Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 321/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Gdańsku z 2013-07-26

I ACa 391/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 21 maja 2014

Data publikacji: 25 sierpnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

zarządzenie wykonania kary, prawomocne orzeczenie, niezgodność z prawem, przedmiot zarządzenia, wykonanie kary pozbawienia wolności, stwierdzenie niezgodności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Ważne frazy
  • zarządzenie wykonania kary, prawomocne orzeczenie, niezgodność z prawem, przedmiot zarządzenia, naruszenie porządku prawnego, wykonanie kary pozbawienia wolności, ocena niezgodności, rażąco błędna wykładnia, różna wykładnia, ogólnie przyjęty standard, niewłaściwe stosowanie, postępowanie prejudycjalne, rażące naruszanie, stwierdzenie niezgodności, wydanie orzeczenia w przedmiocie, naruszanie porządku prawnego, orzeczenie niezgodne z prawem, orzeczenie sądu karnego, prawomocne orzeczenie sądu, stosowanie prawa
Zobacz»

V ACa 929/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 15 lutego 2018

Data publikacji: 20 lipca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • szkoda, uprawdopodobnienie, prawomocne orzeczenie, wyrządzenie szkody, wydanie prawomocnego orzeczenia, stwierdzenie niezgodności z prawem, prejudykat, wyrok niezgodny z prawem, właściwe postępowanie, przedawnienie, naprawienie, skutek wydania przez sąd, odszkodowanie za szkodę powstałą, skarga o stwierdzenie niezgodności, prawomocny wyrok, orzeczenie niezgodne z prawem, wydanie przez sąd okręgowy, ostateczna decyzja, odszkodowanie, dyspozycja przepisu
Zobacz»

V ACa 461/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 13 grudnia 2019

Data publikacji: 23 kwietnia 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prawomocne orzeczenie, stwierdzenie niezgodności z prawem, prejudykat, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, właściwe postępowanie, prawo w postępowaniu, uprzednie stwierdzenie, odpowiedzialność odszkodowawcza, sprawa ponoszenia, kontrola prawomocnych orzeczeń, szkoda wyrządzona przez wydanie, wydanie prawomocnego orzeczenia, postępowanie ze skargi, szkoda, odszkodowanie, prawomocne orzeczenie sądowe, skarb państwa, wniesienie skargi o stwierdzenie, dochodzenie odszkodowania za szkody, koszt nieopłaconej pomocy prawnej
Zobacz»

VI ACa 313/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 7 sierpnia 2015

Data publikacji: 30 września 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prawomocne orzeczenie, stwierdzenie niezgodności z prawem, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, warszawa, szkoda, wydanie niezgodne z prawem, wniesienie skargi kasacyjnej, szkoda wyrządzona przez wydanie, wykonawca testamentu, nabycie spadku, ostatnia wola spadkodawcy, kontrola orzeczenia sądu, prezes sądu okręgowy, testament spadkodawcy, orzeczenie wydane w postępowaniu, wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego, środek prawny, postanowienie wydane przez sąd, orzeczenie niezgodne z prawem, odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody
Zobacz»

I ACa 383/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 10 września 2014

Data publikacji: 29 października 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • stwierdzenie niezgodności z prawem, skarga o stwierdzenie niezgodności, prawomocne orzeczenie, wydany wyrok zaoczny, brak prejudykatu, odszkodowanie, uzyskanie prejudykatu, szkoda, prawo orzeczenia, wydanie niezgodne z prawem, dochodzenie odszkodowania, wydanie prawomocnego orzeczenia, dochodzone odszkodowanie, kwestionowany wyrok, orzeczenie prejudycjalne, prawomocne orzeczenie sądowe, wniesienie sprzeciwu od wyroku, środek prawny, prawa wyroku, wcześniejsze uzyskanie
Zobacz»

VI ACa 1462/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 8 grudnia 2016

Data publikacji: 21 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • szkoda, prawomocne orzeczenie, stwierdzenie niezgodności z prawem, niezgodność z prawem wyroku, poniesiony koszt zastępstwa, związek przyczynowy między wydaniem, przesłanka odpowiedzialności, prawomocne orzeczenie sądu okręgowego, odpowiedzialność odszkodowawcza skarbu państwa, prawo orzeczenia, wydanie niezgodne z prawem, odsetka za nieterminowe wpłaty, związek przyczynowo skutkowy, legitymacja procesowa czynna, wydanie prawomocnego orzeczenia, normalny związek przyczynowy, wydanie wadliwego orzeczenia, odpowiedzialność deliktową, skarga powoda, właściwe postępowanie
Zobacz»

I ACa 1418/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 10 lutego 2012

Data publikacji: 28 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prawomocne orzeczenie, wydział gospodarczy, konstytucja rp, stwierdzenie niezgodności z prawem, wydanie prawomocnego orzeczenia, prokuratoria generalna skarbu państwa, ostateczna decyzja, właściwe postępowanie, wyrok skargi, prawomocne orzeczenie sądu okręgowego, szkoda, wydanie niezgodne z prawem, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, szkoda wyrządzona przez wydanie, skarga kasacyjna, kwestionowany wyrok, departament postępowań, pominięcie, środek prawny, uwzględnienie prośby powódki
Zobacz»

I ACa 361/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 28 marca 2019

Data publikacji: 14 lutego 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prawomocne orzeczenie, szpital psychiatryczny, stwierdzenie niezgodności z prawem, gminny ośrodek pomocy społecznej, leczenie psychiatryczne, przekroczenie uprawnień, brak znamion czynu, przymusowe leczenie, szkoda, stacjonarne leczenie, kierowników gminnych, obowiązek służbowy, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, uzyskanie opinii biegłych psychiatrów, sfałszowana dokumentacja, brak prejudykatu, kurka, lekarz psychiatry, znamiona czynu zabronionego, chora psychicznie
Zobacz»

I C 1220/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 6 maja 2016

Data publikacji: 6 grudnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prawomocne orzeczenie, odszkodowanie, niezgodność orzeczenia z prawem, prejudykat, sprawa o sygnaturze, środek prawny, wydanie niezgodne z prawem, kontrola prawomocnych orzeczeń, skarga o stwierdzenie niezgodności, stwierdzenie niezgodności z prawem, stwierdzenie niezgodności orzeczenia, właściwe postępowanie, prezes sądu okręgowy, skuteczne dochodzenie odszkodowania, wydanie orzeczenia sądowego, prawa wyroku, orzeczenie niezgodne z prawem, podjęcie inicjatywy dowodowej, uprawnienie do podjęcia, możliwość skutecznego dochodzenia
Zobacz»

I ACa 1040/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 15 stycznia 2013

Data publikacji: 1 marca 2013

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • stwierdzenie niezgodności z prawem, prawomocne orzeczenie, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, postępowanie ze skargi, prokuratoria generalna skarbu państwa, prawo orzeczeń sądu, kontynuowanie procesu, prawomocne orzeczenie sądu, prawomocność orzeczenia, odszkodowanie, sytuacja finansowa powodów, wydanie prawomocnego orzeczenia, orzeczenie sądu okręgowego, płyta, szkoda, legalność działalności, rozwiązanie niesłuszne, uznanie zasady odpowiedzialności, instrumentów badań, stopień odczuć
Zobacz»

I C 101/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 31 maja 2017

Data publikacji: 11 lipca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prawomocne orzeczenie, niezgodność z prawem wyroku, stwierdzenie niezgodności z prawem, prejudykat, wyrok wydany w sprawach, modyfikacja powództwa, cofnięcie pozwu, szkoda, faktura, oddalenie powództwa bez konieczności, kwota, etap, twierdzenie o wyrządzeniu, zainicjowana sprawa, kwota globalna, przepis kodeksu postępowania cywilnego, podważenie prawidłowości rozstrzygnięcia, skutek niezgodności, referendarz sądowy, ogólna wartość roszczeń
Zobacz»

I ACa 1062/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 11 marca 2016

Data publikacji: 29 kwietnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • szkoda, stwierdzenie niezgodności z prawem, prawa wyroku, wydanie niezgodne z prawem, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, dostarczony mebel, odszkodowanie, prawomocne orzeczenie, pozwany, spełnienie świadczenia, dzień zapłaty, szkoda powódki, egzekucja przeciwko dłużniczce, należność odsetkowa, przedmiot rozpoznania i rozstrzygnięcia, zasądzenie odsetek, bieg odsetek, możliwa egzekucja, odsetka za opóźnienie, należność główna
Zobacz»

I ACa 463/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 7 grudnia 2017

Data publikacji: 23 marca 2018

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prawomocne orzeczenie, niezgodność z prawem, szkoda, ministerstwo finansów, szkoda wyrządzona przez wydanie, konieczność uzyskania prejudykatu, władza publiczna, podstawa odpowiedzialności odszkodowawczej skarbu, waloryzacja świadczenia należnego, dokonanie waloryzacji świadczenia, odpowiedzialność odszkodowawcza skarbu państwa, stwierdzenie niezgodności orzeczenia, właściwe postępowanie, niezgodność orzeczenia z prawem, stwierdzenie niezgodności, wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego, środek prawny, skarga kasacyjna do sądu, orzeczenie niezgodne z prawem, środek zaskarżenia
Zobacz»

I C 251/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 27 lutego 2017

Data publikacji: 28 kwietnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prawomocne orzeczenie, odpowiedzialność skarbu państwa, orzeczenie niezgodne z prawem, niezgodność z prawem, szkoda, skarb państwa w myśl, szkoda wyrządzona przez wydanie, prawo działania, prejudykat, ochotnicza straż pożarna, bezprawność, odpowiedzialność odszkodowawcza, stwierdzenie niezgodności, skarga kasacyjna, wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego, oznaczony numer, konstytucja, działanie władzy publicznej, uznanie odpowiedzialności, myśl przepisów
Zobacz»

I ACa 834/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 21 lutego 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • stwierdzenie niezgodności z prawem, prawomocne orzeczenie, szkoda, ind, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, sprawa ponoszenia, wyeliminowanie z obrotu, obciążanie powoda, stosowny prejudykat, ustawowa odsetka za opóźnienie, władza rodzicielska nad synem, ograniczenie władzy, skarb państwa, apelacja osobista, piecza, małoletni syn, pełnomocnik, środek prawny, odszkodowanie, postępowanie odszkodowawcze
Zobacz»

I ACa 333/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 30 marca 2017

Data publikacji: 30 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kartuz, wydanie prawomocnego orzeczenia, prawomocne orzeczenie, stwierdzenie niezgodności z prawem, konwencja o ochronie prawa, ochrona prawa człowieka, właściwe postępowanie, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, dobra osobiste, szkoda, łam prawa, naruszenie dobra, odpowiedzialność skarbu państwa, wykonywanie władzy publicznej, konstytucja rp, pozwany skarb państwa, prawo działania, skarga kasacyjna, prejudykat, postępowanie cywilne
Zobacz»

II C 1664/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 9 kwietnia 2014

Data publikacji: 2 czerwca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • opłata egzekucyjna, alimenty, szkoda, zawyżona kwota, stwierdzenie niezgodności z prawem, związek przyczynowy, akt sądu rejonowego, egzekucja, prawomocne orzeczenie, orzeczenie niezgodne z prawem, koszt postępowania egzekucyjnego, kwota, koszt zastępstwa w postępowaniu, odszkodowanie, wydanie prawomocnego orzeczenia, odszkodowanie za wydanie, pismo dłużników, niezgodność orzeczenia z prawem, komornik sądowy przy sądzie, skarga
Zobacz»

I ACa 248/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 30 czerwca 2015

Data publikacji: 28 sierpnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • stwierdzenie niezgodności z prawem, prawomocne orzeczenie, właściwe postępowanie, wyrok sądu pracy, dzień wydania wyroku, odsetka od dnia wydania, prokuratoria generalna skarbu państwa, prezes sądu rejonowego, wydanie prawomocnego orzeczenia, powody wyroku, apelacja powodów, procedura stwierdzenia, niedopuszczalna ocena, sposób procedowania, dalsze odsetki, wyrok wydany w sprawach, wynik prawidłowych ustaleń, bardzo obszerne uzasadnienie, orzeczenie o charakterze prejudycjalnym, określona podstawa faktyczna roszczenia
Zobacz»

I ACa 185/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 27 sierpnia 2015

Data publikacji: 21 października 2015

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prawomocne orzeczenie, rozwiązanie stowarzyszenia, stwierdzenie niezgodności z prawem, zarządzenie tymczasowe, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, prezydent miasta, nałożenie grzywny, wydział krajowego rejestru sądowego, sprawa stowarzyszenia, wydanie prawomocnego orzeczenia, strona środków prawnych, dochodzenie odszkodowania, bieżąca sprawa, prawo o stowarzyszeniach, roszczenie odszkodowawcze, zarząd stowarzyszenia, szkoda, odszkodowanie, funkcja przedstawiciela, sprawa o rozwiązanie
Zobacz»

I ACa 1098/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 25 lutego 2014

Data publikacji: 11 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kwestionowane orzeczenie, prawomocne orzeczenie, wznowienie postępowania, stwierdzenie niezgodności z prawem, orzeczenie niekończące, orzeczenie sądu okręgowego, prezydium miejskie, szkoda wyrządzona przez wydanie, miejska rada narodowa, niekończące postępowanie w sprawie, niezgodność z prawem orzeczenia, odrzucenie skargi o wznowienie, szkoda, wydział zamiejscowy, skarga o stwierdzenie niezgodności, wydanie prawomocnego orzeczenia, przedmiotowa nieruchomość, wydanie orzeczenia sądu, pierwsza instancja, posiadanie nieruchomości
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Karolina Najda
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Andrzej Lewandowski,  Dorota Gierczak
Data wytworzenia informacji: