Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 52/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Gdańsku z 2016-07-01

VII AGa 572/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 12 grudnia 2018

Data publikacji: 9 października 2019

Poziom podobieństwa: 89%

Wspólna treść

zgoda inwestora, generalny wykonawca, zawarcie umowy podwykonawczej, inżynier, pozwany, zgoda na zawarcia umowy, budowa, odpowiedzialność inwestora, wykonawca z podwykonawcami, solidarna odpowiedzialność, wyrażenie zgody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • inżynier projektu, zgoda inwestora, generalny wykonawca, zawarcie umowy podwykonawczej, robota budowlana, kierownik kontraktu, inżynier, pozwany, konkretny podwykonawca, zgoda na zawarcia umowy, budowa, odpowiedzialność inwestora, zapis na płycie, zgoda czynna, wykonawca z podwykonawcami, solidarna odpowiedzialność, wyrażenie zgody, podwykonawca wynagrodzenia, świadomość inwestorów, usługa transportowa
Zobacz»

VII ACa 994/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 22 listopada 2017

Data publikacji: 23 kwietnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 89%

Wspólna treść

zawarcie umowy podwykonawczej, zgoda na zawarcia umowy, zgoda inwestora, treść umowy podwykonawczej, wykonawca z podwykonawcami, wynagrodzenie podwykonawcy, solidarna odpowiedzialność, odpowiedzialność inwestora, zapłata wynagrodzenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • zawarcie umowy podwykonawczej, zgoda na zawarcia umowy, zgoda inwestora, główny wykonawca, możliwość zapoznania, treść umowy podwykonawczej, wykonawca z podwykonawcami, wynagrodzenie podwykonawcy, zgoda inwestora na zawarcie, wysokość wynagrodzenia należnego, solidarna odpowiedzialność, odpowiedzialność inwestora, wykonawca za zapłatę wynagrodzenia, zapłata wynagrodzenia podwykonawcy, umowa o roboty budowlane, wykonawca umowy o roboty, zawarcie przez wykonawcę umowy, projekt, zapłata wynagrodzenia, wykonawca i podwykonawca
Zobacz»

V ACa 913/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 3 marca 2015

Data publikacji: 9 grudnia 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 87%

Wspólna treść

generalny wykonawca, zgoda na zawarcia umowy, zawarcie umowy podwykonawczej, wynagrodzenie podwykonawcy, pozwany, odpowiedzialność inwestora, zapłata wynagrodzenia, zgoda inwestora, budowa, istotne postanowienia, wyrażenie, solidarna odpowiedzialność, zakres roboty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • generalny wykonawca, podwykonawca roboty, umowa z podwykonawcami, zgoda na zawarcia umowy, zawarcie umowy podwykonawczej, wynagrodzenie podwykonawcy, budowa hal, pozwany, odpowiedzialność inwestora, zapłata wynagrodzenia, wykonawca roboty, roboty murowe, odbiór robót, zgoda inwestora, budowa, istotne postanowienia, wyrażenie, solidarna odpowiedzialność, zakres roboty, zapłata wynagrodzenia podwykonawcy
Zobacz»

VI ACa 1388/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 19 stycznia 2016

Data publikacji: 30 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 87%

Wspólna treść

generalny wykonawca, odpowiedzialność inwestora, wynagrodzenie podwykonawcy, zawarcie umowy podwykonawczej, zapłata wynagrodzenia, inżynier, zgoda inwestora, treść umowy podwykonawczej, wyrażenie zgody, zgoda na zawarcie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • generalny wykonawca, odpowiedzialność inwestora, wynagrodzenie podwykonawcy, umowa z podwykonawcami, faktura, wynagrodzenie należne podwykonawcy, zapłata wynagrodzenia podwykonawcy, zawarcie umowy podwykonawczej, wykonanie przepustów, zapłata wynagrodzenia, cena jednostkowa, warunek kontraktu, inżynier, zgoda inwestora, treść umowy podwykonawczej, wyrażenie zgody, zgoda na zawarcie, projekt umowy, kontrakt główny, odpowiedzialność gwarancyjna
Zobacz»

I ACa 921/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 10 maja 2017

Data publikacji: 25 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 87%

Wspólna treść

podwykonawca, zawarcie umowy podwykonawczej, zgoda inwestora, roboty elektryczne, budowa, solidarna odpowiedzialność, generalny wykonawca, przedstawiciel, pozwany, odpowiedzialność inwestora, zapłata wynagrodzenia, zgoda na zawarcia umowy, wiedza inwestora
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • podwykonawca, zawarcie umowy podwykonawczej, zgoda inwestora, roboty elektryczne, budowa, umowa z podwykonawcami, solidarna odpowiedzialność, generalny wykonawca, umowa o roboty budowlane, przedstawiciel, zgoda inwestora na zawarcie, pozwany, wykonanie roboty, konsorcjum, inwestor i wykonawca, odpowiedzialność inwestora, zapłata wynagrodzenia, zgoda na zawarcia umowy, inwestycja, wiedza inwestora
Zobacz»

I ACa 723/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 grudnia 2016

Data publikacji: 28 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 86%

Wspólna treść

podwykonawca, generalny wykonawca, budowa, zgoda na zawarcia umowy, zawarcie umowy podwykonawczej, pozwany, wyrażenie zgody, treść umowy podwykonawczej, odpowiedzialność inwestora
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • podwykonawca, generalny wykonawca, budowa, zgoda na zawarcia umowy, dziennik budowy, inspektor nadzoru, zgłoszenie podwykonawców, pozwana gmina, zawarcie umowy podwykonawczej, pozwany, kierownik budowy, wyrażenie zgody, zgłoszenie powódki, treść umowy podwykonawczej, inwestycja, robota budowlana, odpowiedzialność inwestora, umowa o podwykonawstwo, umowa o generalne wykonawstwo, podwykonawca na budowie
Zobacz»

VI ACa 100/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 6 czerwca 2017

Data publikacji: 2 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 86%

Wspólna treść

odpowiedzialność inwestora, generalny wykonawca, wynagrodzenie podwykonawcy, zawarcie umowy podwykonawczej, zapłata wynagrodzenia, zgoda na zawarcia umowy, solidarna odpowiedzialność, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • odpowiedzialność inwestora, generalny wykonawca, wynagrodzenie podwykonawcy, zawarcie umowy podwykonawczej, zapłata wynagrodzenia podwykonawcy, zapłata wynagrodzenia, faktura, kontrakt główny, konsorcjum, obiekt mostowy, odpowiedzialność solidarna inwestora, powodowa spółka, zgoda na zawarcia umowy, łożysko, robota budowlana, solidarna odpowiedzialność, należność, suma łączna, pozwany, ograniczenie odpowiedzialności
Zobacz»

I ACa 699/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 28 stycznia 2014

Data publikacji: 11 sierpnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 85%

Wspólna treść

podwykonawca, zgoda na zawarcia umowy, pozwany, zgoda inwestora, budowa, zawarcie umowy podwykonawczej, odpowiedzialność inwestora, wyrażenie zgody, wyrazić zgodę, solidarna odpowiedzialność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • podwykonawca, zgoda na zawarcia umowy, pozwany, zgoda inwestora, budowa, umowa z podwykonawcami, zawarcie umowy podwykonawczej, odpowiedzialność inwestora, wykonawca umowy, projekt, pozwany inwestor, pisemna zgoda na zawarcie, uzyskanie pisemnej zgody, spotkanie w siedzibie powoda, równa czterokrotność stopy kredytu, wyrażenie zgody, wyrazić zgodę, umowa z dniem, solidarna odpowiedzialność, sprzęt
Zobacz»

I ACa 766/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 17 października 2013

Data publikacji: 6 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 85%

Wspólna treść

istotne postanowienia, zgoda inwestora, wyrażenie zgody, solidarna odpowiedzialność, generalny wykonawca, budowa, wykonawca z podwykonawcami, zawarcie umowy podwykonawczej, wynagrodzenie podwykonawcy, treść umowy podwykonawczej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • budowa przedszkola, istotne postanowienia, zgoda inwestora, wyrażenie zgody, gmina, solidarna odpowiedzialność, warunek skuteczności, istotne postanowienie umowy podwykonawczej, generalny wykonawca, budowa, wykonawca z podwykonawcami, inwestycja, zawarcie umowy podwykonawczej, wynagrodzenie podwykonawcy, robota budowlana, skuteczność zgody, wyrażenie zgody przez inwestora, umowa wykonawcy z podwykonawcą, możliwość zapoznania, treść umowy podwykonawczej
Zobacz»

I AGa 220/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 5 marca 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 85%

Wspólna treść

podwykonawca, pozwany, treść umowy podwykonawczej, generalny wykonawca, zawarcie umowy podwykonawczej, odpowiedzialność inwestora, zgoda na zawarcia umowy, budowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • podwykonawca, pozwany, dalszy podwykonawca, treść umowy podwykonawczej, generalny wykonawca, zawarcie umowy podwykonawczej, odpowiedzialność inwestora, zgoda na zawarcia umowy, cofnięcie pozwu, oświadczenie, instalacja sanitarna, realizacja inwestycji, projekt, umowa z dniem, zgoda czynna, budowa, umowa o roboty budowlane, instalacja wewnętrzna, wiedza o wykonywaniu, możliwość zapoznania
Zobacz»

I ACa 904/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 18 lutego 2016

Data publikacji: 1 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 84%

Wspólna treść

inwestor, podwykonawca, generalny wykonawca, treść umowy podwykonawczej, zawarcie umowy podwykonawczej, budowa, zgoda na zawarcia umowy, wyrażenie, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • inwestor, podwykonawca, generalny wykonawca, inspektor nadzoru, treść umowy podwykonawczej, zawarcie umowy podwykonawczej, budowa, nadzór inwestorski, zgoda na zawarcia umowy, inwestycja, burmistrz, wyrażenie, robota budowlana, pozwany, rewitalizacja budynków, oświadczenie woli, robota sanitarna, wiedza, nadzór budowlany, kierownik robót
Zobacz»

VII AGa 860/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 4 lipca 2018

Data publikacji: 14 września 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 84%

Wspólna treść

generalny wykonawca, budowa, zawarcie umowy podwykonawczej, pozwany, zgoda inwestora, sprzeciw, zgoda na zawarcia umowy, odpowiedzialność solidarna, wynagrodzenie podwykonawcy, wyrażenie zgody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • generalny wykonawca, główny wykonawca, budowa, zawarcie umowy podwykonawczej, pozwany, zgoda inwestora, teren budowy, praca tynkarska, robota budowlana, sprzeciw, pracownik powoda, zgoda na zawarcia umowy, pracownica powoda, dalszy podwykonawca, odpowiedzialność solidarna, możliwość zapoznania, wynagrodzenie podwykonawcy, wykonawca umowy, wyrażenie zgody, spotkanie
Zobacz»

VI ACa 1476/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 15 stycznia 2018

Data publikacji: 25 czerwca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 84%

Wspólna treść

generalny wykonawca, zakres roboty, zgoda inwestora, odpowiedzialność inwestora, zgoda na zawarcia umowy, zawarcie umowy podwykonawczej, inżynier kontraktu, solidarna odpowiedzialność, wykonawca z podwykonawcami, wyrażenie zgody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • generalny wykonawca, tor, zakres roboty, umowa z podwykonawcami, zgoda inwestora, odpowiedzialność inwestora, zgoda na zawarcia umowy, szyna, budowa nawierzchni, kosztorys ofertowy wykonawcy, zawarcie umowy podwykonawczej, wykonawca umowy, ilość robót, linia kolejowa, inżynier kontraktu, solidarna odpowiedzialność, wykonawca z podwykonawcami, wyrażenie zgody, pozycja kosztorysowa, robota budowlana
Zobacz»

I ACa 918/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 11 marca 2016

Data publikacji: 12 lipca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 84%

Wspólna treść

zgoda na zawarcia umowy, wyrażenie zgody, generalny wykonawca, umowa podwykonawcza, zgoda inwestora, istotne postanowienia, budowa, odpowiedzialność inwestora, wykonawca z podwykonawcami, odpowiedzialność solidarna, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • zgoda na zawarcia umowy, umowa z podwykonawcami, wyrażenie zgody, generalny wykonawca, umowa podwykonawcza, zgoda inwestora, istotne postanowienia, budowa, odpowiedzialność inwestora, pracownik powódki, wykonawca z podwykonawcami, spotkanie, odpowiedzialność solidarna, istotne postanowienie umowy, robota budowlana, kontrakt, pozwana gmina, pozwany, zawarcie przedmiotowej umowy, łącząca powódka
Zobacz»

I ACa 882/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 10 kwietnia 2014

Data publikacji: 26 czerwca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 84%

Wspólna treść

podwykonawca, umowa podwykonawcza, generalny wykonawca, zgoda na zawarcie, istotne postanowienia, pozwany, budowa, zgoda inwestora, wyrażenie, zakres roboty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • podwykonawca, umowa podwykonawcza, estakada, generalny wykonawca, zgoda na zawarcie, istotne postanowienia, robota budowlana, wiadukt nad torami, pozwany, film, montaż, budowa, umowa z podwykonawcami, tabela elementów, protokół zaawansowania robót, inwestycja, zgoda inwestora, podwykonawstwo, wyrażenie, zakres roboty
Zobacz»

VIII Ga 548/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 9 stycznia 2017

Data publikacji: 20 lutego 2017

Poziom podobieństwa: 84%

Wspólna treść

podwykonawca, generalny wykonawca, budowa, zgoda na zawarcia umowy, pozwany, zawarcie umowy podwykonawczej, odpowiedzialność inwestora, treść umowy podwykonawczej, zgoda inwestora
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • podwykonawca, inspektor nadzoru, generalny wykonawca, budowa, robota budowlana, zgoda na zawarcia umowy, pozwany, zawarcie umowy podwykonawczej, inwestycja, odpowiedzialność inwestora, udział powoda w procesie, treść umowy podwykonawczej, obecność powodów, umowa o roboty, woli inwestora, zgoda inwestora, faktura, umowa z podwykonawcami, zachowaniem inspektorów, kaucja
Zobacz»

I AGa 163/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 22 listopada 2018

Data publikacji: 20 marca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 84%

Wspólna treść

podwykonawca, odpowiedzialność inwestora, treść umowy podwykonawczej, pozwany, zgoda inwestora, zgoda na zawarcia umowy, zawarcie umowy podwykonawczej, budowa, wyrażenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • podwykonawca, norka, zgoda na podwykonawstwo, odpowiedzialność inwestora, treść umowy podwykonawczej, płyta fundamentowa, inwestycja, pozwany, zgoda inwestora, pawilon, zgoda na zawarcia umowy, realna możliwość zapoznania, umowa z podwykonawcami, zawarcie umowy podwykonawczej, budowa, robota budowlana, wiedza, zgoda inwestora na zawarcie, zawarcie przez wykonawcę, wyrażenie
Zobacz»

XIII GC 23/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 9 grudnia 2013

Data publikacji: 7 kwietnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

podwykonawca, pozwany, zawarcie umowy podwykonawczej, solidarna odpowiedzialność, zgoda inwestora, zgoda na zawarcia umowy, pismo, zakres roboty, budowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • podwykonawca, protokół elektroniczny, zgłoszenie podwykonawców, pozwany, zawarcie umowy podwykonawczej, umowa z podwykonawcami, solidarna odpowiedzialność, ponowne zgłoszenie, zgoda inwestora, rozprawa w dniach, zgoda na zawarcia umowy, rozliczenia kwartalne, kolejny podwykonawca, pismo, robota budowlana, zastrzeżenie, zakres roboty, załącznik do umowy, budowa, projekt
Zobacz»

I ACa 906/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 21 września 2017

Data publikacji: 4 grudnia 2017

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

podwykonawca, zgoda na zawarcia umowy, zawarcie umowy podwykonawczej, wyrażenie zgody na zawarcie, budowa, generalny wykonawca, pozwany, zgoda inwestora, istotne postanowienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • podwykonawca, zgoda czynna, wykonanie okablowania, zgoda na zawarcia umowy, umowa o roboty budowlane, zawarcie umowy podwykonawczej, wyrażenie zgody na zawarcie, budowa, umowa z podwykonawcami, generalny wykonawca, pozwany, pozwana spółka, teren budowy, zgoda inwestora, projekt, system, istotne postanowienia, nierozpoznanie istoty sprawy, zawarcie przez wykonawcę umowy, kompleks hotelowy
Zobacz»

VI ACa 1663/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 12 lipca 2018

Data publikacji: 10 listopada 2018

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

umowa podwykonawcza, wynagrodzenie podwykonawcy, odpowiedzialność inwestora, zapłata wynagrodzenia, inżynier kontraktu, zgoda na zawarcia umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • umowa podwykonawcza, wynagrodzenie podwykonawcy, zapłata wynagrodzenia podwykonawcy, odpowiedzialność inwestora, zapłata wynagrodzenia, cena jednostkowa, warunek kontraktu, projekt umowy, inżynier kontraktu, tabela rozliczeniowa, zbiornik, kontrakt główny, kosztorys ofertowy wykonawcy, zgoda na zawarcia umowy, robota budowlana, umowa z podwykonawcami, wysokość wynagrodzenia, umowa główna, załącznik, rezydent
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Karolina Najda
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Idasiak-Grodzińska,  Zbigniew Merchel
Data wytworzenia informacji: