiesięczny termin, aneks, cena energii elektrycznej, strona stosunku prawnego, termin wypowiedzenia umowy, zużyta energia elektryczna, miesięczny termin wypowiedzenia, na czas
Zobacz»

I Ca 146/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 27 czerwca 2013

Data publikacji: 20 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • energia elektryczna, dostawca energii, analizowana sprawa, ustawowa odsetka i koszt, odsetka i koszt procesu, obowiązek zapłaty należności głównej, konstrukcja bezpodstawnego wzbogacenia, kolejny nakaz zapłaty, pobierana energia, rzeczony lokal, zapłata kwoty głównej, dzień zapłaty, umowa na dostawę energii, umowa o dostarczanie energii, zapłata w postępowaniu upominawczym, pozwany, uiszczanie, dostarczanie energii elektrycznej, podgórze w krakowie, nakaz zapłaty w postępowaniu
Zobacz»

XV Ca 1406/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 23 kwietnia 2015

Data publikacji: 14 sierpnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • postępowanie egzekucyjne, nadpłata, pozwany, podstawie odczytów, dłużniczka, należność, wierzyciel, egzekucja, opłata za energię elektryczna, wniosek egzekucyjny, dzień zapłaty, nakaz zapłaty, poznanie, czynność zmierzająca do wyegzekwowania, komornik kwot, szkoda, pozwana spółka, nienależne świadczenie, zaległość, istniejące zadłużenie
Zobacz»

XII Ga 354/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 4 grudnia 2018

Data publikacji: 29 sierpnia 2019

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • mnożna, licznik, układ pomiarowy, układ, zużycie energii, przekładnik prądowy, kilowatogodzina, faktura, energia elektryczna, zlecenie, strona powodowa, data wystawienia faktury, faktura korygująca, przedawnienie, korekta faktury, wymiana licznika, cyfra, pozwany, ilość energii, prąd
Zobacz»

I C 872/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 9 listopada 2016

Data publikacji: 29 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • energia elektryczna, wyrok zaoczny, dostawa energii elektryczna, okres dostawy, świadczenie usług przesyłowych, podstawa do dania wiary, posiadanie przedmiotowego lokalu, dowód faktury, ocena zasadności wysokości, energia elektryczna i świadczenie, zrealizowanie obowiązku, samoistne posiadanie przedmiotowe, obowiązek meldunkowy, fakt zameldowania, umowa sprzedaży energii elektrycznej, załączona faktura, koszt procesu powodów, faktura, sprecyzowanie pozwu, badanie i ocena
Zobacz»

I C 324/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 19 maja 2016

Data publikacji: 4 kwietnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sieć cieplna, zużycie, nota, wpięcie, zużycie ciepła, spółka komandytowa, potrzeba centralnego ogrzewania, pozwany, energia, zużycie energii cieplnej, budynek, powodowa wspólnota, węzeł ciepłowniczy, przebudowa sieci, licznik, wspólnota mieszkaniowa, planowana zabudowa, pożyczka, odsetki ustawowe, porozumienie
Zobacz»

II Ca 119/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 14 października 2014

Data publikacji: 22 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pobór energii, nielegalny pobór energii elektrycznej, energia elektryczna, gniazdo, porozumienie, spłata zadłużenia, choroba psychiczna, nielegalne podłączenie, rozpoznawanie znaczenia, dostawa prądu, ponowne otwieranie, licznik, skutek nieważności, sprawa spłaty, możliwość świadomego podjęcia, pominięciem liczników, bezpodstawne wzbogacenie, mieszkanie, postępowanie przygotowawcze, dom starców
Zobacz»

I C 24/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 7 maja 2014

Data publikacji: 3 czerwca 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ogrzewanie powierzchni, koszt ogrzewania lokalu, grzejnik, faktura, zaliczka na poczet kosztów, sezon grzewczy, zużycie energii, zakończenie sezonu, koszt ogrzania, zużycie energii cieplnej, izolacja cieplna, ograniczenie powierzchni, podstawa faktury, rozliczenie zużycia, wojskowa agencja mieszkaniowa, budynek, koszt centralnego ogrzewania, aneks, zwrot nadpłaty, ostateczne rozliczenie
Zobacz»

I ACa 194/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 19 kwietnia 2017

Data publikacji: 11 lipca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • faktura, powodowa gmina, przelew, wykonanie pracy, pozwany, członka zarządu powódki, główny księgowy, umowa ustna, reprezentowanie gminy, świadek, dziczka, prowadzenie przez powódkę działalności, pozwana spółka, decyzja urzędu skarbowego, twierdzenie powódki, zwrot nienależnego świadczenia, mazur, kontrola urzędu, przedmiot pracy, praca w budynkach
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Sadło
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Marek Jasiński
Data wytworzenia informacji: