Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 176/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Gdańsku z 2016-09-21

XV C 736/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2 grudnia 2015

Data publikacji: 21 września 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 87%

Wspólna treść

pozwany, adres zamieszkania, płatność weksla, wykup weksli, prawo wekslowe, zarzut od nakazów zapłaty, miejsce płatności, dawność, pozew, miejsce i data, nieważność weksla, prawidłowy adres, bieg przedawnienia, dalszy bieg, komornik, przerwanie biegu, wystawca, miejsce wystawienia, adres zameldowania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • pozwany, adres zamieszkania, płatność weksla, wykup weksli, prawo wekslowe, zarzut od nakazów zapłaty, miejsce płatności, dawność, pozew, miejsce i data, nieważność weksla, prawidłowy adres, bieg przedawnienia, dalszy bieg, komornik, przerwanie biegu, wystawca, miejsce wystawienia, adres zameldowania, deklaracja wekslowa
Zobacz»

I C 1444/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 13 lutego 2017

Data publikacji: 4 kwietnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

weksel, termin przedawnienia, prawo wekslowe, wystawca, nakaz zapłaty, bieg przedawnienia, przedawnienie roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel, zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, prawo wekslowe, wystawca, zobowiązanie wekslowe, wystawca weksla własny, usługi prawne, upływ terminu przedawnienia, dłużnik, nakaz zapłaty, akceptant, nowy sącz, poręba, bieg przedawnienia, przedawnienie roszczenia, zawezwanie do próby ugodowej, stosunek podstawowy, protest, roszczenie wekslowe
Zobacz»

I ACa 401/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 14 października 2015

Data publikacji: 15 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

prawo wekslowe, przedawnienie roszczeń, bieg terminu przedawnienia, płatność weksla
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, przedawnienie roszczeń, przedawnienie roszczenia ze stosunku, roszczenie ze stosunku podstawowego, wypełnienie weksli, poręczenie, bieg terminu przedawnienia, płatność weksla, upływ terminu przedawnienia roszczenia, powództwo agencji nieruchomości rolnych, rata świadczenia, dzień płatności weksla, poręczyciel, weksel in blanco, sprawa z powództwa agencji, roszczenie wekslowe, mylne przyjęcie, prawomocny wyrok, druga rata, podstawie weksli
Zobacz»

XV C 411/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 16 września 2013

Data publikacji: 13 listopada 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

termin przedawnienia, wykup weksli, pozwany, płatność, przedawnienie roszczenia, prawo wekslowe, bieg przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • deklaracja wekslowa, weksel in blanco, termin przedawnienia, wykup weksli, pozwany, bank, kredyt, płatność, przedawnienie roszczenia, prawo wekslowe, przedawnienie wekslowe, roszczenie ze stosunku podstawowego, umowa małżeńska majątkowa, bieg przedawnienia, dług, data płatności, poręczenie wekslowe, spłata zadłużenia, dłużnik, zadłużenie na raty
Zobacz»

VI ACa 301/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 22 października 2013

Data publikacji: 18 marca 2014

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

weksel, przedawnienie roszczenia, bieg terminu przedawnienia, prawo wekslowe, komornik, przerwanie biegu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel, przedawnienie roszczenia, roszczenie ze stosunku podstawowego, przedawnienie roszczenia ze stosunku, weksel in blanco, bieg terminu przedawnienia, prawo wekslowe, upływ terminu przedawnienia roszczenia, komornik, przerwa biegu terminu przedawnienia, bankowy tytuł egzekucyjny, przerwanie biegu, wniosek egzekucyjny, zawezwanie do próby ugodowej, wypełnienie weksli, poręczyciel, bieg terminu przedawnienia roszczenia, zobowiązanie wekslowe, zarzut przedawnienia roszczenia, nadanie klauzul wykonalności
Zobacz»

V ACa 725/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 16 października 2012

Data publikacji: 28 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

prawo wekslowe, płatność weksla, pozwany, przedawnienie roszczenia, wykup weksli, nakaz zapłaty, termin przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, weksel własny, wypełnienie weksli, roszczenie z weksli, płatność weksla, posiadacz weksla, pozwany, in blanco, przedawnienie roszczenia, próby ugodowe, wykup weksli, dzień płatności, nakaz zapłaty, oznaczony dzień, wystawienie weksla, zobowiązanie wekslowe, faktura, termin przedawnienia, akceptant, termin płatności weksli
Zobacz»

I ACa 716/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 8 marca 2017

Data publikacji: 30 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

weksel, prawo wekslowe, przedawnienie roszczenia, wystawca, bieg terminu przedawnienia, płatność, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel, prawo wekslowe, wypełnienie weksli, przedawnienie roszczenia, weksel in blanco, roszczenie ze stosunku podstawowego, pożyczka, deklaracja wekslowa, poręczyciel wekslowy, rata, roszczenie wekslowe, wystawca, przedawnienie roszczenia ze stosunku, wystawca weksla, termin przedawnienia roszczenia, bieg terminu przedawnienia, uzupełnienie weksla, płatność, poręczenie, pozwany
Zobacz»

I ACa 1646/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 12 kwietnia 2017

Data publikacji: 27 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

prawo wekslowe, nakaz zapłaty, pozwany, płatność weksla, postępowanie nakazowe, przedawnienie roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, nakaz zapłaty, poręczyciel, deklaracja wekslowa, weksel in blanco, pozwany, płatność weksla, dzień płatności, weksel do zapłaty, postępowanie nakazowe, siostra, zawiadomienie o wypełnieniu weksla, przedawnienie roszczenia, sprzedaż artykułów, akceptant, artykuły przemysłowe, przedawnienie roszczenia wekslowego, zapłata w postępowaniu nakazowym, zapłata sumy wekslowej, treść weksla
Zobacz»

I ACa 161/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 21 maja 2014

Data publikacji: 30 czerwca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

płatność weksla, prawo wekslowe, pozwany, nakaz zapłaty, termin przedawnienia, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • płatność weksla, termin płatności weksli, okazanie weksla, prawo wekslowe, pozwany, wezwanie na adres, dłużnik wekslowy, nakaz zapłaty, termin przedawnienia, należność z weksla, spotkanie z powodu, zarzut przedawnienia za nadużycie, sprawa roszczenia, uznanie zarzutu przedawnienia, wystawiony weksel, treść weksla, termin przedawnienia roszczenia powoda, trzyletni termin przedawnienia roszczenia, roszczenie, nadużycie prawa
Zobacz»

I ACa 906/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 1 grudnia 2017

Data publikacji: 26 marca 2018

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

weksel, prawo wekslowe, pozwany, przerwanie biegu przedawnienia, przedawnienie roszczeń, termin przedawnienia, zarzut od nakazów zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel, tkanina, kontrakt, indosant, indos, zawezwanie do próby ugodowej, prawo wekslowe, deklaracja wekslowa, pozwany, stosunek podstawowy, waluta, przerwanie biegu przedawnienia, przedawnienie roszczeń, termin przedawnienia, przedawnienie roszczenia wekslowego, działanie na szkodę dłużnika, wniosek dowodowy, zarzut od nakazów zapłaty, powodowa spółka, wierzyciel wekslowy
Zobacz»

I ACa 1046/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 25 marca 2015

Data publikacji: 30 kwietnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

prawo wekslowe, wykup weksli, nakaz zapłaty, przedawnienie roszczenia, pozwany, termin przedawnienia, płatność weksla
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, poręczyciel, wykup weksli, roszczenie ze stosunku podstawowego, poręczenie, przedawnienie roszczenia ze stosunku, nakaz zapłaty, deklaracja wekslowa, pożyczkobiorca, przedawnienie roszczenia, remitent, weksel in blanco, wezwanie do wykupu weksli, pozwany, wypełnienie weksli, roszczenie wekslowe, pożyczka, termin przedawnienia, płatność weksla, spółdzielcza kasa oszczędnościowo
Zobacz»

I ACa 90/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 29 czerwca 2016

Data publikacji: 27 października 2016

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

weksel, prawo wekslowe, przedawnienie roszczenia, bieg terminu przedawnienia, przerwanie biegu, wystawca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel, prawo wekslowe, weksel in blanco, roszczenie ze stosunku podstawowego, wypełnienie weksli, przedawnienie roszczenia ze stosunku, kredytobiorca, poręczyciel wekslowy, przedawnienie roszczenia, bieg terminu przedawnienia, deklaracja wekslowa, przerwanie biegu terminu przedawnienia, przerwanie biegu, wystawca, roszczenie wekslowe, kredyt, uzupełnienie weksla, upływ terminu przedawnienia roszczenia, zobowiązanie wekslowe, weksel po upływie
Zobacz»

III Ca 1494/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2014

Data publikacji: 11 czerwca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

weksel, prawo wekslowe, wierzyciel, bieg przedawnienia, termin przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel, prawo wekslowe, deklaracja wekslowa, wierzyciel, wierzytelność, dłużnik wekslowy, weksel in blanco, upoważnienie do uzupełnienia, zarzut wypełnienia weksli, bieg przedawnienia, uprawnienie do wypełnienia weksla, termin przedawnienia, stosunek podstawowy, notyfikacja, przedstawienie weksla, weksel do zapłaty, pierwotny wierzyciel, dzień wymagalności roszczenia, upływ terminu przedawnienia roszczenia, posiadacz weksla
Zobacz»

III Ca 888/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 26 października 2016

Data publikacji: 19 stycznia 2017

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

prawo wekslowe, przedawnienie roszczenia, płatność weksla, termin przedawnienia, wystawca, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, przedawnienie roszczenia, płatność weksla, termin przedawnienia roszczenia, termin przedawnienia, dzień płatności weksla, wystawca weksla własny, przedawnienie roszczenia z weksla, pozwana gmina, wystawca, wierzyciel wekslowy, przegrywający powód, nabyty majątek, świadczenie ze stosunku podstawowego, dąbek, pozwany, dobrodziejstwo inwentarza, weksel przez wierzyciela, roszczenie z weksla własnego, spadek
Zobacz»

III Ca 680/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 17 października 2018

Data publikacji: 26 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

weksel, prawo wekslowe, termin przedawnienia, przedawnienie roszczenia, bieg przedawnienia, wierzyciel, przerwanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel, weksel in blanco, roszczenie ze stosunku podstawowego, prawo wekslowe, termin przedawnienia, wypełnienie weksli, przedawnienie roszczenia ze stosunku, przedawnienie roszczenia, deklaracja wekslowa, upływ terminu przedawnienia roszczenia, zobowiązanie wekslowe, bankowy tytuł egzekucyjny, bieg przedawnienia, klauzula wykonalności, wierzytelność wekslowa, wierzyciel, przerwanie, będącymi bankami, cesjonariusz, kredyt
Zobacz»

II Ca 788/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 18 grudnia 2015

Data publikacji: 4 września 2017

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

weksel, prawo wekslowe, pozwany, termin przedawnienia, roszczenie, wystawca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel, prawo wekslowe, ugoda, deklaracja wekslowa, pozwany, poręczyciel, zarzut przedawnienia, suma wekslowa, termin przedawnienia, roszczenie, weksel in blanco, wystawca, saldo, weksel własny, powodowa spółka, wypełnienie weksli, wystawca weksla, prezes powódki, zobowiązanie wekslowe, faktura
Zobacz»

I Ca 459/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 23 marca 2018

Data publikacji: 11 kwietnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

prawo wekslowe, przedawnienie roszczenia, płatność weksla, wystawca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, przedawnienie roszczenia z weksla, zduńskie wola, weksel in blanco, przedawnienie roszczenia, stosunek podstawowy, dłużnik wekslowy, zobowiązanie wekslowe, dzień płatności weksla, wypełnienie weksli, roszczenie wekslowe, wierzyciel wekslowy, ustawa prawa, płatność weksla, wystawca, roszczenie wynikające z weksla, weksel przez wierzyciela, roszczenie z weksla własnego, wystawca weksla, data płatności
Zobacz»

III Ca 919/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 11 grudnia 2014

Data publikacji: 23 lutego 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

weksel, prawo wekslowe, przedawnienie roszczenia, wystawca, termin przedawnienia, przerwanie biegu przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel, prawo wekslowe, wypełnienie weksli, poręczenie cywilne, dłużnik główny, przedawnienie roszczenia, umowa poręczenia, deklaracja wekslowa, uzupełnienie weksla, weksel in blanco, wystawca, roszczenie ze stosunku podstawowego, poręczyciel wekslowy, bank, współdłużnik, termin przedawnienia, przerwanie biegu przedawnienia, upływ terminu przedawnienia roszczenia, dłużnik wekslowy, przedawnienie roszczenia ze stosunku
Zobacz»

I C 777/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 27 lutego 2014

Data publikacji: 21 marca 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

weksel, prawo wekslowe, termin przedawnienia, roszczenie, nakaz zapłaty, wystawca, płatność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel, prawo wekslowe, powodowy bank, weksel in blanco, bank spółdzielczy, dłużnik wekslowy, deklaracja wekslowa, weksel własny, termin przedawnienia, roszczenie, zarzut wypełnienia weksli, nakaz zapłaty, zobowiązanie wekslowe, wystawca, roszczenie ze stosunku podstawowego, roszczenie z weksli, postępowanie upadłościowe, data płatności, płatność, kredyt obrotowy
Zobacz»

III C 1771/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 13 września 2013

Data publikacji: 3 października 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

weksel, przedawnienie roszczeń, termin przedawnienia, prawo wekslowe, wystawca, bieg przedawnienia, nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel, przedawnienie roszczeń, termin przedawnienia, upływ terminu przedawnienia roszczenia, roszczenie ze stosunku podstawowego, wystawca weksla, poręczyciel wekslowy, prawo wekslowe, przedawnienie roszczenia ze stosunku, wystawca, weksel in blanco, bieg przedawnienia, umowa o pożyczki, przedawnienie roszczenia powoda, uzupełnienie weksla, nakaz zapłaty, wypełnienie weksla po upływie, małżonka dłużnika, spłata zadłużenia, deklaracja
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Karolina Najda
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Tomaszewska,  Małgorzata Zwierzyńska ,  Agnieszka Mankiewicz
Data wytworzenia informacji: