Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 26/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Gdańsku z 2015-05-20

V AGa 54/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 2 lipca 2020

Data publikacji: 11 września 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, umowa gwarancji, beneficjent, żądanie zapłaty, odpowiedzialność gwaranta, wykonanie przedmiotu umowy, nienależyte wykonanie, ważność gwarancji, należyte wykonanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, umowa gwarancji, beneficjent, nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, żądanie zapłaty, odpowiedzialność gwaranta, wykonanie przedmiotu umowy, faktura rozliczeniowa, wartość niewykonanych robót, dłużnik ze stosunku podstawowego, nienależyte wykonanie, podpisany protokół odbioru, ważność gwarancji, kwota roszczenia, zobowiązanie gwaranta, treść gwarancji, należyte wykonanie, udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej, szczegółowy wykaz
Zobacz»

X Ga 469/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 24 marca 2017

Data publikacji: 25 maja 2020

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, usunięcie wad i usterek, umowa gwarancji, pozwany, beneficjent
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, usunięcie wad i usterek, umowa gwarancji, gwarancja jakości, roszczenie beneficjenta, wykonawca do usunięcia, podstawa gwarancji, naruszające postanowienia, wezwanie, dokument gwarancji, pozwany, usuwanie wad, naprawa, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, sprawą wykonawców, właściwe usunięcie, wykonanie prac zastępczych, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, zwrot kosztów wykonania zastępczego, beneficjent
Zobacz»

I ACa 183/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 21 kwietnia 2017

Data publikacji: 12 czerwca 2017

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, beneficjent, umowa gwarancji, należyte wykonanie umowy, żądanie zapłaty, odpowiedzialność gwaranta, usunięcie wad i usterek, okres ważności gwarancji, nienależyte wykonanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, beneficjent, umowa gwarancji, zobowiązanie gwaranta, wygaśnięcie gwarancji, należyte wykonanie umowy, żądanie zapłaty, odpowiedzialność gwaranta, beneficjent gwarancji, zwiększenie zobowiązań, jednolite reguły, usunięcie wad i usterek, aneks, wykonanie ekranów akustycznych, zapłata sumy gwarancyjnej, dłużnik ze stosunku podstawowego, okres ważności gwarancji, nienależyte wykonanie, zabezpieczenie, umowa gwarancji ubezpieczeniowa
Zobacz»

V GC 49/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Data orzeczenia: 13 sierpnia 2014

Data publikacji: 4 października 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, umowa gwarancji, beneficjent, usunięcie wad i usterek, gwarant, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, umowa gwarancji, beneficjent, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, wypadek gwarancyjny, wykonawca należności, usunięcie wad i usterek, dokument rejestrowy, protokół przeglądów gwarancyjnych, gwarant, dokument gwarancji, suma gwarancyjna, przedmiot gwarancji, wykonawca do usunięcia, roszczenie beneficjenta, korespondujące zeznanie, budowa kompleksu boisk sportowych, boisko sportowe wraz, pozwany, okres obowiązywania gwarancji
Zobacz»

VIII Ga 8/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 11 marca 2016

Data publikacji: 19 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, udzielona gwarancja, nienależyte usunięcie, usunięcie wad i usterek, beneficjent, okres ważności gwarancji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, powstanie należności, gwarant, udzielona gwarancja, nienależyte usunięcie, usunięcie wad i usterek, postanowienie gwarancji, beneficjent, upadłość, złożeniu wezwania, termin powstania, konsorcjum, beneficjent gwarancji, oświadczenie woli, przegląd gwarancyjny, właściwe usunięcie, okres ważności gwarancji, wezwanie do zapłaty, technologia naprawy, syndyk
Zobacz»

X GC 1393/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 września 2015

Data publikacji: 8 lipca 2016

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

gwarant, gwarancja ubezpieczeniowa, udzielona gwarancja, usunięcie wad i usterek, beneficjent, nienależyte usunięcie, okres ważności gwarancji, umowa gwarancji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarant, gwarancja ubezpieczeniowa, udzielona gwarancja, usunięcie wad i usterek, powstanie należności, beneficjent, konsorcjum, właściwe usunięcie, przebudowa trybuny, nienależyte usunięcie, przegląd gwarancyjny, przebudowa stadionu, okres ważności gwarancji, umowa gwarancji, wezwanie do zapłaty, suma gwarancyjna, naprawa, syndyk masy upadłości, siedziba, wymóg formalny
Zobacz»

I ACa 634/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 6 listopada 2014

Data publikacji: 19 grudnia 2014

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

beneficjent, gwarant, gwarancja ubezpieczeniowa, usunięcie wad i usterek, ważność gwarancji, umowa gwarancji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • beneficjent, gwarant, gwarancja ubezpieczeniowa, właściwe usunięcie, usunięcie wad i usterek, oświadczenie woli w imieniu, suma gwarancyjna, składanie oświadczenia woli, utrata ważności, ważność gwarancji, koszt wykonawcy, łącząca powódka, naprawa usterki, beneficjent gwarancji, umowa gwarancyjna, wezwanie do zapłaty, zobowiązanie majątkowe, umowa gwarancji, prawo i zobowiązanie, zadanie inwestycyjne
Zobacz»

V Ca 2668/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 19 maja 2016

Data publikacji: 30 sierpnia 2016

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, usunięcie wad i usterek, beneficjent, gwarant, umowa gwarancji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, usunięcie wad i usterek, beneficjent, gwarant, właściwe usunięcie, umowa gwarancji, stosunek podstawowy, prowincja, dokument gwarancji, składanie oświadczeń w imieniu, kopia wezwania, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, siedziba władzy, zapłata sumy gwarancyjnej, osoba uprawniona do składania, wykonawca do usunięcia wad, pisemne wezwanie do zapłaty, treść gwarancji ubezpieczeniowej, wezwanie wykonawcy, oświadczenie woli
Zobacz»

XXIII Ga 1840/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 24 stycznia 2017

Data publikacji: 16 marca 2017

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

usterka, gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, beneficjent, wada, protokół, żądanie zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • usterka, gwarancja ubezpieczeniowa, gwarancja jakości, gwarant, rękojmia za wady, beneficjent, wada, pierwsze żądanie, umowa gwarancyjna, beneficjent gwarancji, pisemne żądanie zapłaty, dach, notatka służbowa, warszawa w warszawie, kwota gwarancji, kable grzejne, protokół, żądanie zapłaty, postanowienie gwarancji, usunięcie usterki
Zobacz»

VI ACa 1799/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 23 marca 2017

Data publikacji: 30 czerwca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

gwarant, beneficjent, gwarancja ubezpieczeniowa, należyte wykonanie umowy, wykonanie przedmiotu umowy, nienależyte wykonanie, żądanie zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarant, beneficjent, gwarancja ubezpieczeniowa, wynagrodzenie brutto, kara umowna, właściwe usunięcie, odstąpienie od umowy, należyte wykonanie umowy, pisemne żądanie, suma gwarancyjna, wykonanie umowy przez wykonawcę, osoba uprawniona do składania, wykonanie przedmiotu umowy, nienależyte wykonanie, stosunek podstawowy, nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, żądanie beneficjenta, treść gwarancji, żądanie zapłaty, termin ważności gwarancji
Zobacz»

II Ca 1448/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 12 maja 2016

Data publikacji: 5 października 2017

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

gwarant, beneficjent, gwarancja ubezpieczeniowa, usunięcie wad i usterek, okres ważności gwarancji, umowa gwarancji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarant, beneficjent, gwarancja ubezpieczeniowa, wezwanie do zapłaty, nadleśniczy, usunięcie wad i usterek, okres ważności gwarancji, zapłata sumy gwarancyjnej, roszczenie beneficjenta, teren nadleśnictwa, droga leśna, umocowanie osoby, pisemne wezwanie, beneficjent gwarancji, usunięcie ujawnionych wad, ujawniona wada i usterka, las państwowy, umowa gwarancji, prawna gwarancja, wymóg formalny
Zobacz»

VII AGa 1345/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 23 maja 2018

Data publikacji: 11 września 2018

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

beneficjent, gwarancja ubezpieczeniowa, umowa gwarancji, ważność gwarancji, żądanie zapłaty, pozwany, odpowiedzialność gwaranta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • beneficjent, gwarancja ubezpieczeniowa, nota księgowa, odstąpienie od umowy, beneficjent gwarancji, nadużycie prawa podmiotowego, zgodność z oryginałem, umowa gwarancji, ważność gwarancji, zapłata sumy gwarancyjnej, wypłata gwarancji, wezwanie do zapłaty kary, formalne gwarancje, żądanie zapłaty, stosunek podstawowy, zapłata kary umowna, pozwany, odpowiedzialność gwaranta, żądana kwota, budowa
Zobacz»

V GC 629/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 13 stycznia 2016

Data publikacji: 29 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, usunięcie wad i usterek, nienależyte usunięcie, beneficjent, umowa gwarancji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, usunięcie wad i usterek, strona powodowa, gwarancja jakości, nienależyte usunięcie, beneficjent, dokument gwarancji, umowa gwarancji, rękojmia, bezpłatne usuwanie, gwarancja usunięcia wad, naprawa, protokół ostatecznego odbioru, roszczenie beneficjenta, opis produktu, wykonawca zastępczy, wykonawca należności, roszczenie powstałe w związku, letnia gwarancja, naruszające postanowienia
Zobacz»

VII AGa 1005/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 23 stycznia 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

gwarant, gwarancja ubezpieczeniowa, beneficjent, umowa gwarancji, nienależyte wykonanie, okres ważności gwarancji, usunięcie wad i usterek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarant, gwarancja ubezpieczeniowa, radca prawny, beneficjent, gwarancja bankowa, umowa gwarancji, nienależyte wykonanie, okres ważności gwarancji, kara umowna za odstąpienie, usunięcie wad i usterek, wina wykonawcy, należyte wykonanie kontraktu, odstąpienie powodów od umowy, wypłata kwot, kwota z gwarancji, wypłata z gwarancji, żądanie wypłaty, zapłata kary umowna, umowa o roboty budowlane, szkoda
Zobacz»

V ACa 628/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 17 stycznia 2014

Data publikacji: 26 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, ważność gwarancji, beneficjent, gwarant, umowa gwarancji, należyte wykonanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, ważność gwarancji, beneficjent, podwykonawca, roszczenie beneficjenta, upływ ważności, stosunek podstawowy, gwarant, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, termin ważności gwarancji, należyte wykonanie kontraktu, odmowa zapłaty, umowa gwarancji, wezwanie do zapłaty, zapłata sumy gwarancyjnej, należyte wykonanie, treść gwarancji, nota księgowa, nienależyte wykonanie umowy, pierwsze żądanie
Zobacz»

I C 839/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 24 października 2019

Data publikacji: 27 maja 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, robota budowlana, gwarant, beneficjent, umowa gwarancji, okres ważności gwarancji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, robota budowlana, gwarant, beneficjent, umowa o roboty budowlane, umowa gwarancji, okres ważności gwarancji, odpis pisma, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, wezwanie do zapłaty, dokument gwarancji, wykonawca robót budowlanych, odpis oświadczenia, odstąpienie od umowy, umocowanie osoby, zawarcie umowy gwarancji, przedmiot gwarancji, wypadek gwarancyjny, strona stosunku gwarancji, jednostronne oświadczenie woli
Zobacz»

I ACa 784/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 8 marca 2016

Data publikacji: 6 maja 2016

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

beneficjent, gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, umowa gwarancji, nienależyte wykonanie, robota budowlana, udzielona gwarancja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, beneficjent, gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, stosunek podstawowy, umowa gwarancji, kara umowna, nienależyte wykonanie, umowa gwarancyjna, zobowiązanie gwaranta, skutek odstąpienia, robota budowlana, nienależyte wykonanie umowy, udzielona gwarancja, kwota gwarancji, nienależyte wykonanie zobowiązania, umowa o roboty budowlane, beneficjent gwarancji, roszczenie beneficjenta, zarzut nadużycia
Zobacz»

V GC 353/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 10 lutego 2017

Data publikacji: 12 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

gwarant, gwarancja ubezpieczeniowa, beneficjent, usunięcie wad i usterek, umowa gwarancji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • dokument gwarancji, gwarant, gwarancja ubezpieczeniowa, beneficjent, usunięcie wad i usterek, roku strony, beneficjent gwarancji, zobowiązanie gwaranta, umowa gwarancji, prawo bankowe, kolektor słoneczny, usuwanie wad i usterek, treść gwarancji, montaż zestawów, czynność prawna, dłużnik, strona powodowa gwarancji, wyraźne postanowienie umowne, gwarancja bankowa, strona powodowa gminy
Zobacz»

VIII GC 473/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 1 lutego 2016

Data publikacji: 29 marca 2016

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, beneficjent, usunięcie wad i usterek, gwarant, okres ważności gwarancji, nienależyte usunięcie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, beneficjent, usunięcie wad i usterek, właściwe usunięcie, generalna dyrekcja dróg krajowych, droga krajowa i autostrada, gwarant, ujawniona wada i usterka, okres ważności gwarancji, wezwanie do usunięcia, usunięcie ujawnionych wad, wezwanie do zapłaty, potwierdzenie wysłania, roszczenie beneficjenta, pieczęć, dach, nienależyte usunięcie, przegląd gwarancyjny, protokół zdawczo odbiorczy, powstanie należności
Zobacz»

I C 1672/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 31 stycznia 2014

Data publikacji: 27 maja 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

beneficjent, gwarant, gwarancja ubezpieczeniowa, wykonanie umowy, ważność gwarancji, usterka, żądanie zapłaty, wada
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • beneficjent, gwarant, zleceniodawca, wezwanie do zapłaty, gwarancja ubezpieczeniowa, oświadczenie beneficjenta, wykonanie umowy, ważność gwarancji, usterka, usunięcie wad fizycznych, własnoręczność podpisu, odmowa wypłaty świadczenia, wniosek o ogłoszenie upadłości, prawna gwarancja, podpis burmistrza, żądanie zapłaty, suma gwarancyjna, termin ważności, wada, kwota żądania
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Karolina Najda
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Zbigniew Merchel,  Małgorzata Idasiak-Grodzińska ,  Ewa Giezek
Data wytworzenia informacji: