Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ca 155/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Łomży z 2014-07-31

I C 415/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 8 maja 2014

Data publikacji: 2 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

droga krajowa i autostrada, trwały zarząd, ustawa o drogach publicznych, generalny dyrektor dróg krajowych, generalna dyrekcja dróg krajowych, kategoria dróg gminnych, zarząd generalny, odcinek drogi, istniejący wpis, wpis prawa własności, nowo wybudowany odcinek, księga wieczysta
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
   2. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 1982 r. Nr 19, poz. 147)
   3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim (Dz. U. z 2010 r. Nr 59, poz. 371)
 • Powiązana tematyka
  • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • Ważne frazy
  • droga krajowa i autostrada, trwały zarząd, ustawa o drogach publicznych, generalny dyrektor dróg krajowych, generalna dyrekcja dróg krajowych, obwodnica, kategoria dróg gminnych, zarząd generalny, odcinek drogi, miasto, istniejący wpis, zarządca drogi, wpis prawa własności, nowo wybudowany odcinek, księga wieczysta, przebieg drogi, skrzyżowanie, układ drogi, zarząd gruntów, gmina
Zobacz»

I ACz 287/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 16 maja 2014

Data publikacji: 2 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

droga krajowa i autostrada, generalny dyrektor dróg krajowych, generalna dyrekcja dróg krajowych, ustawa o drogach publicznych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • droga krajowa i autostrada, generalny dyrektor dróg krajowych, generalna dyrekcja dróg krajowych, siedziba państwowa, ustawa o drogach publicznych, skarbowe państwo, państwowa jednostka organizacyjna, dyrektor oddziałów, droga pełna, statut generalny, związek z realizacją, organ administracji rządowej właściwy, organizacyjne wyodrębnienie, zapis zawarty w klauzuli, ustawa generalna, postępowanie zażaleniowe, oddział generalnej dyrekcji dróg, siedziba oddziału terenowego, budowa drogi krajowa, umowa związana z budową
Zobacz»

I ACz 816/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 13 maja 2015

Data publikacji: 9 czerwca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

droga krajowa i autostrada, generalna dyrekcja dróg krajowych, generalny dyrektor dróg krajowych, droga publiczna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • droga krajowa i autostrada, generalna dyrekcja dróg krajowych, generalny dyrektor dróg krajowych, statut generalny, komórka organizacyjna, oddział generalnej dyrekcji dróg, zarzut niewłaściwości miejscowej, droga publiczna, siedziba, terenowa komórka, jednostka organizacyjna, generalna dyrekcja dróg publicznych, organ administracji rządowej właściwy, zażalenie strony, budowa drogi krajowa, umowa związana z budową, transport i gospodarka morska, centralny urząd administracji rządowej, minister transportu i gospodarki, zadanie przy pomocy
Zobacz»

II Ca 653/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 29 sierpnia 2013

Data publikacji: 17 października 2013

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

droga krajowa i autostrada, generalny dyrektor dróg krajowych, generalna dyrekcja dróg krajowych, ustawa o drogach, skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • droga krajowa i autostrada, generalny dyrektor dróg krajowych, generalna dyrekcja dróg krajowych, żwir, ustawa o drogach, utrzymanie drogi, prawo zaniechania, zarządca drogi krajowej, grys, wykonywanie władzy publicznej, sprawa drogi, organ osoby prawnej, szkoda, skarb państwa, zadanie zarządcy dróg, skarb państwa przy wykonywaniu, uszkodzenie pojazdu powódki, centralny organ administracji rządowej, bajoro, otwarcie drogi
Zobacz»

II Ca 1139/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 15 listopada 2013

Data publikacji: 6 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

droga krajowa i autostrada, generalny dyrektor dróg krajowych, generalna dyrekcja dróg krajowych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • droga krajowa i autostrada, generalny dyrektor dróg krajowych, generalna dyrekcja dróg krajowych, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, prezes urzędu zamówień publicznych, prawo zamówień publicznych, formularz umowy, zamawiający skarb państwa, ustawa prawa, oddział generalnej dyrekcji dróg, zadanie przy pomocy, pełnomocnik skarbu państwa, właściwość miejscowa sądu okręgowego, skarga prezesa, akt pełnomocnictwa, udział wykonawcy, samodzielny byt prawny, dalsza treść, skarga na orzeczenie
Zobacz»

I C 904/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 18 grudnia 2012

Data publikacji: 1 października 2013

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

droga publiczna, generalna dyrekcja dróg krajowych, droga krajowa i autostrada, księga wieczysta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • Ważne frazy
  • dyrekcja okręgowa, droga publiczna, generalna dyrekcja dróg krajowych, droga krajowa i autostrada, zarząd drogi publicznej, część hotelowa, zarząd dróg wojewódzkich, księga wieczysta, służba dróg i kolej, transport i gospodarka morska, minister transportu i gospodarki, organ administracji rządowej, zarządzanie drogami, wojewoda, administracja publiczna, rozporządzenie ministra transportu, jednostka, mienie, pozwane województwo, obwód
Zobacz»

I C 1302/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 19 października 2015

Data publikacji: 22 maja 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

generalna dyrekcja dróg krajowych, droga krajowa i autostrada, odcinek, skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • generalna dyrekcja dróg krajowych, droga krajowa i autostrada, teren budowy, szkoda, inwestor, ubezpieczyciel, odcinek, woli w warszawie, konsorcjum, zarządca drogi, odpowiedzialność, wykonywanie kontraktu, przedmiotowy odcinek, ktokolwiek, realizacja zadania inwestycyjnego, skarb państwa, zaniechanie zarządcy, remontowany odcinek, dyrekcja dróg i autostrad, władza publiczna
Zobacz»

III Ca 1646/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 22 maja 2014

Data publikacji: 4 sierpnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

droga krajowa i autostrada, generalna dyrekcja dróg krajowych, pozwany skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • droga krajowa i autostrada, generalna dyrekcja dróg krajowych, właz studzienki, zadośćuczynienie, zarządca drogi, zabieg, urządzenie, nawierzchnia chodnika, repozycja kości, płyta, stan chodnika, dalsza kość promieniowa lewa, przemieszczenie, studzienka telekomunikacyjna, ręka, część chodnika, cierpienie fizyczne, pozwany skarb państwa, wyrwa, odłam
Zobacz»

I C 725/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 26 września 2017

Data publikacji: 22 grudnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

droga krajowa i autostrada, generalny dyrektor dróg krajowych, droga publiczna, generalna dyrekcja dróg krajowych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • droga krajowa i autostrada, zarządca drogi, neuralgia, stan nawierzchni, generalny dyrektor dróg krajowych, zadośćuczynienie, postawa roszczeniowa, zdarzenie, utrzymanie drogi, biegły patomorfolog, skutek upadków, pozwany, żebro, ból, droga publiczna, nawierzchnia drogi, generalna dyrekcja dróg krajowych, szkoda, głowa, ubezpieczyciel
Zobacz»

XXV C 1172/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 18 maja 2016

Data publikacji: 22 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

droga krajowa i autostrada, generalny dyrektor dróg krajowych, generalna dyrekcja dróg krajowych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • droga krajowa i autostrada, generalny dyrektor dróg krajowych, przejściowe świadectwo płatności, generalna dyrekcja dróg krajowych, przedmiot dostawy, konsorcjum, plac budowy, odpowiedzialność gwaranta, interwenient uboczny, dostawa kruszywa, gwarancja ubezpieczeniowa, ważność gwarancji, żądanie zapłaty z gwarancji, dostawa materiałów, działanie w imię, plac składowy, wypłata z gwarancji, beneficjent gwarancji, płatność za materiały, upadłość
Zobacz»

IX Ca 167/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 23 maja 2018

Data publikacji: 22 czerwca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

droga krajowa i autostrada, generalna dyrekcja dróg krajowych, ustawa o drogach publicznych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zarządca drogi, droga krajowa i autostrada, generalna dyrekcja dróg krajowych, zjazd z drogi, nawierzchnia, grunt przyległy, ustawa o drogach publicznych, nieruchomość powódki, remont drogi, asfalt, droga pracy, pobocze, posesja powódki, użytkownik gruntów, różnica poziomów, wykonywanie robót, wymiana warstw, deszcz, nieruchomość przyległa, podstawa do odmiennych ustaleń
Zobacz»

I C 421/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 30 października 2014

Data publikacji: 22 stycznia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

droga krajowa i autostrada, generalna dyrekcja dróg krajowych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • droga krajowa i autostrada, zarządca drogi, generalna dyrekcja dróg krajowych, zużyte ogumienie, szkoda, stan drogi, zdarzenie, patrol, drogowy obiekt inżynierski, służba patrolowa, utrzymanie nawierzchni, odpowiedni stan, śródmieście w warszawie, bezpieczeństwo ruchu drogowego, ciężarówka, doba, odpowiedzialność odszkodowawcza, odstąpienie od obciążania powoda, zakres techniki samochodowej, opona
Zobacz»

II Ca 11/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 20 sierpnia 2013

Data publikacji: 11 września 2015

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • plan zagospodarowania przestrzennego, księga wieczysta, własność województwa, rzeczywisty stan prawny, droga gminna, ustawa o drogach publicznych, zarząd dróg wojewódzkich, kategoria drogi, decyzja podziałowa, ulica, treść księgi wieczystej, teren, decyzja administracyjna, odcinek drogi, stan prawny nieruchomości, decyzja o podziale, projekt podziału, ciąg drogi, podmiot publicznoprawny, szczeciński wydział
Zobacz»

II C 368/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 19 grudnia 2016

Data publikacji: 30 czerwca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Wspólna treść

generalny dyrektor dróg krajowych, droga krajowa i autostrada, odcinek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • łoś, zwierzyna, dzikie zwierzę, sarna, dzik, generalny dyrektor dróg krajowych, droga krajowa i autostrada, zarządca drogi, nadleśnictwo, w pobliżu, śmierć, sztuka, zwierzę łowne, odcinek, wysokość ogrodzenia, ubezpieczyciel, las państwowy, zadośćuczynienie, krzywda, przedmiotowy odcinek
Zobacz»

I C 648/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chojnicach

Data orzeczenia: 4 grudnia 2015

Data publikacji: 23 maja 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • trwały zarząd, księga wieczysta, decyzja wojewody, właściciel skarbu państwa, rzeczywisty stan prawny, orzeczenie komisji majątkowej, parafia katolicka, ścięcie, akt księgi wieczystej, działka gruntów, uzgodnienie treści księgi wieczystej, pierwsza czynność, miejsce dotychczasowe, działka na własność, uznanie powództwa, przedmiotowa działko, lektura dokumentów, działka w drodze, dotychczasowy wpis, sposób chronologiczny
Zobacz»

IX Ca 976/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 28 lutego 2018

Data publikacji: 27 marca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ustawa o gospodarce, gospodarka nieruchomościami, księga wieczysta, droga wojewódzka, poszerzenie istniejącej drogi, grunt wydzielony pod drogi, działka gruntów, projekt podziału, ustawa o księgach wieczystych, nieważność umowy, pas drogowy, ustawa o drogach publicznych, skutek prawnorzeczowy, pozwany, orzeczenie o podziale, własność powodów, podział nieruchomości, sporne działko, sprzedaż, podmiot publicznoprawny
Zobacz»

I C 559/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 22 września 2016

Data publikacji: 16 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • droga gminna, księga wieczysta, zasób nieruchomości, droga publiczna, pozwana gmina, gospodarz, parcela, ewidencja gruntów i budynków, karta, własność, decyzja o warunkach zabudowy, zasiedzenie, nowa droga dojazdowa, władza publiczna, właściciel działki, droga powiatowa, jednostka samorządu terytorialnego, szlak drożny, dojazd, stan prawny nieruchomości
Zobacz»

III Ca 759/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 20 stycznia 2016

Data publikacji: 29 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • droga publiczna, decyzja podziałowa, przejście prawa własności, księga wieczysta, rzeczywisty stan prawny, kategoria dróg publicznych, charakter drogi, gmina, treść księgi wieczystej, ustawa o księgach wieczystych, gospodarka nieruchomościami, podstawa przejścia, przymiot ostateczności, decyzja prezydenta miasta, nowy sącz, przejęta nieruchomość, wydzielenie działki, uzgodnienie treści, podział nieruchomości, przepis ustawy o drogach
Zobacz»

II Ca 956/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 16 października 2015

Data publikacji: 10 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 33%

Wspólna treść

trwały zarząd, droga publiczna, droga krajowa i autostrada, generalna dyrekcja dróg krajowych, zarząd generalny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • trwały zarząd, dyrekcja okręgowa, droga publiczna, droga krajowa i autostrada, gospodarka nieruchomościami, generalna dyrekcja dróg krajowych, ustawa o gospodarce, pas drogowy, interwenient uboczny, nowo powstała jednostka, jednostka organizacyjna, minister transportu i gospodarki, transport i gospodarka morska, starosta, składnik mienia, rozporządzenie ministra transportu, drzewo, zarząd generalny, dotychczasowa jednostka, likwidowane jednostki
Zobacz»

I C 1372/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgierzu

Data orzeczenia: 25 maja 2016

Data publikacji: 20 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • droga publiczna, księga wieczysta, prawomocność materialna, własność gmin, rzeczywisty stan prawny, decyzja podziałowa, projekt podziału, zniesienie współwłasności, moc prawa, kopia postanowienia, podział nieruchomości, działka gruntów, wniosek właściciela, prawo gmin, grunt wydzielony pod drogi, przejście prawa własności, podmiot publicznoprawny, planowana droga, właściciel spornej działki, wypadek oddalenia powództwa
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Edyta Jastrzębska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Łomży
Osoba, która wytworzyła informację:  Włodzimierz Wójcicki,  wiesława kozikowska ,  joanna rawa
Data wytworzenia informacji: