Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1334/16 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Szczytnie z 2017-01-20

I C 1158/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 17 lutego 2017

Data publikacji: 24 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 94%

Wspólna treść

pierwotny wierzyciel, odbitka, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, odsetki umowne, źródło wierzytelności, umowa sprzedaży wierzytelności, wierzytelność na nabywcę, wyrok zaoczny, pozew, umowa przelewu wierzytelności, twierdzenie strony powodowej, kserokopia, wysokość czterokrotności stopy kredytu, ksero, czterokrotność stopy kredytu lombardowego, dokument, nabycie wierzytelności, należność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wyciąg z załącznika, pierwotny wierzyciel, odbitka, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, odsetki umowne, źródło wierzytelności, umowa sprzedaży wierzytelności, wierzytelność na nabywcę, wyrok zaoczny, pozew, umowa przelewu wierzytelności, twierdzenie strony powodowej, kserokopia, wysokość czterokrotności stopy kredytu, ksero, czterokrotność stopy kredytu lombardowego, lista wierzytelności, dokument, nabycie wierzytelności, należność
Zobacz»

I C 252/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 26 kwietnia 2018

Data publikacji: 26 czerwca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

pierwotny wierzyciel, wierzytelność na nabywcę, wyrok zaoczny, umowa, odsetki umowne, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wysokość czterokrotności stopy kredytu, pozwany, czterokrotność stopy kredytu lombardowego, nabycie wierzytelności, przelew, pozew, strona powodowa, sprzedaż wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wyciąg z księgi rachunkowej, dowód na istnienie wierzytelności, pierwotny wierzyciel, wierzytelność na nabywcę, wyrok zaoczny, umowa, umowa bankowa, odsetki umowne, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wysokość czterokrotności stopy kredytu, pozwany, treść stosunku zobowiązaniowego, czterokrotność stopy kredytu lombardowego, cesja, nabycie wierzytelności, przelew, pozew, strona powodowa, sprzedaż wierzytelności
Zobacz»

I C 1525/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 16 maja 2017

Data publikacji: 21 lipca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

umowa sprzedaży wierzytelności, odbitka, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, nabycie wierzytelności, wierzytelność na nabywcę, pozew, wyrok zaoczny, kserokopia, dokument, umowa przelewu wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa sprzedaży wierzytelności, fakt nabycia wierzytelności, odbitka, wierzyciel pierwotny, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, autentyczność pochodzenia, lista wierzytelności, nabycie wierzytelności, wierzytelność na nabywcę, pozew, wyrok zaoczny, kserokopia, dokument, cesja, pismo informacyjne, termin rozprawy, domniemanie, umowa przelewu wierzytelności, wystawca, zawiadomienie o zmianie
Zobacz»

I C 1329/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 20 stycznia 2017

Data publikacji: 14 września 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, pozew, nabycie wierzytelności, wierzytelność na nabywcę, wyrok zaoczny, odbitka, strona powodowa, kserokopia, ksero
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • fakt nabycia wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności, pozew, spółka komandytowo-akcyjna, wykaz wierzytelności, nabycie wierzytelności, wierzytelność na nabywcę, wyrok zaoczny, elektroniczne postępowanie upominawcze, termin rozprawy, odbitka, cesja wierzytelności, strona powodowa, kserokopia, ksero, program telewizyjny, kserokopia umowy, podstawa umowy cesji, pozew powodów, uzasadnienie pozwów
Zobacz»

I C 1560/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 17 marca 2017

Data publikacji: 24 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, pozew, nabycie wierzytelności, wierzytelność na nabywcę, wyrok zaoczny, kserokopia, odbitka, strona powodowa, ksero
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • fakt nabycia wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności, pozew, nota obciążeniowa, odpowiedzialność spółki, wykaz wierzytelności, nabycie wierzytelności, wierzytelność na nabywcę, wyrok zaoczny, kserokopia, elektroniczne postępowanie upominawcze, termin rozprawy, odbitka, spółka komandytowo-akcyjna, cesja wierzytelności, umowa cesji, strona powodowa, ksero, program telewizyjny, kserokopia umowy
Zobacz»

I C 968/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 22 listopada 2017

Data publikacji: 4 grudnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

odbitka, kserokopia, wierzytelność na nabywcę, pozew, umowa przelewu wierzytelności, ksero, wyrok zaoczny, nabycie wierzytelności, strona powodowa, zastąpienie dokumentów, metoda kopiowania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • odbitka, autentyczność pochodzenia, kserokopia, fakt nabycia wierzytelności, wierzytelność na nabywcę, pozew, termin rozprawy, zawiadomienie o przelewie, umowa przelewu wierzytelności, wystawca, umowa cesji, ksero, wyrok zaoczny, nabycie wierzytelności, strona powodowa, domniemanie prawdziwości, zastąpienie dokumentów, dziedzina administracji publicznej, metoda kopiowania, sprawa z dziedziny
Zobacz»

I C 1446/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 20 stycznia 2017

Data publikacji: 16 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, kserokopia, pozew, wierzytelność na nabywcę, wyrok zaoczny, odbitka, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, ksero, nabycie wierzytelności, pierwotny wierzyciel, dokument
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • dokument księgowy, umowa przelewu wierzytelności, kserokopia, fakt nabycia wierzytelności, pozew, dopuszczenie dowodów z kserokopii, zawiadomienie o cesji wierzytelności, wierzytelność na nabywcę, wyrok zaoczny, termin rozprawy, odbitka, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, ksero, istnienie i wysokości, nabycie wierzytelności, pierwotny wierzyciel, dokument, przedłożona kserokopia dokumentów, przepis kodeksu postępowania cywilnego, dowód z kserokopii dokumentów
Zobacz»

I C 1726/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 14 lutego 2019

Data publikacji: 20 marca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

pierwotny wierzyciel, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, umowa sprzedaży wierzytelności, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • pierwotny wierzyciel, cedent, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, wyciąg z ksiąg funduszu, umowa o świadczenie niemożliwe, cesja wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa ramowa, umowa sprzedaży wierzytelności, pożyczkodawca, wierzyciel na podstawie umowy, przedmiot świadczenia, umowa z dniem, pozwany, istnienie wierzytelności, wynik procesu cywilnego, fakt zdarzenia, zasada wierzytelności, dzień zawarcia umowy przelewu
Zobacz»

I C 1833/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 28 lutego 2019

Data publikacji: 26 marca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

pierwotny wierzyciel, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, umowa sprzedaży wierzytelności, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • pierwotny wierzyciel, cedent, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, wyciąg z ksiąg funduszu, umowa o świadczenie niemożliwe, cesja wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa ramowa, umowa sprzedaży wierzytelności, pożyczkodawca, wierzyciel na podstawie umowy, przedmiot świadczenia, umowa z dniem, pozwany, istnienie wierzytelności, wynik procesu cywilnego, fakt zdarzenia, zasada wierzytelności, dzień zawarcia umowy przelewu
Zobacz»

I C 1871/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 7 marca 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

pierwotny wierzyciel, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, umowa sprzedaży wierzytelności, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • pierwotny wierzyciel, cedent, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, wyciąg z ksiąg funduszu, umowa o świadczenie niemożliwe, cesja wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa ramowa, umowa sprzedaży wierzytelności, pożyczkodawca, wierzyciel na podstawie umowy, przedmiot świadczenia, umowa z dniem, pozwany, istnienie wierzytelności, wynik procesu cywilnego, fakt zdarzenia, zasada wierzytelności, dzień zawarcia umowy przelewu
Zobacz»

I C 41/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2 kwietnia 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

pierwotny wierzyciel, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, umowa sprzedaży wierzytelności, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • pierwotny wierzyciel, cedent, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, wyciąg z ksiąg funduszu, umowa o świadczenie niemożliwe, cesja wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa ramowa, umowa sprzedaży wierzytelności, pożyczkodawca, wierzyciel na podstawie umowy, przedmiot świadczenia, umowa z dniem, pozwany, istnienie wierzytelności, wynik procesu cywilnego, fakt zdarzenia, zasada wierzytelności, dzień zawarcia umowy przelewu
Zobacz»

I C 1741/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 14 lutego 2019

Data publikacji: 20 marca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

pierwotny wierzyciel, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, umowa sprzedaży wierzytelności, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • pierwotny wierzyciel, cedent, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, wyciąg z ksiąg funduszu, umowa o świadczenie niemożliwe, cesja wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa ramowa, umowa sprzedaży wierzytelności, pożyczkodawca, wierzyciel na podstawie umowy, przedmiot świadczenia, umowa z dniem, pozwany, istnienie wierzytelności, wynik procesu cywilnego, fakt zdarzenia, zasada wierzytelności, dzień zawarcia umowy przelewu
Zobacz»

I C 473/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 22 maja 2018

Data publikacji: 19 czerwca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, wierzytelność na nabywcę, wyrok zaoczny, kserokopia, pozew, odbitka, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, ksero, nabycie wierzytelności, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzyciel pierwotny, umowa przelewu wierzytelności, fakt nabycia wierzytelności, dopuszczenie dowodów z kserokopii, wierzytelność na nabywcę, wyrok zaoczny, kserokopia, pozew, termin rozprawy, odbitka, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, ksero, kredyt gotówkowy, kserokopia umowy, nabycie wierzytelności, pozwana wierzytelność, kserokopie zawiadomień, wierzyciel, przepis kodeksu postępowania cywilnego, koszt upomnień i wezwań
Zobacz»

I C 454/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 29 maja 2018

Data publikacji: 19 czerwca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, wierzytelność na nabywcę, wyrok zaoczny, kserokopia, pozew, odbitka, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, ksero, nabycie wierzytelności, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzyciel pierwotny, umowa przelewu wierzytelności, fakt nabycia wierzytelności, dopuszczenie dowodów z kserokopii, wierzytelność na nabywcę, wyrok zaoczny, kserokopia, pozew, termin rozprawy, odbitka, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, ksero, kredyt gotówkowy, kserokopia umowy, nabycie wierzytelności, pozwana wierzytelność, kserokopie zawiadomień, wierzyciel, przepis kodeksu postępowania cywilnego, koszt upomnień i wezwań
Zobacz»

I C 465/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 29 maja 2018

Data publikacji: 19 czerwca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, wierzytelność na nabywcę, wyrok zaoczny, kserokopia, pozew, odbitka, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, ksero, nabycie wierzytelności, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzyciel pierwotny, umowa przelewu wierzytelności, fakt nabycia wierzytelności, dopuszczenie dowodów z kserokopii, wierzytelność na nabywcę, wyrok zaoczny, kserokopia, pozew, termin rozprawy, odbitka, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, ksero, kredyt gotówkowy, kserokopia umowy, nabycie wierzytelności, pozwana wierzytelność, kserokopie zawiadomień, wierzyciel, przepis kodeksu postępowania cywilnego, koszt upomnień i wezwań
Zobacz»

I C 257/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Strzelinie

Data orzeczenia: 18 września 2015

Data publikacji: 16 października 2015

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

umowa sprzedaży wierzytelności, pierwotny wierzyciel, strona powodowa, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, pozwany, przelew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa sprzedaży wierzytelności, pierwotny wierzyciel, strona powodowa, pozew wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, legitymacja czynna, roboczy tydzień, całość ceny, konkretna wierzytelność, cena kupna, umowa pożyczki, strona przeciwna, posiedzenie wyznaczone na rozprawę, wynik całej rozprawy, pozwany, przelew, legitymacja procesowa, warunek uiszczenia, ostatni dzień roboczy, roczna stopa
Zobacz»

I C 1977/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 5 marca 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

pierwotny wierzyciel, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, umowa sprzedaży wierzytelności, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • pierwotny wierzyciel, cedent, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyciąg z ksiąg funduszu, umowa o świadczenie niemożliwe, umowa przelewu wierzytelności, cesja wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa ramowa, umowa sprzedaży wierzytelności, pożyczkodawca, wierzyciel na podstawie umowy, pozwany, przedmiot świadczenia, umowa z dniem, istnienie wierzytelności, wynik procesu cywilnego, fakt zdarzenia, zasada wierzytelności, dzień zawarcia umowy przelewu
Zobacz»

I C 727/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej

Data orzeczenia: 24 marca 2016

Data publikacji: 1 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

wyrok zaoczny, kserokopia, umowa sprzedaży wierzytelności, pierwotny wierzyciel, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przelew, pozwany, pozew, odsetki umowne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, wyrok zaoczny, kserokopia, bank, odsetka maksymalna, umowa sprzedaży wierzytelności, pierwotny wierzyciel, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyciąg z księgi, przelew, kredyt, pozwany, umowa bankowa, pozew, uzasadniona wątpliwość, zawiadomienie o przelewie, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, odsetka umowna i karna, odsetki umowne, stopa
Zobacz»

X C 3029/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 16 stycznia 2017

Data publikacji: 21 lipca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

umowa sprzedaży wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przelew, nabycie wierzytelności, pierwotny wierzyciel, zastąpienie dokumentów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa sprzedaży wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, pisemny załącznik, uznanie twierdzeń powoda, umowa bankowa, przelew, strona transakcji, ciężar udowodnienia faktów, opisana umowa, nabycie wierzytelności, pierwotny wierzyciel, wydruk, zastąpienie dokumentów, sprzedaż portfela, umowa cesji wierzytelności, przedmiot świadczenia, portfel wierzytelności, konsekwencja zaniechania realizacji, ewentualna cesja wierzytelności, zakupiona wierzytelność
Zobacz»

I C 1258/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 21 lutego 2017

Data publikacji: 24 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

pozew, pierwotny wierzyciel, wierzytelność na nabywcę, strona powodowa, odbitka, ksero, przelew, umowa sprzedaży wierzytelności, lublin
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • przedmiot cesji, pozew, pierwotny wierzyciel, wierzytelność na nabywcę, elektroniczne postępowanie upominawcze, strona powodowa, odbitka, pozew w elektronicznym postępowaniu, cesja wierzytelności, płatność, odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdu, ksero, stan dokumentów, umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności, przelew, umowa sprzedaży wierzytelności, lublin, wydruk, cedent, obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Luma
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Banaszewska
Data wytworzenia informacji: