Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 190/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Gdańsku z 2012-09-25

I AGa 171/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 1 października 2018

Data publikacji: 20 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

bank, spółka, przedwstępna umowa sprzedaży udziału, pozwany, kredyt, zawarcie umowy przedwstępnej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • bank, spółka, zadatek, przedwstępna umowa sprzedaży udziału, pozwany, odstąpienie od umowy, kredyt, skutek przyjęcia, zabezpieczenie kredytów, oświadczenie, zobowiązanie do zawarcia umowy, wina banku, ustalona data, pozwolenie na użytkowanie, forma pisemna z podpisami, wymagana umowa, termin do zawarcia umowy, zawarcie umowy przedwstępnej, zbycie, dzień zawarcia umowy przedwstępnej
Zobacz»

I ACa 1576/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 28 maja 2018

Data publikacji: 19 listopada 2018

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

zawarcie umowy, pozwany, przedwstępna umowa sprzedaży udziału, kara umowna, warunek zawieszający
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • zawarcie umowy, pozwany, zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży, deklaracja wekslowa, termin zawarcia przyrzeczonej umowy, weksel in blanco, przedwstępna umowa sprzedaży udziału, prawnik, kara umowna, ameryki południowe, warunek zawieszający, umowa nienazwana, opcja odkupu, adres, element umowy opcji, postępowanie zażaleniowe, korzyść dłużnika, klasyczna umowa, treść umowy, kapitał zakładowy
Zobacz»

XII C 133/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 31 stycznia 2017

Data publikacji: 14 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

umowa przedwstępna, spółka, kara umowna, pozwany, ziszczenie, warunek zawieszający, zawarcie umowy, umowa sprzedaży udziału, świadek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • umowa przedwstępna, spółka, udział w spółce, kara umowna, pozwany, dotacja, korespondencję e-mailową, prawo pierwszeństwa, ziszczenie, warunek zawieszający, przeniesienie udziałów, zawarcie umowy, wydruk komputerowy, umowa sprzedaży udziału, przedawnienie, zastrzeżenie warunku, finansowanie zewnętrzne, umowa przyrzeczona sprzedaży, cena nominalna, świadek
Zobacz»

II Ca 191/16

wyrok

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 19 października 2016

Data publikacji: 23 marca 2017

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

pozwany, bank, promesa, zaliczka, sprzedaż, zawarcie umowy przedwstępnej, umowa kredytów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • pozwany, bank, zadatek w podwójnej wysokości, zajęcie nieruchomości, promesa, postępowanie egzekucyjne, zaliczka, termin zawarcia umowy, sprzedaż, zawarcie umowy przedwstępnej, egzekucja, umowa kredytów, projekt umowy, warunek przedłożenia, komornik, dzień przedłożenia, zastrzeżenie zadatku, przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości, księga wieczysta, zwrot zaliczki
Zobacz»

I ACa 1458/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 22 stycznia 2016

Data publikacji: 5 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

pozwany, spółka, dług, zawarcie umowy przedwstępnej, umowa przedwstępna sprzedaży udziałów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • pełnomocnictwo do zawarcia umowy, pozwany, mąż, pozorność, odstępne, zabezpieczenie wierzytelności, sprzedaż nieruchomości, nieodwołalne pełnomocnictwo, spółka, przeniesienie własności nieruchomości, dług, druga umowa przedwstępna, cena sprzedaży, zawarcie umowy przedwstępnej, zobowiązanie, umowa przedwstępna sprzedaży udziałów, przyrzeczona sprzedaż, kapitał obrotowy, termin do zawarcia umowy, spółka cywilna
Zobacz»

I ACa 712/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 23 stycznia 2013

Data publikacji: 21 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

zawarcie umowy, kredyt, umowa przedwstępna sprzedaży, czynność prawna, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • zawarcie umowy, część zabudowanej nieruchomości, przyrzeczenie sprzedaży, forma aktu notarialnego, oświadczenie woli, umowa o zasadach spłaty, zabezpieczenie kredytobiorców, własność nieruchomości, cena, zasada spłaty kredytu, kolejna rata, przypadek uchylania, kredyt, umowa przedwstępna sprzedaży, umowa dłużnika, żądane oświadczenie, czynność prawna, wymóg formy, ustanie skutków, pozwany
Zobacz»

II Ca 590/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 listopada 2016

Data publikacji: 18 października 2017

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

pozwany, zaliczka, zawarcie umowy przedwstępnej, czynność prawna, przedwstępna umowa sprzedaży
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • pozwany, zaliczka, połowa działki, zawarcie umowy przedwstępnej, istotne postanowienie umowy, czynność prawna, pełnomocnik ustanowiony z urzędu, świadczenie nienależne, nieruchomość, odsetka ustawowa za opóźnienie, działka budowlane, podstawa świadczenia, przedwstępna umowa sprzedaży, bezpodstawne wzbogacenie, błąd powódki, cena, rozpatrywana sprawa, kodeks cywilny, spełnienie świadczenia, nieważność
Zobacz»

I C 10/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 14 marca 2016

Data publikacji: 27 maja 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

zawarcie umowy przedwstępnej, pozwany, zaliczka, sprzedaż, świadek, czynność prawna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • działka budowlane, zawarcie umowy przedwstępnej, zadatek, pozwany, przesłuchanie powódki, błąd powódki, wpływ błędów, skutek prawny, połowa działki, pismo, zaliczka, wypis z rejestru gruntów, nieruchomość, oświadczenie woli, oświadczenie o uchylenie, nabycie działki, stan obawy, sprzedaż, świadek, czynność prawna
Zobacz»

I C 502/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 21 grudnia 2018

Data publikacji: 7 marca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

zaliczka, zawarcie umowy przedwstępnej, umowa sprzedaży
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • zaliczka, zadatek, podpis, zawarcie umowy przedwstępnej, termin przedawnienia, brak zgody małżonki, rata zaliczki, umowa sprzedaży, cena, wykonanie umowy przedwstępnej, żona, roszczenie o zwrot zaliczki, charakter zaliczki, roszczenie z umowy przedwstępnej, nowy sącz, własność, opinia instytutów, dzień zawarcia umowy przedwstępnej, spadek, zawarta umowa przedwstępna
Zobacz»

VI ACa 1059/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 7 lutego 2014

Data publikacji: 1 lutego 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

umowa przedwstępna, kredyt, zawarcie umowy, pozwany, bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • umowa przedwstępna, kredyt, zawarcie umowy, pozwany, zaświadczenie ze spółdzielni, zaświadczenie o wymeldowaniu, zgoda banku, bank, aneks do umowy przedwstępnej, spłata kredytów, zwrot zadatku, stary portfel, spotkanie u notariusza, odstąpienie od umowy przedwstępnej, kredyt hipoteczny, wkład budowlany, prawo do lokali, zdanie sądu pierwszej instancji, kredyt zaciągnięty przez spółdzielnię, odmowa zawarcia umowy
Zobacz»

II Ca 1379/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 19 grudnia 2013

Data publikacji: 3 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

umowa przedwstępna, zawarcie umowy, pozwany, umowa sprzedaży, kredyt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • umowa przedwstępna, zawarcie umowy, pozwany, termin na zawarcie umowy, zadatek, umowa sprzedaży, notariusz, przesunięcie terminów, podwójna kwota, rygor nieważności, matka powódki, umowa kredytowa, kredyt, forma pisemna pod rygorem, projekt umowy, spotkanie w kancelarii notarialnej, spółdzielcze własnościowe prawo, własnościowe prawo do lokalu, termin podpisania umowy, decyzja kredytowa
Zobacz»

I C 1018/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 3 czerwca 2015

Data publikacji: 10 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

pozwany, spółka, umowa przedwstępna sprzedaży, sprzedaż udziału, czynność prawna, zawarcie umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • zabezpieczenie, pozwany, spółka, umowa przedwstępna sprzedaży, sporna nieruchomość, sprzedaż udziału, kserokopia wypisu aktu notarialnego, spółka cywilna, pozorność, zobowiązanie, czynność prawna, pełnomocnictwo do zawarcia umowy, cena sprzedaży, zawarcie umowy, mąż, zeznanie powódki, przenosząca własność, odstępne, kapitał obrotowy, oświadczenie
Zobacz»

V ACa 1487/17

wyrok

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 19 lipca 2019

Data publikacji: 13 grudnia 2019

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

kara umowna, kredyt, pozwany, zaliczka, umowa przedwstępna sprzedaży, zawarcie umowy, spółka, bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, kredyt, egzemplarz umowy, pozwany, zaliczka, podpis, umowa z dniem, sprzedaż nieruchomości, wniosek kredytowy, forma aktu notarialnego, umowa przedwstępna sprzedaży, zawarcie umowy, podpisanie umowy, zewnętrzne źródło finansowania, plik, termin podpisania, kopia, przenosząca prawa własność, spółka, bank
Zobacz»

II Ca 539/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 10 grudnia 2014

Data publikacji: 26 października 2016

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

kredyt, zawarcie umowy przedwstępnej, pozwany, bank, umowa sprzedaży
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • kredyt, zawarcie umowy przedwstępnej, pozwany, bank, mąż powódki, umowa sprzedaży, uzyskanie przez powódkę kredytu, składający podpis, podpisanie umowy, cena kupna nieruchomości, zapis, środek na zakup nieruchomości, strona powodowa, zawarcie umowy sprzedaży, otrzymany zadatek, umowa sprzedaży nieruchomości, treść umowy przedwstępnej, warsztat, kredyt na zakup nieruchomości, pozyskanie kredytów
Zobacz»

II Ca 191/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 21 listopada 2013

Data publikacji: 28 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

umowa przedwstępna, kredyt, bank, zakup udziału, pozwany, zawarcie umowy, sprzedaż udziału
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • umowa przedwstępna, kredyt, zadatek, staranie o uzyskanie kredytu, bank, zakup udziału, podział geodezyjny, pozwany, zawarcie umowy, sprzedaż udziału, zapytanie kredytowe, zniesienie współwłasności, umowa ostateczna sprzedaży, zakup udziału w nieruchomości, dzień w kancelarii notarialnej, kredyt na zakup, wyłączne wina powódki, termin zawarcia umowy, współwłasność zabudowanej nieruchomości, podział nieruchomości
Zobacz»

I ACa 360/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 6 czerwca 2013

Data publikacji: 7 września 2013

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

zawarcie umowy, pozwany, warunek zawieszający, przedwstępna umowa sprzedaży
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • zadatek, wykonanie umowy przedwstępnej, zawarcie umowy, lokal, zobowiązanie z umowy przedwstępnej, lipiec, aneks, pozwany, termin zawarcia umowy, przyrzeczona umowa, warunek zawieszający, przedwstępna umowa sprzedaży, nabywca, reszta ceny, nadanie przez sąd klauzuli, zakończenie transakcji, odstąpienie od umowy, wierzytelność, hipoteka, klauzula wykonalności na akt
Zobacz»

I ACa 56/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 2 kwietnia 2014

Data publikacji: 30 czerwca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

umowa przedwstępna, zawarcie umowy, umowa sprzedaży, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • umowa przedwstępna, zawarcie umowy, umowa sprzedaży, sprzedaż nieruchomości i udziałów, melioracja, pozwany, gotowość zawarcia umowy, podbudowa drogi, budowa drogi, termin do zawarcia umowy, ważność umowy przedwstępnej, roszczenie o zawarcie umowy, zobowiązanie z umowy przedwstępnej, umowa sprzedaży nieruchomości, notarialna umowa przedwstępna, zobowiązanie do zawarcia umowy, zawarcie umowy ostatecznej, badanie nośności, stanowcza umowa, wygaśnięcie zobowiązania
Zobacz»

I ACa 1206/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 18 lutego 2013

Data publikacji: 20 marca 2013

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

kredyt, zaliczka, zawarcie umowy przedwstępnej, pozwany, sprzedaż
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • kredyt, związek z zawarciem, przedłużenie terminu zawarcia umowy, zakup nieruchomości, zaliczka, zawarcie umowy przedwstępnej, druga umowa przedwstępna, prowizja i odsetka, strata i utracona korzyść, uzyskanie kredytu, zrealizowanie umowy, pozwany, ujemny interes, umowa sprzedaży nieruchomości, powódkę umów, sprzedaż, sfinansowanie, koszt poniesiony w związku, nowy termin, zadatek
Zobacz»

V ACa 983/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 4 maja 2016

Data publikacji: 20 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

kredyt, pozwany, bank, kara umowna, zawarcie umowy, umowa przedwstępna sprzedaży
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • protokół uzgodnień, kredyt, pozwany, hipoteka, bank, kara umowna, trzecia rata, czwarta rata, zbywca, zawarcie umowy, obsługa kredytu, konto, umowa przedwstępna sprzedaży, cena, spłata kredytów, prezydent, sprzedaż nieruchomości, przyrzeczona umowa sprzedaży, rachunek bankowy, służąca do obsługi
Zobacz»

IV Ca 575/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 25 listopada 2016

Data publikacji: 25 maja 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

powodu kredytów, bank, zawarcie umowy przedwstępnej, pozwany, umowa przedwstępna sprzedaży
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • powodu kredytów, zdolność kredytowa, bank, zawarcie umowy przedwstępnej, hodowla ryb, otrzymany zadatek, odmowna decyzja kredytowa, pozwany, umowa przedwstępna sprzedaży, uzyskanie kredytu bankowego, zakup przedmiotowej nieruchomości, wyższa wycena, kwestia kredytów, umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości, oświadczenie woli strony, termin określony w umowie, obowiązek zawarcia umowy, umowa zadatku, kredyt na zakup, cena sprzedaży nieruchomości
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Karolina Najda
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Zbigniew Merchel,  Michał Kopeć ,  Mariusz Struski
Data wytworzenia informacji: