Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 259/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku z 2015-10-16

X C 567/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 6 czerwca 2019

Data publikacji: 13 sierpnia 2019

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyciąg z elektronicznego załącznika, umowa przelewu, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, przelew wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej, załącznik do umowy cesji, dokument
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyciąg z elektronicznego załącznika, umowa przelewu, umowa przelewu wierzytelności, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, przelew wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej, ewidencja analityczna, odbitka, podpis, kserokopia za dokument, cesja wierzytelności, załącznik do umowy cesji, dokument elektroniczny, warunek uiszczenia, pierwotny wierzyciel, postępowanie cywilne, dokument, załącznik do umowy sprzedaży, dokument oryginalny
Zobacz»

I C 942/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 17 kwietnia 2019

Data publikacji: 9 lipca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

wyciąg z elektronicznego załącznika, przelew wierzytelności, umowa przelewu, załącznik do umowy cesji, wyciąg z księgi rachunkowej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wyciąg z elektronicznego załącznika, przelew wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności, umowa przelewu, prokura, załącznik do umowy cesji, wyciąg z księgi rachunkowej, ewidencja analityczna, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, transakcji sekurytyzacji, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, imieniu funduszy, jasło, wierzytelności pieniężne, umowa pożyczki, wydruk, cesja wierzytelności, przedmiot przelewu, siedziba
Zobacz»

XII C 12/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 5 października 2018

Data publikacji: 24 października 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przelew wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa kredytów, pozwany, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, zobowiązanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, uruchomienie kredytów, świadczenie w miejsce, siedziba, przelew wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej, nakaz zapłaty, umowa kredytów, pozwany, bankowy tytuł egzekucyjny, elektroniczne postępowanie upominawcze, rozwiązanie umowy kredytu, wierzyciel pierwotny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, przejście wierzytelności, termin przedawnienia, zobowiązanie, odsetki umowne, dokument urzędowy, odsetka karna
Zobacz»

XI C 1261/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 20 maja 2015

Data publikacji: 14 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

załącznik do umowy cesji, wyciąg z elektronicznego załącznika, strona powodowa, umowa sprzedaży wierzytelności, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa kredytów, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa przelewu, pozwany, dokument prywatny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • załącznik do umowy cesji, wyciąg z elektronicznego załącznika, strona powodowa, umowa sprzedaży wierzytelności, cesja wierzytelności, ewidencja analityczna, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa kredytów, druk, wyciąg z księgi rachunkowej, wierzyciel pierwotny, umowa przelewu, istnienie oryginału, nabywca, zgodność z oryginałem, pozwany, dokument prywatny, podstawa umowy przelewu wierzytelności, siedziba, oddział w polsce
Zobacz»

XI C 1713/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 28 stycznia 2016

Data publikacji: 20 maja 2016

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

wyciąg z elektronicznego załącznika, strona powodowa, umowa sprzedaży wierzytelności, załącznik do umowy cesji, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa przelewu, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa kredytów, pozwany, przelew wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wyciąg z elektronicznego załącznika, strona powodowa, umowa sprzedaży wierzytelności, załącznik do umowy cesji, ewidencja analityczna, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa przelewu, wyciąg z księgi rachunkowej, załącznik do umowy sprzedaży, podstawa umowy przelewu wierzytelności, umowa kredytów, wykaz wierzytelności, pozwany, przelew wierzytelności, nabywca, nabycie wierzytelności, cesjonariusz, prawdziwe twierdzenie, druk, cedent
Zobacz»

I C 282/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 22 września 2017

Data publikacji: 2 listopada 2017

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

wyciąg z księgi rachunkowej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu, przelew wierzytelności, wyciąg z elektronicznego załącznika, załącznik do umowy cesji, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wyciąg z księgi rachunkowej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu, przelew wierzytelności, konkretna wierzytelność, wyrok zaoczny, nabycie wierzytelności w drodze, umowa przelewu wierzytelności, fakt nabycia, wyciąg z elektronicznego załącznika, załącznik do umowy cesji, umowa bankowa, wydruk, twierdzenie powoda o okolicznościach, cesja wierzytelności, wierzyciel pierwotny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, przedmiot przelewu, przedłożona umowa, ustalenie podstawy faktycznej
Zobacz»

X C 5125/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 15 kwietnia 2019

Data publikacji: 14 sierpnia 2019

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

wyciąg z elektronicznego załącznika, fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa przelewu, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa sprzedaży wierzytelności, przelew wierzytelności, załącznik do umowy cesji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wyciąg z elektronicznego załącznika, fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa przelewu, wyciąg z księgi rachunkowej, ewidencja analityczna, umowa przelewu wierzytelności, cesja wierzytelności, umowa sprzedaży wierzytelności, odbitka, przelew wierzytelności, pożyczkodawca, umowa ramowa, załącznik do umowy cesji, warunek uiszczenia, dokument elektroniczny, pierwotny wierzyciel, załącznik do umowy sprzedaży, nabywca, podpis
Zobacz»

X C 420/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 12 czerwca 2017

Data publikacji: 5 września 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

wyciąg z elektronicznego załącznika, fundusz inwestycyjny, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa sprzedaży wierzytelności, umowa przelewu, przelew wierzytelności, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, załącznik do umowy cesji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wyciąg z elektronicznego załącznika, fundusz inwestycyjny, wierzyciel pierwotny, wyciąg z księgi rachunkowej, ewidencja analityczna, umowa sprzedaży wierzytelności, umowa przelewu, odbitka, przelew wierzytelności, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa przelewu wierzytelności, zawarcie umowy pod warunkiem, całość ceny sprzedaży, warunek uiszczenia, załącznik do umowy cesji, konto banku, załącznik do umowy sprzedaży, kserokopia, powodowy fundusz, nabywca
Zobacz»

I C 249/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 14 czerwca 2016

Data publikacji: 25 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa kredytów, załącznik do umowy cesji, przelew wierzytelności, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa przelewu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzyciel pierwotny, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, umowa kredytów, załącznik do umowy cesji, przelew wierzytelności, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, oddział w polsce, cesja wierzytelności, wydruk, wyciąg z księgi rachunkowej, nabycie wierzytelności, siedziba, zgodność z oryginałem, bank, umowa przelewu wierzytelności, umowa przelewu, wypowiedzenie, przedmiot przelewu, dotychczasowy wierzyciel
Zobacz»

XI C 1268/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 13 kwietnia 2015

Data publikacji: 20 maja 2016

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

załącznik do umowy cesji, strona powodowa, wyciąg z elektronicznego załącznika, umowa przelewu, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa kredytów, umowa sprzedaży wierzytelności, dokument prywatny, pozwany, przelew wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • załącznik do umowy cesji, strona powodowa, wyciąg z elektronicznego załącznika, ewidencja analityczna, cesja wierzytelności, umowa przelewu, druk, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa kredytów, umowa sprzedaży wierzytelności, istnienie oryginału, dokument prywatny, podstawa umowy przelewu wierzytelności, pozwany, przelew wierzytelności, nabycie wierzytelności, nabywca wierzytelności, prawdziwe twierdzenie, treść i forma
Zobacz»

I C 1/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 8 marca 2019

Data publikacji: 25 marca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przelew wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszu, wyciąg z elektronicznego załącznika, załącznik do umowy cesji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cesjonariusz, cedent, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przelew wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej, zbywca, wyrok zaoczny, księga rachunkowa funduszu, dotychczasowy wierzyciel, podstawowy wynik, wyciąg z elektronicznego załącznika, załącznik do umowy cesji, wynik przelewu wierzytelności, wydruk, twierdzenie powoda o okolicznościach, nabyta wierzytelność, umowa przelewu wierzytelności, konkretna wierzytelność, cesja wierzytelności, umowa ubezpieczenia
Zobacz»

I C 524/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 21 lipca 2017

Data publikacji: 22 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przelew wierzytelności, umowa przelewu, cesja, wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, strona powodowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przelew wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności, umowa przelewu, cesja, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa ramowa, pierwotny wierzyciel, cedent, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, siedziba, pakiet wierzytelności, zawiadomienie o cesji wierzytelności, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, cesjonariusz, numery abonenckie, wyrok zaoczny, nabywca, kolejny wierzyciel, strona powodowa
Zobacz»

I C 2039/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 17 maja 2018

Data publikacji: 2 sierpnia 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, załącznik do umowy cesji, przelew wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu, wyciąg z elektronicznego załącznika, strona powodowa, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, prokura, załącznik do umowy cesji, przelew wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, umowa przelewu, wyciąg z elektronicznego załącznika, spłacona pożyczka, ewidencja analityczna, umowa bankowa, strona powodowa, pożyczka i kredyt, cesja wierzytelności, pozwany, przedmiot przelewu, legitymacja czynna, dotychczasowy wierzyciel, fakt nabycia
Zobacz»

I C 1469/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krotoszynie

Data orzeczenia: 15 lutego 2016

Data publikacji: 12 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu, wyciąg z elektronicznego załącznika, należność, załącznik do umowy cesji, przelew wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, prokura, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzyciel, umowa przelewu, wyciąg z elektronicznego załącznika, należność, posiadane zadłużenie, załącznik do umowy cesji, nabywca wierzytelności, przelew wierzytelności, zawarta umowa przelewu, ewidencja analityczna, wynik przelewu, przenoszona wierzytelność, naliczenie należności, umowa bankowa, nośnik, dłużnik
Zobacz»

X C 3737/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 13 marca 2017

Data publikacji: 21 lipca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

załącznik do umowy cesji, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa sprzedaży wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyciąg z elektronicznego załącznika, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, przelew wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • załącznik do umowy cesji, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa sprzedaży wierzytelności, odbitka, wierzyciel pierwotny, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, uznanie twierdzeń powoda, wyciąg z elektronicznego załącznika, umowa bankowa, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa o przelew, kserokopia, przelew wierzytelności, ksero, ciężar udowodnienia faktów, nabywca, nabycie wierzytelności, wydruk, domniemanie prawdziwości, metoda kopiowania
Zobacz»

X C 3771/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 3 stycznia 2019

Data publikacji: 19 sierpnia 2019

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

wyciąg z elektronicznego załącznika, umowa sprzedaży wierzytelności, fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa przelewu, dokument, załącznik do umowy cesji, przelew wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wyciąg z elektronicznego załącznika, umowa sprzedaży wierzytelności, fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, ewidencja analityczna, cesja wierzytelności, umowa przelewu, odbitka, podpis, umowa przelewu wierzytelności, kserokopia za dokument, dokument, warunek uiszczenia, załącznik do umowy cesji, dokument elektroniczny, pierwotny wierzyciel, przelew wierzytelności, postępowanie cywilne, załącznik do umowy sprzedaży
Zobacz»

I C 269/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 26 lipca 2018

Data publikacji: 27 sierpnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przelew wierzytelności, umowa przelewu, wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z elektronicznego załącznika, cesja, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przelew wierzytelności, umowa przelewu, wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, forma cyfrowa, fakt nabycia wierzytelności, podstawa umowy przelewu wierzytelności, forma papierowa, rok umowy, wyciąg z elektronicznego załącznika, bank, wyrok zaoczny, umowa pożyczki z dniem, cesja, załącznik do umowy przelewu, termin rozprawy, cesja wierzytelności, pozew, przedmiot przelewu
Zobacz»

I C 54/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 15 marca 2018

Data publikacji: 26 czerwca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa przelewu, wyciąg z elektronicznego załącznika, przelew wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, załącznik do umowy cesji, umowa kredytów, pozew, istnienie i wysokości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa przelewu wierzytelności, umowa przelewu, wyciąg z elektronicznego załącznika, przelew wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, załącznik do umowy cesji, ewidencja analityczna, zawarta umowa kredytu, sprzedaż portfela, portfel wierzytelności, przedmiot przelewu, umowa kredytów, dokonana cesja wierzytelności, wyrok zaoczny, stan dowodów, zbywca, pozew, istnienie i wysokości
Zobacz»

X C 4694/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 8 maja 2017

Data publikacji: 5 września 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

załącznik do umowy cesji, przelew wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyciąg z elektronicznego załącznika, umowa przelewu, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • załącznik do umowy cesji, wierzyciel pierwotny, przelew wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, uznanie twierdzeń powoda, wyciąg z elektronicznego załącznika, ewidencja analityczna, pozwany wierzyciel, umowa przelewu, umowa o przelew wierzytelności, ciężar udowodnienia faktów, umowa pożyczki, nabywca, pozwany, wydruk, domniemanie prawdziwości, transakcji sekurytyzacji, zastąpienie dokumentów, przedmiot świadczenia
Zobacz»

X C 1172/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 15 września 2017

Data publikacji: 19 września 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

załącznik do umowy cesji, przelew wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyciąg z elektronicznego załącznika, umowa przelewu, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • załącznik do umowy cesji, wierzyciel pierwotny, przelew wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, uznanie twierdzeń powoda, wyciąg z elektronicznego załącznika, ewidencja analityczna, pozwany wierzyciel, umowa przelewu, umowa o przelew wierzytelności, ciężar udowodnienia faktów, umowa pożyczki, nabywca, pozwany, wydruk, domniemanie prawdziwości, transakcji sekurytyzacji, zastąpienie dokumentów, przedmiot świadczenia
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Danuta Nowak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Pilch
Data wytworzenia informacji: