Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 1113/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Gdańsku z 2017-07-27

IX GC 781/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 29 grudnia 2015

Data publikacji: 4 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

umowa spółki, prawo pierwokupu, zbyty udział, pozwany, sprzedaż udziału, stwierdzenie nieważności uchwały, zgoda zgromadzenia wspólników, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, stwierdzenie nieważności uchwały, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • umowa spółki, zgromadzenie wspólników z dniem, prawo pierwokupu, zbyty udział, umowa z dniem, pozwany, zastawienie udziału, sprzedaż udziału, stwierdzenie nieważności uchwały, zgoda zgromadzenia wspólników, protokół zgromadzenia, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, wpływem gróźb, ogólna sytuacja, wspólnik w osobie, umowa sprzedaży udziału, udział w zgromadzeniu wspólników, zamiarów zarządu, nowa lista, konsekwencje cywilnoprawne
Zobacz»

VIII GC 464/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 13 maja 2019

Data publikacji: 10 lipca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

uchwała, wspólnik pozwanej spółki, kodeks spółek handlowych, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, umowa spółki, zbyty udział, nabycie udziałów, prawo pierwszeństwa, zgoda na zbycie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, stwierdzenie nieważności uchwały, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • uchwała, wspólnik pozwanej spółki, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie, dobra wiara, kodeks spółek handlowych, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, umowa spółki, spółka celowa, udział w spółce, zbyty udział, nabycie udziałów, wyrażająca zgoda, zgromadzenie wspólników pozwanej spółki, wartość nominalna, czynność prawna, prawo pierwszeństwa, zgoda na zbycie, wyrok sądu krajowego, zawarcie umowy przewłaszczenia, osoby trzecie
Zobacz»

I ACa 585/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 listopada 2015

Data publikacji: 26 kwietnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

spółka, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, zbyty udział, kapitał zakładowy, stwierdzenie nieważności uchwały, zgoda na zbycie, wyrażenie zgody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, stwierdzenie nieważności uchwały, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • spółka, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, zbyty udział, kapitał zakładowy, zaskarżona uchwała, stwierdzenie nieważności uchwały, powództwo ewentualne, nieistnienie uchwały, podejmowanie uchwały, pozew o istnieniu, legitymacja czynna, powództwo o stwierdzenie, powołanie twierdzeń, członek zarządu, zgoda na zbycie, stanowisko wiceprezesa zarządu, wyrażenie zgody, prawo do powołania, zaskarżenie uchwały, pożyczka
Zobacz»

I AGa 85/18

wyrok

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 27 marca 2018

Data publikacji: 14 listopada 2018

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

wspólnik pozwanej spółki, zgoda na zbycie udziałów, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, nabycie udziałów, nieważność uchwały, kapitał zakładowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, stwierdzenie nieważności uchwały, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • powodowa spółka, wspólnik pozwanej spółki, zgromadzenie wspólników pozwanej spółki, zgoda na zbycie udziałów, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, nabycie udziałów, wybór przewodniczącego zgromadzenia, nieważność uchwały, umowa nabycia udziałów, uchwała o uchyleniu, zarząd pozwanej spółki, udział w spółce, przewodniczącej nadzwyczajnej, kapitał zakładowy, prezes zarządów, prawo głosu, kwestionowana uchwała, udzielenie zgody, zastawienie udziału, powołanie do zarządu spółki
Zobacz»

VII GC 244/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 21 stycznia 2015

Data publikacji: 2 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, wyrażenie zgody na zbycie, stwierdzenie nieważności uchwały, przepis kodeksu spółek handlowych, zwołanie zgromadzenia, umowa spółki, kapitał zakładowy spółki, sprzedaż udziału, zgoda na zbycie udziałów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, stwierdzenie nieważności uchwały, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, wyrażenie zgody na zbycie, zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, zamiar zwołania, stwierdzenie nieważności uchwały, cały kapitał zakładowy, przepis kodeksu spółek handlowych, przepis kodeksu cywilnego, zwołanie zgromadzenia, umocowanie, umowa spółki, powództwo o stwierdzenie nieważności, kapitał zakładowy spółki, uchwała w sprawach nieobjętych, sprzedaż udziału, zgoda na zbycie udziałów, warunek ważności, przedmiotowe pełnomocnictwo, legitymacja do wystąpienia, łączna wartość nominalna
Zobacz»

VIII GC 60/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 1 lipca 2016

Data publikacji: 13 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

zgromadzenie wspólnika, umowa spółki, zwołanie zgromadzenia, prawo pierwszeństwa, pokrzywdzenie wspólnika, podwyższenie kapitału zakładowego, nieważność uchwały, kapitał zakładowy spółki, nowy udział, kodeks spółek handlowych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, stwierdzenie nieważności uchwały, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • zgromadzenie wspólnika, umowa spółki, zwołanie zgromadzenia, interes spółki, głos, prawo pierwszeństwa, dotychczasowy wspólnik, zmiana umowy spółki, pokrzywdzenie wspólnika, podwyższony kapitał zakładowy, członek zarządu, podwyższenie kapitału zakładowego, nieważność uchwały, interes prawny, udział w podwyższonym kapitale, kapitał zakładowy spółki, nowy udział, zmiana w składach, kodeks spółek handlowych, uchylenie uchwały
Zobacz»

XVI GC 807/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 18 września 2017

Data publikacji: 3 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

umowa spółki, nieważność uchwały, nowy udział, podwyższenie kapitału zakładowego, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, stwierdzenie nieważności uchwały, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • umowa spółki, rada nadzorcza, głosowanie, paragraf, głos, prawo udziałowe, nieważność uchwały, przymusowe umorzenie udziału, nowy udział, zmiana umowy spółki, podwyższenie kapitału zakładowego, udział w zgromadzeniach, objęcie nowych udziałów, list wspólników, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, wyłączenie wspólnika, automatyczne umorzenie, członek zarządu, zgoda wspólnika, indywidualna kontrola
Zobacz»

I ACa 115/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 2 kwietnia 2014

Data publikacji: 25 sierpnia 2014

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

umowa spółki, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, wyrażenie zgody na zbycie, nieważność uchwały, zgoda na zbycie udziałów, podwyższenie kapitału zakładowego, wspólnik pozwanej spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, stwierdzenie nieważności uchwały, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • zezwolenie na zbycie, głosowanie, głos, umowa spółki, kandydatura, zaskarżona uchwała, odmowa udzielenia zezwolenia, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, przewodnicząca zgromadzenia, wyrażenie zgody na zbycie, nieważność uchwały, porządek obrad, nabywca, kapitał zakładowy pozwanej spółki, zgoda na zbycie udziałów, oświadczenie o cofnięciu wniosku, podwyższenie kapitału zakładowego, pełnomocnik wspólnika, wspólnik pozwanej spółki, przyznanie spółce
Zobacz»

XVI GC 1333/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 4 maja 2018

Data publikacji: 16 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

zgromadzenie wspólnika, sprzedaż udziału, zbycie, umowa spółki, prawo pierwszeństwa nabycia udziałów, umowa sprzedaży, stwierdzenie nieważności uchwały, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, stwierdzenie nieważności uchwały, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • zgromadzenie wspólnika, zwyczajne zgromadzenie wspólników, sprzedaż udziału, umowa sprzedaży udziału, zbycie, udzielenie absolutorium, umowa spółki, prawo pierwszeństwa nabycia udziałów, przedmiot udzielenia, członek zarządu, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, umowa sprzedaży, przedmiot rozpatrzenia, zamiar zbycia, siedziba, nabywca, stwierdzenie nieważności uchwały, protokół z rozprawy, pozwany, skorzystanie z prawa pierwszeństwa
Zobacz»

VIII GC 219/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 4 marca 2013

Data publikacji: 8 maja 2013

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, zbyty udział, stwierdzenie nieważności uchwały, kapitał zakładowy, zgoda na zbycie, umowa spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, stwierdzenie nieważności uchwały, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • legitymacja czynna, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, zbyty udział, członek zarządu, stwierdzenie nieważności uchwały, powództwo o stwierdzenie nieważności, powództwo ewentualne, kapitał zakładowy, uchwała zgromadzenia wspólników, zaskarżona uchwała, zgoda na zbycie, umowa spółki, członek organu spółki, zaskarżenie uchwały, lista obecności, pożyczka, funkcja członków, uchylenie uchwały, zgoda spółki, stanowisko wiceprezesa zarządu
Zobacz»

IX GC 899/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 7 maja 2013

Data publikacji: 24 września 2013

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

spółka, zwołanie zgromadzenia, prawo pierwokupu, sprzedaż udziału, stwierdzenie nieważności uchwały, zgoda na zbycie udziałów, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, stwierdzenie nieważności uchwały, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • spółka, zgromadzenie w dniach, budynek gorzelni, zwołanie zgromadzenia, prawo pierwokupu, siedziba spółki, sprzedaż udziału, nowe biuro, zwołanie zgromadzenia wspólników, zawiadomienie o zgromadzeniu wspólników, członek zarządu, spotkanie, plac, prezes zarządów, stwierdzenie nieważności uchwały, zgoda na zbycie udziałów, garaż, zarząd spółki w osobie, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, posesja
Zobacz»

XXVI GC 393/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 10 listopada 2016

Data publikacji: 26 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

umowa spółki, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, uchwała, kapitał zakładowy, dobry obyczaj, pokrzywdzenie wspólnika, przepis kodeksu spółek handlowych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, stwierdzenie nieważności uchwały, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • umowa spółki, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, uchwała, wspólnik większościowy, kapitał zakładowy, wspólnik mniejszościowy, dobry obyczaj, jednomyślność, kworum, zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, pokrzywdzenie wspólnika, kiper, wypis z aktów notarialnych, spółka kapitałowa, zarząd, zmiana umowy spółki, interes spółki, uchylenie uchwały, przepis kodeksu spółek handlowych, pokrzywdzenie powodów
Zobacz»

VI GC 378/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 16 czerwca 2015

Data publikacji: 8 lipca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

udział, podwyższenie kapitału zakładowego, kapitał zakładowy spółki, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, pozwany, stwierdzenie nieważności uchwały
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, stwierdzenie nieważności uchwały, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • udział, podwyższenie kapitału zakładowego, kapitał zakładowy spółki, wspólnik powodowej spółki, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, uchwały nieistniejące, wniesienie dopłaty, zarzut nieważności uchwały, pozwany, udział o wartości nominalnej, uchwała o podwyższeniu kapitału, sporna uchwała, posiadany udział, stwierdzenie nieważności uchwały, podwyższony kapitał, głos, prawomocnie zakończone postępowanie, udział w kapitale zakładowy, spółka o kwotę, skład zarządu
Zobacz»

XX GC 1132/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 30 listopada 2016

Data publikacji: 18 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

sprzedaż udziału, spółka, kapitał zakładowy, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, stwierdzenie nieważności uchwały, zwołanie zgromadzenia, zgoda na zbycie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, stwierdzenie nieważności uchwały, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • notariusz, sprzedaż udziału, spółka, walne zgromadzenie, kapitał zakładowy, lista obecności, plik dokumentu, uchwała wspólnika, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, cały kapitał, dokument do podpisu, umowa kupna, stwierdzenie nieważności uchwały, zgromadzenie wspólników spółki, sprzedaż udziałów w spółce, umowa sprzedaży udziału, udział w kapitale zakładowy, zwołanie zgromadzenia, zgoda na zbycie, konflikt
Zobacz»

VI GC 144/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 31 lipca 2015

Data publikacji: 16 listopada 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

umowa spółki, dobry obyczaj, nieważność uchwały, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, pokrzywdzenie wspólnika, podwyższenie kapitału zakładowego, pozwana spółka, kapitał zakładowy spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, stwierdzenie nieważności uchwały, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • umowa spółki, dopłata, zaskarżona uchwała, dobry obyczaj, nieważność uchwały, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, zarzut nieważności uchwały, zorganizowana część przedsiębiorstwa, pokrzywdzenie wspólnika, wspólnik obowiązku, podwyższenie kapitału zakładowego, zawarcie umowy dzierżawy, jednomyślność, wspólnik spółki, węzeł betoniarski, interes spółki, posiadany udział, pozwana spółka, kapitał zakładowy spółki, uchwała wspólnika
Zobacz»

XVI GC 320/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 3 października 2017

Data publikacji: 6 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, nowy udział, umowa spółki, kapitał zakładowy spółki, podwyższenie kapitału zakładowego, stwierdzenie nieważności uchwały, prawo pierwszeństwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, stwierdzenie nieważności uchwały, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, nowy udział, umowa spółki, zmiana umowy spółki, kapitał zakładowy spółki, zaproszenie na nadzwyczajne zgromadzenie, podwyższenie kapitału zakładowego, stwierdzenie nieważności uchwały, umorzenie przymusowe, porządek obrad, prawo udziałowe, podwyższenie kapitału zakładowego spółki, protokół z nadzwyczajnego zgromadzenia, prawo objęcia, powództwo o stwierdzenie nieważności, objęcie nowych udziałów, prawo pierwszeństwa, dwutygodniowy termin, wkład niepieniężny, kociołek
Zobacz»

V AGa 2/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 8 kwietnia 2019

Data publikacji: 23 lipca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, kapitał zakładowy, zwołanie zgromadzenia, stwierdzenie nieważności uchwały, pozwana spółka, nowy udział
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, stwierdzenie nieważności uchwały, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • zaproszenie na zgromadzenie wspólników, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, kapitał zakładowy, zwołanie zgromadzenia, zwołanie zgromadzenia wspólników, stwierdzenie nieważności uchwały, pozwana spółka, pełny adres, zaskarżona uchwała, zmiana umowy spółki, adres powodów, ustalenie nieistnienia uchwały, walne zgromadzenie wspólników, nowy udział, zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia, zarząd spółki, uprzednia uchwała zarządu, powództwo o stwierdzenie nieważności, treść zaproszenia, uchwała zgromadzenia wspólników
Zobacz»

I ACa 1124/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 28 października 2016

Data publikacji: 15 grudnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

zgromadzenie wspólnika, spółka, stwierdzenie nieważności uchwały, dobry obyczaj, zgoda na zbycie, zwołanie zgromadzenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, stwierdzenie nieważności uchwały, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • zgromadzenie wspólnika, spółka, stwierdzenie nieważności uchwały, nieruchomość, dobry obyczaj, metr kwadratowy, zgoda na zbycie, nieważność uchwały zgromadzenia wspólników, istnienie uchwały, zwołanie zgromadzenia, naruszenie dobrego obyczaju, poczta kurierska, zaskarżona uchwała, przedmiot zgody, domniemanie wynikające z wpisu, powództwo o stwierdzenie nieważności, podjęta uchwała, radykalny wzrost, zwołanie zgromadzenia wspólników, wspólnik spółki
Zobacz»

I ACa 764/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 14 lutego 2013

Data publikacji: 28 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

podwyższenie kapitału zakładowego, umowa spółki, nowy udział, zgromadzenie wspólnika, pozwana spółka, kapitał zakładowy spółki, stwierdzenie nieważności uchwały, nadzwyczajne zgromadzenie, dobry obyczaj
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, stwierdzenie nieważności uchwały, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • podwyższenie kapitału zakładowego, głosowanie, umowa spółki, nowy udział, zarząd, zgromadzenie wspólnika, pozwana spółka, kapitał zakładowy spółki, stwierdzenie nieważności uchwały, podjęcie uchwały, interes spółki, podwyższony kapitał zakładowy, objęcie udziałów, udziałowiec, umorzenie udziałów, nadzwyczajne zgromadzenie, interes wspólnika, udział w podwyższonym kapitale, dobry obyczaj, glosowanie
Zobacz»

I ACa 690/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 28 grudnia 2016

Data publikacji: 14 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

zwołanie zgromadzenia, umowa spółki, nieważność uchwały, pozwana spółka, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, stwierdzenie nieważności uchwały, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • zwołanie zgromadzenia, umowa spółki, głos, nieważność uchwały, pozwana spółka, zwołanie zgromadzenia wspólników, członek zarządu, posiedzenie zarządów, skład zarządu, szczególne uprawnienie, drugi wspólnik, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, zgromadzenie wspólników z dniem, wspólnik spółki, zmiana umowy spółki, akt założycielski, skarżona uchwała, uchwały nieistniejące, zarzut nieważności uchwały, powoływanie i odwoływanie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Karolina Najda
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Zbigniew Merchel,  Przemysław Banasik ,  Ewa Tomaszewska
Data wytworzenia informacji: