Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 540/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku z 2016-03-22

I C 541/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 16 listopada 2015

Data publikacji: 7 grudnia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, zobowiązanie naturalne, wygaśnięcie zobowiązania, tytuł wykonawczy, nadanie klauzul wykonalności, wniosek o nadanie klauzul, przerwa biegu przedawnienia, skutek upływu, letni termin przedawnienia, odrębne zdarzenie prawne, zobowiązanie do spłaty kredytu, wykonawcza wykonalność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, zobowiązanie naturalne, wygaśnięcie zobowiązania, tytuł wykonawczy, postępowanie egzekucyjne, zbieg egzekucji, nadanie klauzul wykonalności, wniosek o nadanie klauzul, moc postanowienia, wojskowe biuro emerytalne, przerwa biegu przedawnienia, kredyt gotówkowy, skutek upływu, możliwość uchylenia, zawiadomienie o umorzeniu, umowa o kredyty, letni termin przedawnienia, odrębne zdarzenie prawne, zobowiązanie do spłaty kredytu, wykonawcza wykonalność
Zobacz»

I C 861/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 25 marca 2016

Data publikacji: 14 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, przedawnienie, limit kredytowy, tytuł wykonawczy, wygaśnięcie zobowiązania, zobowiązanie naturalne, karta kredytowa, umowa, nadanie klauzul wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, przedawnienie, limit kredytowy, spłata minimalna, tytuł wykonawczy, wygaśnięcie zobowiązania, roszczenie banku, rozwiązanie umowy, komornik sądowy przy sądzie, zobowiązanie naturalne, karta kredytowa, umowa, termin przedawnienia, wykorzystany kredyt, przedawnienie roszczeń, egzekucja, nadanie klauzul wykonalności, przyznany limit kredytowy, środek płatniczy, umowa o limit kredytowy
Zobacz»

I C 615/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koninie

Data orzeczenia: 18 marca 2015

Data publikacji: 21 maja 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, nadanie klauzul wykonalności, wykonawcza wykonalność, bieg przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, bank, tytuł wykonawczy, nadanie klauzul wykonalności, wykonawcza wykonalność, bieg przedawnienia, postępowanie egzekucyjne, umowa kredytów, na nowo, wydział cywilny w sprawie, siła wyższa, przerwanie przedawnienia, organ powołany do rozpoznawania, stwierdzenie nabycia spadku, spadkobierca, konina, bieg terminu przedawnienia, kredyt samochodowy, dłużnik, zdarzenie nadzwyczajne
Zobacz»

I C 559/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 4 grudnia 2015

Data publikacji: 29 grudnia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, zobowiązanie naturalne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, umowa kredytów, postanowienie referendarza sądowego, klauzula wykonalności postanowienia, bank, podstawa uznania powództwa, pozbawienie wykonalności, moc postanowienia, siedziba, ustalenie wystąpienia, umowa pożyczki, kredyt powoda, opłata sądowa od pozwu, zobowiązanie naturalne, procesowe żądanie, umowa należności, zakres kosztów, szczególność sytuacji
Zobacz»

I C 461/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 4 stycznia 2019

Data publikacji: 28 lutego 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

rejonowy gdańsk, północ, tytuł wykonawczy, bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, wykonawcza wykonalność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • rejonowy gdańsk, północ, tytuł wykonawczy, bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, karta rozliczeniowa, powództwo ponad kwotę, stanowiąca opłata, siedziba, matka powódki, wykonawcza wykonalność, prawo w odrębnym postępowaniu, skutek manipulacji, otrzymanie karty, uznanie przez pozwanego powództwa, klauzula wykonalności w sprawie, odpowiedź na pozwy, wyegzekwowanie przez wierzyciela świadczenia, pozbawienie wykonalności przedmiotowych, jedyny możliwy sposób
Zobacz»

I C 1245/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 6 kwietnia 2016

Data publikacji: 30 sierpnia 2016

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, przedawnienie, wykonawcza wykonalność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, przedawnienie, zarzut przedawnienia, powództwo o pozbawienie wykonalności, referendarz sądowy w sądzie, roszczenie o zwrot pożyczki, akt sprawy egzekucyjnej, dalsza odsetka ustawowa, wierzyciel, powództwo przeciwegzekucyjne, pierwsza czynność, całość powództwa, podstawa powództwa o pozbawienie, środek merytorycznej obrony dłużnika, wykonawcza wykonalność, zdarzenie niezależne od woli, prawa egzekucja, pewny skutek prawny
Zobacz»

II Ca 728/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 stycznia 2015

Data publikacji: 20 marca 2017

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, bieg przedawnienia, klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, bieg przedawnienia, klauzula wykonalności, poręczyciel, komornik, wniosek egzekucyjny, tytuł wykonawczy, wszczęcie egzekucji, bieg przedawnienia roszczenia, postępowanie egzekucyjne, dłużnik główny, bank, wierzyciel, klauzula wykonalności postanowienia, egzekwowanie roszczeń, pozwany, na nowo, przerwanie biegu przedawnienia, bieg terminu przedawnienia, przerwa w biegu przedawnienia
Zobacz»

II C 280/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 28 listopada 2018

Data publikacji: 23 stycznia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, przedawnienie, tytuł wykonawczy, nadanie klauzul wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, przedawnienie, tytuł wykonawczy, śródmieście w łodzi, nadanie klauzul wykonalności, umowa o kredyt hipoteczny, zbycie wierzytelności, termin przedawnienia, egzekucyjna sprzedaż, przeniesienie części majątku, wypowiedzenie umowy o kredyt, egzekucja, czas zamknięcia rozprawy, ograniczone prawo, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, pozbawienie wykonalności, przedawnienie wierzytelności, trzyletni termin, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prawo rzeczowe
Zobacz»

II C 2718/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Data orzeczenia: 31 maja 2016

Data publikacji: 15 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, przedawnienie, tytuł wykonawczy, nadanie klauzul wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, uznanie powództwa, przedawnienie, tytuł wykonawczy, południe, pierwsza czynność procesowa, zarzut przedawnienia, postępowanie egzekucyjne, pozbawienie wykonalności, pozwany, spłata kapitału, podstawa do wytoczenia powództwa, komornik sądowy, uiszczona zaliczka, nadanie klauzul wykonalności, postanowienie o nadanie klauzuli, roszczenie związane z prowadzeniem, wniosek o wszczęcie egzekucji, kolejne pismo procesowe, możliwość zareagowania
Zobacz»

I C 1155/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 3 listopada 2014

Data publikacji: 20 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, przedawnienie, nadanie klauzul wykonalności, wniosek o nadanie klauzul
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, przedawnienie, śmierć kredytobiorcy, kredyt, nadanie klauzul wykonalności, część kapitałowa, wniosek o nadanie klauzul, wymagalność, zarzut przedawnienia, pełnomocnik powódki, roszczenie banku, rata kredytowa, rata płatna, zasada stosunkowego rozdzielenia kosztów, spadkobierca, spadkobierczyni, data śmierci, data prawomocności postanowienia, różny termin płatności, termin przedawnienia
Zobacz»

I ACa 644/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 9 listopada 2016

Data publikacji: 29 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, nadanie klauzul wykonalności, zobowiązanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, weksel, tytuł wykonawczy, pozbawienie wykonalności, wydanie klauzuli wykonalności, nadanie klauzul wykonalności, data wystawienia bankowego, zobowiązanie, poręczenie, wydanie postanowienia o nadaniu, pozwany bank, wymagalność zobowiązania, zobowiązanie dłużników, suma wekslowa, stan istniejący w dacie, kapitał wymagalny, ustawa prawo bankowe, czynność bankowa, brak wymagalności, kredyt
Zobacz»

I ACa 341/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 28 sierpnia 2014

Data publikacji: 11 grudnia 2014

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, nabywca wierzytelności, pozbawienie wykonalności, gorzów wielkopolski, komornik sądowy przy sądzie, koszt egzekucji, interes prawny, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, przymiot wierzyciela, numer, solidarność, sprzedaż wierzytelności, pozwany bank, dłużnik solidarny, połączona sprawa, dłużnik wpłaty, postanowienie sądu rejonowego, postanowienie komornika sądowego
Zobacz»

I C 196/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 11 października 2013

Data publikacji: 25 października 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, przedawnienie, wygaśnięcie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, prawo bankowe, umowa poręczenia, egzekucja, zdarzenie zaszłe, wykonawcza wykonalność, przedawnienie, wymagalność roszczenia, bank, egzekwowane zobowiązanie, kredyt, wygaśnięcie zobowiązania, powództwo, obrona dłużnika, upływ terminów wypowiedzenia, skutek upływu terminów, postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, data rozwiązania umowy
Zobacz»

I C 724/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 13 listopada 2017

Data publikacji: 10 lipca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, bieg przedawnienia, nadanie klauzul wykonalności, bankowy tytuł egzekucyjny, wykonawcza wykonalność, wygaśnięcie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, turek, bieg przedawnienia, stan faktyczny przedmiotowej sprawy, nadanie klauzul wykonalności, bankowy tytuł egzekucyjny, wykonawcza wykonalność, prawo bankowe, złożenie wniosku o nadanie, wierzyciel pierwotny, egzekucja, zeznanie powoda, egzekwowanie roszczeń, sytuacja materialna i życiowa, klauzula wykonalności postanowienia, cesjonariusz, czas banki, wygaśnięcie zobowiązania, uchwała sądu najwyższego, dłużnik
Zobacz»

I ACa 577/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 21 listopada 2012

Data publikacji: 1 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, bieg przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, numer, tytuł wykonawczy, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, wniosek o wszczęcie postępowań, doręczenie wypowiedzenia umów kredytowych, klauzula wykonalności, postępowanie egzekucyjne z dniem, pozbawienie wykonalności, egzekucja, ruchomość, bieg przedawnienia, przewłaszczenie na zabezpieczenie, zarzut przedawnienia roszczenia, bank, pozwany, zarzut formalny, sygnatura, postanowienie komornika sądowego rewiru, skutek spełnienia świadczenia
Zobacz»

I C 676/13

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Wołominie

Data orzeczenia: 3 września 2014

Data publikacji: 23 lipca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, przedawnienie, północ
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, warszawa, egzekucja, akt egzekucyjny komornika sądowego, komornik sądowy przy sądzie, klauzula wykonalności, przedawnienie, północ, siedziba, wniosek do komornika sądowego, część kapitału, roszczenie, postępowanie egzekucyjne, powództwo opozycyjne, potencjalna możliwość, stanowiąca część, część odsetki, kwota, dłużniczka
Zobacz»

I Ca 237/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 22 czerwca 2016

Data publikacji: 21 lipca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, klauzula wykonalności, przedawnienie, umowa o przyznanie limitu, przyznanie limitu kredytowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, nakaz zapłaty, wykonawcza wykonalność, klauzula wykonalności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przedawnienie, lublin, umowa o przyznanie limitu, orzeczenie sądowe, powództwo przeciwegzekucyjne, dłużnik pierwotny, powództwo opozycyjne, wierzytelność, przyznanie limitu kredytowego, zdarzenie, ponowne merytoryczne rozpoznanie sprawy, przejście obowiązków, przetwarzanie danych, przedawnienie roszczeń
Zobacz»

XXIV C 917/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 25 lipca 2017

Data publikacji: 28 września 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, egzekucja, siedziba, oświadczenie o poddaniu, powództwo opozycyjne, warszawa, wierzyciel przeciwko dłużnikowi, klauzula wykonalności postanowienia, obejście prawa, koszt postępowania między stronami, referendarz sądowy w sądzie, kredyt obrotowy, wytoczenie powództwa, proces odzysku, dysponowanie przez wierzyciela, podstawa uznania powództwa, możliwość dalszego wykorzystywania, konstytutywny skutek
Zobacz»

I C 391/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 8 listopada 2016

Data publikacji: 15 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, bieg przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, dąbrowa górnicza, umowa pożyczki gotówkowej, klauzula wykonalności, wierzyciel, obejmujące roszczenie, dłużnik, postępowanie egzekucyjne, wniosek egzekucyjny, wyegzekwowanie świadczenia, egzekucja, spadek, spłata ostatniej raty, wytoczenie powództwa opozycyjnego, zostaną część, bieg przedawnienia, ograniczenie wykonalności, tarnowska góra, komornik
Zobacz»

VI C 1447/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 1 lipca 2014

Data publikacji: 20 listopada 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

nadanie klauzul wykonalności, tytuł egzekucyjny, wniosek o nadanie klauzul, tytuł wykonawczy, bieg przedawnienia, wykonawcza wykonalność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • małżonka dłużnika, nadanie klauzul wykonalności, tytuł egzekucyjny, wspólność majątkowa, wniosek o nadanie klauzul, tytuł wykonawczy, wniosek o wszczęcie egzekucji, bieg przedawnienia, rozdzielność majątkowa, odpowiedzialność do majątku, wykonawcza wykonalność, komornik sądowy przy sądzie, powództwo o pozbawienie, postępowanie egzekucyjne, umowa pożyczki z powodem, zgoda na zaciągnięcie zobowiązania, przedawnienie przedmiotowego roszczenia, prawomocny nakaz zapłaty, mąż, małżonka powódki
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Sadło
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Piotrowska
Data wytworzenia informacji: