Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 688/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim z 2015-06-24

VI Ga 28/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 11 maja 2016

Data publikacji: 14 lipca 2016

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, przelew, pozbawienie wykonalności, pozwany, postępowanie egzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, przelew, pozbawienie wykonalności, wpłata dokonana w dniach, pozwany, wniosek egzekucyjny, wierzyciel, stosunki cywilne, realizacja wyroku sądu okręgowego, wpłacana kwota, wierzytelność, wycofanie wniosków, realizacja porozumienia, obejmujący wyrok sądu, należność główna, część odsetki, zarzut spełnienia świadczenia, inwestycja budowlana, postępowanie egzekucyjne, wydział gospodarczy
Zobacz»

X GC 887/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 11 stycznia 2016

Data publikacji: 24 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, wykonalność, wszczęcie egzekucji, postępowanie egzekucyjne, komornik, przelew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, wykonalność, dłużnik, wszczęcie egzekucji, nakaz zapłaty, postępowanie egzekucyjne, komornik, tytuł egzekucyjny, wytoczenie powództwa opozycyjnego, nadana klauzula wykonalności, akt komorniczy, dotychczasowy wierzyciel, portal orzeczeń sądu apelacyjnego, powództwo o pozbawienie, przelew, podstawa egzekucji, poznanie, przelew wierzytelności, siedziba, sprzedaż spółki
Zobacz»

III Ca 13/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 12 kwietnia 2018

Data publikacji: 30 sierpnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, postępowanie egzekucyjne, numer rachunku, wierzycielka, wyegzekwowanie przez wierzyciela świadczenia, dłużnik, rata alimentacyjna, pozbawienie wykonalności, rachunek bankowy, wszczęcie egzekucji, wrzesień i październik, wskazanie numeru rachunku bankowego, powództwo opozycyjne, niecelowe wszczęcie postępowania egzekucyjnego, klauzula wykonalności, wstrzymanie egzekucji, komentarz, potencjalna możliwość, powództwo o alimenty
Zobacz»

III Ca 67/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 15 maja 2014

Data publikacji: 24 września 2014

Poziom podobieństwa: 47%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • postępowanie egzekucyjne, komornik, egzekucja, wykonalność, koszt postępowania egzekucyjnego, pozwany, tytuł wykonawczy, hajduk, powództwo przeciwegzekucyjne, ograniczenie egzekucji, odsetka, wniosek egzekucyjny, bezpodstawne wzbogacenie, cofnięcie, należna kwota, postanowienie komornika, należność, wykonawcza wykonalność, wykonalność wyroku, dokonana wpłata
Zobacz»

II C 289/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 31 marca 2017

Data publikacji: 4 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, komornik, egzekucja, pozbawienie wykonalności, pozwany, bank, postępowanie egzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, komornik, bankowy tytuł egzekucyjny, egzekucja, sprzedaż wierzytelności, składka ubezpieczeniowa, klauzula wykonalności, zagrożenie egzekucją, pozbawienie wykonalności, pozwany, bank, wznowienie, postępowanie egzekucyjne, deklaracja zgody, działanie w sprawie, zachód, dłużnik, przelew wierzytelności, wykonawcza wykonalność, cesja
Zobacz»

III C 1258/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 20 czerwca 2017

Data publikacji: 31 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • praga w warszawie, przelew, należność główna, rachunek, wypłata z bankomatów, pozwany, komunikator, zakres należności, tytuł wykonawczy, żona powoda, dług, potwierdzenie przelewu, postępowanie nakazowe z weksla, kredyt w rachunku, pozbawienie wykonalności, nakaz zapłaty w sprawie, zaliczenie wpłaty, pożyczka, odsetka, należność odsetkowa
Zobacz»

III Ca 1473/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 26 marca 2019

Data publikacji: 5 sierpnia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, pozbawienie wykonalności, wierzyciel, tytuł egzekucyjny, baza prawna, wykonawcza wykonalność, wszczęcie egzekucji, wygaśnięcie zobowiązania, ograniczenie wykonalności, razy umorzenia, komornik, warszawa, powództwo o pozbawienie wykonalności, spełnienie świadczenia przez dłużnika, opatrzona klauzula wykonalności, postępowanie egzekucyjne, powództwo opozycyjne, zdarzenie, obliczaniu stawek, cech orzeczenia
Zobacz»

I C 440/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 26 czerwca 2015

Data publikacji: 19 października 2015

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, egzekucja, komornik, liczba porządkowa, komornik sądowy przy sądzie, postępowanie egzekucyjne, pożyczka, wierzyciel, krzyk, klauzula wykonalności, akt notarialny, kolejny egzemplarz, pozbawienie wykonalności, należność główna, dłużnik, nieruchomość, kwota, egzekucyjny komornik sądowy, akt egzekucyjny komornika, środa śląska
Zobacz»

I C 1073/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 24 maja 2016

Data publikacji: 5 grudnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, pozbawienie wykonalności, pozwany, egzekucja, orzeczona kwota, wykładnia wyroku, zapłacona kwota, wyrok sądu apelacyjny, pozbawienie w części wykonalności, roszczenie o pozbawienie wykonalności, komornik, wniosek egzekucyjny, spełnienie świadczenia, wydział cywilny w sprawie, zapłata, bezpodstawne wzbogacenie, komornik sądowy, wysokość odsetek ustawowych, pozwana kwota, podpunkt
Zobacz»

III RC 240/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim

Data orzeczenia: 21 kwietnia 2016

Data publikacji: 18 maja 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349)
   2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, alimenty, komornik, egzekucja, nadpłata, wytoczenie powództwa opozycyjnego, pozbawienie wykonalności, ograniczenie wykonalności, wyegzekwowanie świadczenia, małoletni, potencjalna możliwość, dłużnik, powództwo przeciwegzekucyjne, przelew, wiarygodne zeznanie strony, moment wszczęcia, prawo do wytoczenia powództwa, organ egzekucyjny, tryba nadzoru, uzyskanie dowodów
Zobacz»

V Ca 2574/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 31 sierpnia 2017

Data publikacji: 16 października 2017

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, egzekucja, wykonawcza wykonalność, komornik, postępowanie egzekucyjne, ustanowienie pełnomocnika z urzędu, pozbawienie wykonalności, nadana klauzula wykonalności, egzekucja przeciwko powódce, zrealizowanie całości, wniosek o ustanowienia pełnomocnika, odsetka w wysokości ustawowej, podstawa prowadzenia egzekucji, nakaz zapłaty, powództwo, warszawa, pierwsza instancja, wszczęta egzekucja, całość świadczenia, sprawa o sygnaturze
Zobacz»

III Ca 2177/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 19 grudnia 2019

Data publikacji: 11 sierpnia 2020

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, pozbawienie wykonalności, egzekucja, wierzyciel, wniosek o ponowne wydanie, dłużnik, bieg przedawnienia, wygaśnięcie zobowiązania, postępowanie egzekucyjne, skutek wyegzekwowania, wytoczenie powództwa opozycyjnego, świadczenie do rąk osoby, zobowiązanie, ograniczenie wykonalności, wykonawcza wykonalność, tytuł egzekucyjny, niemożliwość świadczenia, powództwo o pozbawienie wykonalności, sytuacja szczególna, zdarzenie
Zobacz»

XII C 1606/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 23 października 2018

Data publikacji: 31 października 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przekazanie gotówki, wykonalność, pozwany, klauzula wykonalności, postępowanie egzekucyjne, historia rachunków, wszczęcie egzekucji, konto, zobowiązanie, tytuł wykonawczy, wniosek egzekucyjny, dobra relacja, pewnością powodów, nieruchomość, pieniądz, przelew, wykonawcza wykonalność, cena, część pierwsza, przedstawiony materiał dowodowy
Zobacz»

I C 149/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 12 czerwca 2017

Data publikacji: 24 lipca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, wykonalność, komornik, klauzula wykonalności, postępowanie egzekucyjne, przedawnienie, akt komorniczy, wyrok zaoczny wraz, ukończenie postępowania egzekucyjnego, egzekucja, wierzyciel, tytuł egzekucyjny, rejonowy wydział, komornik sądowy, powództwo przeciwegzekucyjne, zjawisko i stanie, wygaśnięcie zobowiązania, dłużnik po wszczęciu, możliwe pozbawienie, wewnętrzne życie
Zobacz»

XVI GC 641/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 12 października 2015

Data publikacji: 17 stycznia 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, komornik, postępowanie egzekucyjne, klauzula wykonalności, wierzyciel, należność główna, egzekucja, odsetka, nakaz zapłaty, kwota, nadanie klauzuli, syndyk masy upadłości, upadłość likwidacyjna, dłużnik, bieg przedawnienia, pozbawienie wykonalności, przelew, kolejne postępowanie egzekucyjne, komornik sądowy przy sądzie, informacja komornika
Zobacz»

XXVII Ca 604/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 21 kwietnia 2016

Data publikacji: 16 października 2017

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wykonalność, tytuł wykonawczy, warszawa w warszawie, egzekucja, pozwany, zapłata reszty ceny, zapis aktu notarialnego, repertorium, notariusz, przelew, postępowanie egzekucyjne, wykonawcza wykonalność, kancelaria notarialna, klauzula wykonalności, nieruchomość, przelew na rachunek bankowy, kodeks postępowania cywilnego, konto, rachunek bankowy, zobowiązanie
Zobacz»

I Ca 310/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koninie

Data orzeczenia: 25 listopada 2016

Data publikacji: 29 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przelew, pomoc w spłacie zadłużeń, tytuł wykonawczy, ugoda, pozwany, zobowiązanie alimentacyjne, stanowisko strony, pożycie stron, zobowiązanie, wspólne zobowiązanie, matka i siostra, obciążająca strona, wspólne pożycie, konina, postępowanie egzekucyjne, rodzina, koszt zastępstwa adwokackiego, wykonalność, alimenty, właściwa redakcja
Zobacz»

I C 662/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 30 listopada 2015

Data publikacji: 30 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, postępowanie egzekucyjne, wykonalność, sygnatura, karta rozliczeniowa, zestawienie tabelaryczne, dłużnik, komornik, postępowanie egzekucyjne w sprawie, pozwany, wierzyciel, wykonawcza wykonalność, elektroniczne postępowanie upominawcze, należność główna, egzekucja, wniosek egzekucyjny w sprawie, zobowiązanie, prawomocny nakaz zapłaty, kwota należności, data złożenia wniosku egzekucyjnego
Zobacz»

I C 1249/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 13 kwietnia 2018

Data publikacji: 5 września 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, odsetki umowne, klauzula wykonalności, pozbawienie wykonalności, komornik, wykonawcza wykonalność, komornik sądowy przy sądzie, wniosek o wszczęcie egzekucji, wszczęcie egzekucji, dłużnik solidarny, dysponowanie przez wierzyciela, uznanie powództwa, spółdzielcza kasa oszczędnościowo, nakaz zapłaty, sygnatura, pozew, pozbawienie wykonalności przedmiotowych, odsetka liczona od kwot, akt komornika sądowego, część wpłaty
Zobacz»

XII C 53/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 12 października 2018

Data publikacji: 24 października 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

powództwo przeciwegzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, pozbawienie wykonalności, egzekucja, klauzula wykonalności, zapłata w postępowaniu nakazowym, tytuł egzekucyjny, pozwany, postępowanie egzekucyjne, komornik, komornik sądowy, dokument urzędowy i prywatny, umowa kredytowa, powództwo, kredyt, nakaz zapłaty w postępowaniu, pismo z dni, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, kwota, dopłata do oprocentowania, prawomocny nakaz zapłaty
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Pleskowicz-Olędzka
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Hajduczenia
Data wytworzenia informacji: