Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 247/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku z 2016-10-12

VII Ga 56/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 19 maja 2017

Data publikacji: 10 lipca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

umowa sprzedaży energii elektrycznej, pozwany, świadczenie, zużycie energii elektrycznej, faktura
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bezpodstawne wzbogacenie
 • Ważne frazy
  • umowa sprzedaży energii elektrycznej, świadczenie usługi dystrybucji, pozwany, energia elektryczna i świadczenie, operator systemu dystrybucyjnego, umowa kompleksowa sprzedaży energii, usługa dystrybucyjna, licznik, dostawca energii elektrycznej, świadczenie, termin płatności, dostarczanie energii elektrycznej, sprzedawca energii elektrycznej, bezpodstawne wzbogacenie, pełnomocnictwo, zużycie energii elektrycznej, faktura, faktura vat, dzień zapłaty, związanie
Zobacz»

I C 1655/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 10 marca 2015

Data publikacji: 14 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

zużycie energii elektrycznej, faktura, zużyte energie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bezpodstawne wzbogacenie
 • Ważne frazy
  • przekładnia, przekładnik prądowy, zużycie energii elektrycznej, zasilanie placu budowy, wskazanie liczników, pomiar energii, pobór energii, faktura, faktura vat, zużyte energie, licznik energii, układ pomiaru, układ zasilania, układ pomiarowy, numer fabryczny, typ, rozdzielnia, pobór mocy, miesięczne zużycie, urządzenie układu
Zobacz»

IX GC 2332/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 22 listopada 2016

Data publikacji: 1 marca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

zużycie energii elektrycznej, zużyta energia elektryczna, pozwany, faktura
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bezpodstawne wzbogacenie
 • Ważne frazy
  • faktyczne zużycie energii, kibic, stoisko, zużycie prądu, strefa, zużycie energii elektrycznej, zużyta energia elektryczna, pozwany, metoda pomiarów, zaliczka, umowa konsorcjum, partner, podstawa pomiaru, wypowiedzenie pełnomocnictwa, zeznanie świadków, faktura, rola posłańców, przeciążenie instalacji, techniczna możliwość, dostarczanie energii elektrycznej
Zobacz»

I C 1506/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 4 lipca 2016

Data publikacji: 26 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

faktura, energia elektryczna, zużycie energii, reklamacja, rejonowy gdańsk, północ
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bezpodstawne wzbogacenie
 • Ważne frazy
  • sporna faktura, faktura, energia elektryczna, wymiana licznika, prąd, zużycie energii, okres sporny, reklamacja, zastrzeżenie zwrotu, nieruchomość powoda, odczyt rzeczywisty, potwierdzenie przelewu, rejonowy gdańsk, naliczenie należności, północ, zdemontowany licznik, energia czynna, wstrzymanie dostarczania energii, naliczenie zużycia, kwota
Zobacz»

XXIII Ga 1619/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 10 lutego 2017

Data publikacji: 20 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

zużycie energii elektrycznej, faktura, sprzedaż energii
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bezpodstawne wzbogacenie
 • Ważne frazy
  • błędne odczyty, odczyt licznika, zużycie energii elektrycznej, faktura, warszawa w warszawie, najem, nie wymiany, nienależne świadczenie, zużycie prądu, kaucja, koszt zużycia energii elektrycznej, punkt widzenia odbiorcy, licznik energii elektrycznej, wskazanie liczników, jednostka, termin przedawnienia, roszczenie o zwrot nienależne, sprzedaż energii, trzyletni okres przedawnienia, opłata za energię elektryczna
Zobacz»

I C 1026/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 4 marca 2014

Data publikacji: 30 maja 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

energia elektryczna, nadpłata, sprzedaż energii, świadczenie, korzyść
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bezpodstawne wzbogacenie
 • Ważne frazy
  • energia elektryczna, podatek akcyzowy, producent energii, kwotę złota, nabywca końcowy, dzień zapłaty, akcyza, nadpłata, implementacja dyrektywy, równowartość podatku, nienależne świadczenie, sprzedaż energii, dyrektywa rady, sprawa restrukturyzacji, świadczenie, wytwarzanie i sprzedaż, korzyść, obowiązek wydania korzyści, dostosowanie, śródmieście w warszawie
Zobacz»

I C 1226/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 1 marca 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

energia elektryczna, zużycie energii, faktura, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bezpodstawne wzbogacenie
 • Ważne frazy
  • licznik, energia elektryczna, zużycie energii, faktura, posesja powoda, zakres elektrotechniki, pozwany, urządzenie komputerowe, montaż osprzętu, faktura za zużycie, produkcja i montaż, uniknięcie przymusu, korekta, zawyżona kwota, automatyka, elektronika, rachunkowość, pobór energii, powodowa faktura, opłata za energię elektryczna
Zobacz»

I ACa 1593/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 22 września 2016

Data publikacji: 24 listopada 2016

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

sprzedaż energii elektrycznej, pozwany, zużyta energia elektryczna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bezpodstawne wzbogacenie
 • Ważne frazy
  • umowa kompleksowa, sprzedaż energii elektrycznej, zwyczaj, roku zużyć, pozwana spółka, przetarg, stawka dzienna, zakup energii, okres wypowiedzenia umowy, pozwany, łącząca strona stosunku, dwumiesięczny termin, cena energii elektrycznej, strona stosunku prawnego, termin wypowiedzenia umowy, zużyta energia elektryczna, miesięczny termin wypowiedzenia, na czas, obowiązywanie aneksu, dostarczanie energii
Zobacz»

I C 872/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 9 listopada 2016

Data publikacji: 29 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

umowa sprzedaży energii elektrycznej, faktura
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bezpodstawne wzbogacenie
 • Ważne frazy
  • wyrok zaoczny, dostawa energii elektryczna, okres dostawy, świadczenie usług przesyłowych, podstawa do dania wiary, posiadanie przedmiotowego lokalu, dowód faktury, ocena zasadności wysokości, energia elektryczna i świadczenie, zrealizowanie obowiązku, samoistne posiadanie przedmiotowe, obowiązek meldunkowy, fakt zameldowania, umowa sprzedaży energii elektrycznej, załączona faktura, koszt procesu powodów, faktura, sprecyzowanie pozwu, badanie i ocena, zamierzony cel świadczenia
Zobacz»

V ACa 312/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 5 lipca 2017

Data publikacji: 11 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

energia elektryczna, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bezpodstawne wzbogacenie
 • Ważne frazy
  • energia elektryczna, ilość energii, bezpodstawne wzbogacenie, sprzedawca energii, przysporzenie, operator systemów, pozwany, dystrybucja energii, odbiorca świadczenia, kierowanie roszczenia, system dystrybucyjny, zbieg roszczeń, nienależne świadczenie, zmiana sprzedawcy, należność za energię, mechanizm, jednostka energii elektrycznej, błąd w rozliczeniach, uczestnik rynku, podmiot
Zobacz»

IX Ca 26/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 8 maja 2019

Data publikacji: 13 czerwca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • energia elektryczna, faktura z terminem płatności, interwenient uboczny, pozwany, faktura, dostawa energii elektryczna, uniknięcie przymusu, dostarczanie energii elektrycznej, wznowienie dostarczania, operator, wznowienie dostaw, umowa kompleksowa, należność, wstrzymanie dostarczania energii, odczyt licznika, nadpłata, pozwana energia elektryczna, opłata za energię elektryczna, zapłata, wpłata w dniach
Zobacz»

I Ca 267/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 12 września 2019

Data publikacji: 10 grudnia 2019

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • rozmagnesowanie, wyładowanie atmosferyczne, licznik energii elektrycznej, magnes, uszkodzenie licznika, pomiar, zawyżenie, przepięcie, silne pole magnetyczne, nielegalny pobór energii, pozwany, umowa sprzedaży energii elektrycznej, ciężar dowodu, zakres sieci i instalacja, zewnętrzne pole magnetyczne, pobór energii elektrycznej, działający licznik, wysokość powstałej szkody, zawyżony rachunek, usługa dystrybucyjna
Zobacz»

XV Ca 1406/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 23 kwietnia 2015

Data publikacji: 14 sierpnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • postępowanie egzekucyjne, nadpłata, energia elektryczna, pozwany, podstawie odczytów, dłużniczka, należność, wierzyciel, egzekucja, opłata za energię elektryczna, wniosek egzekucyjny, dzień zapłaty, nakaz zapłaty, poznanie, czynność zmierzająca do wyegzekwowania, komornik kwot, szkoda, pozwana spółka, nienależne świadczenie, zaległość
Zobacz»

I Ca 146/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 27 czerwca 2013

Data publikacji: 20 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • energia elektryczna, dostawca energii, analizowana sprawa, ustawowa odsetka i koszt, odsetka i koszt procesu, obowiązek zapłaty należności głównej, konstrukcja bezpodstawnego wzbogacenia, kolejny nakaz zapłaty, pobierana energia, rzeczony lokal, zapłata kwoty głównej, dzień zapłaty, umowa na dostawę energii, umowa o dostarczanie energii, zapłata w postępowaniu upominawczym, pozwany, uiszczanie, dostarczanie energii elektrycznej, podgórze w krakowie, nakaz zapłaty w postępowaniu
Zobacz»

I C 1718/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 8 lutego 2017

Data publikacji: 13 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • powstanie korzyści, postępowanie egzekucyjne, wniosek egzekucyjny, komornik sądowy przy sądzie, zaświadczenie o dokonanych wpłatach, karta rozliczeniowa, pozwany, współzależność, majątek, tytuł wykonawczy, egzekucja alimentów, postanowienie sądu apelacyjnego, bezpodstawne wzbogacenie, uszczerbek, odsetka w razie opóźnienia, zwrot kwot, skarga wierzycielki, orzeczeń stałych, marzec, egzekwowanie alimentów
Zobacz»

X GC 647/13

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 29 maja 2015

Data publikacji: 18 czerwca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nadpłata, teza z uzasadnienia wyroku, podstawa zamówienia, przedpłata, pozwany, faktura, kruszywo, nienależne świadczenie, powinność liczenia, obowiązek zwrotu, zaliczka, świadczenie, operacja, przywołany przepis, roszczenie główne, prokuratura rejonowa, dostawa materiałów, postępowanie karne, towar, wpłata zaliczkowa
Zobacz»

XVI GC 2085/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 9 lipca 2015

Data publikacji: 29 sierpnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • faktura, wydanie korzyści, pozwany, bezpodstawne wzbogacenie, faktura pro forma, obowiązek wydania, odbiór kwot, cała zaliczka, zapłata, korzyść, świadczenie, organizacja szkolenia, faktura vat, interwenient uboczny, umowa z powodami, zeznanie świadków, dotyczących organizacji, współpraca, organizacja imprezy, spełnienie
Zobacz»

I C 904/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 4 stycznia 2017

Data publikacji: 30 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • rejonowy gdańsk, alimenty, korzyść, obowiązek alimentacyjny powoda, świadczenie, wygaśnięcie obowiązku, pozwany, świadczenie alimentacyjne, żądanie zwrotu świadczenia nienależnego, północ, syn, żądanie powoda zwrotu, południe, żywność, ojciec, moc wyroku zaocznego, zasady współżycia społecznego, utrata korzyści, wyrok rozwodowy, ustanie z dniem
Zobacz»

XII Ga 354/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 4 grudnia 2018

Data publikacji: 29 sierpnia 2019

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • mnożna, układ pomiarowy, przekładnik prądowy, kilowatogodzina, zlecenie, strona powodowa, data wystawienia faktury, faktura korygująca, przedawnienie, korekta faktury, wymiana licznika, cyfra, pozwany, ilość energii, roku zużyć, zużyte energie, wartość prądu, zużycie energii elektrycznej, analiza zużycia, sprawdzenie układu
Zobacz»

VI P 636/15

wyrok

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku

Data orzeczenia: 8 grudnia 2015

Data publikacji: 12 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • korzyść, zużycie, zaoszczędzenie wydatku, zużycie korzyści, obowiązek wydania korzyści, wypłata uposażenia, obowiązek zwrotu, pozwany, świadczenie, pasywa, rozkaz personalny, dług, korzystanie z urlopu wychowawczego, ustawa o policji, zwrot świadczenia, majątek, prawo do uposażenia, pierwszy dzień roboczy, zwrot korzyści, wygaśnięcie obowiązku
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Mirosława Wierzbicka
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Michał Sznura
Data wytworzenia informacji: