Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 675/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku z 2017-09-13

I Ca 459/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 23 marca 2018

Data publikacji: 11 kwietnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 89%

Wspólna treść

prawo wekslowe, przedawnienie roszczenia z weksla, weksel in blanco, weksel własny, stosunek podstawowy, zobowiązanie wekslowe, dzień płatności weksla, wypełnienie weksli, roszczenie wekslowe, wierzyciel wekslowy, data płatności, przedawnienie roszczenia ze stosunku
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, przedawnienie roszczenia z weksla, zduńskie wola, weksel in blanco, weksel własny, stosunek podstawowy, dłużnik wekslowy, zobowiązanie wekslowe, dzień płatności weksla, wypełnienie weksli, roszczenie wekslowe, wierzyciel wekslowy, ustawa prawa, roszczenie wynikające z weksla, weksel przez wierzyciela, roszczenie z weksla własnego, wystawca weksla, data płatności, pozwany, przedawnienie roszczenia ze stosunku
Zobacz»

VIII C 1059/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 8 marca 2017

Data publikacji: 10 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 89%

Wspólna treść

prawo wekslowe, weksel in blanco, umowa pożyczki, stosunek podstawowy, zobowiązanie wekslowe, weksel własny, roszczenie wekslowe, dzień płatności weksla, nakaz zapłaty, przedawnienie roszczenia z weksla
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, weksel in blanco, umowa pożyczki, stosunek podstawowy, zobowiązanie wekslowe, weksel własny, pozwany, zawarcie umowy pożyczki, dowód osobisty, roszczenie wekslowe, dzień płatności weksla, forma pisemna, nakaz zapłaty, rozprawa w dniach, przedawnienie roszczenia z weksla, uzupełnienie weksla, dowód z przesłuchania strony, numer dowodu, wystawca weksla własny, posiadacz
Zobacz»

I C 668/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 11 września 2019

Data publikacji: 20 stycznia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 89%

Wspólna treść

weksel in blanco, wypełnienie weksli, prawo wekslowe, poręczyciel wekslowy, deklaracja wekslowa, stosunek podstawowy, nakaz zapłaty, przedawnienie roszczenia, wykup, płatność weksla
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • weksel in blanco, wypełnienie weksli, prawo wekslowe, poręczyciel wekslowy, deklaracja wekslowa, umowa o udzieleniu, stosunek podstawowy, zarzut przeciwko nakazowi zapłaty, nakaz zapłaty, wystawca weksla, linia, przedawnienie roszczenia, umowa o kredyt obrotowy, weksel w związku, kredytobiorca, wierzyciel, wykup, kopia weksli, płatność weksla, dłużnik wekslowy
Zobacz»

V ACa 199/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 4 października 2019

Data publikacji: 7 stycznia 2020

Poziom podobieństwa: 88%

Wspólna treść

prawo wekslowe, weksel in blanco, poręczyciel, zobowiązanie wekslowe, weksel własny, wypełnienie weksli, roszczenie wekslowe, nakaz zapłaty, przedawnienie, stosunek podstawowy, dzień płatności weksla, wykup weksli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, weksel in blanco, poręczyciel, zobowiązanie wekslowe, wierzytelność, umowa kredytów, weksel własny, wypełnienie weksli, suma wekslowa, roszczenie wekslowe, wystawca weksla, nakaz zapłaty, przedawnienie, stosunek podstawowy, poręczenie wekslowe, dzień płatności weksla, prokura, weksel do zapłaty, podpis, wykup weksli
Zobacz»

I C 1968/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 5 lutego 2014

Data publikacji: 11 kwietnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 88%

Wspólna treść

wypełnienie weksli, weksel in blanco, prawo wekslowe, zobowiązanie wekslowe, płatność weksla, weksel własny, poręczyciel, porozumienie, przedawnienie roszczenia, deklaracja wekslowa, akceptant
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • wypełnienie weksli, weksel in blanco, prawo wekslowe, zobowiązanie wekslowe, płatność weksla, okazanie weksla, weksel własny, opłata od dokumentu, poręczyciel, porozumienie, dłużnik wekslowy, porozumienie wekslowe, wystawca weksla, zobowiązanie abstrakcyjne, powstanie zobowiązania wekslowego, przedawnienie roszczenia, pozwany, deklaracja wekslowa, akceptant, możliwość zapoznania
Zobacz»

I ACa 1646/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 12 kwietnia 2017

Data publikacji: 27 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 88%

Wspólna treść

prawo wekslowe, nakaz zapłaty, poręczyciel, roszczenie wekslowe, deklaracja wekslowa, weksel in blanco, wypełnienie weksli, płatność weksla, dzień płatności, przedawnienie roszczenia, akceptant
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, nakaz zapłaty, poręczyciel, roszczenie wekslowe, deklaracja wekslowa, suma wekslowa, weksel in blanco, pozwany, wypełnienie weksli, płatność weksla, dzień płatności, weksel do zapłaty, postępowanie nakazowe, siostra, zawiadomienie o wypełnieniu weksla, przedawnienie roszczenia, sprzedaż artykułów, akceptant, artykuły przemysłowe, przedawnienie roszczenia wekslowego
Zobacz»

I C 158/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 28 grudnia 2016

Data publikacji: 6 września 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 88%

Wspólna treść

prawo wekslowe, wypełnienie weksli, przedawnienie, roszczenie wekslowe, weksel in blanco, data płatności, poręczyciel wekslowy, pożyczka, deklaracja wekslowa, stosunek podstawowy, weksel własny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, wypełnienie weksli, przedawnienie, roszczenie wekslowe, weksel in blanco, data płatności, poręczyciel wekslowy, pożyczka, deklaracja wekslowa, poręczenie wekslowe, stosunek podstawowy, wystawca weksla, suma wekslowa, kredyt, historia spłaty, pożyczka hipoteczna, pożyczkobiorca, przedstawienie weksla do zapłaty, brak przedstawienia weksla, weksel własny
Zobacz»

I ACa 1009/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 6 grudnia 2016

Data publikacji: 22 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 87%

Wspólna treść

prawo wekslowe, stosunek podstawowy, weksel in blanco, deklaracja wekslowa, umowa pożyczki, płatność, zobowiązanie wekslowe, wystawienie weksla, wypełnienie weksli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, stosunek podstawowy, weksel in blanco, deklaracja wekslowa, umowa pożyczki, płatność, pozwany, zobowiązanie wekslowe, wystawienie weksla, wręczenie weksla, omawiany weksel, podstawa wystawienia, wypełnienie weksli, oznaczenie terminu płatności, zawarcie umowy pożyczki, weksel płatny za okazaniem, syn, nieruchomość, treść stosunku podstawowego, istnienie stosunku podstawowego
Zobacz»

I ACa 126/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 29 lipca 2016

Data publikacji: 13 września 2016

Poziom podobieństwa: 87%

Wspólna treść

prawo wekslowe, weksel in blanco, zobowiązanie wekslowe, poręczyciel wekslowy, weksel własny, wypełnienie weksli, stosunek podstawowy, porozumienie, deklaracja wekslowa, remitent
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, weksel in blanco, zobowiązanie wekslowe, wystawca weksla, dłużnik wekslowy, poręczyciel wekslowy, weksel własny, wypełnienie weksli, stosunek podstawowy, zawarte porozumienie, poręczenie, porozumienie, przedmiotowy weksel, uzupełnienie weksla, nieważność weksla, deklaracja wekslowa, odpowiedzialność poręczycieli, zobowiązanie poręczyciela wekslowego, awalista, remitent
Zobacz»

V ACa 725/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 16 października 2012

Data publikacji: 28 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 87%

Wspólna treść

prawo wekslowe, weksel własny, wypełnienie weksli, roszczenie z weksli, płatność weksla, in blanco, przedawnienie roszczenia, wykup weksli, dzień płatności, nakaz zapłaty, wystawienie weksla, zobowiązanie wekslowe, akceptant
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, weksel własny, wypełnienie weksli, roszczenie z weksli, płatność weksla, posiadacz weksla, pozwany, in blanco, przedawnienie roszczenia, próby ugodowe, wykup weksli, dzień płatności, nakaz zapłaty, oznaczony dzień, wystawienie weksla, zobowiązanie wekslowe, faktura, termin przedawnienia, akceptant, termin płatności weksli
Zobacz»

I C 1035/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 12 sierpnia 2020

Data publikacji: 21 grudnia 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 87%

Wspólna treść

weksel in blanco, prawo wekslowe, zobowiązanie wekslowe, weksel własny, poręczyciel, deklaracja wekslowa, weksel trasowany, płatność, nakaz zapłaty, remitent
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • weksel in blanco, prawo wekslowe, zobowiązanie wekslowe, wystawca, weksel własny, powodowy bank, poręczyciel, kredytobiorca, deklaracja wekslowa, pozwana spółka, stosunek kauzalny, miejsce płatności, wymagalna należność, weksel trasowany, przewalutowanie kredytu, płatność, nakaz zapłaty, remitent, zmiana waluty, aneks
Zobacz»

I C 777/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 27 lutego 2014

Data publikacji: 21 marca 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 87%

Wspólna treść

prawo wekslowe, wypełnienie weksli, przedawnienie, weksel in blanco, deklaracja wekslowa, weksel własny, nakaz zapłaty, zobowiązanie wekslowe, roszczenie ze stosunku podstawowego, roszczenie z weksli, data płatności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, powodowy bank, wypełnienie weksli, przedawnienie, weksel in blanco, bank spółdzielczy, dłużnik wekslowy, deklaracja wekslowa, weksel własny, termin przedawnienia, zarzut wypełnienia weksli, nakaz zapłaty, zobowiązanie wekslowe, wystawca, roszczenie ze stosunku podstawowego, roszczenie z weksli, postępowanie upadłościowe, data płatności, kredyt obrotowy, siedziba
Zobacz»

I ACa 659/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 4 lutego 2020

Data publikacji: 16 kwietnia 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 87%

Wspólna treść

prawo wekslowe, weksel in blanco, deklaracja wekslowa, wypełnienie weksli, stosunek podstawowy, poręczyciel wekslowy, porozumienie, zobowiązanie wekslowe, wykup weksli, nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, suma wekslowa, weksel in blanco, deklaracja wekslowa, wypełnienie weksli, wystawca weksla, porozumienie wekslowe, treść weksla, stosunek podstawowy, poręczyciel wekslowy, porozumienie, pozwany, zobowiązanie wekslowe, wykup weksli, uzupełnienie weksla, razie różnicy, wypełniony weksel, poręczenie wekslowe, nakaz zapłaty, zapis słowny
Zobacz»

I C 1186/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 1 lutego 2017

Data publikacji: 15 marca 2017

Poziom podobieństwa: 87%

Wspólna treść

prawo wekslowe, płatność, roszczenie wekslowe, weksel in blanco, zobowiązanie wekslowe, weksel własny, stosunek podstawowy, wypełnienie weksli, nakaz zapłaty, przedawnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, płatność, roszczenie wekslowe, weksel in blanco, zobowiązanie wekslowe, weksel własny, dłużnik wekslowy, środa śląska, odroczona płatność, nieważność weksla, postępowanie nakazowe, prawo z weksla, przedawnienie roszczenia wekslowego, ogólny warunek umowy, stosunek podstawowy, wypełnienie weksli, nakaz zapłaty, przedawnienie, umowa sprzedaży, termin płatności
Zobacz»

VIII C 76/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 23 kwietnia 2018

Data publikacji: 6 lutego 2019

Poziom podobieństwa: 87%

Wspólna treść

zobowiązanie wekslowe, weksel własny, prawo wekslowe, stosunek podstawowy, wykup weksli, weksel in blanco, deklaracja wekslowa, termin przedawnienia roszczenia, wypełnienie weksli, nakaz zapłaty, wystawienie weksla, umowa pożyczki, porozumienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • zobowiązanie wekslowe, weksel własny, prawo wekslowe, stosunek podstawowy, strona powodowa, wykup weksli, weksel in blanco, deklaracja wekslowa, termin przedawnienia roszczenia, wypełnienie weksli, uzupełnienie weksla, nakaz zapłaty, spór na płaszczyznę stosunku, przeniesienie sporu na płaszczyznę, rok czasu, wystawienie weksla, płaszczyzna stosunku podstawowego, umowa pożyczki, pozwany, porozumienie
Zobacz»

V ACa 770/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 8 stycznia 2014

Data publikacji: 28 maja 2014

Poziom podobieństwa: 87%

Wspólna treść

weksel in blanco, prawo wekslowe, wypełnienie weksli, zobowiązanie wekslowe, przedawnienie roszczenia ze stosunku, roszczenie ze stosunku podstawowego, deklaracja wekslowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • weksel in blanco, prawo wekslowe, pozwany, zwrot weksli, wypełnienie weksli, wierzytelność, zobowiązanie wekslowe, przedawnienie roszczenia ze stosunku, odbiór pieniędzy, liczba weksli, podpis, upływ terminu przedawnienia roszczenia, roszczenie ze stosunku podstawowego, deklaracja wekslowa, upoważnienie do wypełnienia, umowa, przelew, rata, przedawnienie zobowiązania, zarzut przedawnienia
Zobacz»

I ACa 716/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 8 marca 2017

Data publikacji: 30 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 87%

Wspólna treść

prawo wekslowe, wypełnienie weksli, weksel in blanco, roszczenie ze stosunku podstawowego, pożyczka, deklaracja wekslowa, poręczyciel wekslowy, bieg, roszczenie wekslowe, przedawnienie roszczenia ze stosunku, termin przedawnienia roszczenia, data płatności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, wypełnienie weksli, weksel in blanco, roszczenie ze stosunku podstawowego, pożyczka, deklaracja wekslowa, poręczyciel wekslowy, bieg, rata, roszczenie wekslowe, przedawnienie roszczenia ze stosunku, wystawca weksla, termin przedawnienia roszczenia, bieg terminu przedawnienia, uzupełnienie weksla, pozwany, data płatności, poręczenie wekslowe, zarzut wypełnienia, przerwanie
Zobacz»

I C 207/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 20 września 2018

Data publikacji: 18 stycznia 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 87%

Wspólna treść

prawo wekslowe, weksel in blanco, stosunek podstawowy, deklaracja wekslowa, zobowiązanie wekslowe, umowa pożyczki, wypełnienie weksli, roszczenie z weksli, roszczenie wekslowe, remitent, wystawienie weksla, płatność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, weksel in blanco, stosunek podstawowy, suma wekslowa, oprocentowanie, wystawca weksla, deklaracja wekslowa, oznaczony termin płatności, odsetka, zobowiązanie wekslowe, weksel płatny, okazanie, umowa pożyczki, wypełnienie weksli, pożyczkobiorca, roszczenie z weksli, roszczenie wekslowe, remitent, wystawienie weksla, płatność
Zobacz»

I C 1233/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 10 marca 2014

Data publikacji: 4 kwietnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 87%

Wspólna treść

weksel in blanco, prawo wekslowe, wypełnienie weksli, deklaracja wekslowa, wystawienie weksla, poręczyciel, zobowiązanie wekslowe, stosunek podstawowy, porozumienie, nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • weksel in blanco, prawo wekslowe, wypełnienie weksli, deklaracja wekslowa, wystawienie weksla, data wystawienia weksla, poręczyciel, nieważność weksla, zobowiązanie wekslowe, nota odsetkowa, powodowa spółka, wystawca weksla, uzupełnienie weksla, stosunek podstawowy, protest, umowa sprzedaży paliwa, porozumienie, aneks, nakaz zapłaty, pozwany
Zobacz»

I ACa 1130/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 2 marca 2017

Data publikacji: 9 maja 2017

Poziom podobieństwa: 86%

Wspólna treść

prawo wekslowe, deklaracja wekslowa, poręczyciel, weksel in blanco, wypełnienie weksli, zobowiązanie wekslowe, porozumienie, wystawienie weksla, weksel własny, nakaz zapłaty, data płatności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, deklaracja wekslowa, poręczyciel, weksel in blanco, wypełnienie weksli, zobowiązanie wekslowe, porozumienie, wystawienie weksla, wystawca weksla, weksel własny, nakaz zapłaty, poręczenie wekslowe, biuro obsługi klienta, suma wekslowa, data wystawienia weksla, przedstawienie weksla do zapłaty, oryginał weksli, data płatności, odroczenie rozprawy, obowiązek spłaty należności
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Sadło
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Michał Sznura
Data wytworzenia informacji: