Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1125/15 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim z 2015-10-21

I C 1074/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tucholi

Data orzeczenia: 24 lutego 2016

Data publikacji: 24 maja 2016

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

uczeń, ustawa o systemie oświaty, najbliższa szkoła, córka, rok szkolny, koszt przejazdów, pozwana gmina, obowiązek gmin, koszt dowozu, gimnazjum
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • wygaśnięcie stosunku pracy
 • Ważne frazy
  • opiekun, uczeń, ustawa o systemie oświaty, niepełnosprawny uczeń, najbliższa szkoła, córka, rok szkolny, dowóz dziecka, koszt przejazdów, zwrot kosztów przejazdu, córka powoda, pozwana gmina, dowożenie, obowiązek gmin, ośrodek, ryczałt, koszt dowozu, kilometrówka, placówka, gimnazjum
Zobacz»

I C 497/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 13 lutego 2014

Data publikacji: 11 marca 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

wygaśnięcie stosunku pracy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • koszt dowozu, przejazd, dowóz dziecka, gmina, dokument rozliczenia, ośrodek, umowa o numerze, dziecko powódki, kilometr, przewóz, łączny rozmiar, inicjatorka, należność, dzień obecności, iloczyn odległości, obecność uczniów, uczeń, zwrot kosztów dowozu, rozliczenie kosztu, dojazd
Zobacz»

I Ca 136/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 25 maja 2017

Data publikacji: 30 czerwca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

wygaśnięcie stosunku pracy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • uczeń, przedszkole, szkoła, oddział przedszkolny przy szkołach, pozwana gmina, utrzymanie uczniów, wydatki bieżące, szkoła podstawowa, ustawa o systemie oświaty, koszty utrzymania, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, dziecko, edukacja uczniów, forma wychowania przedszkolnego, powodowa gmina, koszt zatrudnienia pracowników, wspólna szkoła, administracyjna szkoła, program do obsługi, zespół obsługi
Zobacz»

I Ca 176/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 22 maja 2013

Data publikacji: 18 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

wygaśnięcie stosunku pracy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • niepełnosprawny uczeń, uczeń, zwrot kosztów przejazdu, koszt przejazdów, szkoła, dzień zapłaty, pokonanie dystansu, dowóz, rodzic, ośrodek, opiekunów niepełnosprawnych, dowóz dziecka, ustawa o systemie oświaty, obowiązek gmin, bezpłatny transport, dowóz uczniów, rodzic do domu, wspólne przejazdy, przejazdów uczniów, niepełnosprawne dziecko
Zobacz»

VI Pa 58/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 21 czerwca 2013

Data publikacji: 23 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

wygaśnięcie stosunku pracy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • szkoła, ustawa o systemie oświaty, filia szkoły podstawowej, matematyka, wójt, arkusz organizacyjny, wypowiedzenie stosunku pracy powódki, stanowisko dyrektora szkoły, wyrok do ponownego rozpoznania, przekształcenie szkoły podstawowej, wójt gmin, stosunek pracy z mianowania, pozwana szkoła podstawowa, placówka dydaktyczna, gmina, placówka szkolna, karta nauczyciela, podana przyczyna, stopień nauczyciela, dyrektor placówki
Zobacz»

IV Pa 49/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 23 października 2013

Data publikacji: 15 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

wygaśnięcie stosunku pracy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • szkoła, ustawa o systemie oświaty, funkcja dyrektora szkoły, wójt, stanowisko dyrektora szkoły, kuratorium, wypowiedzenie, odwołanie nauczyciela, odwołanie ze stanowiska dyrektora, dodatek funkcyjny, odwołanie powódki ze stanowiska, stosunki pracy, stanowisko kierownicze, opinia pozytywna, odszkodowanie, szczególnie uzasadniony przypadek, rok szkolny, wójt gmin, odwołanie z funkcji dyrektora, utworzenie zespołów
Zobacz»

IV Pa 10/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 28 czerwca 2017

Data publikacji: 27 lipca 2017

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

wygaśnięcie stosunku pracy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ustawa o systemie oświaty, szkoła, stanowisko dyrektora, uchwała zarządu powiatu, odwołanie powódki ze stanowiska, rozstrzygnięcie nadzorcze, kontrola obiektów, szczególnie uzasadniony przypadek, funkcja dyrektora szkoły, przywrócenie do pracy, orzeczenie bezskuteczności, pozwany, zatrudnienie nauczyciela, polityka kadrowa, protokół posiedzenia zarządu powiatu, pozwana szkoła, uczeń, umowa o pracę na czas określony, warunek organizacyjny, grono pedagogiczne
Zobacz»

IV P 312/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 10 stycznia 2013

Data publikacji: 26 stycznia 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

wygaśnięcie stosunku pracy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • szkoła, ustawa o systemie oświaty, stanowisko kierownicze, uczeń, odwołanie dyrektora, uchwała zarządu powiatu, sąd administracyjny, organ powiatu, funkcja dyrektora szkoły, forma zarządzania, sytuacja demograficzna, ustawa o samorządzie powiatowym, stanowisko dyrektora szkoły, zakres administracji publicznej, odwołanie ze stanowiska, odwołanie nauczyciela, szkoła publiczna, placówka, charakter kompetencji, akt odwołania
Zobacz»

VIII Pa 44/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 21 maja 2018

Data publikacji: 12 czerwca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

wygaśnięcie stosunku pracy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nauczyciel, szkoła, petycja, ustawa o systemie oświaty, rada pedagogiczna, uczeń, odwołanie powódki z funkcji, prezydent miasta, pozwane gimnazjum, sąd administracyjny, gimnazjum, placówka, konflikt, odwołanie powódki ze stanowiska, odwołanie z funkcji dyrektora, ocena z zachowania, stanowisko dyrektora, funkcja dyrektora szkoły, rok szkolny, roku rady
Zobacz»

III AUa 472/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 9 października 2012

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

wygaśnięcie stosunku pracy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prowadzenie szkoły, szkoła, ustawa o systemie oświaty, szkoła publiczna, ustawa o swobodzie działalności, swoboda działalności gospodarcza, działalność oświatowa, przepis o działalności gospodarczej, szkoła podstawowa, prowadzące szkoły, zasada określona w przepisach, zezwolenie na założenie, system ubezpieczeń społeczny, placówka publiczna, jedyna działalność zarobkowa, samorząd, zespół, przymus ubezpieczenia, usta, dydaktyk
Zobacz»

VII Pa 157/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 19 grudnia 2017

Data publikacji: 16 marca 2018

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

wygaśnięcie stosunku pracy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedszkole, przedszkole samorządowe, ustawa o systemie oświaty, rada rodziców, funkcja dyrektora przedszkola, destabilizacja, szkoła, wójt, stanowisko dyrektora szkoły, gmina, wójt gmin, jednostka budżetowa, wydzielony rachunek, odwołanie powódki z funkcji, zadanie dydaktyczne, pozwany urząd gminy, odwołanie nauczyciela, sąd administracyjny, funkcjonowanie placówki, funkcjonowanie szkoły
Zobacz»

III AUa 641/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 15 stycznia 2013

Data publikacji: 7 marca 2013

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

szkoła, ustawa o systemie oświaty, uczeń, gmina, koszt dowozu, potrzeba kształcenia specjalnego, koszt przejazdów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • szkoła, dowóz dziecka, ustawa o systemie oświaty, uczeń, opiekun, bezpłatny transport, szkoła podstawowa, gmina, umowa o dzieło, koszt dowozu, potrzeba kształcenia specjalnego, orzeczenie poradni, zwrot kosztów dowozu, płatnik, urząd miejski, koszt przejazdów, dziecko do szkoły, środek komunikacji publicznej, syn, organ rentowy
Zobacz»

IV P 50/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostródzie

Data orzeczenia: 10 września 2015

Data publikacji: 6 października 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

wygaśnięcie stosunku pracy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • szkoła, ustawa o systemie oświaty, dodatek funkcyjny, stanowisko dyrektora zespołu, uchwała zarządu powiatu, kurator oświaty, nauczyciel, odwołanie dyrektora, organ prowadzący szkoły, trzymiesięczne wypowiedzenie, rezygnacja z funkcji dyrektora, złożona rezygnacja, funkcja dyrektora zespołu szkół, funkcjonowanie szkoły, odwołanie powoda ze stanowiska, pozwany zespół szkół, stanowisko kierownicze, destabilizacja, odwołanie z funkcji, przyczyna odwołania
Zobacz»

IV U 82/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 21 grudnia 2018

Data publikacji: 7 lutego 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

wygaśnięcie stosunku pracy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • rada rodziców, komitet rodzicielski, ustawa o systemie oświaty, nauczyciel języka angielski, charakterze nauczycieli, szkoła, prawo do rekompensaty, przyznanie rekompensaty, szkoła i placówka, rodzic, praca w szczególnych warunkach, dyrektor szkoły, praca w szczególnym charakterze, ogół rodziców, imieniu komitetu, utworzenie rady, praca nauczyciela języka, instytucja odrębna, organ szkoły, organ zewnętrzny
Zobacz»

VIII Pa 269/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 4 marca 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

wygaśnięcie stosunku pracy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • szkoła, organ prowadzący szkoły, publiczna szkoła podstawowa, prawo oświatowe, stanowisko dyrektora szkoły, pracodawca powódki, pracownik szkoły, ustawa o systemie oświaty, ustawa prawa, zwalnianie nauczycieli, pozwane stowarzyszenie, przepis ustawy o systemie, czynność w sprawie, status szkoły, status organów, statut, zakres prawa pracy, sprawa zatrudniania, nauczyciel i pracownik, zatrudnianie i zwalnianie
Zobacz»

II Ca 948/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 15 września 2016

Data publikacji: 15 grudnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

wygaśnięcie stosunku pracy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedszkole, gmina, uchwała rady gminy, pobyt dziecka w przedszkolu, przedszkole publiczne, pięć godzin, ustawa o systemie oświaty, córka powoda, nauczanie, wychowanie i opieka, rodzic, podstawa programowa, wysokość opłaty, godzina pobytu, córka, jednolita praktyka, przerwa wakacyjna, zabawa, nowelizacja, opłata stała
Zobacz»

VII Pa 329/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 10 stycznia 2013

Data publikacji: 6 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

wygaśnięcie stosunku pracy
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349)
   2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1991 r. Nr 95, poz. 425)
 • Ważne frazy
  • ustawa o systemie oświaty, stanowisko kierownicze, funkcja kierownicza, odwołanie powoda z funkcji, kierownik szkolenia, szkoła, rada pedagogiczna, minister środowiska, szkolenie praktyczne, odwołanie nauczyciela, dodatek funkcyjny, opinia kuratora, dyrektor strony, nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły, kurator oświaty, decyzja o odwołaniu, przepis kodeksu pracy, negatywna ocena pracy, pozwany
Zobacz»

IV P 210/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Szamotułach

Data orzeczenia: 29 czerwca 2015

Data publikacji: 11 sierpnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

wygaśnięcie stosunku pracy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odwołanie dyrektora, szkoła, placówka, funkcja wicedyrektora, ustawa o systemie oświaty, nauczyciel, stanowisko wicedyrektorów, wicedyrektor szkoły, szczególnie uzasadniony przypadek, odwołanie powoda, zakres administracji publicznej, akt odwołania, naczelny sąd administracyjny, rada szkoły, pozwany, konflikt, funkcja dyrektora szkoły, rada pedagogiczna, przepis ustawy o systemie, kierowanie szkołą
Zobacz»

XIII Ga 636/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 8 stycznia 2019

Data publikacji: 11 stycznia 2019

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

wygaśnięcie stosunku pracy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • szkoła, dyrektor szkoły, wicedyrektor szkoły, plan finansowy, zwykły zarząd, kierownik jednostki, pełnomocnictwo, ustawa o samorządzie gminnym, szkoła i placówka oświatowa, ustawa o systemie oświaty, nieobecność dyrektora, finanse publiczne, zawieranie umów cywilnoprawnych, gmina, mienie komunalne, zarząd mienia, prezydent miasta, gospodarka finansowa, gmina miasta, postępowanie uproszczone
Zobacz»

IV P 55/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu

Data orzeczenia: 14 października 2019

Data publikacji: 22 czerwca 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

wygaśnięcie stosunku pracy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • szkoła, przekształcenie szkoły, zamiar przekształcenia, wypowiedzenie umowy o prace, wójt, nabór do klas, wójt gmin, akt osobowy powódki, filia szkoły podstawowej, struktura organizacyjna szkoły, pracodawca, pozwana gmina, dyrektor szkoły podstawowej, organ prowadzący szkoły, rada gmin, obwód, uczeń do klasy, stanowisko dyrektora, przywrócenie do pracy, placówka
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Pleskowicz-Olędzka
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Mariusz Zdrodowski
Data wytworzenia informacji: