Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1824/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim z 2014-12-18

I C 700/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 2 marca 2016

Data publikacji: 17 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

ugoda, koszt naprawy, szkoda, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, rozmowa telefoniczna, koszt naprawy, zawarcie ugody, ustępstwo, stenogram, skutek prawny ugody, szkoda, ubezpieczyciel, ubezpieczenie autocasco, kalkulacja naprawy, pozwany, akt szkody, przebieg postępowania likwidacyjnego, ugoda pozasądowa, treść ugody, wpływ błędów, strona ugody, odszkodowanie, oświadczenie woli
Zobacz»

XV Ca 610/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 4 listopada 2016

Data publikacji: 11 lipca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

ugoda, pozwany, szkoda, pojazd
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, wykonanie ugody, zawarcie ugody, dokument ugody, pozwany, pełnomocnictwo, matka, szkoda, ubezpieczenie obowiązkowe, zobowiązanie do naprawienia szkody, dalsze odszkodowanie, na odwrót, pojazd, ustne porozumienie, postępowanie likwidacyjne, oczywista podstawa, ugoda na kwotę, roszczenie, kruk, zawarcie i wykonanie
Zobacz»

I ACa 518/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 22 października 2015

Data publikacji: 16 listopada 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

ugoda, bielsko podlaskie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, bielsko podlaskie, ugoda sądowa, ustalenie nieważności ugody, akt sprawy sądu rejonowego, treść zawartej ugody, skutek prawny ugody, zawarcie ugody, podział majątku spadkowego, uznanie ugody, wada oświadczenia woli, protokół rozprawy, zasada współżycia społecznego, przesłanka uznania, zakres szacowania nieruchomości, sprawa o dział spadku, wpływ błędów, odmienność ustaleń, ustępstwo, protokół sądowy
Zobacz»

I C 29/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Data orzeczenia: 13 lipca 2016

Data publikacji: 30 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

ugoda, pojazd, szkoda, koszt naprawy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, skutek prawny ugody, pojazd, strona ugody, prywatna kalkulacja, szkoda, koszt naprawy, zawarcie przedmiotowego porozumienia, oświadczenie woli, zgoda na wypłatę, pracownik ubezpieczyciela, rzeczywista wysokość szkody, umowa ugody, szczególności spory, wzajemne ustępstwa, niepewność, ubezpieczyciel odszkodowania, wpływ błędów, wzruszenie ugody, wypłata odszkodowania
Zobacz»

I ACa 298/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 4 lipca 2017

Data publikacji: 11 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

pozwany, warunek ugody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • zawarcie ugody, umowa ugody, strona ugody, ostatnia strona, powodowa spółka, pozwany, dokument ugody, podpisany dokument, należność, rata, kwota wynikająca z ugody, płatność, określenie żądania, warunek ugody, faktura vat, realizacja ugody, umowa dostawy, oferta, istniejący stosunek, opłata za czynności adwokackie
Zobacz»

I C 583/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 13 listopada 2013

Data publikacji: 20 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

ugoda, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, skutek ugody, pozwany, zadośćuczynienie, zawarcie ugody, strona ugody, zawarta ugoda, dalsze roszczenie, terminologia prawnicza, treść ugody, projekt ugody, związek ze szkodą, ugoda powoda, ubezpieczyciel, wypadek, dodatkowe świadczenie, spotkanie w siedzibie, kość, opinia medyczna, oświadczenie o uchylenie
Zobacz»

XIII Ga 957/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 13 kwietnia 2016

Data publikacji: 15 kwietnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

warunek ugody, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • projekt ugody, ugoda z powódką, warunek ugody, pozwany, egzemplarz projektu, dokument ugody, druga wpłata, wpłaty pierwszej, zwolnienie powódki, zgoda na warunki, wola zawarcia ugody, spotkanie, twierdzenie powódki, należność główna, tytuł wykonawczy, ustępstwo, druga rata, pieniądz, koszt postępowania egzekucyjnego, kwota wynikająca z ugody
Zobacz»

VIII Ga 213/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 17 września 2013

Data publikacji: 8 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

ugoda, pozwany, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, usługa i dostawa, ustalenie wysokości kwot, mediator, kwota zapłaty, przedmiot ugody, treść ugody, strona ugody, pozew w sprawie, centrum, postępowanie uproszczone, roszczenie pomiędzy stronami, pozwany, oświadczenie woli, pozew, kaucja, zgodny zamiar, spójnik, mediacja, interpretacja ugody
Zobacz»

VIII Pa 74/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 28 sierpnia 2014

Data publikacji: 13 października 2014

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

warunek ugody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • treść ugody, skapitalizowana renta wyrównawcza, zawarcie ugody, zawarta ugoda, odsetka, wzajemne ustępstwa, zawezwanie do próby ugodowej, ugoda sądowa, ugoda strony, wygaśnięcie stosunku prawnego, wyrok częściowy, oświadczenie woli, smycz, skutek ugody, pająk, błąd, stosunek prawny łączący strony, warunek ugody, roszczenie, ustępstwo strony
Zobacz»

VI GC 358/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 12 października 2015

Data publikacji: 28 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

ugoda, pozwany, wartość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, ugoda sądowa, świeca, znicz, zakup, towar, wykonanie ugody, wartość zamówienia, pozwany, wartość, kara umowna, świadek, współpraca, nieważność ugody, treść ugody, asortyment, podgrzewacz, rozprawa w dniach, dowód z zestawienia, zawarcie ugody
Zobacz»

I C 344/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 3 lipca 2014

Data publikacji: 15 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

ugoda, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, ugoda pozasądowa, wierzyciel, nieważność ugody, tytuł wykonawczy, wniosek egzekucyjny, skutek prawny ugody, pozwany, omyłka, całkowite zaspokojenie, klauzula wykonalności, wszczęcie egzekucji, tożsamość strony, nakaz zapłaty sądu okręgowego, komornik, dłużnik, cofnięcie wniosków, wypłacalność, uzasadnienie pozwów, wykonalność nakazu zapłaty
Zobacz»

I ACa 685/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 października 2014

Data publikacji: 23 lutego 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

ugoda, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, podjęcie działań windykacyjnych, rata, termin przedawnienia, dotychczasowe zobowiązanie, wzajemne ustępstwa, wierzyciel, zapłata cała, zapis, cała należność, dłużnik, roszczenie, zawarcie ugody, ugoda strony, termin wymagalności, istniejący stosunek prawny, umowa, pozwany, płatność, harmonogram
Zobacz»

V ACa 938/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 21 lipca 2016

Data publikacji: 1 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

pozwany, warunek ugody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • konwencja, pozwany, prawo właściwe, zawarcie umowy ugody, roszczenie reklamacyjne, potrącenie, wybór prawa, przedawnienie, konosament, ustępstwo, prawo polski, oświadczenie woli, kontener, międzynarodowa sprzedaż towarów, pełnomocnik powódki, strona, treść ugody, umowa sprzedaży, warunek ugody, podpisanie ugody
Zobacz»

I ACa 988/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 28 stycznia 2014

Data publikacji: 27 lutego 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

ugoda, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, pozwany, płatność raty, obowiązek solidarnej zapłaty, zobowiązanie wekslowe, uchybienie w płatności, wpływ błędów, rata ugody, treść ugody, umowne odsetki, nakaz zapłaty, rozwiązanie ugody, odnowienie, ugoda zawarta przez strony, brak rozeznania, opóźnienie w płatności, wystawiony weksel, dług spółki, umowa leasingowa, poręczenie wekslowe
Zobacz»

IV P 291/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Puławach

Data orzeczenia: 19 maja 2016

Data publikacji: 8 września 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

warunek ugody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda sądowa, treść ugody, ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, tytuł wykonawczy, przedmiot ugody, pozbawienie wykonalności, składka, strona ugody, odszkodowanie, zaliczka na podatek dochodowy, godzina nadliczbowa, zawarcie ugody, umowa ugody, podatek i ubezpieczenie społeczne, zgodny zamiar, warunek ugody, reguły znaczeniowe, czynność prawna, obecne stanowisko powódki, stosunek prawny
Zobacz»

VIII GC 165/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 18 czerwca 2014

Data publikacji: 8 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

ugoda, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, podjęcie działań windykacyjnych, ugoda strony, wzajemne ustępstwa, pozwany, zawarcie ugody, wezwanie do zapłaty, termin przedawnienia, zapłata cała, zapis, ratalna spłata zadłużenia, płacenie raty, realizacja płatności, przedmiotowa ugoda, termin płatności, bieg, przypadek realizacji, ustalony harmonogram, cała kwota, stosunek prawny
Zobacz»

VIII Ga 344/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 6 grudnia 2013

Data publikacji: 19 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

warunek ugody, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ręka wierzycieli, rachunek bankowy wierzyciela, warunek ugody, gotówka do rąk, pozwany, umowa ugody, dłużnik, zwrot odpowiedzi na pozew, przelew, tytuł wykonawczy, centrum, termin wpłaty, forma płatności, wola, nakaz zapłaty, postanowienie sądu rejonowego szczecin, komornik, klauzula wykonalności, dzień zawarcia ugody, pozwany odpis
Zobacz»

I ACz 1181/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 marca 2013

Data publikacji: 30 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

warunek ugody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • zawarcie ugody, ustępstwo, kwalifikacja reprezentującego powoda pełnomocnika, warunek ugody, rezygnacja przez strony, wada słuchu, czynność obsługi, ustalona treść, ugoda sądowa, strona reprezentowana przez pełnomocników, stały stosunek zlecenia, windykacja należności, ugoda strony, zażalenie, rzecznik patentowy, obsługa prawna, niezbędny koszt procesu, indywidualny punkt, wada oświadczenia woli, wielkość i waga
Zobacz»

X C 3123/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 18 maja 2017

Data publikacji: 22 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

ugoda, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, podpisanie ugody, kredyt, treść ugody, skutek prawny ugody, niepewność, pozwany, zapis ugody, wpływ błędów, dokument oświadczenia, zobowiązanie wobec banków, zakres spłaty, ugoda strony, podpis na dokumentach, syn stron, kolejna rata, potwierdzenie wpłaty, złożyć podpis, dzień zapłaty, pojęciem faktów
Zobacz»

I C 1919/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 5 maja 2017

Data publikacji: 13 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

ugoda, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, wierzytelność, pozwany, pracownik strony powodowej, umowa ugody, skutek prawny ugody, wypowiedzenie ugody, ugoda strony, dług, zawarcie ugody, zarzut przedawnienia, odsetki umowne, podpisanie ugody, oświadczenie, roszczenie, pełna rata, porozumienie, pierwotny wierzyciel, umowa przelewu, niepewność
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Pleskowicz-Olędzka
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Anatol Ławrynowicz
Data wytworzenia informacji: