Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

X C 1663/14 - zarządzenie, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Olsztynie z 2014-10-13

I C 3666/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 7 grudnia 2017

Data publikacji: 13 marca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

pozew wierzytelności, wierzyciel pierwotny, przelew wierzytelności, nabywca, komentarz pod red, świadome wystąpienie, przedmiot świadczenia, cywilne rzeczy, wystąpienie negatywnych konsekwencji, procesowy odpowiednik, negatywna konsekwencja procesowa, prawo podmiotowe wierzyciela, zbywana wierzytelność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • pozew wierzytelności, wierzyciel pierwotny, przelew wierzytelności, zgodność z oryginałem, zbycie wierzytelności, nabywca, komentarz pod red, świadome wystąpienie, przedmiot świadczenia, cywilne rzeczy, umowa dotycząca spłaty, wystąpienie negatywnych konsekwencji, umowa przelewu wierzytelności, procesowy odpowiednik, dzień sporządzenia pozwu, negatywna konsekwencja procesowa, oznaczanie strony, opóźnienie od dnia następnego, prawo podmiotowe wierzyciela, zbywana wierzytelność
Zobacz»

I C 4347/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 14 maja 2019

Data publikacji: 13 sierpnia 2019

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

przelew, komentarz pod red, świadome wystąpienie, przedmiot świadczenia, cywilne rzeczy, wystąpienie negatywnych konsekwencji, procesowy odpowiednik, negatywna konsekwencja procesowa, prawo podmiotowe wierzyciela, zbywana wierzytelność, żądanie od dłużnika, wierzytelność na nabywcę, myśl przytoczonych przepisów, ciężar udowodnienia faktów, przedmiot rozporządzenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • przelew, komentarz pod red, świadome wystąpienie, przedmiot świadczenia, cywilne rzeczy, cross, wystąpienie negatywnych konsekwencji, sekurytyzacja, procesowy odpowiednik, bliżej nieokreślona wierzytelność, negatywna konsekwencja procesowa, oznaczanie strony, prawo podmiotowe wierzyciela, zbywana wierzytelność, żądanie od dłużnika, wierzytelność na nabywcę, myśl przytoczonych przepisów, ciężar udowodnienia faktów, siedziba, przedmiot rozporządzenia
Zobacz»

X C 4161/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 9 lutego 2017

Data publikacji: 26 lipca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

przelew wierzytelności, pozew wierzytelności, wierzyciel pierwotny, ciężar udowodnienia faktów, umowa, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, cesja, nabywca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • przelew wierzytelności, pozew wierzytelności, wierzyciel pierwotny, uznanie twierdzeń powoda, umowa przelewu wierzytelności, wyciąg z elektronicznego załącznika, wyciąg z księgi rachunkowej, załącznik do umowy cesji, ciężar udowodnienia faktów, ewidencja analityczna, umowa bankowa, umowa, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, księga rachunkowa funduszu, przedmiot przelewu, cesja, nabywca, odsetki naliczone, umowa sprzedaży wierzytelności
Zobacz»

X C 2414/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 24 stycznia 2019

Data publikacji: 19 sierpnia 2019

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

wierzyciel pierwotny, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, nabywca, przelew wierzytelności, ciężar udowodnienia faktów, pozwany, komentarz pod red, umowa, przedmiot świadczenia, procesowy odpowiednik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzyciel pierwotny, umowa o kartę kredytową, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, uznanie twierdzeń powoda, nabywca, przelew wierzytelności, wypłata gotówki, prawdziwe twierdzenie powoda, siedziba, ciężar udowodnienia faktów, nabycie wierzytelności, pozwany, komentarz pod red, umowa, przedmiot świadczenia, konsekwencja zaniechania realizacji, dzienny limit, istnienie dochodzonej wierzytelności, procesowy odpowiednik, celu obejść
Zobacz»

X C 3265/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 31 marca 2017

Data publikacji: 23 maja 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

umowa o przelew, przelew wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, nabywca, cesja, pozew wierzytelności, komentarz pod red, świadome wystąpienie, wierzyciel, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • częściowy wykaz wierzytelności, umowa o przelew, wykaz wierzytelności do umowy, umowa sprzedaży wierzytelności, przelew wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, portfel wierzytelności, umowa o przelew wierzytelności, bezsporna wierzytelność, nabywca, cesja, pozew wierzytelności, pierwotny wierzyciel, komentarz pod red, elektroniczne postępowanie upominawcze, dzień aktualny, świadome wystąpienie, sprzedaż portfela, wierzyciel, pozwany
Zobacz»

X C 2989/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 9 lutego 2017

Data publikacji: 26 lipca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

przelew wierzytelności, wierzyciel pierwotny, pozew wierzytelności, umowa, ciężar udowodnienia faktów, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, cesja, nabywca, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • przelew wierzytelności, wierzyciel pierwotny, umowa przelewu wierzytelności, pozew wierzytelności, uznanie twierdzeń powoda, wyciąg z elektronicznego załącznika, umowa, wyciąg z księgi rachunkowej, załącznik do umowy cesji, ciężar udowodnienia faktów, ewidencja analityczna, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, księga rachunkowa funduszu, przedmiot przelewu, umowa pożyczki, cesja, nabywca, pozwany, umowa sprzedaży wierzytelności
Zobacz»

X C 4248/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 9 lutego 2017

Data publikacji: 3 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

przelew wierzytelności, pozew wierzytelności, ciężar udowodnienia faktów, umowa, wierzyciel pierwotny, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, cesja, nabywca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • przelew wierzytelności, pozew wierzytelności, uznanie twierdzeń powoda, umowa przelewu wierzytelności, wyciąg z elektronicznego załącznika, wyciąg z księgi rachunkowej, załącznik do umowy cesji, ciężar udowodnienia faktów, ewidencja analityczna, umowa, umowa bankowa, kwota należności, wierzyciel pierwotny, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszu, przedmiot przelewu, cesja, nabywca, umowa sprzedaży wierzytelności, siedziba
Zobacz»

I C 1828/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 25 września 2017

Data publikacji: 16 listopada 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

przelew wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzyciel, umowa, nabywca, komentarz pod red, świadome wystąpienie, przedmiot świadczenia, cywilne rzeczy, wystąpienie negatywnych konsekwencji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • kolarz, przelew wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, dłużnik świadczenia, wierzyciel, ilość pieniędzy, umowa pożyczki, umowa, nabywca, umowa sprzedaży wierzytelności, komentarz pod red, konkretne odniesienie, świadome wystąpienie, materialnoprawną podstawę, przedmiot świadczenia, gatunek, uznanie twierdzeń powoda, cywilne rzeczy, wystąpienie negatywnych konsekwencji
Zobacz»

X C 1154/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 25 czerwca 2018

Data publikacji: 3 lipca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

wierzyciel pierwotny, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, nabywca, przelew wierzytelności, ciężar udowodnienia faktów, umowa, pozwany, komentarz pod red, świadome wystąpienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzyciel pierwotny, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, uznanie twierdzeń powoda, umowa kredytu ratalnego, nabywca, prawdziwe twierdzenie powoda, prawdziwość twierdzeń powoda, przelew wierzytelności, wydanie wyroku zaocznego, ciężar udowodnienia faktów, umowa, dochodzona wierzytelność, nabycie wierzytelności, pozwany, bank, siedziba, komentarz pod red, świadome wystąpienie, usługę ubezpieczenia, materialnoprawną podstawę
Zobacz»

I C 1194/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 20 czerwca 2017

Data publikacji: 29 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

przelew wierzytelności, umowa, pozwany, przedmiot świadczenia, procesowy odpowiednik, cesja wierzytelności, prawo podmiotowe wierzyciela, zbywana wierzytelność, żądanie od dłużnika
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wyciąg z elektronicznego załącznika, nabycie wierzytelności, załącznik do umowy cesji, przelew wierzytelności, umowa, warunek zapłaty, pozwany, przedmiot świadczenia, umowa łącząca cedenta, dowód na okoliczność nabycia, procesowy odpowiednik, cesja wierzytelności, integralna część umowy sprzedaży, zestawienie wierzytelności, prawo podmiotowe wierzyciela, podpisanie przez strony umowy, oznaczanie strony, zbywana wierzytelność, zapłata całości ceny, żądanie od dłużnika
Zobacz»

X C 680/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 16 maja 2018

Data publikacji: 21 maja 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

wierzyciel pierwotny, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przelew wierzytelności, nabywca, ciężar udowodnienia faktów, pozwany, komentarz pod red
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzyciel pierwotny, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, uznanie twierdzeń powoda, dzień sporządzenia pozwu, przelew wierzytelności, pożyczka, powodowy fundusz, nabywca, bank, całkowita kwota, prawdziwe twierdzenie powoda, prawdziwość twierdzeń powoda, przedmiot przelewu, przeniesienie wierzytelności, wydanie wyroku zaocznego, ciężar udowodnienia faktów, dochodzona wierzytelność, nabycie wierzytelności, pozwany, komentarz pod red
Zobacz»

I C 2331/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 20 września 2017

Data publikacji: 7 listopada 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

umowa, przelew wierzytelności, wierzyciel, cesja, nabywca, pozwany, komentarz pod red, świadome wystąpienie, przedmiot świadczenia, cywilne rzeczy, wystąpienie negatywnych konsekwencji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wyciąg, umowa sprzedaży wierzytelności, załącznik do umowy sprzedaży, umowa bankowa, umowa, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, przelew wierzytelności, wierzyciel, cesja, nabywca, pozwany, komentarz pod red, konkretne odniesienie, świadome wystąpienie, przedmiot świadczenia, istnienie następstwa, cywilne rzeczy, wystąpienie negatywnych konsekwencji, umowa przelewu wierzytelności, dowód na okoliczność nabycia
Zobacz»

X C 2290/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 16 października 2017

Data publikacji: 19 października 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

wierzytelność, przelew, wierzyciel pierwotny, nabywca, fundusz inwestycyjny, komentarz pod red, świadome wystąpienie, umowa, przedmiot świadczenia, wystąpienie negatywnych konsekwencji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, przelew, dokument sprzedaży, nabycie wierzytelności, bieżące rozliczenie, odsetka ustawowa za opóźnienie, wierzyciel pierwotny, fundusz sekurytyzacyjny, nabywca, fundusz inwestycyjny, komentarz pod red, umowa o świadczenie usługi, świadome wystąpienie, data płatności, umowa, przedmiot świadczenia, dokument księgowy, obecny wierzyciel, oznaczenie stosunku, wystąpienie negatywnych konsekwencji
Zobacz»

I C 2100/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 25 sierpnia 2017

Data publikacji: 26 października 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

cesja, wierzyciel pierwotny, przelew wierzytelności, pozwany, umowa, przedmiot świadczenia, procesowy odpowiednik, prawo podmiotowe wierzyciela, zbywana wierzytelność, żądanie od dłużnika, przedmiot rozporządzenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cesja, wyciąg z elektronicznego załącznika, nabycie wierzytelności, załącznik do umowy cesji, wierzyciel pierwotny, przelew wierzytelności, pozwany, umowa, przedmiot świadczenia, umowa łącząca cedenta, dowód na okoliczność nabycia, procesowy odpowiednik, integralna część umowy sprzedaży, prawo podmiotowe wierzyciela, oznaczanie strony, zbywana wierzytelność, zapłata całości ceny, żądanie od dłużnika, moc umowy, przedmiot rozporządzenia
Zobacz»

I C 1827/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 14 lipca 2017

Data publikacji: 24 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

przelew wierzytelności, cesja, nabywca, świadome wystąpienie, wierzyciel, przedmiot świadczenia, wystąpienie negatywnych konsekwencji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • przelew wierzytelności, kserokopia za dokument, istnienie oryginału, umowa cesji, cesja, nabywca, odpis dokumentu, kserokopie zawiadomień, świadome wystąpienie, wierzyciel, materialnoprawną podstawę, przedmiot świadczenia, dłużnik, zgodność z oryginałem, faksymile, przepis kodeksu postępowania cywilnego, uznanie twierdzeń powoda, wystąpienie negatywnych konsekwencji, prowadzenie dowodu w trybie, podpis
Zobacz»

I C 2333/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 25 sierpnia 2017

Data publikacji: 26 października 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

cesja, przelew wierzytelności, pozwany, umowa, przedmiot świadczenia, procesowy odpowiednik, prawo podmiotowe wierzyciela, zbywana wierzytelność, żądanie od dłużnika, przedmiot rozporządzenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cesja, wyciąg z elektronicznego załącznika, nabycie wierzytelności, załącznik do umowy cesji, przelew wierzytelności, pozwany, pierwotny wierzyciel, umowa, przedmiot świadczenia, umowa łącząca cedenta, dowód na okoliczność nabycia, procesowy odpowiednik, integralna część umowy sprzedaży, prawo podmiotowe wierzyciela, oznaczanie strony, zbywana wierzytelność, zapłata całości ceny, żądanie od dłużnika, moc umowy, przedmiot rozporządzenia
Zobacz»

I C 1293/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 12 lipca 2017

Data publikacji: 16 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

przelew wierzytelności, wierzyciel pierwotny, umowa o przelew, pozwany, przedmiot świadczenia, procesowy odpowiednik, nabywca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • przelew wierzytelności, wierzyciel pierwotny, przeniesienie prawa, umowa o przelew wierzytelności, umowa o przelew, pozwany, wyrok zaoczny, treść prawdziwa, kopia z oryginału, przedmiot świadczenia, rejonowy lublin, zgodność kopii, ciągu umów, odsetka i należność, kserokopia umowy przelewu, procesowy odpowiednik, wspominana umowa, nabywca, uzasadniona wątpliwość, zachód
Zobacz»

I C 2138/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 25 sierpnia 2017

Data publikacji: 16 października 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

cesja, przelew wierzytelności, pozwany, umowa, przedmiot świadczenia, procesowy odpowiednik, prawo podmiotowe wierzyciela, zbywana wierzytelność, żądanie od dłużnika, przedmiot rozporządzenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cesja, wyciąg z elektronicznego załącznika, nabycie wierzytelności, załącznik do umowy cesji, przelew wierzytelności, pozwany, pierwotny wierzyciel, umowa, przedmiot świadczenia, umowa łącząca cedenta, dowód na okoliczność nabycia, procesowy odpowiednik, integralna część umowy sprzedaży, prawo podmiotowe wierzyciela, oznaczanie strony, zbywana wierzytelność, zapłata całości ceny, żądanie od dłużnika, moc umowy, przedmiot rozporządzenia
Zobacz»

I C 2131/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 25 sierpnia 2017

Data publikacji: 22 marca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

cesja, przelew wierzytelności, pozwany, umowa, przedmiot świadczenia, procesowy odpowiednik, prawo podmiotowe wierzyciela, zbywana wierzytelność, żądanie od dłużnika, przedmiot rozporządzenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cesja, wyciąg z elektronicznego załącznika, nabycie wierzytelności, załącznik do umowy cesji, przelew wierzytelności, pozwany, pierwotny wierzyciel, umowa, przedmiot świadczenia, umowa łącząca cedenta, dowód na okoliczność nabycia, procesowy odpowiednik, integralna część umowy sprzedaży, prawo podmiotowe wierzyciela, oznaczanie strony, zbywana wierzytelność, zapłata całości ceny, żądanie od dłużnika, moc umowy, przedmiot rozporządzenia
Zobacz»

I C 2107/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 25 sierpnia 2017

Data publikacji: 16 października 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

cesja, przelew wierzytelności, pozwany, umowa, przedmiot świadczenia, procesowy odpowiednik, prawo podmiotowe wierzyciela, zbywana wierzytelność, żądanie od dłużnika, przedmiot rozporządzenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cesja, wyciąg z elektronicznego załącznika, nabycie wierzytelności, załącznik do umowy cesji, przelew wierzytelności, pozwany, pierwotny wierzyciel, umowa, przedmiot świadczenia, umowa łącząca cedenta, dowód na okoliczność nabycia, procesowy odpowiednik, integralna część umowy sprzedaży, prawo podmiotowe wierzyciela, oznaczanie strony, zbywana wierzytelność, zapłata całości ceny, żądanie od dłużnika, moc umowy, przedmiot rozporządzenia
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Roman
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację:  ,  Katarzyna Jerka
Data wytworzenia informacji: