Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 783/14 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku z 2015-11-05

V ACa 43/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 6 lipca 2020

Data publikacji: 13 listopada 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

oświadczenie o potrąceniu, umowa cesji, pozwany, umowa przelewu wierzytelności, potrącenie wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • oświadczenie o potrąceniu, umowa cesji, faktura korygująca, pozwany, rabat, zakaz cesji, sprzedaż nieruchomości, akt notarialny, umowa przelewu wierzytelności, wielomilionowe zadłużenie, współpraca z dniem, towar, dokument, umowa o współpracy, kompensata, obowiązek zapłaty ceny, brak rozważenia, zapłata ceny sprzedaży, przedmiot umowy cesji, potrącenie wierzytelności
Zobacz»

X GC 157/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 22 sierpnia 2016

Data publikacji: 30 sierpnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

oświadczenie o potrąceniu, tytuł wykonawczy, wierzyciel, egzekucja, klauzula wykonalności, potrącenie wierzytelności, przelew, cesja wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • oświadczenie o potrąceniu, tytuł wykonawczy, dłużnik, wierzyciel, egzekucja, klauzula wykonalności, spółka jawna, potrącenie wierzytelności, lublin, oświadczenie woli, zajęcie wierzytelności, nakaz zapłaty, przelew, cesja wierzytelności, adresat, wydział gospodarczy, siedziba, komornik, powództwo o pozbawienie, przesłanka potrącenia
Zobacz»

VII AGa 1547/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 25 września 2019

Data publikacji: 9 grudnia 2019

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, egzekucja, tytuł wykonawczy, wierzyciel, cedent, przelew, cesja, pozwany, cesjonariusz
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, egzekucja, dłużnik, tytuł wykonawczy, wierzyciel, cedent, kara umowna, przelew, tytuł egzekucyjny, cesja, pozwany, zarzut potrącenia, wierzytelność przyszła, świadczenie, postępowanie egzekucyjne, wierzytelność cedenta, wszczęcie egzekucji, cesjonariusz, strona powodowa
Zobacz»

I ACa 539/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 12 grudnia 2018

Data publikacji: 25 stycznia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

oświadczenie o potrąceniu, umowa cesji, potrącenie wierzytelności, cesja wierzytelności, wykonalność, pozwany, tytuł wykonawczy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • oświadczenie o potrąceniu, umowa cesji, weksel, umowa joint, potrącenie wierzytelności, cesja wierzytelności, cena sprzedaży, umowa poręczenia, potrącenie wzajemne wierzytelności, termin płatności, umowa cesji wierzytelności, wykonalność, służebność, wpływ błędów, droga potrącenia, pozwany, porozumienie, lokal, droga cesji, tytuł wykonawczy
Zobacz»

I ACa 637/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 12 listopada 2015

Data publikacji: 30 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

cedent, umowa cesji, klauzula wykonalności, przelew, tytuł wykonawczy, oświadczenie o potrąceniu, cesja wierzytelności, pozwany, egzekucja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • poznanie, cedent, umowa cesji, nakaz zapłaty, klauzula wykonalności, przelew, tytuł wykonawczy, zastrzeżenie zwrotu, oświadczenie o potrąceniu, cesja wierzytelności, dłużnik, zbywca, pozwany, egzekucja, zawarcie umowy cesji, skarga kasacyjna, oświadczenie powoda o potrąceniu, wzajemna wierzytelność, nabywca, uprawnienie wierzyciela
Zobacz»

V ACa 54/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 14 grudnia 2017

Data publikacji: 17 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

pozwany, cesja, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, umowa, przelew wierzytelności, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • spółka, pozwany, podłoga sportowa, wierzytelność o zapłatę, cesja, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, usunięcie wad i usterek, listwa progowa, umowa, rejestr przedsiębiorców, faktura końcowa, potrącenie z wierzytelności, gwarancja ubezpieczeniowa, przelew wierzytelności, nakaz zapłaty, zawiadomienie o cesji, zapłata kwot, dzień odbioru robót, świadczenie niepieniężne, wierzyciel
Zobacz»

I C 1878/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 11 czerwca 2015

Data publikacji: 9 stycznia 2016

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

cedent, należność główna, potrącenie wierzytelności, cesja wierzytelności, oświadczenie o potrąceniu, wykonalność, tytuł wykonawczy, umowa przelewu, umowa cesji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cedent, śródmieście, należność główna, wiadomość o przelewie, potrącenie wierzytelności, cesja wierzytelności, oświadczenie o potrąceniu, koszt zastępstwa w postępowaniu, wykonalność, dłużnik, tytuł wykonawczy, umowa przelewu, umowa cesji, przelana wierzytelność, komornik sądowy przy sądzie, koszt tłumacza, postępowanie egzekucyjne, pismo pełnomocnika strony, zbywca, kwiecień
Zobacz»

I ACa 494/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 6 listopada 2015

Data publikacji: 30 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

oświadczenie o potrąceniu, przelew, potrącenie wierzytelności, tytuł wykonawczy, pozwany, klauzula wykonalności, egzekucja, cesja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • oświadczenie o potrąceniu, przelew, potrącenie wierzytelności, tytuł wykonawczy, pozbawienie wykonalności, faworyzowanie strony, pozwany, dłużnik, klauzula wykonalności, skuteczność cesji, sprawa o pozbawienie, egzekucja, podstawa opodatkowania, sprawa o sygnaturze, cesja, roszczenie, skuteczność zwalczania, przesłanka odpowiedzialności deliktowej, odsetka i koszt procesu, zmniejszenie podatku
Zobacz»

I ACa 400/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 28 lipca 2016

Data publikacji: 20 października 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

pozwany, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • kara umowna, nota księgowa, zarzut potrącenia, pozwany, wierzytelność o zapłatę, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, dług, zarzut od nakazów zapłaty, paragraf, przedstawienie do potrącenia, składające oświadczenia, umorzenie wierzytelności powoda, wierzytelność przedstawiona do potrącenia, wola, skuteczne oświadczenie o potrąceniu, część wierzytelności, umowa z dniem, faktura końcowa, doręczenie, adresat
Zobacz»

VIII C 1132/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 19 lutego 2015

Data publikacji: 6 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

oświadczenie o potrąceniu, tytuł wykonawczy, cesja wierzytelności, przelew wierzytelności, klauzula wykonalności, umowa cesji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • oświadczenie o potrąceniu, tytuł wykonawczy, syndyk, lista wierzytelności, zbywca, cesja wierzytelności, masa upadłości, poprzedni wierzyciel, ostateczny plan podziału, skuteczne oświadczenie o potrąceniu, przelew wierzytelności, klauzula wykonalności, cesja wierzytelności powoda, wykonawcza wykonalność, wiedza o przelewie wierzytelności, zeznanie prezesa zarządu, złożenie skutecznego oświadczenia, umowa cesji, otrzymanie przez dłużnika, komisarz
Zobacz»

I ACa 17/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 23 lipca 2019

Data publikacji: 20 września 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

cedent, przelew, cesja, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, cesjonariusz
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • korzystanie z nieruchomości, cedent, przelana wierzytelność, korzystanie z rzeczy, przelew, istnienie stosunku najmu, samoistny posiadacz, cesja, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie, nieruchomość powoda, czynsz, istnienie umowy najmu, złożenie oświadczenia o potrąceniu, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, cesjonariusz, materiał procesowy, zaniechanie weryfikacji, wierzytelność powodów, wierzytelność dłużnika, otrzymanie przez dłużnika
Zobacz»

I ACa 761/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 listopada 2016

Data publikacji: 19 stycznia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

oświadczenie o potrąceniu, tytuł wykonawczy, wykonalność, potrącenie wierzytelności, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • oświadczenie o potrąceniu, tytuł wykonawczy, wzajemna wierzytelność, wierzytelność powódki, zakończenie inwestycji, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie, wymagalność wierzytelności, wykonalność, potrącenie wierzytelności, obsługa kredytu, pozwany, zaskarżalność, bezumowne korzystanie z nieruchomości, budynek, zdewastowanie, pozbawienie wykonalności, umorzenie wierzytelności, odszkodowanie za utratę wartości, data składania, dokonanie potrącenia
Zobacz»

I ACa 1251/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 20 lutego 2015

Data publikacji: 20 kwietnia 2015

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

umowa cesji, potrącenie wierzytelności, oświadczenie o potrąceniu, przelew, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa cesji, zbywca, potrącenie wierzytelności, oświadczenie o potrąceniu, dochodzona wierzytelność, przelew, skuteczność oświadczenia o potrąceniu, piasek, zawarcie umowy faktoringu, skuteczne potrącenie, wierzytelność przedstawiona do potrącenia, podstawa umowy cesji, zarzut potrącenia, faktura, faktor, dłużnik, pozwany, zawiadomienie o przelewie, możliwość potrącenia, spółka
Zobacz»

V ACa 607/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 27 maja 2019

Data publikacji: 9 sierpnia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

przelew, oświadczenie o potrąceniu, umowa cesji, pozwany, cesja wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • przelew, ogół praw i obowiązków, oświadczenie o potrąceniu, umowa cesji, zawiadomienie o przelewie, pozwany, poręczyciel, cesja wierzytelności, przedmiot przelewu, istnienie wierzytelności, sprzedaż ogółu praw, kserokopia, sprzeciw, wymagalność, ugoda, zbywca, przelana wierzytelność, obowiązek wspólnika spółki jawnej, umowa cesji wierzytelności, doręczenie
Zobacz»

I C 1997/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 3 listopada 2015

Data publikacji: 1 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

cedent, wierzyciel, przelew, egzekucja, potrącenie wierzytelności, cesja wierzytelności, umowa cesji, wykonalność, oświadczenie o potrąceniu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • śródmieście, cedent, dłużnik, wierzyciel, przelew, komornik sądowy przy sądzie, egzekucja, potrącenie wierzytelności, cesja wierzytelności, umowa darowizny, umowa cesji, egzekucja z udziałów, wiadomość o przelewie, nieruchomość, wykonalność, oświadczenie o potrąceniu, postępowanie egzekucyjne, zbywca, poprzedni wierzyciel, pokrzywdzenie wierzyciela
Zobacz»

I ACa 1373/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 25 stycznia 2016

Data publikacji: 15 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa przelewu, oświadczenie o potrąceniu, pozwany, cesja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, dłużniczka, wierzytelność powodów, nieruchomość, dłużnik, wymagalność, odsetki ustawowe, umowa przelewu, oświadczenie o potrąceniu, majątek wspólny, majątek osobisty, akt notarialny, sad, hipoteka, pozwany, bezumowne korzystanie z lokalu, należność, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie, prawo użytkowania, cesja
Zobacz»

I C 415/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 3 września 2019

Data publikacji: 13 stycznia 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

wierzytelność wynikająca z wyroku, wierzyciel, przelew wierzytelności, tytuł wykonawczy, cesja wierzytelności, umowa przelewu, oświadczenie o potrąceniu, klauzula wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • zajęcie wierzytelności, wierzytelność wynikająca z wyroku, wierzyciel, komornik sądowy przy sądzie, przelew wierzytelności, żądanie komornika, tytuł wykonawczy, zapłata do rąk, dłużnik, miastko, powodowa gmina, odsetka w ustawowej wysokości, wykonawcza wykonalność, cesja wierzytelności, umowa przelewu, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność należna, klauzula wykonalności, należność, poprzedni wierzyciel
Zobacz»

I C 48/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 20 lutego 2019

Data publikacji: 27 marca 2019

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, umowa przelewu wierzytelności, potrącenie wierzytelności, oświadczenie o potrąceniu, klauzula wykonalności, egzekucja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • zduńskie wola, ugoda sądowa, wydział cywilny w sprawie, tytuł wykonawczy, umowa przelewu wierzytelności, kserokopia, potrącenie wierzytelności, oświadczenie o potrąceniu, zadośćuczynienie, tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, egzekucja, podstawa powództwa, część wierzytelności, komornik, orzeczenie sądowe, wierzytelność wynikająca z czynu, składanie oświadczenia o potrąceniu, wola w sprawach, córka
Zobacz»

I ACa 829/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 30 września 2014

Data publikacji: 30 października 2014

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

wierzytelność, przelew, oświadczenie o potrąceniu, cesja, pozwany, cesjonariusz, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, przelew, oświadczenie o potrąceniu, cesja, potrącenie wierzytelności wzajemnej, pozwany, konsekwencja naruszenia prawa, przekształcenie, strona powodowa, zawiadomienie o przelewie, procesowy zarzut potrącenia, zarzut potrącenia kary umownej, wierzyciel pierwotny, dłużnik, cesjonariusz, wykonanie roboty, umowa, zapłata kary umowna, spółka, odbiór końcowy
Zobacz»

I ACa 340/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 19 czerwca 2013

Data publikacji: 30 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

potrącenie, tytuł wykonawczy, umowa przelewu wierzytelności, wykonalność, kwota, pozwany, umowa cesji, cesja wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • potrącenie, zarzut potrącenia kwot, kredyt, tytuł wykonawczy, umowa przelewu wierzytelności, wykonalność, jedyny wspólnik, pozwana spółka, kwota, pozwany, rozszerzenie powództwa, kolejny zarzut potrącenia, umowa cesji, cesja wierzytelności, umowa cesji wierzytelności, zarząd, pozbawienie wykonalności, powodowa spółka, bezpodstawne wzbogacenie, wykonawcza wykonalność
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Sadło
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Cichocka
Data wytworzenia informacji: