Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 217/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Gdańsku z 2016-10-12

I C 130/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 25 lutego 2014

Data publikacji: 1 lipca 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

kara umowna, projekt, umowa, zarząd drogi, zamówienie publiczne, realizacja inwestycji drogowa, opóźnienie, chodnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, opracowanie, zarząd dróg wojewódzkich, projekt, umowa, prace projektowe, projekt budowlany i wykonawczy, zarząd drogi, zamówienie publiczne, dokumentacja projektowa, cena umowna, realizacja inwestycji drogowa, aktualizacja projektu, wykonanie zamówienia, obiekt inżynierski, oferta, mapa do celów projektowych, opóźnienie, wykonanie umowy, chodnik
Zobacz»

I ACa 727/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 9 października 2014

Data publikacji: 28 listopada 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, umowa, realizacja projektu, pozwany, istotny warunek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, seminarium, ankieter, umowa, realizacja projektu, usługa, wyłonienie wykonawcy, urząd kontroli skarbowej, zachowanie obowiązujących procedur, pozwany, część dofinansowania, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, województwo, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, umowa strony, dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy, oznaczenie strony powodowej, istotny warunek, dofinansowanie projektów
Zobacz»

X GC 1012/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 1 marca 2016

Data publikacji: 23 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

kara umowna, opóźnienie, umowa, prawo zamówień publicznych, projekt, inwestycja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, opóźnienie, umowa, prawo zamówień publicznych, protokół rozprawy, konsorcjum firmy, projekt, opracowanie dokumentacji, uczestnik konsorcjum, ustalenie lokalizacji drogi, odrębne zamówienie, inwestycja, robota budowlana, miasto, decyzja o ustaleniu lokalizacji, pismo, nienależyte wykonanie zobowiązania, dzień opóźnienia, przejazd kolejowy, prace projektowe
Zobacz»

VI ACa 965/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 24 stycznia 2012

Data publikacji: 25 maja 2013

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, opis przedmiotu zamówienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, opis przedmiotu zamówienia, prezes urzędu zamówień publicznych, uczciwa konkurencja, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, przepis ustawy prawa, stwierdzenie nieważności umowy, dostawa samochodów, pojazd, model, powiat, samochód osobowy klasy średniej, poduszka kolanowa, dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia, minimalny parametr techniczny, warunek zamówienia, unieważnienie umowy, oferta, żądanie stwierdzenia nieważności
Zobacz»

V ACa 144/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 26 października 2017

Data publikacji: 11 stycznia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, umowa, realizacja projektu, pozwany, przedmiot zamówienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, mysz, klawisz, krajowa izba odwoławcza, oferta, uchwała krajowa, sporne zamówienie, zatrzymanie wadium, prezes urzędu zamówień publicznych, oferent, umowa, realizacja projektu, uczciwa konkurencja, sprzęt, postępowanie o udzielenie zamówienia, narodowy plan rozwoju, część dofinansowania, termin na wykonanie umowy, pozwany, przedmiot zamówienia
Zobacz»

I ACa 216/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 8 maja 2013

Data publikacji: 29 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, realizacja projektu, pozwany, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, korekta finansowa, doradca biznesowy, ramowe wytyczne, realizacja projektu, pozwany, wniosek o płatności, beneficjent, ustawa prawa, zintegrowany program operacyjny, przetarg, dotacja, redyskonto weksli, wniosek o dofinansowanie, umowa, wytyczna ministerstwa rozwoju regionalnego, usługa kierownika projektu, nadużycie prawa, fundusze strukturalne, transza
Zobacz»

III Ca 1816/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 26 czerwca 2018

Data publikacji: 6 września 2018

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

projekt, prawo zamówień publicznych, umowa, kara umowna, opis przedmiotu zamówienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • dokumentacja projektowa, projekt, odstąpienie od umowy, aktualizacja dokumentacji, prawo zamówień publicznych, umowa, kara umowna, nazwa własna, zakres i forma, prawo budowlane, opis przedmiotu zamówienia, dzieło, przedmiar robót, specyfikacja techniczna, strona wykonawcy, kosztorys inwestorski, forma dokumentacji, techniczne wykonanie i odbiór, wykonanie i odbiór robót, rozporządzenie ministra infrastruktury
Zobacz»

IV P 1/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 28 maja 2015

Data publikacji: 23 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, istotny warunek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, przepis ustawy prawa, udzielenie zamówienia publicznego, kolektor słoneczny, urząd marszałkowski województwa, postępowanie o udzielenie zamówienia, przyczyna wypowiedzenia, aktualizacja planu, przetarg, kanclerz uczelni, korekta finansowa, ogłoszenie o zamówieniu, pracodawca, istotny warunek zamówienia, kryterium oceny ofert, zamówienie publiczne zgodnie, dostawa sprzętu komputerowego, internetowych uczelni, umowa o prace, istotny warunek
Zobacz»

II Ca 1626/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 14 marca 2017

Data publikacji: 30 października 2017

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, opis przedmiotu zamówienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, wybór oferty najkorzystniejszej, przepis ustawy prawa, odrzucenie oferty, badanie i ocena oferty, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, kryterium oceny ofert, usta, środek ochrony prawnej, postępowanie skargowe, zaniechanie, opis przedmiotu zamówienia, warunek udziału w postępowaniu, czynność odrzucenia, odwołanie w postępowaniu, wykluczenie wykonawcy, prezes urzędu zamówień publicznych, etap badania
Zobacz»

XXVI GC 713/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 18 maja 2018

Data publikacji: 19 lipca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, sprzedaż świadectw pochodzenia, interes publiczny, strona powodowa, umowa, umowa ramowa, nieważność umowy, pominięcie przepisów, konwalidacja, transakcja, ustalenie nieważności, podstawa artykułu, zastosowanie artykułu, obrót świadectwami, procedura odwoławcza, pominięcie trybu, nieważna czynność prawna, energia, dyrektywa, prawo majątkowe
Zobacz»

I ACa 162/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 23 maja 2013

Data publikacji: 25 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, umowa, kara umowna, powiatowy zarząd dróg, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, umowa, zmiana umowy, zgoda na przedłużenie, oświadczenie woli, przedłużenie terminu wykonania umowy, kara umowna, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, przedłużenie terminu zakończenia, zakończenie roboty, powiatowy zarząd dróg, aneks do zabezpieczenia należytego, przedłużenie zabezpieczenia, ograniczenie podstawy faktycznej, ustawa o zamówieniach publicznych, warunki atmosferyczne, pozwany, zmiana terminów, wola strony, należyte wykonanie robót
Zobacz»

II Ca 487/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 12 września 2017

Data publikacji: 2 listopada 2017

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, wybór oferty najkorzystniejszej, krajowa izba odwoławcza, odrzucenie oferty, ocena oferty, odrzucenie odwołania, umorzenie postępowania odwoławczego, całość zarzutów, usta, postępowanie o udzielenie zamówienia, przepis ustawy prawa, wykluczenie wykonawcy, wnoszenie odwołania, progi unijne, środek ochrony prawnej, odwołanie w postępowaniu, czynność odrzucenia, zaniechanie, wpis od odwołania, istotny warunek zamówienia
Zobacz»

I ACa 835/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 stycznia 2017

Data publikacji: 19 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, umowa, kara umowna, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • kaucja, prawo zamówień publicznych, umowa, unieważnienie umowy, udzielanie zamówienia publicznego, zawarcie umowy, przedwstępna umowa kupna sprzedaży, nieważność, przetarg, bezpodstawne wzbogacenie, kara umowna, przelew, tryb zamówienia, negocjacja, oprzyrządowanie, pozwany, kotłownia, ustawa prawa, krajowa izba odwoławcza, zamówienia z wolnej ręki
Zobacz»

I ACa 813/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 6 listopada 2012

Data publikacji: 23 marca 2013

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, możliwość zmiany umowy, powódź, absencja pracowników powoda, umowa, rażąca strata, nadzwyczajna zmiana stosunków, intensywny opad, plac robót, droga zgodna, hydrant, maszynownia, przeniesienie pionu kanalizacji deszczowej, zwiększona absencja pracowników, zamurowanie otworów wejściowych, ogrzewanie wodne, materiał do zabezpieczenia przeciwpożarowego, mechaniczne oczyszczenie, koryto, zgodne oświadczenie
Zobacz»

II Ca 266/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 16 czerwca 2016

Data publikacji: 11 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, istotny warunek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, spotkanie, termin składania ofert, zmiana specyfikacji, przetarg, udzielenie zamówienia publicznego, traktowanie wykonawców, postępowanie o udzielenie zamówienia, siedziba, uczciwa konkurencja, usta, przesunięcie terminów, czyn nieuczciwej konkurencji, unieważnienie, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, koszt postępowania skargowego, równe traktowanie, istotny warunek, złożenie oferty
Zobacz»

VI ACa 1944/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 23 lutego 2017

Data publikacji: 16 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, uczestnik przetargu, legitymacja czynna, tryb zamówienia, środek prawny, umowa zawierana w trybie, umowa przetargowa, żądanie unieważnienia umowy, krajowa izba odwoławcza, ramach zamówień, sprawa zamówień publiczna, konstytucja, usta, wybór oferty, lega, procedura przetargowa, treść normatywna, umowa, uzupełnienie katalogu, specjalna procedura
Zobacz»

VIII Ga 199/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 października 2013

Data publikacji: 28 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

projekt, kara umowna, umowa, prawo zamówień publicznych, pozwany, przedmiot zamówienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • projekt, kara umowna, odstąpienie od umowy, modernizacja pomieszczeń, projekt budowlany wykonawczy, umowa, prawo zamówień publicznych, dokumentacja projektowa, dokumentacja wykonawcza, pozwany, dokumentacja przetargowa, przetarg, oferta, robota budowlana, przedmiot zamówienia, wentylacja mechaniczna, etap postępowania przetargowego, brak projektu wykonawczego, przepis ustawy prawa, przedmiar robót
Zobacz»

I C 565/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 23 października 2015

Data publikacji: 17 listopada 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, opis przedmiotu zamówienia, istotny warunek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, pojazd, uczciwa konkurencja, samochód z napędem, opis przedmiotu zamówienia, przedmiotowe zamówienie, dostawa, nowy samochód, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, zamówienie publiczne w trybie, parametr, natarcie, istotny warunek, kierownica, maksymalne zużycie, unieważnienie umowy, tryb przetargu, konkretny produkt, lewa strona
Zobacz»

I ACa 1025/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 6 listopada 2013

Data publikacji: 5 września 2014

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

chodnik, projekt, zarząd drogi, kara umowna, umowa, opis przedmiotu zamówienia, prawo zamówień publicznych, pozwolenie na budowę
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • chodnik, budowa chodników, projekt, zarząd drogi, odwodnienie, droga powiatowa, pozwana gmina, kara umowna, umowa, kompleksowa dokumentacja projektowa, projekt budowy, powiat, projekt chodnika, opis przedmiotu zamówienia, prawo zamówień publicznych, pozwolenie na budowę, ustawa prawa, dokumentacja projektowa budowy, nawierzchnia jezdni, przetarg nieograniczony
Zobacz»

I ACa 75/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 28 maja 2013

Data publikacji: 20 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, projekt, przedmiot zamówienia, umowa, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, specyfikacja techniczna, projekt, przedmiot zamówienia, umowa, nienależne świadczenie, projekt wykonawczy, wynagrodzenie ryczałtowe, pozwany, bezpodstawne wzbogacenie, materiał procesowy, dodatkowa robota budowlana, dokumentacja projektowa, praca dodatkowa, kabel, studnia, wpust, naruszenie normy prawa, wykonanie roboty, cena ryczałtowa
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Karolina Najda
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Giezek,  Agnieszka Mankiewicz
Data wytworzenia informacji: