Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 770/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Gdańsku z 2016-01-19

I AGa 328/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 17 kwietnia 2019

Data publikacji: 29 sierpnia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

umowa konsorcjum, prace projektowe, kara umowna, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • umowa konsorcjum, lider konsorcjum, porozumienie wykonawcze, podwykonawca, prace projektowe, zakład karny, partner konsorcjum, kara umowna, pozwany, przetarg, podział robót, powiat, obiekt, grupa inwestycyjna, umowa ramowa, zakres roboty, oferta, część kontraktu, areszt śledczy, warunki umowy
Zobacz»

V AGa 131/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 15 listopada 2018

Data publikacji: 27 marca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

umowa konsorcjum, pozwany, nienależyte wykonanie, wykonanie umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • umowa konsorcjum, członek konsorcjum, wynagrodzenie ryczałtowe, pozwany, nienależyte wykonanie, umowa i porozumienie, lider, wykonanie umowy, faktura, nienależyte wykonanie umowy, usługa doradztwa, uczestnik konsorcjum, kwota wynagrodzenia, rozbudowa infrastruktury, doradztwo techniczne, poświadczenie wiedzy, projekt, przejęte zadania, pełnomocnik konsorcjum, strona
Zobacz»

IX GC 78/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 11 lipca 2016

Data publikacji: 22 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

zabezpieczenie należytego wykonania umowy, rękojmia, przedmiot umowy, wykonanie roboty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • zabezpieczenie należytego wykonania umowy, część zabezpieczenia, rękojmia, ostateczne wykonanie, wada trwała, przedmiot umowy, prawo zamówień publicznych, odbiór końcowy przedmiotu umowy, forma gwarancji, wykonanie zamówienia, okres rękojmi za wady, ściana oporowa, stadion sportowy, gwarancja ubezpieczeniowa, upływ okresu rękojmi, nienależyte wykonanie umowy, wniesienie zabezpieczenia należytego, przyjęcie przedmiotu, wykonanie roboty, inwestycja
Zobacz»

I ACa 647/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 21 października 2015

Data publikacji: 24 listopada 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

umowa konsorcjum, kara umowna, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • umowa konsorcjum, kara umowna, wykonawca zastępczy, pozwany, lider konsorcjum, zawarcie umowy konsorcjum, członek konsorcjum, gmina, odstąpienie od umowy, nieterminowe wykonanie, solidarna odpowiedzialność, sala sportowa, budowa, przejęcie obiektów, zawinienie w opóźnieniu, zamówienia publiczne, wykonanie inwestycji, kara umowna za zwłokę, podwykonawca, temperatura w hali
Zobacz»

I C 1283/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 28 stycznia 2014

Data publikacji: 12 marca 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

umowa konsorcjum, kara umowna, pozwany, należyte wykonanie, nienależyte wykonanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • umowa konsorcjum, kara umowna, członek konsorcjum, umowa o roboty budowlane, lider konsorcjum, inwestycja, oferta, pozwany, gwarancja ubezpieczeniowa, uczestnik umowy, należyte wykonanie, odstąpienie od umowy, gmina, przedmiotowa umowa o roboty, prawo zamówień publicznych, przetarg, doradztwo techniczne, nienależyte wykonanie, należyte wykonanie kontraktu, siedziba
Zobacz»

V ACa 600/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2013

Data publikacji: 28 września 2013

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

umowa konsorcjum, wypowiedzenie, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • umowa konsorcjum, hałda, wypowiedzenie, rachunek z zarządu, osoba prawna, lider konsorcjum, złożenie rachunków, ważny powód, likwidacja zagrożenia, pozwany, zagrożenie pożarowe, spółka cywilna, zakaz, okres odbywania kary, strona umowy konsorcjum, funkcja, współpraca, organ, analogia, realizacja przedmiotu
Zobacz»

I ACa 867/15

wyrok

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 13 października 2015

Data publikacji: 17 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

umowa konsorcjum, realizacja umowy, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • umowa konsorcjum, członek konsorcjum, przepust, inwestor, realizacja umowy, pozwany, częsta oferta, umowa o roboty budowlane, część oferty, potrącenie, faktura, wierzytelność, budowa, podpisywanie dokumentów w imieniu, wynagrodzenie, koszt i strata, autostrada, dzień zakończenia robót, termin zapłaty, prace budowlane
Zobacz»

I ACa 1102/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 12 maja 2016

Data publikacji: 12 sierpnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

umowa konsorcjum, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • umowa konsorcjum, członek konsorcjum, odcinek, sieć wodociągowa, pozwany, rurociąg, lider konsorcjum, pozwana gmina, robota budowlana, wodociąg, inwestycja, system kanalizacji sanitarnej, umowa z dniem, praca, rada budowy, budowa systemu, całość wynagrodzenia, materiały budowlane, zakres roboty, metr
Zobacz»

VI ACa 91/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 26 kwietnia 2017

Data publikacji: 18 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

umowa konsorcjum, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • umowa konsorcjum, działalność lecznicza, członek konsorcjum, zmiana wierzyciela, ustawa o działalności, produkt leczniczy, lider konsorcjum, solidarność wierzycieli, dostawa leków, płyn infuzyjny, zawarcie umowy konsorcjum, obrót wierzytelności, przepis w sytuacji, pozwany, umowa ze szpitalem, zakład opieki zdrowotnej, podmiot, ustawa o zakładach opieki, udzielenie zamówienia, oferta
Zobacz»

X Ga 199/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 7 października 2016

Data publikacji: 28 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

zabezpieczenie należytego wykonania umowy, rękojmia, pozwany, wykonanie przedmiotu umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • wadium, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, gwarancja bankowa, rękojmia za wady, wykonanie zamówienia, rękojmia, nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, prawo zamówień publicznych, gwarancja należytego wykonania umowy, nienależyte usunięcie, pozwany, budowa bazy, wykonanie przedmiotu umowy, umowa w sprawie zamówienia, podpisanie umowy, sprawa zamówień publiczna, protokół odbioru końcowy, usunięcie wady, wymagane zabezpieczenie, zabezpieczenie roszczenia
Zobacz»

V ACa 437/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 6 listopada 2013

Data publikacji: 8 lipca 2019

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

kara umowna, umowa konsorcjum, pozwany, wykonanie roboty, rękojmia, zabezpieczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, umowa konsorcjum, odstąpienie od umowy, kara umowna za odstąpienie, gwarancja bankowa, pozwany, nota, członek konsorcjum, wykonanie roboty, sprawa związana z realizacją, rękojmia, rękojmia i gwarancja, powodu kara, współuczestnictwo konieczne, umowa o roboty budowlane, spółka cywilna, zabezpieczenie roszczenia, legitymacja, zabezpieczenie, wygaśnięcie umowy
Zobacz»

VI ACa 225/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 19 czerwca 2017

Data publikacji: 16 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

umowa konsorcjum, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • umowa konsorcjum, uczestnik konsorcjum, lider konsorcjum, działalność lecznicza, prawo zamówień publicznych, szpital, zmiana wierzyciela, zawarcie umowy konsorcjum, wierzytelność, produkt leczniczy, członek konsorcjum, przyjmowanie i księgowanie, potwierdzenie salda, ustawa o działalności, przetarg, pozwany, prowadzenie monitoringu, windykacja należności, dług, dzień zapłaty
Zobacz»

V ACa 33/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 27 września 2016

Data publikacji: 15 listopada 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

umowa konsorcjum, pozwany, aneks, skutek natychmiastowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • członek konsorcjum, umowa konsorcjum, umowa realizacyjna, bieżące ustalenie, spółka, partner konsorcjum, pozwany, treść umowy podwykonawczej, faktura, lider konsorcjum, oddział w polsce, umowa z podwykonawcami, zawarcie umowy podwykonawczej, realizacja kontraktów, aneks, skutek natychmiastowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, umowa zawarta z inwestorem, zapłata wynagrodzenia, powierzenie realizacji
Zobacz»

XI GC 1046/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 14 kwietnia 2016

Data publikacji: 16 maja 2016

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

umowa konsorcjum, pozwany, wykonanie umowy, realizacja umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • zaliczka, umowa konsorcjum, koszt wykonania umowy, skanowanie, połowa, pozwany, przetarg, województwo, wykonanie umowy, lider konsorcjum, zysk, uczestnik konsorcjum, podział kosztów, nakład siły, realizacja umowy, usługi geodezyjne, przypadku wygrania, wspólne przedsięwzięcie, skaner, różnica pomiędzy kwotami
Zobacz»

VI GC 349/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tychach

Data orzeczenia: 11 lutego 2016

Data publikacji: 23 marca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

umowa konsorcjum, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • członek konsorcjum, lider konsorcjum, umowa konsorcjum, umowa realizacyjna, zaprojektowanie i wybudowanie, uczestnik konsorcjum, solidarna odpowiedzialność, umowa ustna, podstawa programu, umowa pisemna, spółka cywilna, umowa o roboty budowlane, podwykonawca, pozwany, robota dodatkowa, siedziba, wynagrodzenie, protokół odbioru prac, strona powodowa, pogotowie
Zobacz»

V ACa 761/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 17 marca 2016

Data publikacji: 20 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

umowa konsorcjum, pozwany, realizacja umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • umowa konsorcjum, członek konsorcjum, mundur, umowa spółki cywilna, uszycie, przepis o spółce cywilnej, pozwany, umowa o dzieło, zamówienie publiczne, jednostka wojskowa, szycie, rzeczowa praca, solidarna odpowiedzialność, strony konsorcjum, realizacja umowy, charakter umowy, majątek, wojska lądowe, wspólny cel gospodarczy, podwykonawca
Zobacz»

V ACa 925/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 29 listopada 2017

Data publikacji: 29 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

umowa konsorcjum
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • umowa konsorcjum, działalność lecznicza, zmiana wierzyciela, uczestnik konsorcjum, ustawa o działalności, prawo zamówień publicznych, samodzielny publiczny zakład opieki, wierzytelność, lider konsorcjum, publiczny zakład opieki zdrowotnej, dostawa, pozwany szpital, przetarg, członek konsorcjum, przyjmowanie i księgowanie, powodowa spółka, postępowanie przetargowe, podmiot, udzielenie zamówienia, prowadzenie monitoringu
Zobacz»

I ACa 1714/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 23 marca 2016

Data publikacji: 15 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

umowa konsorcjum, kara umowna, należyte wykonanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • umowa konsorcjum, kara umowna, gwarant, uczestnik konsorcjum, umowa o roboty budowlane, lider konsorcjum, gwarancja ubezpieczeniowa, dokument gwarancji, roszczenie beneficjenta, należyte wykonanie, porozumienie, naliczenie kary umownej, suma gwarancyjna, udzielenie gwarancji, należyte wykonanie kontraktu, inwestor, treść gwarancji, umowa gwarancji, wypłata sumy, odstąpienie od umowy
Zobacz»

I ACa 598/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 18 grudnia 2013

Data publikacji: 15 kwietnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

umowa konsorcjum
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • umowa konsorcjum, robota dodatkowa, członek konsorcjum, skład konsorcjum, współuczestnictwo konieczne, praca dodatkowa, umowa spółki cywilna, podmiot wchodzący w skład, umowa główna, zobowiązanie sądu, lider konsorcjum, dzień ogłoszenia upadłości, umowa z dniem, kosztorys, legitymacja czynna powodów, majątek wspólny wspólników, pozew, syndyk, treść umowy konsorcjum, wykazanie legitymacji
Zobacz»

I ACa 29/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 28 maja 2015

Data publikacji: 10 września 2015

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

umowa konsorcjum
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • umowa konsorcjum, wodociąg, strona umowy konsorcjum, odcinek, materiał instalacyjny, lider konsorcjum, karta, strona miejscowości, inwestycja, zamówienie publiczne, faktura, gorzów wielkopolski, pozwana gmina, oświadczenie, wykonany robot, system kanalizacji sanitarnej, budowa sieci wodociągowa, właściciel posesji, świadek, umowa o roboty budowlane
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Karolina Najda
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Marek Machnij,  Ewelina Jokiel ,  Dariusz Janiszewski
Data wytworzenia informacji: