Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1550/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim z 2014-11-24

I ACa 1228/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 20 lutego 2015

Data publikacji: 2 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

gmina, odprowadzanie ścieków, zbiorowe zaopatrzenie w wodę, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa zlecenia
 • Ważne frazy
  • gmina, odprowadzanie ścieków, odbiór ścieków, powodowe przedsiębiorstwo, ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu, usługa, przepis kodeksu cywilnego, pozwana gmina, zbiorowe odprowadzanie ścieków, rada miasta, zbiorowe zaopatrzenie w wodę, porozumienie międzygminne, dostawca ścieków, zakup wody, odprowadzenie ścieków, umowa, ustalenie rynkowej stawki, ściek do urządzeń kanalizacyjnych, przepis o zleceniu, należność za odbiór
Zobacz»

I C 819/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 5 października 2016

Data publikacji: 6 października 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

zaopatrzenie w wodę, woda i odprowadzanie ścieków, umowa, dzień zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa zlecenia
 • Ważne frazy
  • woda i odprowadzenie ścieków, zaopatrzenie w wodę, woda i odprowadzanie ścieków, zużycie wody, sprzedaż wody, umowa o zaopatrzenie, termin płatności, umowa na dostarczenie wody, nota odsetkowa, dostarczenie wody i odprowadzenie, korzystanie z wody, strona powodowa faktury, umowa, wiec, dzień zapłaty, przedawnienie roszczeń, świadczenie usługi, odbierane ścieki, rachunek za korzystanie, opłata za sprzedaż
Zobacz»

I Ca 209/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 15 lipca 2015

Data publikacji: 23 września 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

gmina, odprowadzanie ścieków, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa zlecenia
 • Ważne frazy
  • oczyszczanie ścieków, oczyszczalnia, gmina, odprowadzanie ścieków, pozwana gmina, ścieki komunalne, upadłość likwidacyjna, odprowadzane ścieki, syndyk masy upadłości, uznanie długu, uznanie właściwe, luty i listopady, przyjęty stawek, koszt zastępstwa pełnomocnika, pozwany, przyjęcie przez sąd rejonowy, data biegu terminu przedawnienia, rada gmin, faktura, początkowa data biegu
Zobacz»

VI Ga 141/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 7 lipca 2014

Data publikacji: 16 września 2014

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

ściek, dzień zapłaty, pozwany, kwota, nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa zlecenia
 • Ważne frazy
  • ściek, wysokość ustawowa od kwot, odsetka w wysokości ustawowej, dzień zapłaty, wniesiony pozew, zapłata kwot, pozwany, odbiór ścieków, połączona sprawa, kwota, sprawa o zapłatę, porozumienie międzygminne, pozwana zapłata, nakaz zapłaty, zysk, należny powód, wniesiony sprzeciw, wpłata kwot, łączne rozpoznanie, powodu wynagrodzeń
Zobacz»

VI GC 297/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tychach

Data orzeczenia: 22 września 2016

Data publikacji: 27 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

woda i odprowadzanie ścieków, umowa, dzień zapłaty, pozwany, zaopatrzenie w wodę
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa zlecenia
 • Ważne frazy
  • woda i odprowadzanie ścieków, umowa zlecenia, umowa o dostawę wody, dostawa wody i odprowadzanie, umowa, umowa o świadczenie usługi, wartość poprzednia, odczyt urządzeń, dzień zapłaty, usługa zaopatrzenia w wodę, wartość zużycia, energia cieplna, pozwany, istnienie stosunku zobowiązaniowego, udowodnienie faktów, kwota cząstkowa, zarzut bezzasadności, zaopatrzenie w wodę, faktura vat, wskazanie wartości
Zobacz»

I C 2248/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 24 maja 2016

Data publikacji: 5 sierpnia 2016

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • instalacja, kocioł, energia cieplna, pozwany, zgodna współpraca, ogrzewanie, nieruchomość, woda i odprowadzanie ścieków, koszt zużycia, biuro powoda, zużycie gazu, rura, zużycie wody, dostawca gazu, koszt konserwacji, inspektor nadzoru budowlanego, ojciec powoda, współwłasność strony, kolejne roszczenie, konflikt pomiędzy stronami
Zobacz»

I ACa 293/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 28 czerwca 2019

Data publikacji: 9 września 2019

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • gmina, sieć wodnokanalizacyjna, zbiorowe zaopatrzenie w wodę, taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia, odprowadzanie ścieków, zbiorowe odprowadzanie ścieków, usuwanie awarii sieci, naprawa sieci, awaria i usterka, kanalizacja, rozliczenie funduszu remontowego, wniosek taryfowy, remont i naprawa, sieć wodociągowa, umowa, konserwacja sieci, obowiązek powoda, urządzenie, sieć kanalizacyjna, eksploatacja i konserwacja
Zobacz»

V GC 932/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 28 lutego 2017

Data publikacji: 28 lipca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ściek, wywóz, duża zawartość, unieszkodliwienie, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, potwierdzenie wykonania usług, zapłata łączna, osad ściekowy o kodzie, skierowanie stron do mediacji, pozwany, zleceniodawca, podwyższona zawartość, ekstrakt, dzień miesiąca, grzyb, umowa o świadczenie usługi, próba polubownego rozwiązania, polubowne rozwiązanie sporu, potwierdzenie odbioru, wykonana usługa
Zobacz»

XII Ga 59/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 27 maja 2013

Data publikacji: 28 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • opłata abonamentowa za wodę, opłata abonamentowa za ścieki, woda i odprowadzenie ścieków, zużycie wody, zbiorowe zaopatrzenie w wodę, termin płatności, zbiorowe odprowadzanie ścieków, odprowadzanie ścieków, przedawnienie, odmowa zatwierdzenia taryf, rada gmin, faktura vat, roszczenie główne, odsetka za opóźnienie, wniosek o zatwierdzenie taryfy, zbiorowe odprowadzenie ścieków, gmina, cena i stawka opłat, wodomierz, wysokość
Zobacz»

X GC 130/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 12 maja 2014

Data publikacji: 7 sierpnia 2014

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, ustawowe odsetki, tysiąc, na raty, pozwany, rozłożenie należności na raty, wydawnictwo prawnicze, faktura, należność, umowa, umowa licencyjna, powstanie odsetek, wierzyciel, wykonana usługa, pismo o cofnięciu, sad właściwy, dzień wytoczenia pozwu, przepis o zleceniu, odsetka za nieterminową zapłatę, istnienie i działalność
Zobacz»

I C 1137/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 18 stycznia 2017

Data publikacji: 14 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, sprzęt jednorazowego użytku, faktura vat, należność, kwota, kwota należności główna, praca inżyniera, odsetka za opóźnienie, pozwany, nadania towarów, wyświadczona usługa, aneks i załącznik, przesyłka kurierska, pracownia, równa miesięczna rata, dostawa sprzętu, forma i sposób, zlecenie, usługa serwisowa, opóźnienie w spełnieniu świadczenia
Zobacz»

I C 213/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 11 maja 2016

Data publikacji: 1 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bielsko podlaskie, wykonanie zlecenia, odsetka ustawowa za opóźnienie, termin płatności, termin rozprawy w sprawie, zlecenie wynagrodzenia, zgoda na warunki, odpłatne zlecenie, e, świadczenie usług prawnych, pozwany, pisemna akceptacja, istnienie wierzytelności powoda, złożona faktura, dzień zapłaty, koszt dojazdów na rozprawy, zryczałtowany koszt, ania z umowy, kategoria umowy, koszt usługi
Zobacz»

VI GC 134/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 3 lipca 2017

Data publikacji: 9 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, termin płatności, opóźnienie, wykonana usługa medyczna, siedziba, numer, kwota, faktura vat, umowa o współpracy, okres, ratalna spłata zadłużenia, mail, osoba uprawniona do otrzymania, pozwany, grudzień, styczeń, faktycznie wykonana usługa, należność, partner, dotychczasowa współpraca stron
Zobacz»

I C 1147/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 18 kwietnia 2016

Data publikacji: 17 maja 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • na raty, termin płatności, należność, powództwo ze zrzeczeniem, rozłożenie należności na raty, odsetka, pozwany, dzień zapłaty, nota odsetkowa, cofnięcie pozwu, opóźnienie, umowa, przetarg nieograniczony, konsorcjum, płatność wynikająca z faktury, usługa, dzień wniesienia pozwu, zamówienie publiczne w trybie, działalność lecznicza, kwota
Zobacz»

VI GC 453/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 18 grudnia 2015

Data publikacji: 22 stycznia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wsparcie techniczne, dzień zapłaty, prawdziwość dokumentu, dokument prywatny, umowa, termin płatności, techniczny system, działanie programów, wypowiedzenie z zachowaniem, roszczenie o odsetki ustawowe, faktura vat, oświadczanie, rozwiązanie za wypowiedzeniem, usługa, korespondencja, umowa możliwości, umowa świadczenia, zaprzeczenie, zachowanie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, pozwany
Zobacz»

VIII Ga 421/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 10 stycznia 2013

Data publikacji: 14 marca 2013

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa, zastępstwo sądowe, pozwany, wniosek pozwanej spółki, wycofanie przez zleceniodawcę, nakaz zapłaty, komornik, zleceniobiorca, zlecenie, nakaz zapłaty w postępowaniu, przypadek wycofania, klauzula wykonalności, postępowanie sądowe i egzekucyjne, połowa kosztów zastępstwa, zapłata w postępowaniu upominawczym, całość kosztów zastępstwa, pokrycie połowy kosztów, wpłata dokonana przez dłużników, pokrycie całości kosztów, łącząca strona
Zobacz»

I C 466/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 14 sierpnia 2015

Data publikacji: 15 października 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • produkt medyczny, termin płatności, należność, faktura, dzień zapłaty, na raty, pozwany, ustawowe odsetki, terminowość dostaw, rozłożenie należności na raty, jakość i terminowość, forma i sposób, miesięczna rata, rozłożenie świadczenia na raty, zlecenie, sposób zapłaty, chwilę wytoczenia, odsetka liczona od kwot, pozew, tysiąc
Zobacz»

V GC 317/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Data orzeczenia: 14 lutego 2013

Data publikacji: 7 marca 2013

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa, potwierdzenie zawarcia umowy, faktura vat, dzień zapłaty, pozwany, rozmowa, licznik odwiedzin, odwiedziny strony, rejestracja adresów, typ tekstu, usługa, wola zawarcia umowy, pakiet, formularz kontaktowy, rejestracja domeny, pismo potwierdzenia, dowolna treść, potwierdzenie woli, zlecenie wynagrodzenia, karta
Zobacz»

I C 1227/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 27 stycznia 2017

Data publikacji: 23 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, sprzęt jednorazowego użytku, faktura vat, należność, kwota należności główna, praca inżyniera, pozwany, odsetka za opóźnienie, nadania towarów, rozpoczęcie rozprawy, wyświadczona usługa, aneks i załącznik, przesyłka kurierska, pracownia, równa miesięczna rata, kwota, dostawa sprzętu, forma i sposób, zlecenie, usługa serwisowa
Zobacz»

XV GC 1364/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 15 listopada 2013

Data publikacji: 30 maja 2014

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • szablon, biuletyn, pozwany, prowadzona współpraca, zapłata, portal, przygotowanie, współpraca powoda, faktura vat, opracowanie, opracowywanie strategii, zamierzoną korzyść, ustalenie współpracy, sprzeciw, zniesienie kosztów, rezultat finansowy, należność bezsporna, dzień płatności faktury, sporny przelew, prowadząca działalność gospodarcza
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Pleskowicz-Olędzka
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Wencka
Data wytworzenia informacji: